Mar 162016
 

timthumbBİRİNCİ BÖLÜM

Amasya, dillerden düşmeyen destanların, dünyaya nam salmış aşkların yaşandığı şehirdir. Bu sevgi, yeri gelmiş Şirin’i uğruna Ferhat’ın külüngüyle dağları dövmüş, günü gelmiş “Hattatların Piri” Şeyh Hamdullah’la hat sanatını zirveye taşımış, günü gelmiş divan edebiyatımızın ilk kadın şairi Mihrî Hatun’la dizelere dökülmüştür. Sayısız medeniyetin filizlenip boy verdiği bu topraklarda Milli Mücadele’nin de ilk kıvılcımı yakılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla Amasya’dan tüm dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin 97. Yılı’nı kutlayacağımız 2016’da “12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri arasında bu yarışmamız altıncı kez yerini alacaktır.

Şiir yarışmamıza adını verdiğimiz Amasyalı Mihrî Hatun ise, nazireleri ve divanıyla kadın şairler içinde sevda ile ilgili duygularını samimi bir şekilde yazması bakımından dünyada farklı bir yere sahiptir. Amasyalı Mihri Hatun’un; sade bir dille yazdığı kaside ve gazelleri ise adeta sevda şehri Amasya’nın hikâyesini anlatmaktadır. 1460 ya da 1461′de Amasya’da doğduğu ve 1506′da yine burada vefat ettiği rivayet edilmektedir. Güzelliğiyle bölgede ün salan Mihri Hatun hiç evlenmemiştir.

AMAÇ

Tarihin her döneminde devleti ve milleti ile barışık, geçmişten kalan güzellikleri geleceğe aktarma çabası içinde bulunmuş, vefakâr, hoşgörülü ve tarihe yön verecek kadar azimli insanların yaşadığı şehzadeler şehri Amasya, tarihin akışında her zaman mihenk taşı olma konumunu korumuştur. İşte bu nedenlerle Amasya Belediyesi’nin yapmış olduğu kültürel faaliyetlerin karikatür ve fotoğraf yarışmaları yanında sanatın bir başka ve en önemli estetik formlarından olan şiirle süslenmesi ve şairlerimizin, mana ve ana temasını tamamen kendi ruh dünyalarında anlam bulduracakları dizelere dökmeleri amaçlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

• Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
• Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

• YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

• Yarışma konusu şiirin evrensel değerleri çerçevesinde tamamen serbesttir.

• Eserler Hece, Aruz ve Serbest ölçü olmak üzere üç kategoride ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

• Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada derece ve mansiyon almamış olmalıdır.

• Yarışmacılar tek rumuzla her bir kategoride (Hece,Aruz,Serbest) en fazla 2 tane olmak üzere toplam da 6 şiirle katılabilirler.

• Şiir metnine kesinlikle ad ve soyad yazılmayacaktır.

• Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır

• Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından (tutanakla) kayıt altına alınan kararlar geçerlidir.

• Şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir.

• Tüm eserlerin telif hakkı Amasya Belediyesi’ne ait olup iade edilmez. Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır.

• Eserler kendi kategorilerinde ödüllendirilecektir.

• Yarışmada birincilik alan yarışmacılar bir sonraki yıl birincilik aldıkları kategoride yarışmaya katılamazlar.

• Eserler, online (çevrimiçi) olarak www.amasyayarismalari.com adresinden yüklenecektir.

• Katılımcılar üyelik sayfasındaki gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra eserlerini yükleyeceklerdir.

• Elden teslim, e-posta yada CD/DVD/Taşınabilir bellek yoluyla gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde yarismalar@amasya.bel.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese eser gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

• Yarışmaya, yarışma web sayfasına üye olup eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER

(Her Kategori için)

Birincilik Ödülü : 2.500 TL.-(Net)
İkincilik Ödülü : 2.000 TL- (Net)
Üçüncülük Ödülü : 1.500 TL- (Net)
Mansiyonlar (3 Adet) : 750 TL- (Net) (her kategori için)

Dereceye giren ve mansiyona değer bulunanlara ayrıca plaket verilecek ve Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte albüm haline getirilerek yayınlanacaktır. Yarışma törenine katılamayan derece ve mansiyon sahiplerinin para ödülleri Üye Bilgileri bölümünde bildirdikleri iban numarasına havale edilir.(banka masrafları kazanılan ödüllerden düşülecektir.) Hak sahibinin iban numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli sonuçların açıklandığı tarhihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

• Osman AKBAŞ
Belediye Başkan Yardımcısı

• Prof. Dr . Hicabi KIRLANGIÇ
Ankara Üniversitesi

• Yrd. Doç. Metin HAKVERDİOĞLU
Amasya Üniversitesi

• Dr. Barış DOĞAN
Şair-Yazar

• Olcay GÖKÇE
Edebiyat Öğretmeni

• İsa KOCAKAPLAN
Türk Edebiyat Vakfı
Öğretim Üyesi

• Ali Rıza ATASOY
Dünya Aydınlar ve Yazarlar Derneği
Şair/Yazar

Değerlendirme Kriterleri:

Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

• Özgünlük
• Sanatsal değeri
• Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk
• Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği

YARIŞMA TAKVİMİ

Son başvuru : 12 Nisan 2016 Salı
Jüri değerlendirmesi : 30 Nisan 2016 Cumartesi
Sonuçların ilan tarihi : 2 Mayıs 2016 Pazartesi
Ödül töreni :.Amasya Belediyesinin belirleyeceği gün, saat ve yerde ödüller sahiplerine verilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

1. Ödül almaya hak kazanan ve dışarıdan Amasya’ya gelecek olan yarışmacıların kendilerine ait Ulaşım (otobüs), Konaklama ve Ağırlama masrafları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.)

2. Ulaşım masrafları için (Otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınır.

3. Seçici Kurul üyelerine mansiyon ücreti verilir. Ulaşım ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Seçici kurul üyelerine verilen ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısına verilmez.

4. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaşım ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

5. Ödül töreninde sahne alacak ses ve saz sanatçılarının ücretleri ayrıca ödenir.

6. Yarışmaya başvuran yarışmacılarımız yukarıdaki şartname hükümlerini ve dereceye giren veya yayınlanmaya layık görülen eserlerimin her türlü kullanım haklarının Amasya Belediye’sine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

İLETİŞİM

Yarışma Koordinatörü : Hakan ARLI
Adres : Amasya Belediye Başkanlığı “6. Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması” Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No: 95-101 05100 AMASYA
Tel : 0 358 212 01 27
Santral : 0358 212 01 28 (Dahili: 314)
e-posta : yarisma@amasya.bel.tr

Mar 162016
 

2016-tudem-kisa-oyku-oduluef287cc9c4177866f5e12003 yılından bu yana, çocuk ve gençlik edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 2016 yılında kısa öykü dalında verilecek.

Tudem Yayın Grubu’nun 32 yıllık yayıncılık birikiminin belki de en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, 14 yıldır farklı kuşakları kucaklayan 50’yi aşkın ödüllü yapıta her yıl yenilerini ekliyor. Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını örnekleyen metinlerle çocuklarımızı buluşturan Tudem Edebiyat Ödülleri; tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Her yıl öykü, roman, masal, şiir, resimli kitap ve tiyatro oyunu gibi değişik bir edebi tür üzerine odaklanan yarışmanın seçici kurullarında, günümüze değin Ataol Behramoğlu, Can Göknil, Kemal Özer, Rutkay Aziz, Sezgin Kaymaz, Yıldız Kenter, Ülkü Tamer gibi edebiyat ve kültür dünyamızın önde gelen isimleri yer aldı.

10-12 yaş grubuna yönelik, her biri en fazla 750 kelimeden oluşan ve beş öyküyle başvurulabilen yarışmanın bu yılki seçici kurulundaFeyza Hepçilingirler, Habib Bektaş, Yekta Kopan, Kerem Işık ve Hakan Bıçakçı yer alıyor.

Latin Amerikalı yazar Julio Cortázar’ın, “Etkileyici bir metin ve okur arasında yaşanan mücadeleyi roman hep sayıyla kazanır, oysa öykünün bu maçı nakavtla alması gerekir” sözleri, yarışmanın bu yılki dalını belirlemede bizlere ilham kaynağı oldu. Okurlarına kısa öykü türünün güçlü etkisini yaşatmak isteyen tüm yazarları ve yazar adaylarını bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.

2016 Tudem Edebiyat Ödülleri “Kısa Öykü Yarışması” sonuçlarına göre; birinciye 5.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 3.000 TL ve mansiyona 1.000 TL ödül verilecek.

Son başvuru tarihi: 
29 Temmuz 2016

Başvuru şartları için tıklayın.