cemcemii » KURŞUN KALEM

cemcemii

Ara 292021
 

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı yurt genelinde lise ve dengi okullar okuyan öğrencilere yönelik  “Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki ayrım konusunda sizin fikirleriniz nelerdir?” konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.

14. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurum

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı

Konusu

” Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki ayrım konusunda sizin fikirleriniz nelerdir? “ 

Türü

Kompozisyon Yarışması

Amacı

Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Yarışma Takvimi

Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 14 Ekim 2021 tarihinde başlayarak 21 Şubat 2022 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

Katılım

 • Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
 • Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Muvafakatname’yi eksiksiz olarak en geç 21 Şubat 2022 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi

– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. İlgili belgeye vakfın ve yarışmanın internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Muvafakatname”nin eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi
 • E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.

Başvuru E-posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler

Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname”

 

Ön eleme ve Değerlendirme Süreci

 • Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma 2022.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.
 • Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2022 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
 • Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
 • Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
 • Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
 • Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil
 • Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası tilahan.org ve yarisma2022.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 15 Nisan 2022 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri kararı

 • Finale kalan 10 yarışmacı, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Doç.Dr. Kutsal Doğan / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik ve Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri ile çevrimiçi görüşmeye davet

Değerlendirme Kriterleri

 

 • Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi (25 puan)
 • Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği (25 puan)
 • Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği (25 puan)
 • Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek (25 puan)

Ödüller

 • Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL para ödülü

Bütçe

Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.

 

Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

İlgili Kişi: İsmail Sürücüoğlu

Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2 Taksim Beyoğlu- İstanbul

Telefon: 0212 243 95 25

E-mail (sadece bilgi için): bilgi@aibskv.org

Eser Başvuru E-mail Adresi: yarisma@aibskv.net

YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE KATILIM BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

 

Ara 262021
 

Luna Yayınları 5. yılını öykü ve küçürek öykü yarışması ile kutluyor.

Yarışma Konusu: Serbest

Yarışma Ödülleri: İlk üçe giren ve mansiyon ödülü alan öyküler, Luna Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.

Öyküsü kitapta yayımlanmaya hak kazanan her bir yazara, basılacak kitaptan 2’şer adet kitap hediye edilecektir.

Birincilik ödülü: Öykü dosyasının kitaplaştırılması. Kazananın hazırlayacağı öykülerden oluşan kitabın Luna Yayınları tarafından yayına hazırlanması.

İkincilik ödülü: 600 TL’lik kitap hediye çeki.

Üçüncülük ödülü: 400 TL’lik kitap hediye çeki.

En az 5 adet mansiyon ödülü verilecektir.

“Mansiyon” ödülü kazananlara “Mansiyon Belgesi” verilecektir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 28 Ocak 2022

Yarışma sonuçları 11 Mart 2022 tarihinde açıklanacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

-Luna Yayınları yazarları, çalışanları ve bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

-Katılımcılar en fazla 1 (bir) öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir.

-Katılımcılar diledikleri takdirde “Küçürek Öykü” ile de yarışmaya katılabilirler.

-Yarışmaya yalnızca Türkçe öyküler kabul edilecektir.

-Yarışma için gönderilecek öykülerin daha önce başka bir mecrada ödül almamış ve herhangi bir kitapta yer almamış olması gerekmektedir.

-Yarışma için gönderilecek öykülerin aşağıda tarif edilen şekilde hazırlanması gerekmektedir:

Öyküler Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1,5 satır aralığı ve sayfanın dört bir tarafından da 2 cm kenar boşluğu bırakılacaktır. Öyküler en fazla 6 sayfa olacaktır.

-Gönderilecek olan Word dosyasının adı, “Öykü Adı-Yazar Adı” şeklinde yazılacaktır.

-Word dosyasının içinde yazarın adı-soyadı, öykünün adı, yazarın e-posta adresi ve telefon numaraları bulunacaktır. İsteğe bağlı olarak özgeçmiş gönderilebilir.

Başvurular e-posta ya da posta yoluyla kabul edilecektir.

Diğer Hususlar

-Öykü içeriklerinde kullanılacak olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve telif hakları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

-Yarışma ile ilgili değişiklik yapma veya sonlandırma hakkı, internet sitesinden önceden duyurulmak kaydıyla Luna Yayınları’na aittir.

-Yarışma sonrası basılacak kitabın 1. baskısı 1000 adet yapılacak olup yazarlara ilk baskıda herhangi bir telif ödenmeyecektir. 1. baskı tükenene kadar öykülerin telif hakları Luna Yayınları’nda olacaktır.

-Yarışmanın sonucu Luna Yayınları’nın resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

-Şartnameye uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yarışmaya başvuran katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme Kurulu:

Mustafa Şimşek (Kuzey Işığı Yayınları Yayın Yönetmeni)

Burak Mert Oldaç (Luna Yayınları Yayın Yönetmeni)

İlknur Ergun (Yazar)

İ. Usame Yördem (Yazar-Luna Yayınları 2. Öykü ve Küçürek Öykü Yarışması Birincisi)

Buket Uçar (Eğitimci-Yazar)

Fatma Gezer (Editör)

Posta Adresi: Luna Yayınları, Kültür Mahallesi, İçel Sokak, No: 13/4, 06420 Çankaya/Ankara

Posta yolu ile başvurmak isteyen katılımcıların, dosyalarını posta adresine 3 nüsha olarak göndermeleri gerekmektedir. Dileyen katılımcılar sadece e-posta yoluyla başvuruda bulunabilirler.

