Eki 312014
 
Sunullah Arısoy Şiir Ödülü

Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından düzenlenen ödülün son katılım tarihi: 31 Aralık 2014

KEGEV’in düzenlediği ve ilki 1996’da verilen M. Sunullah ARISOY ödülü, bu yıl da şiir dalında verilecek.

M. Sunullah ARISOY’un Türkçeye gösterdiği özen ve emek göz önüne alınarak, ödüle katılacak yapıtların değerlendirilmesinde Türkçeye özen, belirleyici ölçüt olacaktır.

KATILMA KOŞULLARI

1. 01 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yayımlanan ve daha önce ödül almamış, şiir kitapları ya da kitap oylumundaki (en az 15 şiirden oluşan) şiir dosyaları ile ödüle aday olunabilir. Ödüle katılan yapıtlar arasında, seçici kurul değerlendirmelerinin bitimi olan 15.04.2015’e kadar herhangi bir ödül kazanan yapıt değerlendirme dışı kalacaktır.

2. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2014’tür.

3. Ödüle katılacak kitap ya da dosyanın 6 örneğinin katılımcı ya da onun yetkili kıldığı yayınevi tarafından bir başvuru dilekçesi eşliğinde, özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle birlikte, elden ya da posta ile aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir.

M.SUNULLAH ARISOY ÖDÜLÜ
Süleyman Demirel Bulvarı No:31
Kuşadası Ticaret Odası Binası
No:1 Kuşadası – AYDIN 

4. Seçici Kurul: Hidayet KARAKUŞ, Ayten MUTLU, Ahmet ÖZER, Çiğdem SEZER ve Halim YAZICI’dan oluşmaktadır.

5. Ödül, 3.000 (üç bin) TL.’dir ve kazanan yapıtın sahibine, 08.05.2015 tarihinde, Kuşadası’nda düzenlenecek tören sırasında bir plaket ile birlikte verilecektir.

6. Ödül bölüştürülmeyecektir.

7. Ödüle KEGEV Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri aday olamazlar.

M. SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLÜ SEKRETERLİĞİ:

Şadiye EVGİN : KEGEV Müdürü
0 506 545 01 88
www.kegev.org
kegev.net@hotmail.com – sadiyeevgin@hotmail.com

Zerrin BORATAV BAĞÇİVAN: Eşgüdüm Sorumlusu
0 542 675 40 03
zerrinbagcivan@hotmail.com

Eki 302014
 
Yarışma Acemi Dergisi işbirliği ile düzenleniyor

Yarışma Acemi Dergisi işbirliği ile düzenleniyor

YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ (YAZAK) ve ACEMİ DERGİSİ İŞBİRLİĞİ İLE YENİ KALEMLERİ EDEBİYATA KAZANDIRMAYI AMAÇLAYAN II. ÖYKÜ YARIŞMASI DÜZENLENMISTIR.

1. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Ocak 2015’tir. Sonuçlar 27 Mart 2015 tarihinde ödül töreninin tarihi ve yeri ile birlikte bu siteden duyurulacaktır.

2. Öykünün konusu, genel ahlak kurallarına aykırı olmamak şartıyla, serbesttir.

3. Öykünün sayfa sayısı 5 A4 kâğıdını geçmemelidir.

4. Öykü 12 punto, Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli, CD’nin üzerine rumuz yazılmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık resmi ve iletişim bilgileri ayrıca bir küçük zarfın içine konulmalı, zarfın üzerine yine rumuz yazılmalıdır. Üzeri rumuzlu olan bu küçük zarf, daha sonra CD’nin olduğu büyük zarfın içine konulmalı ve büyük zarfın da üzerine yine rumuz yazılarak eser son başvuru tarihinde aşağıdaki adreste olacak şekilde gönderilmelidir.

Alemdar mah. Alayköşkü cad. Hasoğlu İşhanı K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul

5. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dahil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

6. Birinci olan yarışmacıya 1.500 TL+plaket, ikinci olan yarışmacıya 1000 TL+plaket, üçüncü olan yarışmacıya 500 TL+plaket verilecektir.

