Ara 302018
 

Bursa Tabip Odası tarafından 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Öykü Yarışması düzenlenmektedir.

BURSA TABİP ODASI 14 MART 2019 TIP BAYRAMI
ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında Sağlık Çalışanları arasında sanatı yaygınlaştırmak,
Sağlık kavramını sanat ile çoğaltmak.
2-KAPSAM
“14 Mart Tıp Bayramı Öykü yarışması” Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenir. Yarışmanın
organizasyonundan ve başvuru sürecinden Bursa Tabip Odası Kültür-Sanat ve Spor Komisyonu
sorumludur.
3-YARIŞMANIN TÜRÜ
Öykü
4-KONU
Serbest
5-KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma Türkiye çapındadır.
• Başvuru bir öykü ile olmalıdır. Bu öyküler daha önce yayımlanmamış ve ödül almamış
olmalıdır.
• Yarışma yalnızca Hekimlere, Tıp Fakültesi öğrencilerine ve Sağlık Alanında Tüm Çalışanlara
açıktır.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra gönderilen
öyküler değerlendirmeye alınmaz.
• Katılımcılar, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz
olarak Bursa Tabip Odası’na devrettiğini kabul eder.
• Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü
kişilerin öykünün telif hakkı konusunda sav ve dilekleri olması durumunda öykü yazarı,
uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
• Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküleri Bursa Tabip Odası kitap haline getirebilir.
6-YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
• Öykü konusu sınırsızdır, Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler yarışma dışı tutulacaktır. Öyküler
Türk dilinin özgünlüğü korunarak yazılmalı ve en fazla A4 boyutlarında 5 sayfa olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak öyküler; normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar
oylumunda hazırlanarak 5 kopya halinde çıktı alınmalı, bununla birlikte bir CD’ye kaydedilip
hepsi birlikte bir zarfın içine konulmalıdır. Zarfın üzerine asla isim yazılmamalı yalnızca sol üst
köşesinde katılımcının belirleyeceği yarışma kodu yazılmalıdır (Yarışma kodu üç harf ile üç
rakamdan ibarettir. Örneğin: ABC123, FDG456, HBG380 gibi).
• Özyaşam bilgisi ADRES ve İSİMLERİNİN OLMADIĞI, Yarışma kodunun olduğu kapalı bir zarfa
konulmalı ve times new roman, 12 punto 800 karakteri geçmemelidir.
• Yarışmacılar, yarışmayla ilgili BAŞVURU FORMU’nu doldurup imzalayacaktır. Başvuru formu;
Bursa Tabip Odası’nın https://www.bto.org.tr adresinden bilgisayar çıktısı olarak temin
edilebilir.
• Yarışmacılar doldurdukları Başvuru Formu’nu ADRES ve İSİMLERİNİN OLMADIĞI, Yarışma
kodunun olduğu bir zarfın içine koymalıdır.
• Yarışmaya katılacak 5 kopya üzerinde yazarına ait yarışma kodundan başka belirti
olmayacaktır. Bu 5 kopya öyküyle birlikte Başvuru Formunu ve Özyaşam bilgilerini içeren
zarfları(üç ayrı zarf), başka büyük bir zarf içine koyarak kargoyla göndereceklerdir.
7-TAKVİM
Başvuru kabul tarihleri: 8 ŞUBAT 2019’a kadar
Sonuçların ilan tarihi: 8 MART 2019
Ödüle layık bulunan öyküler, https://www.bto.org.tr adresinden duyurulacaktır.
8-ÖDÜLLER
Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler çıkarılabilecek öykü seçkisinde yer
alabilir. Yarışmada ilk 3 dereceye giren katılımcılara Bursa Tabip Odası’nın anmalığı (plaketi) armağan
edilecektir. Seçici kurul gerek görürse özel ödül de verebilir.
9-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Alper Akçam
Engin Demiriz
Gönül Malat
Ömer Levent Soydinç
Dilek A. Yeğin
10-BAŞVURU
Bursa Tabip Odası Akademik Odalar Yerleşkesi Odunluk Mh. Akademi Cad. No:8 A2 Blok K:2
Nilüfer/BURSA adresine elden ya da kargo gönderimi ile yapılacaktır. İletişim numaraları
Telefon: 0 224 453 52 10 E-posta: bto@bto.org.tr

BAŞVURU FORMU

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: