cemcemii » KURŞUN KALEM » Page 2

cemcemii

Eyl 042020
 

Kayseri Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir Yarışması 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir Yarışması 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek. “Serbest “ konulu Şiir Yarışması’nın başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her kesim tarafından merakla beklenen Şiir Yarışması’nın 3’üncüsü şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek.
Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000’er TL para ödülü verilecek.
Şiir yarışmasının başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.

Eyl 022020
 

Erciyes Anadolu Holding Düzenlediği fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi: 15 Eylül 2020

Ödüller

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL

Olarak belirlenmiştir.

Yarışma Şartnamesini PDF formatında indirmek için tıklayınız.

 

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG “Mimar Sinan’ın İzinde ” fotoğraf yarışması Şartnamesi

1) Konu: “Mimar Sinan’ın İzinde

2) KONU VE AMAÇ

1. Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Erciyes Anadolu Holding olarak
ölümünün 432.yılında Mimar Sinan’ın eserlerinin günümüzdeki yansımalarını ve insanla olan ilişkisi vurgulamak amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Gerek ülke
sınırları içindeki gerekse ülke dışındaki Sinan’ın eserlerindeki geometri, doku, ve mimari kurguların fotoğrafçıların gözünden yorumlanmasını beklemekteyiz. Amacımız;
üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşamı etkileyen bu eserlerin ve Mimar Sinan’ın
dehasının günümüz insanı tarafından anlaşılmasına katkı sunmaktır. Katılımcılar Mimar
Sinan’ın eserlerini ve eserlerindeki detayları tek başına fotoğraflayacağı gibi kent, yaşam ve insan öğelerini de dahil ederek yorumlayabilirler.
2. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Erciyes Anadolu
Holding tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

3) KATEGORİ VE BÖLÜMLER

1. “Mimar Sinan’ın İzinde ” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

4) KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar son 3 yıl içinde çekilmiş ve Mimar Sinan’ın eserlerini
kadrajında barındırıyor olmalıdır.
3. Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
6. Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
10. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/
TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi- YG_002-10-03_06_2017.pdf)’nin
13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri
vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz.
11. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erciyes
Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ internet sitesi ile TFSF’nin http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
12. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul
edilmez
13. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
14. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
15. Yarışma “Sayısal” ve “Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz, monokrom fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
16. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
17. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
18. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdir-
de TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir ve
katılımcıdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı,
kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış
olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
19. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye
giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Erciyes Anadolu Holding tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
20. Gerek görüldüğü durumlarda ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların orijinal büyüklükteki halleri baskı için istenecektir.
21. Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4
Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
22. Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım
Tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
23. Erciyes Anadolu Holding; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
24. Yarışma sonuçları Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com adresinden
ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
25. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Erciyes Anadolu Holding kararı geçerlidir.

 

 

 

 

 

5) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1. Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan fotoğraflarının Erciyes Anadolu Holding’e, yayınlarında isminin ve
eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erciyes Anadolu Holding’e
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı
veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Erciyes Anadolu Holding ve eser sahibinin
olacaktır. Erciyes Anadolu Holding bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web
sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Fotoğraflar kullanarak, eserlerin orijinalliği bozulmayacak şekilde çok küçük kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erciyes Anadolu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve sosyal
medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF
ayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda
yer alacaktır.
6. Ayrıca, Erciyes Anadolu Holding uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların
ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş
sayılırlar.
7. Erciyes Anadolu Holding; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını,
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
8. Erciyes Anadolu Holding ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını (RAW ve/veya JPEG) katılımcıdan isteyebilir.
9. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Erciyes Anadolu Holding tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Erciyes Anadolu Holding’in istediği
belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sa-
hibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
10. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6) ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1. Dosyalar, Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://
www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
2. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce
üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
5. Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
8. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir
isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim
vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
9. Fotoğraf yükleme sayfasında fotoğrafın çekildiği yer kısmına fotoğrafta yer alan
Mimar Sinan eserinin ismi yazılmalıdır. Örneğin “Selimiye Camii”
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
12. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erciyes Anadolu Holding sorumlu olmayacaktır.

7) YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi : 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 23.00 (TSI) :
Değerlendirme Toplantısı : 4 Nisan 2020 Cumartesi
Sonuç Bildirimi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi : 9 Nisan 2020 Perşembe

8) SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)

Burak ASİLİSKENDER : AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde Profesör ve Mimarlık Bölüm Bşk.
Özer KANBUROĞLU : Fotoğraf Sanatçısı
Çerkes KARADAĞ : Fotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBAR (EFIAP) : Fotoğraf Sanatçısı
Hüseyin TAŞKIN : Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

9) TFSF Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

10) ÖDÜL-SERGİLEME-SATIN ALMALAR

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL
11) YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Serkan Can 0530 1571087 Erciyes Anadolu Holding E-mail: serkan.can@erciyes.com
13) Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2020 -34 numara ile onaylanmıştır.
14) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır

 

 

 

 

Ağu 312020
 

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ VE KONAK BELEDİYESİ’NİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİKLERİ 4. EFLATUN NURİ ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KATILIM KOŞULLARI:

Yarışma Konusu:
COVID 19 – PANDEMİ
Yarışma amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açıktır. Seçici kurul üyeleri ve
birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
Gönderilecek karikatürler yayımlanmış olabilir, ancak bir başka yarışmadan ödül almamış
olması gerekmektedir.
Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü biri Ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu
ile bağlantılı karikatüre verilecektir.
Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Başvurular e-posta ile
yapılacaktır.
Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Her yarışmacı en
fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir. Yarışma karikatürleri ödül alsın veya almasın iade
edilmez. Katılımcılar ödül alsın ya da almasın karikatürlerin her türlü kullanım hakkı, eser
sahibinin yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesine de aittir.
Yarışmacılar, karikatürlerini yollarken ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini (kesin ve açık
mektup adresi, telefon numarası ve e-posta adresini) yazmalıdır.
Karikatürler en son 14 Aralık 2020 Pazartesi 17.30’a kadar Konak Belediyesi’nin şartnamede
belirtilen eflatunyarisma@gmail.com e-posta adresine ulaşmış olmalıdır.
Ödüller, belirlenen tarihte sahiplerine verilecektir.
Yarışmada ödül kazanan sanatçıların yurt içi otobüs ya da uçak (ekonomi sınıfı) geliş-gidiş
ulaşım ve 1 gecelik konaklama masrafları karşılanacaktır. Yarışmacıların beraberinde
getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır. Törene katılamayanların ödülleri
adreslerine gönderilecektir.
Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde
toplanacaktır.
Eserlerini yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

JÜRİ ÜYELERİ:

Misket DİKMEN İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Abdullah TUNALI Konak Belediyesi – Kültür Sosyal İşler Müdürü
Varol YAŞAROĞLU Karikatürist
Sadık PALA Karikatürist, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı
Zafer GÜVEN Karikatürist
Mustafa YILDIZ Karikatürist
Ömer ÇAM Karikatürist
Cemal İLKBAHAR Karikatürist
Aycan GÖNENÇ Karikatürist

ÖDÜLLER:

Birincilik 6.000 TL
İkincilik 5.000 TL
Üçüncülük 4.000 TL
Başarı Ödülü (3 Adet) 1.500 TL (her birine, net)
Konak Belediyesi Özel Ödülü 1.500 TL (net)
Jüri Özel Ödülü 1.000 TL (net)
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 1.500 TL (net)
Mustafa BORA Özel Ödülü 1.500 TL (net)
Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü

YARIŞMA TAKVİMİ:

Eser son gönderim tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi
Jüri değerlendirme toplantısı: 19 Aralık 2020 Cumartesi
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 21 Aralık 2020 Pazartesi
Ödül Töreni Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar
Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi
Alsancak Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cad. No:12, 35220 Konak/İZMİR
Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı İletişim Numarası: 0507 4722107
Web Adresi: www.konak.bel.trE-posta: eflatunyarisma@gmail.com

Ağu 312020
 

AAKSARAY BELEDİYESİ 5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması “Aksaray’da Ekoturizm” Teknik Şartnamesi

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi 14 Eylül 2020.

Şartnameyi Aksaray Belediyesinin resmi sitesinden indirmek için tıklayınız.

Yarışmanın Adı: ” Aksaray’da Ekoturizm ”
Yarışmanın Organizasyonu:
“5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenmektedir
ve yürütücülüğü de Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Konu ve Amaç:

Dünya şartları değiştikçe turizm sektöründe de değişimler olmuş ve ekoturizm gün geçtikçe
daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Ekoturizm; mevcut doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri
koruyucu, sürdürülebilir, doğa temelli, yerel halkın refahına katkı sağlayan, turizm sektöründe
zamansal yoğunlaşmaya çözüm getiren yenilikçi turizm şeklidir. Kültür ve Tarih Turizmi, İnanç
Turizmi, Termal Turizm, Dağcılık ve Trekking Turizmi, Yamaç Paraşütü Turizmi, Balon Turizmi,
Bisiklet Turizmi, Botanik Turizmi, Atlı Doğa Yürüyüşü Turizmi, Kuş Gözlemciliği Turizmi ve
Fotoğraf Turizmi ekoturizmin alt dallarından bazılarıdır. Yarışma konumuz Aksaray ilinin sahip
olduğu ekoturizm potansiyeli ve uygulamalarıdır.
Kategori ve Bölümler:
“Aksaray Belediyesi 5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar
bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları:

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları ile
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör
veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da
sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafını sergilenmiş
ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım
açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı O
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen ve
HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
g) Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm
izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
h) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
i) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını, Aksaray İl sınırları içinde çekildiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder https://www.kisa.link/Nhyu . Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması, Aksaray il sınırları dışında çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi kural ihlali
sayılır.
j) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
l) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.ffsf.orq.tr/indir/yarismalar/TFSF Yarisma Düzenleme Standartlari Yonerqesi-YG
00210-03 06 2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve
kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı
anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz. ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
m) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların RAW verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
n) Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
yüksek çöznürlüklü hallini katılımcıdan isteyebilir.
o) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği
yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar
yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
p) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840
piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m
diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar
üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan
sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online
olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen
tarihte ilan edilir.
q) Yarışma sonuçları Aksaray Belediyesi’nin www.aksaray.bel.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ web
sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya
e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:

a) Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde
tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde
tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz
olarak Aksaray Belediyesi’ne ait olacaktır.
b) Aksaray Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde
veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü
materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve
kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması
durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Aksaray Belediyesi
tarafından kitap olarak basılabilir.
c) Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının
aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler
için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her
ne nam altında olursa olsun Aksaray Belediyesi’nden herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aksaray Belediyesi; ödül ve sergileme alan
eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı
bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve
alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
d) Aksaray Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul
altında, izin vermez.
e) Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser
sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti
etmektedir.
f) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz kullanımlardan dolayı
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
h) Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı
sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu
durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak
Aksaray Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı
fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
i) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan sergileme bedeli kadar
bir bedel ödeyerek satın alabilir.
j) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/lBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin kişisel banka hesap/lBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim
Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
k) Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda
elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında
doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu
sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal
ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış
bildirmesinden kaynaklanan konularda Aksaray Belediyesi hiçbir şekilde
sorumluluk kabul etmez.
l) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Aksaray Belediyesi’nin
www.aksarav.bel.tr web adresi İle TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
https://www.tfsf.org.tr/ ve https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ orq web sitelerinde
ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında
tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
m) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90
(doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
n) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme
Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nun
kararları geçerlidir.
o) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.ffsfonayliyarismalar.orq/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul
etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle
yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
fotograf@aksaray.bel.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için
önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra
sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
e) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 cipi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB az olmamalı, 3 MB’yi
de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
1. İsimlendirme:
a) Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları
gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza
başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
b) Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
c) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@ffsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
d) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Aksaray Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Başlangıç Tarihi :
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 14.09.2020 Saat:17.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 19.09.2020 Saat:11.00
Sonuç Bildirim Tarihi : 25.09.2020
Ödül Töreni Ve Sergi Tarihi : 02.10.2020 Saat:13.00
Aksaray Belediyesi Zinciriye Medresesi
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
1- Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Akademisyen
2- Erdem ZENGİN Fotoğraf Sanatçısı, AKFOD
3- Hakan ÖZTÜRK Fotoğraf Sanatçısı, KADOF YK Başkanı
4- Mustafa Doğan ŞAHİNER Fotoğraf Sanatçısı NİFAD
5- Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı, KAFSID
6- Tansu GÜRPINAR Fotoğraf Sanatçısı FSK
7- Tayfun ÇELİK Aksaray Belediyesi Bşk. Yrd.
Seçici kurulu en az beş üye ile toplanın Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta
içinde yinelenir.

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik 4.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (4 Adet) 500.- TL
Sergileme (En Fazla 40 Adet) 250.- TL
Satın Alma (En Fazla 20 Adet) 250.- TL
Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Aksaray Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler
MüdürlüğüHüseyin ÇOLAK
Telefon: 0 (382) 203 01 12
Cep :0507 654 13 93
E-mail: fotograf@aksaray.bel.tr
Web Sitesi: www.aksaray.bel.tr

Yarışma duyurusunu Aksaray Belediyesi’nin resmi sitesinde görmek için tıklayınız

Ağu 302020
 

Antimimik Yayınları Polisiye Roman Ve Öykü Yarışması Düzenliyor.

1. Yazarlar, yarışmaya sadece polisiye ve fantastik polisiye türlerinde roman ya da öykü dosyalarıyla katılabilirler.
2. Yazarlar, yarışmaya gerçek isimleriyle katılamazlar. Gönderecekleri dosyaya rumuz yazmaları zorunludur. Dosyaya rumuz harici özgeçmiş eklenen dosyalar kabul edilmeyecektir.
3. Sayfa sayısı serbesttir. Yazar yarışmaya birden fazla öykü ve roman dosyası ile başvurabilir.
4. Son başvuru tarihi 1-12-2020’dir. Sonuçlar 20-02-2021 tarihinde Antimimik yayınları internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
5. Daha önce dergi veya çeşitli internet sitelerinde yayınlanan dosyalar kabul edilmeyecektir. Yayınevi sadece hiçbir yerde yayınlanmamış dosyaları kabul edecektir.
6. Yazarlar, gönderecekleri dosyalarda 3. şahısların telif hakkı talebi olmadığını, aksi taktirde hukuki sorumluluğun kendisinde olacağını kabul eder.
7. Yazar, seçilen dosyanın basım-yayın hakkını Antimimik Yayınları’na verdiğini, dosyaların kitap haline getirilip, satış amacıyla dağıtıma gireceğini kabul etmiş sayılır.
8. Yayınevi, dereceye giren 1 roman dosyasını ve öyküleri kitaplaştıracaktır.
9. Dosyalar antimimik@gmail.com adresine gönderilecektir.

Yarışma Duyurusunu Antimimik Yayınevi’nin Kendi Sitesinde Görmek İçin TIKLAYINIZ

Ağu 302020
 

Cevdet Kudret

2020 CEVDET KUDRET EDEBİYAT ÖDÜLÜ 

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri bu yıl “Öykü” türüne verilecektir. Öykü dalı Seçici Kurulu Deniz Yüce Başarır, Faruk Duman, Jale Sancak, Murat Yalçın ve Nursel Duruel’den oluşmaktadır. Ödüle 1 Eylül 2019 – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yayımlanmış öykü kitapları aday olabilir. Ödülün sonucu Ekim ayında açıklanacak, ödül töreni 2020 TÜYAP Kitap Fuarı’nda yapılacaktır.

Ödüle katılacak öykü kitaplarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 7 nüsha olarak, yazarın kısa özgeçmişi ve adaylık başvurusu dilekçesiyle birlikte aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir. Gönderi bilgilerinin aynı zamanda cevdetkudretodulu@msgsu.edu.tr mail adresine iletilmesini rica ederiz.

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71, Bomonti / Şişli

 

Ağu 292020
 

Yarışmalar

 

 

 

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışma ve Ödül Törenleri kapsamında yayınlanmış eser sahiplerine verilecek ödüllerin yanı sıra Lise öğrencileri ve yetişkinler kategorilerinde şiir, öykü, deneme yarışmaları ve Aşık Mazuni Şerif besteleri ses yarışması düzenlenecek.

Etkinlik 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek ancak yarışmalara katılım için

son başvuru tarihi 30 Ekim 2020

Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışma ve Ödül Törenleri

 1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

  1. Erdem Bayazıt Anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
  2. Nuri Pakdil Anısına Yılın Araştırma/İnceleme Kitabı Ödülü,
  3. Rasim Özdenören Adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
  4. Tahsin Yücel Anısına Yılın Romanı Ödülü,
  5. Cahit Zarifoğlu Anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü,
  6. Bahaettin Karakoç Anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü,
  7. Yedi Güzel Adam Anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü,
  8. Abdurrahim Karakoç Anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü
 1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Portre, Şiir, Deneme, Öykü ve Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışmaları:

  1. Ortaokul öğrencileri arasında Kahramanmaraşlı yazar veya şairlerden herhangi birinin resmini/portresini yapma yarışması,
  2. Lise öğrencileri arasında şiir yazma yarışması,
  3. Lise öğrencileri arasında deneme yazma yarışması,
  4. Lise öğrencileri arasında öykü yazma yarışması,
  5. Yetişkinler arasında şiir yazma yarışması,
  6. Yetişkinler arasında deneme yazma yarışması,
  7. Yetişkinler arasında öykü yazma yarışması
  8. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

 

TAKVİM

Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Son Başvuru

30 Ekim 2020 Cuma

Portre, Şiir, Deneme ve Öykü Yarışmaları Son Başvuru

30 Ekim 2020 Cuma

Program

16-20 Kasım 2020

Not: Başvuru formu hazırlıklarımız devam etmekte olup en kısa zamanda yayına açılacak.

Yarışma Şartnamesini indirmek için Tıklayınız

Yarışma duyurusunu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Resmi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

Ağu 282020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

1) ORGANİZASYON
“AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
tarafından düzenlenmektedir.
2) YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması; baskı ve sayısal (dijital)kategoride olmak üzere 5
(beş) bölümden oluşmuştur:
a) Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz)
b) Sayısal: Serbest (Renkli)
c) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)
d) Sayısal: Seyahat (Renkli veya Siyah-Beyaz)
e) Baskı : Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)
**Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
**Doğa fotoğrafları FIAP’ın Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.
3) TANIMLAR
a) FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen
siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle
yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine
girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden
yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin
katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli
kategorisine dahil edilir.
b) FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa fotoğrafı, konuya yakın bir kişinin konu objesini
kolaylıkla tanımlayabileceği ve doğrulayabileceği, antropoloji ve arkeoloji dışında kalan
doğa tarihinin bütün branşlarını kapsayan fotoğrafik süreci tanımlamak için kullanılır.
Yüksek teknik kalite gözetilerek elde edilmiş bir fotoğrafın hikâye anlatım değeri görsel
kalitesinden daha ağırlıkta olmalıdır. Baykuşlar veya leylekler gibi insan tarafından
düzenlenmiş bir ortama uyum sağlamış, insan eserlerinin doğal ortamın bütünleştirici bir
parçası olmuş doğal objeler, kasırgalar veya deniz dalgaları gibi doğal kuvvetleri tasvir
eden görüntülerin içinde bulunan insan unsuru öğeler dışında kalan insan unsuru hiçbir şey
fotoğrafta yer alamaz. Yaban hayvanlarına bilimsel amaçlarla takılan etiketler, tasma veya
radyo vericilerini içeren fotoğraflar kabul edilir. İnsan tarafından yaratılmış hibrit ve kültür
bitkiler, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar veya gem takılı türleri içeren ve bunların herhangi
bir şekilde oynanması (manipüle edilmesi) ile gerçekliği değiştirilen fotoğraflar kabul
edilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya
çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Doğal görüntüyü veya fotoğrafik içeriği veya orijinal
2 / 6
görünümün içeriğini değiştirmeyen HDR, üst üste odaklama (focus stacking) ve bölgesel
ışık düzeltmeleri (dodging/burning) gibi görüntünün sunumunu zenginleştirecek tekniklere
izin verilir. Toz parçacığı, dijital gürültü ve film çiziklikleri gibi fotoğraf makinesinden
kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir. Birleştirilmiş (stitched)
görüntülere izin verilmez. Bütün izin verilen düzeltmeler fotoğrafta doğal görünmelidir.
Renkli görüntüler monokroma dönüştürülebilir. Kızılötesi görüntülere ister doğrudan elde
edilmiş ister türetilmiş olsun, izin verilmez.
c) Vahşi Yaşam Fotoğrafı Tanımı: Yukarıdaki Doğa Fotoğrafı tanımına uyan Vahşi Yaşam
bölümlerine gönderilen fotoğrafların tanımı, doğal veya tatbiki bir ortamda serbest ve
kısıtlanmadan yaşayan bir veya daha fazla hayvan veya bitki organizmalarına
genişletilebilir. Manzaralar, jeolojik oluşumlar, hayvanat bahçesi veya çiftlik hayvanlarını
içeren fotoğraflar veya yaşayan hayvan ve bitki türlerinin kontrol edilmiş bir ortamda çekilen
fotoğrafları Vahşi Yaşam bölümleri için uygun değildir. Vahşi Yaşam sadece hayvanlar,
kuşlar ve böcekler ile sınırlandırılmamıştır. Yaşayan türlerin leşi gibi doğal ortamda çekilen
deniz ve bitki (mantarlar ve yosunlar dahil) türleri Vahşi Yaşam içeriğine uygundur. Vahşi
Yaşam görüntüleri fotoğraf yarışmalarının Doğa bölümlerine gönderilebilir.
4) KATILIM ŞARTLARI
a) “AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel
fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
b) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP
Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
c) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP
Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
d) Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.
Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla
kategori/bölüme gönderilemez.
e) Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını
göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) sorumlu olmayacaktır.
f) Fotoğrafçı yarışmaya katılımı ile gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmiş
sayılır. Aksi bir durumun tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
kişi kural ihlali yapmış sayılır.
h) Kural ihlali yapan kişilere “TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(TR:http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf,
ENG:http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar
uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün
yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
i) Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF
ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile işbirliğine
girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından
yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
3 / 6
j) AFAD ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
k) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya
ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde,
katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
l) Yarışma sonucu AFAD’ınhttp://contest.afad.org.tr/?lang=turvehttp://www.afad.org.trsiteleri
ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.trve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde
duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
m) Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi halinde AFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.
5) YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar AFAD’ın arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile AFAD tarafından yarışmanın amacına uygun
şekilde haber, reklam ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek
kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel
çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
b) AFAD bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında(takvim,
ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer
platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir.Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. AFAD eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakat name
karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile
AFAD’ın olacaktır.
c) Yarışmada yer alan fotoğrafların yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya,
yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği ve TFSF
web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı
katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı, fotoğraflarının
sergi ile ilgili medyada ve/veya ekranlarda yer alacak tanıtımlarda ücretsiz olarak
kullanılmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir.
Sponsorlar fotoğrafları web siteleri üzerinde, yarışma ile ilgili ilanlarında düşük çözünürlükte
kullanabilirler.
d) AFAD, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
e) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, AFAD’ın
http://contest.afad.org.tr/?lang=turvehttp://www.afad.org.trinternet sitesinde yayınlanacak
ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada
ödül ve mansiyon alan fotoğraflarwww.tfsf.org.trsitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2019’de yer alacaktır.
4 / 6
h) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu
ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli
olacaktır.
i) Katılımcılar;http://contest.afad.org.tr/?lang=turadresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname
hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
6) KATILIM ÜCRETİ
a) Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 5 bölüm için 20 € ödenmesi gerekmektedir.
Türkiye’den katılım için 5 bölüm ücreti 75 TL’dir.
b) Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.
PAYPAL: afadyarisma@gmail.com
c) Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı;
AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri D./214802166
İş Bankası Cemalpaşa Şubesi
Hesap Numarası: 6006-0568922
IBAN No: TR63 0006 4000 0016 0060568922
d) Yarışmaya grup olarak katılabilinir.10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara%10 indirim
yapılacaktır.
e) Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyeleri katılım ücreti ödemeyecektir.
f) Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) ESERLERİN KABULÜ
a) Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://contest.afad.org.tr/?lang=tursitesine girerek
veya http://www.afad.org.tr sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.
b) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken
aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for
FIAP Patronage » and FIAP document 017/2017 « Sanctions for breaching FIAP
regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for
International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017,
dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for
breaching FIAP regulations and the red list.”
c) İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde afadyarisma@gmail.com, ibrahimyodek.afad@gmail.com
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu
adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım
kesinlikle kabul edilmez.
d) Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı
maksimum 2400 piksel boyutunda fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak
biçimde hazırlanmalıdır. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
e) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://contest.afad.org.tr/?lang=tur web adresleri
kullanılarak yüklenecektir.
f) Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
5 / 6
g) İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _
)kullanılabilir.
h) Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya
çıkabilecekolası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.
i) CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
j) Baskı kategorisine gönderilecek fotoğraflar öncelikle online sisteme yüklenecek
(http://contest.afad.org.tr/?lang=tur) olup daha sonra posta yoluyla istenilen adrese
gönderilecektir. Sisteme yüklenmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
k) Fotoğraflar(dijital veya baskı), kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir.
Fotoğraf (dijital veya baskı)üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb bilgiler yer
almamalıdır.
l) Baskı kategorisi için posta yoluyla gönderilecek fotoğrafların uzun kenarı minimum 30cm,
maksimum 40cm olacaktır.
m) Baskı kategorisi için gönderilecek fotoğrafların arka tarafında; yarışmacının adı ve soyadı
ile eserin adı yazılacaktır.
n) Baskı kategorisine gönderilen fotoğraflar geri gönderilmeyecek olup yarışma sonunda imha
edilecektir.
o) Baskı kategorisi için yarışma kapanış tarihinden önce belirtilen adrese gönderilemeyen
fotoğraflar değerlendirmeye alınamayacaktır. Bu sebeple postada oluşabilecek gecikmeler
göz önünde bulundurulmalıdır.
BASKI KATEGORİSİ GÖNDERİM ADRESİ :
AFAD-ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ Fotoğraf Sanat Galerisi
Ziyapaşa Mah. 67087 Sokak Saadet Apt.No:45/A 01140 Seyhan – Adana / Türkiye
8) YARIŞMA TAKVİMİ
Kapanış Tarihi : 11.09.2020/ 23.59 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 12-13.09.2020
Sonuç Bildirim Tarihi : 15.09.2020
Ödül Töreni ve Sunum Tarihi : Ekim-Kasım 2020 AFAD Fotoğraf Sanat Galerisi
Ödül Gönderim Tarihi : Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.
9) JÜRİ ÜYELERİ(alfabetik sırayla)
Baskı Kategorisi ve Dijital S/B;
Cemil GÜVEN,EFIAP/g AFAD-TR
Hasan YELKEN GAFSAD-TR
Selami TÜRK MFD-TR
Dijital Renkli / Seyehat / Doğa
Aleksandar STOJCEVSKİ PC KUMONOVA – MK
Alperen AKHARMAN,EFIAP AFAD-TR
Ayhan ŞENBAYRAK,EFIAP AFAD-TR
Dayk DANZIG IFSAK-TR
Seda ŞENGÖK İFOD-TR
(Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.)
6 / 6
10) TFSF Yarışma Temsilcisi:Yusuf Öcel
11) ÖDÜLLER-SERGİLEME
5 x FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30 mansiyon;
5 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30mansiyon;
5x AFAD Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30mansiyon;
1x Mehmet BALTACI Özel Ödülü (Baskı bölümünde)
1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla
kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
Sergileme (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında sergileme seçimi
yapılacaktır).
12) SONUÇ BİLDİRİMİ VE KATALOG
a) Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.
b) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir
sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2020’den itibaren ve
http://contest.afad.org.tr/?lang=tur internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca,
yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sayısal
bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine,
TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan
Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
13) İLETİŞİM
Salon Başkanı: İbrahim Şan YÖDEK
E-mail:afadyarisma@gmail.com,ibrahimyodek.afad@gmail.com
GSM: 00 90 533 775 23 11 / 00 90 545 729 32 72 / 00 90 322 458 42 24
14) Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /Photographic Arts Federation of
Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
15) Bu yarışma; TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan
başvurularında kullanılabilir.
16) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yarışma duyurusunu AFAD sitesinde gömek için tıklayınız

 

 

Ağu 232020
 

Telifsiz resim kaynağı: PxHere

Kürk Mantolu Madonna’nın Kürkü

Sabahattin Ali bugün yazsaydı eğer meşhur romanına Kürk mantolu Madonna ismini verir miydi ve yahut Kürk Mantolu Madonna günümüz insanı olsa kürk giyer miydi? Dünya durmaksızın dönerken, döndükçe dönerken, üzerindeki anaforun içinde dönenler, dönüşürken, değişirken, savrulurken, bir araya gelip toplanırken sonra yine savrulurken Kürk Mantolu Madonna’nın Kürkü de fildişi omuzlarından sıyrılıp uçar gider miydi? Hani kırk elli yıl sonra yazılmış olsa romanı Berlin’ de sanat galerisinde tablo değil de Paris defilelerinden birisinde kedi yürüyüşü yapan uzun bacaklı mankenlerden birisi mi olurdu yoksa kürk giyenleri protesto etmek için kendini podyuma atanlardan birisi mi?

Mesela bugün, fokların kafasına sopalarla vurarak öldüren avcıların hikayesini, sanki dünyanın en mükemmel macerasını yaşıyorlarmış gibi anlatan bir film yapılsa olay olur mu? Olur. Çevreciler, hayvan severler ayağa kalkar mı? Kalkar. Oysa var böyle bir film. Çok değil yetmiş sene önce yapılmış. Dünyanın sinema olan hemen her yerinde gösterilmiş. Zengin Rus kontesiyle yakışıklı fok avcısının (Gregory Peck- The World in his arms) romantik hikayesini ayıla bayıla seyretmiş insanlar. O gün adı romantizm olan meselenin adı bugün vahşet olmuş. Gregory Rus kontesi öpmüş, foklar da zaten altı üstü fokmuş.

Dünya hızla dönerken, döndükçe üzerindeki yükü ağırlaştıkça ağırlaşırken, sesler, sözler birbirine karışırken, her bir insan bir diğerinden çok farklı düşünürken nasıl oluyorsa oluyor, insanoğlu dün utandıklarını bugün onur kaynağı yapıyor ya da dün övündüklerinden bugün köşe bucak kaçıyor. İster istemez soruyor insan. Dünde miydi olmaması gereken yoksa bugünde mi? Dünya dönüyor, tarih ileri doğru gidiyor da insan oğlu nereye gidiyor? Bence Gregory yargılanmalı, elinde ne ödül varsa geri alınmalı. Öldü mü? Fark etmez, o zaman gıyabında yargılanmalı.

Eşitlik, özgürlük, cinsel tercihlere saygı. Eyvallah… Tamam da son günlerde adı sıkça anılan malum film ve dizi film kanalında gözlerimizi ayırmadan izlediğimiz o yapımların çoğunun geçtiği ülke, bilgisayar biliminin mucidi Alan Turing’i cinsel tercihi nedeniyle yargılayan ve hormon iğneleri olmaya mahkum eden aynı ülke değil mi? Siyahi ırkı hayvanlar gibi gemilere doldurup bir kıtadan diğerine taşıyan, alan, satan da insandı bugün kahrolsun ırkçılık diyen de. İşin daha garibi arada jenerasyon farkı da olsa aynı insanlardı.

Dünya durmaksızın dönerken, üzerinde girdaplar, helezonlar çektikçe çektiklerini dibine çekerken, dünün yanlışları bugünün doğrularına, dünün doğruları bugünün yanlışları haline dönüşürken kimdi fikrini değiştiren? Tanrı mıydı, insanlar mı? Vatikan cesetleri incelemek için kesip biçen Da Vinci’yi yakalasa parça pincik etmez miydi?  Ayıp olan binlerce yıldır ayıpken, günah olan binlerce yıldır günahken, yasak olan binlerce yıldır yasakken, günler aylar yıllar, su gibi akarken, sanki dün gibi beşikte hatırladığımız bebe boyumuzu aşarken değişen insan mıydı, inancı mıydı, inançsızlığı mı? Aslında ayıp diye, günah diye bir şey yok muydu? Nasıl konulurdu kurallar?

Biraz karışık oldu biliyorum. Çok da eğip bükmeye de gerek yok zaten. Hepimizin bildiği, farkında olduğu konular üzerine tarihe bir not da ben düşeyim istedim. Sonuç itibariyle dünya durmaksızın dönerken tarih boyunca birileri -ki hiç öyle gizli cemiyetler, gizemli örgütler teorilerine girmiyorum- o birileri işin kolayını bulmuş. Milyarlarca insan, milyarlarca beyin, mide, haz, istek…  Bir şekilde yönetilmeleri lazım. Çalıştırılmaları, kazançlarının önemli bir kısmının alınması lazım. Uyandırılmadan, yaşadıkları hayali gerçek sanarak idare edilmeleri lazım. O birileri ki daha uyanık, daha zeki ya da daha şanslı olan o birileri, kimi zaman inançlarını, kimi zaman inançsızlıklarını, kimi zaman hırslarını, isteklerini, hayallerini kullanmışlar insanların. Yönetmişler, yönetemedikleri yerde kırmış geçirmişler.

Bir denklemin birden fazla doğru çözümü olabilirse de doğru yolların aynı doğru sonucu vermesi gerekir ve yanlış bir mantıkla doğru sonuca gidemezsin ama dün iki kere iki dört ise de bugün sonuç beş. Çünkü o birileri öyle istedi. Hesabı onlar yaptı, sonucu onlar koydu. Değişmeyen tek şey değişimse de asıl mesele şu; ey insan oğlu nereye böyle?

Şimdi bir daha soralım; Kürk Mantolu Madonna günümüz insanı olsa kürk giyer miydi?

Ağu 232020
 

KURTULUŞNUN 100. YILINDA; ” 1. ULUSAL ŞANLIURFA KONULU FOTOĞRAF MARATONU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ”

Amaç:

Mezopotamya’nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş bu kadim şehir,tarihin ilk çağlarından itibaren doğu ve batı arasında gerek mimarisi gerek kültürü ile köprü olmuş,tarih kitaplarını yeniden değiştirmiş; her köşesinde hikayelere ve efsanelere konu olmuş,merak uyandırmıştır.