Jüri üyeleri

Şeref Yılmaz (YAZAK/Başkan)

Hasan Parlak (Acemi/editör)

Hatice Eğilmez Kaya (yazar)

Leyla Karaca (yazar)

Fatma Türkdoğan (yazar)

Mehmet Sağlam (yazar)

Aysun Gündoğdu (yazar)

Eki 292014
 
İlim ve Fazilet Vakfı

Kültür ve Sanat Ödülleri bu yıl 4. kez verilecek

İLİM ve FAZİLET VAKFI   EĞİTİM KURUMLARI

SEFER EKŞİ 4. KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Yarışmanın amacı:

Bu yarışma, köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini sağlamak, Türk dilini tüm anlatım olanaklarıyla kullanmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Yarışmanın konusu:

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE

 

Katılım şartları:

1. Yarışmaya İlim ve Fazilet Vakfı Yönetici ve üyeleri ile Sefer Ekşi aile bireyleri ve onların 1. dereceden yakınları; Seçici Kurul üyeleri ve onların 1. dereceden yakınları katılamazlar.  Bunların dışında, her yaştan ve her meslekten (öğretmen ve lise düzeyindeki öğrenciler dahil)  Türkiye içinden ve dışından dileyen amatör ve profesyonel yazarlar katılabilir.

 

2. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

 

3. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

 

4. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (4) sayfa A4 uzunluğunda (Arial, 10 punto, 1 satır aralık)ile yazılacak, sayfalar normal kenar boşluklarına sahip olacak (her yön 2,5 cm), paragraf araları 1 satır ve herhangi bir kapak yapılmadan Yarışma Sekreterliği’ne yollanacaktır.

 

5. Yarışmacılar eserlerini CD’ye kopyalayıp, kopyayı taşıyan CD ile birlikte 5 kopya halinde A4 çıktısını alıp A4 boyutundaki zarfa koyacaklar, sıkıca yapıştırıp, zarfın SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. Zarfın üzerinde kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir.

 

6. Yarışmacılar ayrı bir sayfaya kendi ad ve soyadları ile özgeçmişlerini, adres ve telefonlarını, e-mail adreslerini yazıp, “SEFER EKŞİ ÖYKÜ YARIŞMASININ TÜM ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM” ibaresini yazarak imzalayacaklardır.

 

7. Son olarak, yarışmacılar, eserlerini koydukları A4 zarf ile özgeçmişlerinin yer aldığı belgeyi  A3 boyutundaki zarfa koyarak;

“FAZİLET EĞİTİM KURUMLARI – Selami Ali Mah. Katip Çelebi Sokak, Fazilet Çıkmazı ÜSKÜDAR-İSTANBUL” adresine KARGO ile göndereceklerdir.

 

8. Posta ya da kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

 

9. İnternet yoluyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir!

 

10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılırsa elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü  kazanımları geri alınır.

 

11. Katılımcı, dereceye giren ya da “yayınlanmaya değer bulunan” eserinin FAZİLET EĞİTİM KURUMLARI tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif haklarını, Fazilet Eğitim Kurumları’na verdiğini kabul eder.

 

12. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. Fazilet Eğitim Kurumları, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

 

13. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

 

14. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Ocak 2015’tir. Yarışma sonuçları 10 Mart 2015 tarihinde ilan edilecek, ödül töreni 18 Mart 2015 Çarşamba günü Üsküdar kampüsümüzde yapılacak ve ödüller sahiplerine törende verilecektir.

 

15. Akademisyenlerden ve profesyonel yazarlardan oluşan Seçici Kurul üyelerinin adları spekülasyona meydan vermemek için gizli tutulmuştur.

 

Ödüller

*Birinciye – 2.500 TL

*İkinciye – 1.500 TL

*Üçüncüye – 1.000 TL

*Mansiyonlar: 500 TL ( 6 adet)

 

Bilgi İçin:

Tahir Yüksel – Fazilet Eğitim Kurumları

0505 348 26 52

e-posta: vakifodul@gmail.com

Eki 292014
 
Çanakkale savaşı

Yarışmaya Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADIYÜZ YILLIK DESTAN ÇANAKKALE

YARIŞMANIN KONUSU100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN HİSSETTİRDİKLERİ VE MİLLİ EGEMENLİK

YARIŞMANIN AMACITarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizinmimarı gençlerimize Türk tarihinin tanıtılmasını sağlamak, Çanakkale şehitlerimizin fedakârlıkları hususunda farkındalık oluşturmak,değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak ve Türk Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş üyelerimizinkalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, şiirin insan duygu vedüşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvikçi olmaktır.

ŞARTLAR

 • Yarışmaya Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.
 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
 • Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür.
 • Şiir metninin ön ve arka yüzünde kesinlikle imza, ad ve herhangi bir işaret bulunmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, YARIŞMACININ ADI-SOYADI, ÖZGEÇMİŞİ, ŞUBE ADI,ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek şiirler 6 nüsha hazırlanacaktır.
 • Yarışmaya katılan bütün şiirlerin telif hakkı Türk Eğitim-Sen’e aittir.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.

 

 

 

TESLİM SÜRESİ

 • Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 06 Şubat 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Türk Eğitim SenŞube Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Şubelerin teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar “TalatpaşaBulvarı 160/6 Cebeci-Çankaya/ANKARA” adresindeki Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Genel Eğitim ve Sosyal işlerSekreterliği’ne elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

SEÇİCİ KURUL

 • Doç. Dr. Fatih SAKALLIGazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi
 • Firdes IŞIKMerkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Prof. Dr. İbrahim DİLEKGazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi
 • Pehlivan UZUNKırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Görevlisi
 • Yahya AKENGİNŞair ve Yazar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı
 • Dr. Yılmaz YEŞİLGazi Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Öğretim Görevlisi

(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul 14 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak,  ödüle değer eserleribelirleyecektir.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü altı adet Cumhuriyet altını, ikincilik ödülü dört adet Cumhuriyet altını, üçüncülük ödülü iki adet Cumhuriyetaltınıdır.
 • Ödüller törenle verilecektir. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır.
Eki 292014
 
Geleneksel yarışma bu yıl 11. kez düzenlenecek

Geleneksel yarışma bu yıl 11. kez düzenlenecek

ŞAİRLER ÖDÜLLER İÇİN YARIŞACAK

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 11. kez düzenleyeceği diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacak. Teması “100. Yılında Çanakkale Zaferi” olarak belirlenen şiir yarışmasında, birinciliği elde eden şiire 5 bin, ikinci şiire 4 bin, üçüncüye 3 bin ve her biri 1.000’er TL’den 10 adet mansiyon olmak üzere toplam 22 bin TL ödül verilecek. Şiir yarışmalarında dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacak. Şiir yarışması için son başvuru tarihi ise 02 Ocak 2015 Cuma.

 

Eki 272014
 
Geleneksel Yarışma bu yıl 11. kez düzenlenecek

Geleneksel Yarışma bu yıl 11. kez düzenlenecek

Her yıl düzenlediği yarışmalarla edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandıran Ümraniye Belediyesi, Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir yarışmalarının 11. si için start verdi. Yarışmalarda dereceye girenleri binlerce TL ödül bekliyor.

Ümraniye Belediyesi, her yıl düzenlediği şiir, hikâye ve resim yarışmalarının startını verdi. Bu yıl 11. kez yapılacak yarışmalarda dereceye girenlere her yıl olduğu gibi binlerce TL para ödülü ile çeşitli hediyeler verilecek. Alanında marka haline gelen üç yarışmanın da jüri üyeleri, tanınmış sanatçı, edebiyatçı ve akademisyenlerden oluşuyor. Yarışmalarla ilgili bilgiler ise şöyle;

11. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI

Hikâye alanında önemli bir marka haline gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışması’ bu yıl 11. kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın gerçekleştiği hikâye yarışması bu yıl yine “serbest” temalı olacak. Hikâye yarışmasında birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin ve her biri 1.500’er TL olarak belirlenen 10 adet mansiyon olmak üzere, toplam 33 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacak. Hikâye yarışması için son başvuru tarihi 02 Ocak 2015 Cuma.