E-posta: yarisma@lunayayinlari.com

Ara 252021
 

Daha önceki yazılarda eğer tanınmamış bir yazarsanız hele ki ilk defa kitap yazmışsanız yazdığınız kitabı yayınevlerine kabul ettirmenin ne kadar zor olduğunu anlatmıştım. Bu konuda bir kitabı basıp piyasaya sürmenin küçümsenmeyecek maliyetlerini olduğunu da göz önünde bulundurarak yayınevlerine de hak vermemiz gerekiyor. Hiçbir yayınevi satılmayacak ve kendisini zarara uğratacak bir kitap için yatırım yapmak istemez. Bu oldukça doğal hatta gerçekçi bir yaklaşım.

Diğer taraftan kitabınızı yayınevlerine kabul ettirmenin zor olması asla kabul etmeyecekleri anlamına gelmiyor. Her yazar adayının hayali bir gün kendi kitabını basılı haliyle elinde tutmaktır. Siz her halükârda esrelerinizi yayınevlerine göndermeye devam edin. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler ve sanal dünyanın geldiği nokta yepyeni imkanlar sunuyor. Kitabınızı basılmış haliyle elinize alamayacak ve işin en keyifli anı olan iç kapağına imzanızı atamayacak olsanız da e-kitap yayınlama sürecini küçümsemeyin derim. Şöyle bir gerçek var ki bir yayınevi kitabınızı yayınlamayı kabul etse bile ilk baskısı bin adetten fazla olmayacaktır. Oysa bir e-kitabın sanal ağ üzerinde çok kısa bir süre içerisinde binlerce defa görüntülenmesi, paylaşılması ve indirilmesi mümkün. Diğer taraftan e-kitap satış sitelerinde özellikle Google Kitaplarda eserinizi satışa sunarak gelir etmeniz de mümkün.

Bu yazıda size kendi kitabınızı ISBN numaralı ve Milli Kütüphane kayıtlı bir e-kitap olarak nasıl yayınlayacağınızı anlatacağım.

E-Kitabınızı Nasıl Oluşturacaksınız

Kitabınızı çok büyük olasılıkla MS Word üzerinde yazdınız. Bu haliyle PDF formatında kaydetmeniz yeterli gibi görünse de biraz daha zarif ve derli toplu bir görünüme ihtiyacımız var. Bunun için Power Point kitap şablonlarından birisini kullanabilirsiniz. E-kitabınız çok daha düzenli görüneceği gibi kapak tasarımını da size verilen şablonları kullanarak yapabilirsiniz. Gerek kitabı gerekse kitap kapağını oluşturmak için internet üzerinde pek çok site olmakla birlikte, ücretsiz programlardan birisini de deneyebilirsiniz ancak ilk etapta Power Point fazlasıyla işinizi görecektir.

E-Kitabınız İçin ISBN Numarası Alma

ISBN 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanmış bir takip sitemidir. ISBN in kitabınızın kimlik numarası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır ancak hemen belirtelim bu kitabın size ait olduğunu belirten bir tescil numarası değildir. Diğer taraftan kitabınıza ISBN numarası almanız halinde kitabınızı uluslararası boyutta sisteme dahil edeceğinizi, diğer bir deyişle kitabınızın kendi adınızla kayıt altına alınan kitaplardan biri olacağını söyleyebiliriz.

ISBN numarasını ücretsiz olarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinden almanız mümkün. Sadece basit bir üyelik süreci sonrasında yayınlayacağınız eser için gerekli kayıt alanlarını doldurmanız ve onaya sunmanız gerekiyor. Onay süreci birkaç gün içerisinde kısa sürede sağlanıyor. Aşağıdaki linki kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

ISBN başvurusu için TIKLAYIN

 

E-Kitabınızı Milli Kütüphane Derleme Sistemine Kaydedin ve Milli Kütüphane ’ye gönderin

Milli Kütüphane ülkemizin ulusal kütüphanesidir ve yurt genelinde yayınlanan bütün yapıtları toplayarak ulusal bir hafıza oluşturur. Yurt genelinde yayınlanan her yapıttan bir nüshanın Milli Kütüphane ’ye gönderilmesi zorunludur. Kitabınız artık ISBN numaralı bir eser olduğuna ve sanal ağ üzerinde satışa çıkacağına göre Milli Kütüphane kayıtlarında da yer almalıdır. Kitabınız Milli Kütüphane derleme sitemine dahil etmeniz yasal bir sorumluluk olmasının yanı sıra eserinizin artık ulusal hafıza içerisinde yerini alması, resmi bir merci tarafından onaylanarak kayıt altına alınması anlamına gelecektir. Artık kitabınız bir nüshası ülkenin ulusal kütüphanesinde bulunan, devlet kayıtlarının yanı sıra uluslararası kayıtlarda da eser sahibinin adıyla birlikte adı geçen bir eserdir. ISBN numarası için yaptığımız uyarı Milli Kütüphane kaydı için de geçerli. Kitabınızı Milli Kütüphane Derleme Sistemine dahil etmeniz kitabın telif ve basım haklarının sizde olduğu anlamına gelmez. Kayıt sırasında verilen yanlış bilgilerden ise ne Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ne de Milli Kütüphane sorumlu olmayacağı için doğabilecek ceza ve tazminat yaptırımlarından eseri kayıt eden kişi sorumlu olacaktır. Şu da önemli bir nokta ki eserinizi kayıt etme tarihi resmi iki kurum tarafından onaylandığı için hiç kimse “Ben bu tarihten önce bu eseri yayınlamıştım” diyemeyecektir. Aslında noter onayı da benzer bir mantıkla çalıştığından eseriniz için önemli bir koruma sağlamış olursunuz.

Kitabınızı Milli Kütüphane Elektronik Derleme Sistemine (EYDES) kayıt etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Üyelik başvurunuzun onaylanmasının ardından eserinizi sisteme kaydederek onaya sunmanız gerekmekte.

Milli Kütüphane Elektronik Derleme Sistemine (EYDES) Giriş için TIKLAYIN

 

Kitabınızı Google Kitaplarda Yayınlama ve Satışa Çıkarma

Kitabınızın tasarımı ve resmi kayıt süreçleri tamamlandığına göre artık okuyucuyla buluşturabilirsiniz. Türkçe eserler için Google Kitap Ortağı Programını kullanabilirsiniz. Bütün dünya üzerinde on milyonarca kullanıcısı olan Google Kitap Ortağı Programı aslında çok büyük bir pazar ve tanıtım aracı. Tabii aynı zamanda sizin de kitabınızı tanıtmak için çaba sarf etmeniz gerekecek ancak emin olun bir e-kitabı tanıtmak ve on binlerce kişi tarafından görüntülenmesini sağlamak basılı bir kitabı tanıtmaktan ve okunmasını sağlamaktan çok daha kolay. Başarılı eserlerin kendi kulvarında viral olması ve muazzam sayıda kişiye çok kısa bir sürede ulaşması oldukça mümkün.

Kitabınızı Google Kitap Ortağı Programında yayınlatmak için yukarıda saydığımız iki adım; ISBN numarası almak ve Milli Kütüphane kaydı oluşturmak şart değil. Bunlar kitabınızı koruma altına almak için yapabileceğiniz sizin tercihinize kalmış işlemler. İsterseniz doğrudan yayın aşamasına da geçebilirsiniz. Kitabınızı yayına sokmadan önce Google Kitap Ortağı Programı ile ilgili yönergeleri ve açıklamaları dikkatle okuyun. Sonuçta muhatabınız ilk etapta yapay zekayla çalışan bir sistem ve kayıt sırasında yaptığınız çok küçük hatalar nedeniyle kitabınız reddedilebilir.  Diğer taraftan Google’ın muazzam algoritması başka yerlerden kopyalanmış bölümleri hemen ayırt edecektir. Dolayısıyla kitabınız reddedilebilir.

Böyle bir reddedilme durumuyla karşılaşırsanız sakin olun. Yardım merkeziyle iletişime geçin ve kitabın size ait olduğunu, alıntıların yasal ve etik sınırlar dahilinde olduğunu ispatlarıyla anlatın. Benzer bir durumu bizzat kendim yaşadım. Mış Gibi Yapmak isimli e-kitabım daha önce blogcu.com da yayınladığım yazılardan oluştuğu ve pek çok mecrada defalarca yayınlandığı için Google başvurumu reddetmekle kalmadı hesabımı askıya aldı. Karşılıklı olarak birkaç yazışma yaptıktan sonra kitabın bana ait olduğuna kendilerini ikna ettim ve kitabım şu anda yayında.

Kitabınızı yönergelere uygun bir şekilde Google Kitap Ortağı programına kayıt ettikten sonra artık tek yapmanız gereken onaylanmasını ve satışa çıkmasını beklemek. Kitabınızın fiyatını siz kendiniz belirleyeceğiniz gibi ücretsiz olarak da yayına sokabilirsiniz. Google yapılan satışlar üzerinden komisyonunu ve vergileri kestikten sonra kazancınızı her ay belirttiğiniz banka hesabına gönderir. Açıkçası yazmak güzel bir tutku olmakla birlikte bu işten para kazanma fikri de hiç fena değil. Neden olmasın?

Tabii bütün bu süreçleri geçtikten sonra işiniz bitmiyor. Eserinizi duyurmak ve çok sayıda kişiye ulaştırmak için çaba harcamanız gerekecek ancak her ne olursa olsun eseriniz artık resmi kayıtların yanı sıra internet üzerinde milyonlarca dizine sizin adınızla birlikte girmiş bir eser. Bir kopyası Milli kütüphane de olmakla birlikte sayısız kopyası yıllar belki de yüzyıllar boyunca sunucularda saklanacak, nesilden nesiller paylaşılacak, okunacak. Şimdiden başarılar ve okurunuzun bol olmasını diliyorum.

Ara 252021
 

ODTÜ Mezunları Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında umudu aşılama, vazgeçmeme, azim, dayanışma, mücadele, haklar, hukuk ve/veya kadının birey olarak önemini vurgulama ve toplumda farkındalık yaratma amacıyla Öykü Yarışması düzenliyor.

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

2022

 ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER

ODTÜ Mezunları Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında

“UMUT  CANLANSIN… KADIN GÜÇLENSİN

temasıyla bir öykü yarışması düzenlemektedir.

Yarışma, ODTÜ Mezunları Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Edebiyat Kulübü’nun uygun gördüğü görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

AMAÇ:  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında umudu aşılama, vazgeçmeme, azim, dayanışma, mücadele, haklar, hukuk ve/veya kadının birey olarak önemini vurgulama ve toplumda farkındalık yaratma amacını taşımaktadır.

TÜRÜ: Öykü Yarışması (kurmaca)

YARIŞMA TAKVİMİ

 

İlana Çıkıldığı Gün 22 Aralık 2021
Yazıların Son Gönderim Tarihi 16 Şubat 2022
Öykülerin Değerlendirilme Tarihi 17 Şubat – 6 Mart 2022
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 8 Mart 2022

 

KATILIM ŞARTLARI

1)             Düzenlenen öykü yarışmasına, Değerlendirme Kurulu Üyeleri, yarışmada görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

2)             Yarışma, tüm ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri, ODTÜ Mezunları, ODTÜ öğrencileri, ODTÜ öğretim elemanları ve tüm ODTÜ çalışanlarının katılımına açıktır.

3)             Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4)             Yarışmaya en fazla 3 öykü ile katılım sağlanabilir.

5)             Yarışmaya katılan öykülerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan, bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır.

YARIŞMA KURALLARI

1)             Öyküler, bilgisayar ile A4 boyutunda Times New Roman formatında 12 yazı karakteri ile, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak şekilde yazılmış ve en fazla 10 sayfa olmalıdır.

2)             Aday, öyküsünün bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kimlik bilgilerini eklemeyecek, sadece “RUMUZ” yazacaktır. Örneğin “LALE”. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda Düzenleme Kurulu gerekli önlemleri alacaktır.

3)             Aday, Yarışma Katılım Formunu doldurup imzalayarak Derneğe gönderecektir.

4)             Aday, yarışmaya katılacağı öyküyü ve Yarışma Katılım Formunu odtumd@odtumd.org.tr e-posta adresine göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır.

5)             Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra gelen gönderimler kabul edilmeyecektir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirme Kurulu üyeleri, teslim aldıkları öyküleri, aşağıdaki değerlendirme ölçütleri çerçevesinde, 100 puan üzerinden değerlendireceklerdir

1)             Öykülerde, şiddet içeren sözcükler, şiddete özendirici veya belli bir grubu hedef alan mesajlar, insanlık onurunu zedeleyici ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. (10 Puan)

2)             Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (10 Puan)

3)             Özgünlük ve edebi nitelik (20 Puan)

4)             Üslup (Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (10 Puan)

5)             Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (30 Puan)

6)             Dilin sosyo-kültürel boyutlarının öyküye yansıtılması (10 Puan)

7)             Öykü kişilerinin okura sunumu (10 Puan)

 

 

DEĞERLENDİRME

1)             Düzenleme Kurulu, Değerlendirme Kurulu Üyelerinin göndermiş olduğu Bireysel Değerlendirme Formlarındaki puanlamaları birleştirerek yarışmada dereceye giren öyküleri belirleyecektir. Değerlendirme Kurulunun verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

2)             Yarışmayı düzenleyen ODTÜ Mezunları Derneği, gönderilen öykülerin telif haklarını süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak üstlenmektedir. Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı bu şartı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ODTÜ Mezunları Derneği, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ODTÜ Mezunları Derneği’ne aittir. Öyküler, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

3)             Yarışmaya katılan öyküler ODTÜ Mezunları Derneği Dergisinde ve/veya bültenlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği köşesinde yer alacaktır.

DÜZENLEME KURULU

ODTÜ Mezunları Derneği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Edebiyat Kulübü

İLETİŞİM

Yarışmacıların herhangi bir sorusu olması durumunda aşağıdaki telefonu arayarak veya          e-posta adresine mesaj göndererek iletişim sağlayabilirler.

Tel : 530 610 6431 E-posta :  odtumd@odtumd.org.tr

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım formu için TIKLAYIN

 

Ara 232021
 

FOTOGEN 16. Sami Güner Kupası Fotoğraf Gösterisi Yarışması

1-Yarışma Konusu: TÜRKİYEMİZ
Katılımcılardan; tek ağaç/çiçekten bir köy veya kente, sınırlı bir alandan geniş taramaya,
doğadan sosyal konulara ya da sorunlara, tek insandan kalabalık topluluklara “Türkiyemiz”e
ilişkin, Sami Güner’in yaklaşımı ile “sevgi, bilinç, gözlem ve yorum” nitelikleri taşıyan bir
fotoğraf gösterisi istenmektedir.
2-Teknik:
Gösterinin toplam süresi en fazla 6 (altı) dakika olacaktır. Fotoğraf sayısı, gösterinin
akış biçimi – hız, ses – konuşma – müzikli ya da sessiz oluşu gösteriyi hazırlayan veya
hazırlayanların kararına bağlıdır. Gösteri müzikleri seçilirken herhangi bir telif hakkı ihlali
yapmamaya özen gösterilmelidir. Bu tür bir ihlal durumunda tüm sorumluluk gösteri sahibinin
olacaktır. (Telifsiz müzikler Youtube üzerinden araştırılabilir.)
Gösteri; kısa kenarı en az 800 piksel çözünürlükte, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz
fotoğraflardan oluşacak, seçici kurul değerlendirmesinden sonra kamuoyuna sunulacak biçimde
hazırlanacak, gösterinin ve hazırlayan(lar)ın ismi gösterinin içinde yer alacaktır. Gösteriler avi,
mpg, mp4, mov formatlarında hazırlanabilir. Exe veya px formatında gönderilen gösteriler
yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Gösteri içeriklerinde ödül almış fotoğrafların tek tek kullanılmasında sakınca yoktur.
Ancak daha önce Sami Güner Kupası’na gönderilmiş gösteriler ve başka bir fotoğraf
gösterisi yarışmalarında başarılı bulunmuş gösteriler bu yarışmaya katılamaz. Aksi
durumda, verilmiş ödüller geri alınacak ve kurar ihlali işlemi uygulanacaktır.
Daha önce Sami Güner Kupası’nda başarılı bulunmayan gösteriler, bir kereye mahsus
olmak üzere, değiştirilip farklı bir gösteri haline getirilirlerse Kupa’ya kabul edilirler. Böyle bir
başvuru durumunda, önceki katılıma ilişkin bilgiler, ‘gösteriye ilişkin kısa açıklama’ yazısı
(madde 4) içinde belirtilmelidir.
3-Katılım:
Katılım, seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakınları hariç, ilgi duyan
herkese açıktır. Tek veya grup çalışması yapılabilir. Grup çalışması yapılması halinde,
oluşturulan her grup ayrı bir yarışmacı olarak kabul edileceğinden, grup bileşimi yarışma
boyunca aynı kişilerle devam edecek, kupa kazanılması durumunda da tek bir kupa ödülü
verilecektir.
4-Gösterilerin Gönderilmesi:
Gösteriler 7 – 16 Ocak 2022 tarihleri arasında, WeTransfer programı kullanılarak
ibrahim@goksungur.com e-posta adresine çevrimiçi olarak gönderilecektir. Daha önce veya
sonra yapılan gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderide açıklayıcı not olarak
mutlaka “Sami Güner Kupası” yazılacaktır. Çevrimiçi aksaklıklar nedeniyle oluşan
gecikmelerden ve/veya kayıtlı dosyaların açılamamasından/okunamamasından kaynaklanacak
olası sorunlardan FOTOGEN sorumlu olmayacaktır.
Gönderilen dosyaya; gösteriden başka gösteriye ait kısa kenarı en az 1200 piksel
çözünürlükte JPEG formatında bir fotoğraf, gösteriye ilişkin kısa bir açıklama ile, gösteri
sahibinin isim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini içeren bir Word sayfası ilave edilecektir.
Gönderinin teslim alındığına dair wetransfer onay maili gelmez ise, 0532 392 2042
numaralı telefondan İbrahim Göksungur’a ulaşılabilir.
5-Değerlendirme:
Sami Güner Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) yıl başarılı
olmak gerekmektedir ancak katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır.
Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun salt çoğunluğu yeterliyken, üçüncü
turda oybirliği gerekmektedir.
6-Seçici Kurul:
• İbrahim ZAMAN
• İbrahim GÖKSUNGUR
• Cengiz KARLIOVA
7-TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN
8-Sonuçların Açıklanması:
Başarılı bulunan gösterilerin listesi, 15 Şubat 2022 tarihinde http://www.fotogen.org.tr
ve https://tfsfonayliyarismalar.org/tr adreslerinde yayınlanacak, başarılı bulunan gösteriler
21 Şubat 2022 tarihinden itibaren, günün koşullarına göre ya yeri FOTOGEN tarafından daha
sonra ilan edilecek bir salonda gösterilecek, ya da çevrimiçi olarak internet ortamında
izleyicilere sunulacaktır. Bir salonda toplanılması mümkün olduğu takdirde, kupa ve ödül töreni
de 21 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
9-Haklar ve Sorumluluklar:
Gösterilerin telif hakkı hazırlayanlarındır. Ancak FOTOGEN, fotoğraf sanatının
desteklenmesi, eğitim ve “Türkiyemiz” konusunun işlenmesi amacıyla, hazırlayanların adlarını
belirterek gösterileri arşivinde koruyabilir; çevrimiçi ve çevrimdışı hertürlü platformda gösterime
sunabilir; Youtube veya benzeri mecralarda yayınlayabilir, belirli birikimler oluştuktan sonra,
seçilmiş fotoğraflarla albüm veya elektronik ortamda yayınlar hazırlayabilir. FOTOGEN
açısından, gösterileri hazırlayanların adları belirtilerek albüm ve benzeri (basılı ya da elektronik)
yayın hazırlanması durumunda gösteri sahiplerine karşı, yayından 3 (üç) adet verilmesi dışında
bir sorumluluk oluşmayacaktır. Gösteri sahiplerinin böylesi yayınlara katılmama hakları vardır.
Herhangi bir çalışma yapılacağında, gösteri sahiplerine önceden bilgi verilecektir.
Katılımcı(lar), yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine/kendilerine ait
olduğunu, gerekli çekim izinlerinin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder(ler).
Gösterilerde yer alan fotoğraflarda, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlama kararı
devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı/yarışmacılar tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmada ödül alan gösterilerden örnek fotoğraflar Fotogen ve TFSF’nin
(http://www.tfsf.org.tr, www.fotogen.org.tr ) web sayfalarında ve sosyal medya (Facebook,
twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını olan “Almanak 2022”de
FOTOGEN’e ait sayfalarda yer alacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen durumlarda Düzenleme Kurulu, TFSF U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK kararları geçerlidir. Katılımcılar Sami Güner
Kupası’na gösteri göndermekle, bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
10-Yarışma Takvimi:
Son Katılma Tarihi : 16 Ocak 2022 saat 23:00
Değerlendirme : 18 Ocak–14 Şubat 2022
Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Şubat 2022
Başarılı Gösterilerein Sunumu : 21-22-23 Şubat 2022
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2022-002)
numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma şartnamesini okumak için tıklayınız.

Ara 222021
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Prof. Dr. Hülya Nutku’nun anısını yaşatmak adına Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HÜLYA NUTKU TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
İzmir’in kültür sanat hayatına katkı sağlayan; Prof. Dr. Özdemir Nutku ile birlikte Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nün kurucusu, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi, Sanat İletişim Direktörü, yazar Prof. Dr.
Hülya Nutku’nun adını ve anısını yaşatmak, Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik
etmek ve yeni eserlerle ulusal tiyatromuzda farklı bakış açılarına yer vermektir.
2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
İZELMAN AŞ
3. YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi: 1 Mart 2022
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 20 Mart 2022
Ödül Töreni: 27 Mart 2022
4. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) Yarışmaya Türkiye veya yurtdışında yaşayan ve Türkçe eser veren herkes katılabilir.
b) Yarışmaya kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı bir rumuz ile
başvuracaktır.
c) Yarışmaya seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar
ile onların yakınları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamazlar.
5. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
a) Yazarlar yarışmaya katılacakları eserlerin konu seçiminde serbesttir.
b) Çocuk ve gençlik oyunları kategorisinde başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olacaktır.
d) Her katılımcı 1 (Bir) eserle yarışmaya katılabilir.
e) Yarışmaya daha önce sahnelenmemiş, yayımlanmamış, ödül almamış özgün tiyatro oyunları
kabul edilir. Uyarlama yapıldığı tespit edilen eserler yarışma dışı tutulur. Ödül verilmesi
durumunda, daha sonra özgün olmadığı tespit edilen yapıta verilen ödül iptal edilir, ödülü alınır.
2
f) Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
g) Tiyatro oyunu A4 kâğıdın tek yüzüne, 1,5 satır aralığında ve en az 12 punto ile Times New
Roman yazı karakteri ile yazılmış olmalıdır. Yan ve alt üst sayfa boşlukları 2.5 cm olmalıdır.
h)Eserler PDF formatında gönderilmelidir.
6. ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
a)Katılımcılar yazdıkları eserleri tam dokuman ve tek mail olarak 7. maddede yer alan her iki
mail adresine de göndermelidir.
b) Eser üzerinde yarışmacının kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bir not bulunmamalıdır.
c) Yarışmacılar rumuzu yazılı olan eserinin yanında ayrıca hazırlayacakları bir belgeye; Tiyatro
oyununun adını, imzalı kısa özgeçmişini, telefon numaralarını yazmakla yükümlüdür.
d) Yarışmaya gönderilen eserler sahiplerine iade edilmez. İzBBŞT ve İZELMAN tarafından
yazılı yahut basılı herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecektir. Bu
kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZELMAN AŞ herhangi bir telif ödemesi yapmaz.
e) Eserin hukuki sorumluluğu başvuru sahibine aittir. İntihal tespiti durumunda ilgili başvuru
elenir, sonradan tespiti durumunda aldığı ödül iptal edilir ve iadesine yönelik hukuki işlem
başlatılır.
f) Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
d) Yarışmaya katılacak eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup
üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Aksi takdirde eserin gönderen kişiye ait olduğu kabul edilir.
Doğabilecek hukuki sorunlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
e) Son başvuru tarihinden sonra teknik gerekçelerle dahi olsa ilgili adrese ulaşmayan eserler
değerlendirme dışı bırakılır.
7. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER
Eserler, yarisma@izelman.com.tr ve info@izmirsehirtiyatrolari.com adreslerine
gönderilecektir.
8. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yarışma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen tiyatro oyunları 9. maddede
yer alan Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.
b) Her değerlendirme kurulu üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınarak oyunların
başarı sırası belirlenir.
c) Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.
3
d) Değerlendirme sonucunda 1. 2. ve 3. Seçilen oyunlara ödül verilir.
e) Değerlendirme Kurulu ödüle değer çalışma bulunmadığı takdirde ödül vermeme hakkına
sahiptir.
9. DEĞERLENDİRME KURULU
Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur
1. Yücel Erten
2. Orhan Alkaya
3. Prof. Dr. Adnan Akyarlı
4. Eren Aysan
5. Hakan Meriçliler
6. Zeynep Nutku
7. Kadir Efe Oruç
10. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
a) Yarışma sonuçları 20 Mart 2022 Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzelman AŞ
kurumsal internet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
b) Ödül töreni Dünya Tiyatro haftasında yapılacaktır.
c) Değerlendirme sonucu birinci seçilen eser İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
genel repertuvar havuzuna dâhil edilerek, repertuvarın uygunluğu, Yönetim kurulunun kararları
göz önüne alınarak sahnelenebilecektir.
Ödüller
1. Birincilik Ödülü 10.000 TL ve Samsung Galaxy Tab S7 FE
2. İkincilik Ödülü 7500 TL ve Samsung Galaxy Tab S7 +
3. Üçüncülük Ödülü 5000 TL ve Samsung Galaxy Tab S7 +

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

Ara 212021
 

Özel Rota Koleji edebiyat yoluyla gençler üzerinde insani etkiler uyandırmak, onlara toplum içinde değer katmak, bu değerleri kalıcı kılmak, anadili bilinci içinde dilin doğru ve verimli kullanımını sağlamak, gençlere estetik duyarlılık kazandırmak amacıyla masal, öykü ve şiir yarışması düzenliyor. Yurt genelindeki orta okul ve lise dengi okullarad okuyan örencilerin katılabileceği yarışma;

5, 6. sınıflar “masal”,
7, 8. sınıflar “öykü”,
9, 10, 11, 12. sınıflar “öykü” ve “şiir”

kategorilerinde düzenlecek olup son katılım tarihi 28 Mart 2022.

Yarışmayaya katılım koşulları ve yarışma kategorilerine göre düzenlenmiş şartnamelere Özel Rota Kolejine ait aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yarışma hakkında detaylı bilgi için Tıklayın

 

 

 

 

Ara 192021
 

Dorlion Yayınları katkıları ile Eskişehir Sanat Derneği  edebiyatımıza yeni  yazarlar ve eserler  kazandırmayı hedefleyerek öykü yazanlar arasında öykü yarışması düzenlemiştir.

Yarışmada konu verilmemiştir.

Yarışmaya her yaşta herkes katılabilir.

Her katılımcı bir öykü ile katılabilir.

Daha önce basılmış, sanal ortamda paylaşılmış ya da ödül almış öyküler katılamaz.

Öyküler 12 punto olarak, bilgisayar ile yazılmış,3 ( Üç) sayfayı  geçmeyecektir. 5 (Beş) adet çoğaltılmış olarak gönderilecektir.

Yarışmaya rumuz ile katılınacak .Üzerinde rumuz yazılı zarfın içersinde katılımcı adı, soyadı, kısa özgeçmiş ile beraber iletişim adreslerini yazacak .

Yarışmaya gönderilen öykü bir de CD olarak gönderilecek.

Son katılma tarihi: 15 Ocak 2022’dir

Yarışma sonuçu: 15 Şubat 2022 tarihinde  Eskişehir Sanat Derneği’nin web sitesi “www.eskisehirsanatdernegi.org “da açıklanacaktır.

Ödüller: 19 Şubat 2022 günü yapılacak törende Birincilik,İkincilik,Üçüncülük ve  7 (Yedi) adet Başarı Ödülü olarak  ödül heykelciği  verilecektir. Ayrıca Dorlion Yayınlarında “Dorlion Öykü Yarışması Ödül Alanlar Öyküler” kitabında ve Eskişehir Sanat Derneği’nin e-dergi olarak yayınladığı “Eskişehir Sanat” dergisinde yayınlanacaktır. Gerek kitapta, gerekse dergide yayınlanan öyküler için telif ücreti ödenmeyecektir.

Öyküleri gönderme adresi: Eskişehir Sanat Derneği İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:28/2 Odunpazarı –ESKİŞEHİR

Bilgi için: esk.sanatdernegi@gmail.com

Yarışmaya katılan bu katılım koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Ara 182021
 

 

Darüşşafaka Lisesi’nin her sene düzenlediği Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yarışması bu yıl 17. kez Türkiye geneli resmi ve özel Lise öğrencilerini başvurularına açık olacak. Eserlerinin yayın hakkı ve geliri Darüşşafaka Cemiyetine bırakılmış olan Sait Faik’in gençler tarafından tanınmasını, okunmasını sağlamak, gençleri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak amaçlarıyla düzenlenen  yarışmaya katılımlar için gerekli koşullar Darüşşafaka Lisesi’nin resmi internet sitesinde ekler halinde detaylı olarak verilmekte.

Yarışmanın son katılım tarihi 25 Nisan 2002.

Yarışmaya hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın.
Veli İzin Belgesi İçin Tıklayın.
Katılım Forum Ve Taahhütname İçin Tıklayın.
Açık Rıza Formu İçin Tıklayın.

 

Ara 182021
 

ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI

YÖNETMELİK

1- Orhan Kemal ailesince, her takvim yılında bir kez verilmek koşuluyla, ”Orhan Kemal Roman Armağanı” konulmuştur.

2- Armağan, bir takvim yılı içinde ilk kez yayımlanmış (1 Ocak-31 Aralık) bütün romanlara açıktır; birkaç ciltlik eserlerin son kitabının tamamlanarak çıktığı yıl, o eser için yayın yılı sayılır. Adaylık koşulu, yazar ya da yayınevince on (10) nüshasının, armağana katılmayı kabul eden bir başvuru yazısıyla, Roman Armağanı sekreterliğine gönderilmesidir. (Bir yıl içinde yayımlanmış eserler, ertesi yılın 10 Ocak tarihine kadar armağana katılma konusunda süre sahibidirler.) Seçiciler kurulunun incelemesine sunulan yapıtlara ek olarak en az 2 üyenin önerisiyle yayın tarihi ödül yönetmeliğine uyan yapıtlarda incelemeye alınır. Bu yapıtları ödül sekreterliği yayınevinin-yazarın onayını alarak Şubat sonuna kadar seçiciler kuruluna ulaştırır.

3- Sunulacak armağan, seçiciler kurulunca düzenlenecek bir yargı raporu sonucunda, Orhan Kemal ailesince hazırlattırılacak altın-gümüş bir plakettir. Seçiciler kurulu her yıl Mayısın 2. haftası içinde toplanacaktır. Armağanı kazanan yazar ve yayınevi açıklanır. 2 Haziran da (ya da Haziranın ilk haftası içinde) ölüm yıldönümünde  törenle kazanana sunulur.

4- Armağanı kazanacak eserde ve/veya önerilen yazarda aranacak nitelikler:

 1. A) Çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı, toplumun, bireyin sorunlarını konu edinme yükümlülüğü, Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel roman anlayışının gerekli örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış olması, yılın bu bakımlardan en iyi yapıtı olduğunun saptanması.
 2. B) Katılımın yeterli olmaması, katılan eserlerin değerlendirmeye yeterli görülmemesi durumunda Seçici Kurul Üyeleri yazar ismi önerebilirler. Önerilen ismin (A) bendinde belirtilen şartlara uygunluğu ile toplumun edebiyat ve kültür alanına katkı sağlamış, birikimleriyle edebiyatımızı zenginleştirmiş, eserleriyle başarı sağlamış olması gerekmektedir.

Yazarın ödülü alabilmesi için, her iki bentte de seçici kurul üyelerinin çoğunluğunun oylarını kazanma başarısını göstermesi gerekmektedir.

5- Seçici kurulun haberleşme ve yazışma merkezi (Akarsu Caddesi No:30, Cihangir, Beyoğlu, İstanbul). Haberleşme merkezi, armağana aday olan eserlerin birer nüshasını 15 Ocak’a kadar herhangi bir yolla, seçici kurul üyelerine iletmekle yükümlüdür.

6- Armağan paylaştırılmaz.

7- Seçiciler kurulu başkanı, her yıl Orhan Kemal Ailesi’ni temsil eden kurul üyesidir. Ailenin olmadığı durumlarda, seçici kurul üyelerinden biri başkanlığı yürütür. Seçiciler kurulu 7 kişidir. Üye sayısı 5 kişiden aza inmişse Mart ayı içinde yeni üyeler saptanır. Yeni üyelerin belirlenmesinde yönetmeliğin 9. maddesine uyulur. Seçici kurul üyelerinin, toplantıya katılamadıkları durumlarda, oylarını yazılı olarak bildirirler. Oy çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda, en az oy alan eserler elenerek, son oylamaya iki aday kalıncaya değin görüşmeler sürdürülür. Gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla oylama, son iki roman arasında yinelenir. Oylama sırasında, son iki roman arasında eşitlik söz konusu olduğunda veya kararsızlık durumunda, Başkan’ın oyu belirleyicidir. Ödül sonucu ile ilgili duyuruda  seçici kurulun hazırlayacağı ödül gerekçesine yer verilir.

8- Orhan Kemal Roman Armağanını kazanan yazar, 7 yıl sonra yeniden aday olabilir. Armağanı kazanmış yazarlar, seçiciler kurulunun doğal üye adayı sayılırlar; kabul ettikleri takdirde, seçiciler kurulu üyeliklerinin boşalış durumlarında, kendilerine üyelik görevi verilir.

9- Çeşitli nedenlerle istifa eden veya ayrılması uygun görülen Orhan Kemal Roman Armağanı Seçici Kurulu üyesinin yerine yenisini atamak Orhan Kemal Ailesi’nin ve ailenin olmadığı durumlarda seçici kurulun yetkisindedir. Herhangi bir maddi karşılık beklememeleri doğal olan seçici kurul üyeleri, bu görevi Orhan Kemal’in anısına duydukları büyük saygının onurlu bir gereği sayarlar.

10- Bu yönetmeliği olduğu gibi kabule, gerekli değişiklikleri yapmaya, zamanın getireceği maddeleri eklemeye, mevcut maddeleri iptal etmeye Orhan Kemal Ailesi ve ailenin olmadığı durumlarda da seçiciler kurulu yetkilidir.

 

BASIN AÇIKLAMASI

ORHAN KEMAL AİLESİ VE EVEREST YAYINLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2022 YILI ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI’NA BAŞVURU SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR

2022 yılı 51.Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süreci başlamıştır.

Başvurunun yayınevleri tarafından 2021 yılında ilk kez yayınlanmış olan, Orhan Kemal Roman Armağanı yönetmeliğinin 4A maddesine uygun romanlar için yapılması gerekmektedir.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süresi en son 7 Ocak 2022 tarihine kadardır. Yönetmelik www.orhankemal.org ve www.everestyayinlari.com’dan incelenebilir.

2022 yılı 51. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılmak için yayınevleri Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne bir katılım yazısı ekinde, ilgili yazarlarının 10 adet kitabını Orhan Kemal Kültür Merkezi’nin adresine göndermeleri gerekmektedir

2022 yılı 51. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, 16 Mayıs 2022 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir.

2022 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Seray Şahiner, Gürsel Korat ve Mazlum Vesek’den oluşmaktadır.

2021 yılı 50. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı “Aile Mezarı” eseriyle Herkül Millas kazanmıştır.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılacak olan yayınevleri daha ayrıntılı bilgiyi Orhan Kemal Kültür Merkezi ve Everest Yayınların’dan alabilirler.

Değerli basın kuruluşlarının ilgisini rica eder, saygıyla duyururuz.

Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği ve Everest Yayınları

Adres: Orhan Kemal Kültür Merkezi, Kılıçalipaşa Mah., Akarsu Yokuşu Sok. No:30, Cihangir, Beyoğlu, 34433 İstanbul

Telefon : 0212 252 88 38 – 292 92 45