Bu bağlamda projenin hem Şanlıurfa hem de ülkemiz adına; fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve destek olunması, amatör-profesyonel fotoğrafçıların şehrimize davet edilmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır…

Yarışmanın İsmi :
KURTULUŞNUN 100. YILINDA ;
” 1. ULUSAL ŞANLIURFA KONULU FOTOĞRAF MARATONU YARIŞMASI ”

Yarışma Organizasyonu:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup; yürütülmesi,oluşturulacak bir komite tarafından yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’sinin önderliğinde olacaktır.

Yarışmanın Konusu:
Medeniyetler şehri olan Şanlıurfa’nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak; Şanlıurfa’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımının artırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine olanak sağlamaktır. Seçilen fotoğrafların Şanlıurfa fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü belgeleriyle yarına taşıyabilmektir.

Yarışma Bölümleri:
Digital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür…

Fotoğraf Maratonu ve Yarışma Genel Şartları:

1- Yarışma; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, yarışma sekretaryası, seçici kurul üyelerinin veTFSF Temsilcisinin birinci dereceden yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2- Yarışmaya sadece “Fotoğraf Maratonu” etkinliğine katılım için kayıt yapmış olanlar bu etkinlikte yer alanlar katılabilir.

3- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların seri numarası alınır.
4- Yarışmaya sadece Fotoğraf Maratonu esnasında Şanlıurfa sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.

6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, renk, keskinlik, kontrast ayarları, toz alma gibi basit işlemler yapılması ve makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High DynamicRange) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya dronevb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.

8- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 150-300 dpi çözünürlüğünde 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg formatında teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmalıdır. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza, logo gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır.
10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 063 (Rumuz: 063). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

11- Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

12- Katılımcılar fotoğrafları Kayıt Masasına, dijital ortamda ve imza karşılığında teslim etmelidir.

13- Fotoğrafların sadece bir teslim şekli vardır: 05.04.2020 tarihi saat 17.30’ye kadar kayıt yaptırdığı yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilmez.

14- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

15- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

16- Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ 13.Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

17- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

18- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.

19- Fotoğraf Maratonuna ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır.

20- Yarışma sonuçları www.sanliurfa.bel.tr, sitesi #11nisanfotografmaratonu hastang ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin www.sanliurfa.bel.tr web sitesi ve Sosyal Medya (Twitter, Facebook, İnstagramvb) hesapları ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, İnstagram, Twittervb) hesaplarında yayınlanacaktır.

21- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

 

 

 

 

 

 

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ;

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.

3- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolajvb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser 3 – 5 sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

5- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6- Yarışmada ödül (derece, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

7- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

8- Katılımcılar; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf  Maratonu’na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi :

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır. Bu rumuz kayıt sırasına göre sıralanacaktır. (Örnek: 063).

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak katılımlarda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 063_1_fotoğraf_adı, 063_2_fotoğraf_adı, …).

3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

5- Fotoğraf teslimi 05.04.2020 saat 17:30’da kesinlikle sona erecektir.

Konaklama:

1- Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.

2- Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Eş Değer Başarı Ödülleri:
Birincilik ödülü     :  4.000 TL (3  adet)  =12.000 TL
İkincilik Ödülü      :  2.500 TL (3 adet)   = 7.500 TL

Üçüncülük ödülü :  1.500 TL (3 adet)   = 4.500 TL

Mansiyon ödülü   :  1.000 TL (6 adet)   = 6.000 TL

Sergileme ödülü :  300 TL ( En çok 100 adet )
Düzenleyen kurumun talep ettiği eserler için satın alma 250 TL ücreti kadardır.

Yarışma Takvimi:

Kayıt Başlangıcı Tarihi                :03.09.2020    Saat  08:00

Son Kayıt Tarihi                           :06.09.2020     Saat  15:00

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi  : 06.09.2020    Saat  17:30

Jüri Toplanma Tarihi                  : 06:09.2020    Saat  20:00

Sonuçların açıklanması              : 07:09:2020

Jüri Üyeleri :
Ahmet Cihat KÜRKÇÜOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

İzzet KERİBAR ( Fotoğraf Sanatçısı )

Mahmut ORMANCIOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

Sadık ÜÇOK ( Fotoğraf Sanatçısı )

Selnur OKUDAN ( Fotoğraf Sanatçısı )

Ümmü Nisan KANDİLCİOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

Vahap AKŞEN ( Fotoğraf Sanatçısı )

Not : Jüri en az 3 katılımcı jüri ile toplanıp katılan fotoğrafları değerlendirebileceklerdir.

Yarışma Sekreteryası :  0530 505 63 11 / 0414 318 51 11 dahili 6311

Necmi KARADAĞ ( Genel Koordinatör ) 0532 780 59 91
Bünyamin ÇADIRÇI       : 0532 377 68 55
Mehmet Sadık ALİCAN : 0535 615 53 76
Murat AYNELİ                 : 0543 486 86 20

Kayıt Masası :  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu
Adres : Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi binası girişi / Şanlıurfa

Kayıt Masasının Açık Olduğu Saatler: 08:00 ile 20:00 arası

Not : Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kurumumuz ( Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ) olası herhangi bir olumsuz durum karşısında yarışmayı başka bir tarihe erteleyebilir veya iptal edebilir.

Yarışma Duyurusunu Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi’nin Resmi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız