Kas 292018
 

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinin yarışma hakkındaki duyurusu:

7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Kıbrıs Concorde Luxury Resort Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi kapsamında kanserler ve kan hastalıkları ile ilgili olarak “Hayata Tutunma Öyküleri” adı altında ödüllü öykü yarışması  düzenlenecektir.

Aşağıda kuralları bulunan yarışmamıza katılımlarınız kongremizi zengileştirecek olup, değerli katılımlarınızı bekleriz.

Yarışma Kuralları,

1- Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
2- Öykülerin konusu kanserler ve kan hastalıklarıyla ilgili olmalıdır.
3- Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.
4- Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
5- Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya hayatatutunmaoykuleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
6-Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
7- Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
8- Son başvuru tarihi 16 Aralık 2018 tarihidir.
9-Sonuçların resmi duyurusu 08 Şubat 2019 tarihinde II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kongresi’nde ilan edilecektir.
10- Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
11- Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000TL
Üçüncüye: 1.000TL
değerinde çek verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
12- Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
13- Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
14- Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.
15- Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
16- Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
17- Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
18- Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
19- İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
20- Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
21- Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.nadirhastaliklar.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Saygılarımızla

Kas 292018
 

Kadim Kardeşe Şiir Yarışması

Demlik Dergisi Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri konulu şiir yarışması düzenliyor.

Eser sahipleri, yarışmaya serbest yahut ölçülü şiirlerle katılabilecekler.

Yarışma birincisinin şiiri Demlik dergisinde yayımlanacak ve kitap setiyle ödüllendirilecektir.

İlk 4’e giren yarışmacıların şiirleri Demlik dergisinin sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.

Katılım için son tarih 15 Aralık 2018’dir.
Yarışmacıların şiirlerini demlikkultur@gmail adresine word formatında, başına kısa bir özgeçmiş ekleyerek göndermesi gerekmektedir.
Yarışmalar yarışmaya yalnızca tek bir şiir ile katılabilir.

Kas 272018
 

Sarıyer Belediyesi, “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganı ile okuma yazmaya olan ilgiyi  artırmak amacıyla “Fakir Baykurt Öykü Yarışması” düzenliyor.

Seçici Kurul’da İbrahim Balcı, Cafer Hergünsel, Zeynep Oral, Ayşegül Tözeren ve Özcan Karabulut gibi yazarların bulunduğu yarışmaya adaylar ortaokul ve lise kategorilerinde bir öyküyle, yetişkinler kategorisinde ise yayımlanmış bir veya birkaç öykü kitabıyla katılabilecek.

Öykü konusunun serbest olduğu yarışmada üç kategoride ilk üçe giren öykülere ödül ve mansiyon, dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” verilecek.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2019 olan yarışmanın sonuçları 09 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak. Kazanan öykülerin sahipleri www.sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacak.

SARIYER BELEDİYESİ FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ: ”Herkesin bir öyküsü vardır” sloganı ve edebiyatın bütünleştirici etkisi ile halkımızın okumayazmaya
olan ilgisini artırmak amacıyla “Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması” düzenlenmiştir.
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:
1-1. Kategori: Ortaokul (10-14 yaş)
Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
2. Kategori: Lise (15-19 yaş)
Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
3. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 1 (Ortaokul – Lise öğrencisi olmayan, 18 yaş üzeri ve bugüne
kadar öykü kitabı yayımlanmamış olanlar)
Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
4. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 2 (01.01.2018 – 19.04.2019) tarihleri arasında yayımlanmış olan
bir öykü kitabıyla katılabilirler)
2- Yarışmacı bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet fotoğrafını
küçük zarfa konularak teslim edecektir. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişe adayın yaşı, açık adresi,
telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın üzerine sadece yarışma kategorisi
yazılacaktır. Adresi ya da yaş gurubu belirlenemeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öykülerde, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır.
3- Yarışmaya katılacak öyküler ve özgeçmiş; 12 punto ile Times New Roman karakterinde, hem kâğıt,
hem de CD’ye kaydedilmiş biçimde hazırlanacaktır. Özgeçmiş, bir adet vesikalık fotoğraf ile küçük bir zarf
içine konulacak olup küçük zarfın üzerinde sadece yarışma kategorisi belirtilecektir. Öyküler (5 nüsha
olarak), küçük zarf ve CD büyük zarfın içine konularak tek zarf halinde teslim edilecektir.
4- Öykü konusu serbesttir.
5- Öykülerin uzunluğu 1,5 satır aralığıyla 5 (A 4) sayfasını geçmeyecek boyutta olacaktır.
6- 4. Kategoride (yarışmaya öykü kitabı ile) katılacak olan yarışmacılar 5 adet öykü kitabı ile yarışmaya
başvuracaktır. 5 adet öykü kitabı, 1 A4 kağıdını aşmayan özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisiyle birlikte
büyük zarfta gönderilecektir.
7- Önceki yıllarda düzenlenmiş öykü yarışmalarımızda eserleri dereceye girenler bu yıl yapılacak öykü
yarışmasına aynı kategoride katılamaz.
8- Yarışmaya gönderilen öyküler ve öykü kitapları iade edilmeyecektir.
9- Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmez.
10- Öyküler Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2
Maslak-SARIYER / İSTANBUL adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile gönderilebilir.
11- Sarıyer Belediyesi yarışmada ödül kazanan eserleri yayınlama hakkına sahiptir.
12- Yarışmada üç kategoride ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir. Ayrıca ilk üç kategoride mansiyon
ödülü verilecektir.
13- Dördüncü kategoride Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü “ verilecektir.
14- Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya ya da
başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup
hukuki sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.
15- Yarışmaya son başvuru tarihi 19 Nisan 2019
16- Yarışma sonuçları 09 Eylül 2019 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan öykülerin sahipleri
www.sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.
17- Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
18- Yarışmaya öykü gönderen yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:
İbrahim Balcı (Yazar)
Cafer Hergünsel (Yazar)
Tuncay Dağlı (Yazar)
Bilge Karaduman (Yazar)
Murat Gürbüz (Edebiyat Öğretmeni)
3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:
Zeynep Oral (Yazar)
Ayşegül Tözeren (Yazar)
Halil Genç (Yazar)
Özcan Karabulut (Yazar)
ÖDÜLLER:
Yarışmada dereceye girecek öykü sahiplerine şu ödüller verilecektir:
1.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 1500 TL
İKİNCİYE: 1000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 750 TL
MANSİYON: 500 TL
2.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 2000 TL
İKİNCİYE: 1000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 750 TL
MANSİYON: 500 TL
3.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 5000 TL
İKİNCİYE: 3000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 2000 TL
MANSİYON: 1000 TL
4. KATEGORİ
Fakir BAYKURT Öykü Kitabı Ödülü: 5000 TL
YARIŞMA TAKVİMİ
SON BAŞVURU: 19 Nisan 2019
SONUÇLARIN İLANI: 09 Eylül 2019
İLETİŞİM: Çağrı Merkezi: 444 1 722/ Özcan AYDIN Dahili:3313

E- Posta: kulturvesosyalisler@sariyer.bel.tr Web: www.sariyer.bel.tr

 

Kas 272018
 

30.ÖMER SEYFETTİN HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu:  Konu serbest olup yarışmacılar, Anayasa ve yasalar çerçevesinde istedikleri her konuda hikâye yazabilirler.

Amaç: Ömer Seyfettin’i anmak ve hatırasını yaşatmaya devam ettirmektir. Bunun yanında Türk edebiyatına yeni hikâye ve hikâyeciler kazandırmak, akademik yayınlara teşvik etmektir.

 1. Ömer Seyfettin yarışması; “Hikâye”, “Bilimsel Yayın” (Tez, Akademik Makale) olmak üzere üç bölüm halinde düzenlenmiştir.

 Yarışma Kuralları:

 1. Hikâye dalında yarışmaya resmi/özel tüm ortaokul ve lise kurumlarındaki öğrencileri katılabilecektir.
 2. Akademik yayın dalında kamu ya da vakıf üniversitelerinde tez, makale, bitirme ödevi yapan araştırmacılar (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dahildir.) katılabilirler. Akademik yayınlar, Ömer Seyfettin ile ilgili ve 2015 yılından sonra ve tamamlanmış olmalıdır.
 3. Ortaokul ve lise öğrencileri için yarışmaya gönderilecek hikâyelerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 4. Ortaokul ve lise öğrencileri hikâye yarışmasına en fazla bir (1) hikâye ile katılabilirler.
 5. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin kapak sayfasında sadece rumuz bulunacaktır.
 6. Başvuru yalnızca internet sitesi olan http://www.omerseyfettin.gen.tr üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.
 7. Yarışmacılar, katılacakları bölümü (öğrenci veya akademik) online kayıt sırasında belirtecektir.
 8. Yarışmanın yazım formatı: Yarışmaya katılacak ortaokul ve lise öğrencileri öykülerini; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 satır aralığı, Times New Roman yazı stili ile yazılacaktır. Metinler en fazla on (10) sayfa olacaktır. “Bilimsel Yayın” bölümünden katılacak olanlar için ise akademik yayın formatı APA esas alınacaktır.
 9. Yarışmada ödül kazanan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Gönen Belediyesi eser sahibinden izin almak şartıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 10. Yarışma sonuçları, 04/03/2019 tarihinde açıklanacak ve ödüller 09/03/2019 tarihinde Gönen’de verilecektir.
 11. Öğrenciler bölümünde 18 yaş altı dereceye giren yarışmacıların bir ebeveyni ile beraber, yetişkinler bölümünde ise dereceye giren yarışmacının konaklama, geliş ve gidiş bilet ücretleri ödenecektir.
 12. Yarışmaya katılan eserler, komisyon tarafından, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

*Hikâyenin kurgusunun etkililiği ve yaratıcılığı (30 puan)

*Hikâyenin inandırıcılığı ve tutarlılığı (20 puan)

*Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve anlatımın etkileyiciliği (20 puan)

*Hikâyenin adı ile hikâyenin içeriğinin uyumu (10 puan)

*Yazım ve noktalamanın doğru kullanımı (20 puan)

Akademik değerlendirmeler ise, akademik kurul tarafından tez, makale, bitirme ödevi olarak belirlenecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 1 Aralık – 31 Aralık 2018

Başvuru yalnızca internet sitesi olan http://www.omerseyfettin.gen.tr  üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. (Web sitesi 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren aktif hale gelecektir.)

TEL: 0266 762 37 03

www.balikesirgonen.bel.tr

Kas 242018
 

Dörtyol Belediyesi “Milli Mücadelede İlk Kurşun” konulu şiir ve makale yarışması düzenliyor.

ŞİİR VE MAKALE YARIŞMASININ KONUSU :“ Milli Mücadelede İlk Kurşun ”

İLK KURŞUN OLAYI:

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yenilmiş sayılan Osmanlı Devleti’nin toprakları, İtalyan, Yunan ve Ruslar tarafından işgal edilmeye başlandı.

Anadolu da ilk işgale uğrayan yerler İskenderun ve Dörtyol oldu. Fransızlar Ermeniler ile birlikte 11 Aralık 1918’ de Dörtyol’ u işgal ettiler. 19 Aralık günü Fransız askeri elbiseli 2-3 Ermeni askeri Özerli köyünde portakal toplayan Mehmet ve kardeşlerine laf atarak olay çıkartmak isterler. Tahriklere dayanamayan Mehmet Kara ve kardeşi Fransız elbiseli Ermeniler ile kavga yapar ve bunları iyice dövdükten sonra silahlarını alıp atarlar.

Mehmet, kardeşi ile Karakese köyüne kaçar. Yaralı Ermenilerin şikayeti üzerine Fransız askerleri Karakese’ye giderler Mehmet ve kardeşini yakalamak için….

Karakese köylüleri yola barikat kurar ve Fransızları beklerler. Fransızlar 50 metre yaklaşınca Mehmet Kara  “ ilk Kurşunu “ sıkar ve ateş emrini verir. 15 Fransız askeri öldürülür, diğerleri Dörtyol’ a kaçar.

İşte 19 Aralık 1918 de  Mehmet Kara tarafından sıkılan bu ilk kurşun, Milli Mücadeleyi başlatan ve Anadolu’ yu ayağa kaldıran Kurtuluş Savaşımızın ilk kıvılcımı ve hareketi olmuştur.

Mehmet Kara ve arkadaşları Kara Hasan Paşa, Kuvayi Milliye çetesine katılırlar. Üç yıl Fransız ve Ermenilerle yapılan mücadele sonunda 9 Ocak 1922 ‘ de Dörtyol’ u Fransızlardan kurtarırlar.

T.C. Genelkurmay Başkanlığı tarafından da tasdik edilen Milli Mücadelenin İlk Kurşununun Dörtyol’ da atılışının(19 Aralık 1918 – 19 Aralık 2018 ) 100. Yılı dolayısıyla “ İlk Kurşun Şiir ve Makale “ yarışması düzenlenecektir.

ÖDÜLLER :

ŞİİR DALINDA                                                  MAKALE DALINDA

 1. 5000 TL                                                          1. 5000 TL
 2. 3000 TL                                                          2. 3000 TL
 3. 1000 TL                                                          3. 1000 TL

YARIŞMA ŞARTNAMESİ:

 1. Yarışma iki kategoride ( şiir – makale) yapılacaktır. Her yarışmacı tek kategoride yarışabilir.
 2. Yarışmaya gönderilecek şiirlerde tür ve biçim sınırlaması yoktur.
 3. Her yarışmacı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül almadığı ve yarışma konusuna uygun bir ( 1 ) adet şiir veya bir ( 1 ) adet makale ile katılacaktır.
 4. Bu yarışmaya, yarışma jürisi ve jüri üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.
 5. Dörtyol Belediyesi, yarışmaya gönderilen şiir ve makaleleri bir kitapta toplayabilir, yazılı ve görsel olarak basın yayın organları ile paylaşabilir. Yarışmaya katılanlar eserleri için telif almayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.
 6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a)- TARANMIŞ KATILIM BİLGİ FORMU

b)- ŞİİR / MAKALENİN TARANMIŞ İMZALI SURETİ

 1. Katılımcılar bilgi formunu ve eserlerinin altına Ad – Soyad yazdıktan sonra ıslak imzaladıkları belgeyi taratarak e posta yolu ile “   ilkkursun@dortyol.bel.tr  “ adresine göndereceklerdir. Posta veya elden gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır.
 2. Yarışmacılar bilgi formlarını  “ https://www.dortyol.bel.tr “ adresinden indireceklerdir.
 3. Yarışmaya katılım 10 Aralık 2018 Pazartesi günü Saat:17.00 da sona erecektir.
 4. Yarışma sonuçları 16 Aralık 2018 de “ https://www.dortyol.bel.tr “ adresinden  ilan edilecek olup, ödül töreni 19 Aralık 2018 tarihinde Hatay Dörtyol’ da gerçekleştirilecektir.
 5. Yarışma sonunda dereceye girdiği halde  “ GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN “  ödül törenine katılmayan yarışmacının ödülü bir sonraki yarışmacıya verilecektir.
 6. Ödül töreni için il ve ilçe dışından Dörtyol’ a gelecek olan yarışmacıların sadece kendilerine ait bir (1) günlük konaklama bedelleri belediyemizce karşılanacak olup ulaşım giderleri yarışmacıların kendilerine ait olacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Yarışmaya katılan eserler yarışma jürisi tarafından belirlenen aşağıda ki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

ESERLERİN ÖZELLİKLERİ :

 • Özgünlük
 • Sanatsal değer
 • Konuya hakimiyet
 • Türk örf ve adet geleneklerine uygunluk
 • Türkçe’ nin kullanımı ve zenginliği

KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kas 222018
 

Bilgi Evleri 5. Öykü Yarışmasıİnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumlar yazmaya yönelenlerin, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını destekleyen Zeytinburnu Bilgi Evleri Öykü Yarışması başlıyor.

Gençlerle Baş Başa Sohbetleri, Kitap Okuma Saatleri, Kitap Okuma Yarışması gibi faaliyetlerle Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kitap sevgisiyle birlikte okuma alışkanlığını da kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, gelenekselleşen Öykü Yarışması’nı bu yıl 5. defa düzenliyor. İnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumlar yazmaya yönelenlerin, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını desteklemeyi hedefleyerek düzenlenen Öykü Yarışması; dilimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanmayı, özellikle de öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.

SON TARİH 9 OCAK 2019

Konusu serbest olan öykü yarışmasında, yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayınevine gönderilmemiş olması gerekiyor. Öykü yarışması 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri (1. Grup), lise öğrencileri (2.Grup), üniversite öğrencileri ve yetişkinler (3. Grup) olmak üzere üç farklı grupta gerçekleştirilecek. Yarışmaya gönderilecek olan eserlerin 9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Bilgi Evlerine teslim edilmesi gerekiyor. Yarışmacıların en fazla iki eserle katılabilecekleri öykü yarışmasının jüri başkanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı yapacak. Jüride Cemal Şakar, Sedat Demir, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Handan Acar Yıldız ve Burcu Bayer ve edebiyat dünyamızın kıymetli yazarlarından oluşan bir kurul yer alıyor.

ESERLER KİTAPLAŞTIRILACAK

Jüri değerlendirmesi sonucunda 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile her grupta 1. olan eser sahiplerine 5.000 TL, 2. olan eser sahiplerine 3.000 TL, 3. olan eser sahiplerine 2.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler haricinde her grupta beşer eser sahibi de 500 TL’lik teşvik ödülünün sahibi olacak. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri dereceye giren öyküleri bir kitap haline getirerek yayımlayacak. Böylelikle katılımcılar, öykülerinin ölümsüzleştirildiği paha biçilemez bir ödülün de sahibi olacaklar.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:

413 11 11

Dâhilîler:
Sümer Bilgi Evi: 3211
Beştelsiz Bilgi Evi: 3212
Yeşiltepe Bilgi Evi: 3213
Veliefendi Bilgi Evi: 3214
Seyitnizam Bilgi Evi: 3215
Merkezefendi Bilgi Evi: 3216
Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi: 3217

Kas 102018
 

Kitap ve İnsan konulu Öykü Yarışması

İlim ve Fazilet VakfıSefer Ekşi 8. Kültür ve Sanat Ödülleri kapsamında, Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Kitap ve İnsan konulu “Öykü Yarışması” düzenlenmektedir.

İLİM VE FAZİLET VAKFI EĞİTİM KURUMLARI
SEFER EKŞİ 8. KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Amacı :
Bu yarışma, köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini sağlamak, Türk dilini tüm anlatım olanaklarıyla kullanmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Yarışmanın Konusu : “KİTAP VE İNSAN”

Katılım Şartları :

a. Yarışmaya; her meslekten (öğretmen, lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler dahil) Türkiye içinden ve dışından dileyen amatör ve profesyonel yazarlar katılabilir. Ancak, İlim ve Fazilet Vakfı Yönetici ve üyeleri ile Sefer Ekşi aile bireyleri ve onların 1. dereceden yakınları; Seçici Kurul üyeleri, onların 1. dereceden yakınları ile İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlarında görev yapan personel ve Sefer EKŞİ öykü yarışmasına daha önce katılıp ödül alanlar katılamazlar.

b. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

c. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa A4 uzunluğunda (arial, 10 punto, 1 satır aralık) ile yazılacak, sayfalar normal kenar boşluklarına sahip olacak (her yön 2,5 cm.), paragraf araları 1 satır ve herhangi bir kapak yapılmadan Yarışma Sekreterliğine yollanacaktır.

e. Yarışmacılar eserlerini CD’ye kopyalayıp, kopyayı taşıyan CD ile birlikte 5 (beş) kopya halinde A4 çıktısını alıp, A4 boyutundaki zarfa koyacaklar, sıkıca yapıştırıp zarfın SAĞ ÜST köşesine beş (5) harften oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. Zarfın üzerinde kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir.

f. Yarışmacılar ayrı bir sayfaya kendi ad ve soyadları ile özgeçmişlerini,(Eğitim durumu, öğrenciler için okul adresi ve okul telefonu; diğer katılımcılar için adres ve telefonlarını, e-mail adreslerini) yazıp “SEFER EKŞİ 8.KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ ÖYKÜ YARIŞMASININ TÜM ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM” ibaresini yazarak imzalayacaklardır.

g. Son olarak yarışmacılar, eserlerini koydukları A4 zarf ile özgeçmişlerinin yer aldığı belgeyi A3 boyutundaki zarfa koyarak “İLİM VE FAZİLET VAKFI EĞİTİM KURUMLARI- Selamiali Mahallesi Katip — Çelebi Sokak Fazilet Çıkmazı No:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresine KARGO ile göndereceklerdir.

h. Posta ya da kargo da meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

i. İnternet yoluyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

j. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılırsa elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

k. İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlan ; yarışmaya katılan bütün eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde, eser sahibinin izni alınarak her türlü kullanım hakkına, çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunu gibi umuma arz ile ilgili bilumum telif haklarına sahip olur.

l. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlan, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

m. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

n. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Şubat 2019’dir. Yarışma sonuçları 11 Mart 2019 tarihinde www.ilimfaiziletvakfi.orq.tr adresinden ilan edilecek, ödül töreni 19 Mart 2019 Salı günü Üsküdar kampüsümüzde yapılacak ve ödüller sahiplerine törende verilecektir.

o. Akademisyenlerden ve profesyonel yazarlardan oluşan Seçici Kurul üyelerinin adları spekülasyona meydan vermemek için gizli tutulmuştur.

4. Ödüller
Birinciye 3.500,00 TL
İkinciye 2.500,00 TL
Üçüncüye 1.500,00 TL
Mansiyonlar 750,00 TL (4 adet)

Bilgi İçin
Hasan ÜNALDI -İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlan : 0216 553 17 64 (Aramalar 09.00-17.00 arası)
faziletodul@gmail.com

Kas 102018
 

9. Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması

Amasya Belediyesi’nin bu yıl 9.sunu düzenleyeceği şiir yarışması için başvurular başladı. Her yıl düzenlenen, edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandıran yarışmalarımızdan biri olan şiir yarışması ile şairler ödüller için yarışacak.

Aruz Vezni, Hece Vezni ve Serbest dal olmak üzere 3 kategorinden oluşan yarışmanın teması ”Serbest” olarak belirlenmiştir. Yarışmada her kategoride birinciliği elde eden şiire 5,000, ikinci şiire 3,500, üçüncüye 2,500 TL ve her biri 1,000’er TL’den 9 adet mansiyon ödül verilecektir.

Şiir yarışması için son başvuru tarihi ise 02 Nisan 2019 Salı.

 

  9. Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması Şartnamesini Görüntülemek ve Bilgi Almak İçin Tıklayınız..!