Deneme Yarışmaları » KURŞUN KALEM
Ağu 292020
 

Yarışmalar

 

 

 

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışma ve Ödül Törenleri kapsamında yayınlanmış eser sahiplerine verilecek ödüllerin yanı sıra Lise öğrencileri ve yetişkinler kategorilerinde şiir, öykü, deneme yarışmaları ve Aşık Mazuni Şerif besteleri ses yarışması düzenlenecek.

Etkinlik 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek ancak yarışmalara katılım için

son başvuru tarihi 30 Ekim 2020

Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışma ve Ödül Törenleri

 1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

  1. Erdem Bayazıt Anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
  2. Nuri Pakdil Anısına Yılın Araştırma/İnceleme Kitabı Ödülü,
  3. Rasim Özdenören Adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
  4. Tahsin Yücel Anısına Yılın Romanı Ödülü,
  5. Cahit Zarifoğlu Anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü,
  6. Bahaettin Karakoç Anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü,
  7. Yedi Güzel Adam Anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü,
  8. Abdurrahim Karakoç Anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü
 1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Portre, Şiir, Deneme, Öykü ve Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışmaları:

  1. Ortaokul öğrencileri arasında Kahramanmaraşlı yazar veya şairlerden herhangi birinin resmini/portresini yapma yarışması,
  2. Lise öğrencileri arasında şiir yazma yarışması,
  3. Lise öğrencileri arasında deneme yazma yarışması,
  4. Lise öğrencileri arasında öykü yazma yarışması,
  5. Yetişkinler arasında şiir yazma yarışması,
  6. Yetişkinler arasında deneme yazma yarışması,
  7. Yetişkinler arasında öykü yazma yarışması
  8. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

 

TAKVİM

Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Son Başvuru

30 Ekim 2020 Cuma

Portre, Şiir, Deneme ve Öykü Yarışmaları Son Başvuru

30 Ekim 2020 Cuma

Program

16-20 Kasım 2020

Not: Başvuru formu hazırlıklarımız devam etmekte olup en kısa zamanda yayına açılacak.

Yarışma Şartnamesini indirmek için Tıklayınız

Yarışma duyurusunu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Resmi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

Tem 232020
 

Ayasofya

Her Açıdan Ayasofya Camii” Temalı Bilimsel Makale Yarışması

AMAÇ

İslam ve Türk kültürü açısından Ayasofya Camii’nin öneminin ve niteliğinin anlaşılmasına katkı sağlayan bilimsel makale çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İlim Yayma Vakfı tarafından “Her Açıdan Ayasofya Camii” başlıklı bilimsel makale yarışma çağrısı açılmıştır.

KONU

Makalenin konusu Ayasofya Camisi ve Külliyesini konu alan vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında “Ayasofya Camisi”yle doğrudan ilgili bilimsel makalelerle yarışmaya başvurulabilecektir.

ÖDÜL MİKTARI

 1. Makaleye, 5.000 TL
 2. Makaleye, 3.000 TL
 3. Makaleye, 2.000 TL

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma, tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurusuna açıktır.
 2. Bir müellif en fazla bir makale ile yarışmaya katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir; daha önce telif anlaşması yapılmamış olması şarttır.
 4. Makalenin Türkçe yazılmış olması gerekir.
 5. Makale Özeti, 200-250 kelime arasında Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 6. Makaleler 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 7. Bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi ödüle layık görmeyebilir ve/veya ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.
 8. Makalelerde bilimsel etiğe aykırılık tespit edilmesi halinde, makale yarışma dışı bırakılır. Ayrıca ödül kazanmış bir makalede sonradan etik ihlal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 9. Makalelerin web sitesinde ilan edilen bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu yazım kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Ayrıca yarışmaya katılan makalelerden bilim kurulu tarafından seçilenler kitap olarak basılacak. Ödül alamayan, ancak kitap içinde yer verilecek makale yazarlarına da telif ücreti ödenecektir.

DEĞERLENDİRME

Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, makale konusunun yarışma konusu ile ilgisi konunun özgünlüğü ve bilimsel yöntem ve tekniklere (kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğü vb.) uygunluğu kriterlerine bakılacaktır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular aşağıda belirtilen elektronik sistem üzerinden yapılacaktır. Makaleler 30 Ekim 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler 07.12.2020 tarihinde İlim Yayma Vakfı internet sayfasından ilan edilecektir.

YAZIM KURALLARI:

 1. Sayfa Düzeni
 • Sayfa düzeninde A4 boyutunda, kenar boşlukları üstten 3 cm, alttan 2,5 cm, soldan 3 cm ve sağdan 2,5 cm; paragraf ayarları 1.15 satır arası, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde olmalıdır.
 1. Yazı ve Metin
 • Times New Roman yazı tipi ile 12punto veya Arialile 11 punto olarak yazılmalıdır.
 • Başlıklar, (giriş ve sonuç hariç) ondalık sistem (1.1., 2.1. vb.) ile numaralandırılması gerekir.
 • Sayfa numaraları sayfanın alt kısmına ortalanmış olarak eklenmelidir.
 • Makalelerde aşağıdaki unsurların tamamı bulunmalıdır:
  • Makale başlığı
  • Yazar adı ve kurumsal iletişim bilgileri (mail)
  • Türkçe öz (en fazla 200 kelime ve 10 punto)
  • Türkçe anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6; 10 punto)
  • İngilizce başlık
  • İngilizce özet (10 punto)
  • İngilizce anahtar kelimeler (10 punto)
  • Makale gövdesi (başlıklar, metinler, alıntılar, dipnotlar)
  • Bibliyografya
  • Ekler (varsa)
 1. Dipnotlar

Dipnotta sadece metinle ilgili açıklamalara yer verilmeli ve bu açıklamayla ilgili kaynaklar referans gösterilebilir. Hiçbir şekilde metin referansları dipnot olarak gösterilmemesi gerekir. Metin referansları, metin içi yöntem ile (APA) gösterilmesi gerekir.

Dipnotlarla ilgili genel kurallar şu şekildedir:

 • Dipnot numaraları 1, 2, 3… şeklinde gösterilerek ve makale boyunca dipnot numaraları müteselsil olmalıdır.
 • Rakamlar cümle bitimindeki noktadan önce konulmalıdır.
 • Dipnot büyük harfle başlar ve nokta ile biter.
 • Dipnot metinleri iki tarafa dayalı şekilde hizalanmalıdır. Dipnot rakamları asılı metin olarak ayarlanmalıdır.
 • Açıklama dipnotunda birden fazla kaynağa atıf yapılması durumda kaynaklar kronolojik olarak sıralanmalıdır.
 • Dipnotlar Times New Roman yazı tipi ile 10 punto olarak yazılmalıdır.
 1. Referans Gösterme Yöntemi

Metinlerde referans göstermede APA(American Psychological Association) yöntemi kullanılması gerekir. Çalışma alanının özelliği nedeniyle APA yöntemi kullanmada zorluk yaşanması durumunda dipnot yöntemi de kullanılabilir.

APA yöntemine göre referans şu şekilde gösterilebilir:

4.1. Tek Yazarlı

Yazarın soyadı, yayın yılı, yararlanılan sayfa.

Örnek: Altıntaş, 1998, s.18.

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Berna Moran (1994), “Gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

4.2. İki Yazarlı

İki yazarı olan bilimsel çalışmalarda gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (Taner ve Bezirci, 1983, s. 86).

4.3. İkiden Fazla Yazarlı

Yazar sayısı ikiden fazla olan bilimsel çalışmalarda ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için vd. şeklinde kısaltma yazılır.

Örnek: Altıntaş vd., 1999, s.23.

4.4. Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Çalışmaları

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Memet Fuat, 2000a); (Memet Fuat, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan İkinci Yeni adlı kitaba, ikincisi ise Orhan Veli kitabına gönderme yapar.

4.5. Yazarı Belli OlmayanÇalışmalar

Çalışmanın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken çalışma adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir çalışmaya gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Örnek:İlk Keşif, 1967, s. 57.

4.6. Aynı Soyadını Taşıyan Yazarlar

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara atıf yapılıyorsa, yazarın adı da yazılır.

Örnek: Mustafa Sarıca, 1975, s.34; Süleyman Sarıca, 2006, s.43.

4.7. İki Veya Daha Fazla Çalışmaya Atıf

İki ya da daha fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa, atıf bilgileri “;” ile ayrılır.

Örnek: Kuruca, 2008, s.32; Karaca, 2003, 67.

4.8. İkincil Kaynaklardan Yararlanma

Birincil çalışmadaki bilgi bir başka çalışmadan (ikincil kaynaktan) yararlanılarak kullanılmışsa, öncelikle birincil çalışmanın bilgileri verilir, bunun sonunda bu bilgileri aktaran kaynağın (ikincil kaynağın) bilgilerine yer verilir. Kaynakçada ikincil kaynak gösterilir.

Birincil kaynak bilgisi:Karasu, 2005, s.65.

İkincil kaynak bilgisi:Çiçek, 2018, s.12.

Referans Gösterme:Karasu, 2005, s.65’den aktaran Çiçek, 2018, s.12.

4.9. Çalışmanın Tamamına Atıf

Eğer esere bir bütün olarak atıf yapılıyorsa sayfa numarası gösterilmesine gerek yoktur.

 1. Kaynakçanın Hazırlanması

Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” bölümünde gösterilir.Metinde atıf yapılmayan çalışmalara “Kaynakça”da yer verilmez. Bizzat görülmeyen ve yararlanılmayan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmaz. Böyle bir uygulama “çalıntı” sayılır.

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa çalışmanın adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

Metin bölümünde yararlanılan çalışmalar aşağıdaki örneklere göre kaynakçada yazılır.

5.1. Makaleler

Baran, Mustafa (2002). “Enerjide Küresel Aktörler: Çin Üzerinden Bir İnceleme”. Enerji Politikaları, Cilt: 39, Sayı: 11, ss.69-77.

İki yazarlı makalelerde iki yazarın soyadı veadıbilgilerine yer verilirken, üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk yazarın soyadı, adı ve vd. şeklinde gösterilmesi gerekir.

Örnek: Kuruçay, Osman vd. (1987). “Lise Çağındaki Erkeklerin Karakter Analizi”, Psikoloji Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ss. 12-34.

5.2. Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, adı parantez içinde yayın yılı, kitabın adı, Basım sayısı, basım yeri, yayınevi.

Örnek:Dereli, Toker (1995). Örgütsel Davranış3. Basım. İstanbul: Menteş Kitabevi.

5.2.1. Editörlü kitap

Gürbilek, Mustafa (2004). “Doğal Kaynakların Yenilenme Süreci”,Editör: Kuruçay, Doğal Kaynaklar, içinde. İstanbul: Diyar Yayınları.

5.2.2. İki veyaDaha Fazla Yazarlı Kitap

Tahir, Rıza ve Kuru, Ahmet. (1999). Karakter Analizi. İstanbul: Diyar Yayınları.

5.2.3.Başvuru Kitaplarındaki Bölüm veya Yazı

Akün, Ömer Faruk (1992). “Divan edebiyatı”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, ss. 398-422.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

 

Tem 212020
 

Ufuk Üniversitesi tarafından, Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’u anmak ve şiddete karşı toplumsal duyarlılığa artırmak amacıyla Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması düzenleniyor. Tüm üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği yarışma başvuruları devam ediyor.

Yarışma Konusu

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı 13 Mart 2016’da Güvenpark terör saldırısında kaybettiğimiz Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerinin toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklarına katkıda bulunmak, yazınsal becerilerini geliştirmektir. En önemlisi, sevgili öğrencimizin hatırası vesilesiyle terör kayıplarımızı sanatla anmak ve şiddetin sanatla tedavi edilebileceğini hatırlatmaktır.

Yarışmanın Konusu

Bu yıl Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması IV için konu Zeynep Başak Gülsoy’un yaşayamadığı gençliği, alamadığı yaşları düşünülerek “Eksik Yaşım” olarak belirlenmiştir.

Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Şartları

 • Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçi veya yurt dışı üniversitelerde ön lisans, lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenci olmak gerekir.
 • Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 • Yarışmaya her yarışmacı sadece bir eserle ve tek yazarlı katılabilir.
 • Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yarışma için gönderilecek eserlerin deneme türünde en çok 700 sözcük olması gereklidir. Yazı dili Türkçe olup eserlerin yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Eserler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır.
 • Denemelerde kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır, denemenin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir.
 • Denemeler PDF formatında aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-posta iletisinde esere ait dosya, katılımcıya ait kısa yaşamöyküsü, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini içeren dosya, katılımcıya ait güncel öğrenci belgesinin taranmış hali yer almalıdır. Herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Hususlar

 • Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.
 • Son katılım tarihi 7 Ağustos 2020’dir. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum sorumlu değildir.
 • Yarışma sonuçları 9 Ekim 2020’de Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde (https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme) açıklanacaktır. Ödüller, daha sonra belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek/Ankara) gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk Üniversitesi’ne aittir.
 • Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Şebnem GÜLEN

Prof. Dr. Arzu PAMPAL

Doç. Dr. Özge YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE

Yarışma Değerlendirmesi

Onursal Başkan

Yekta Güngör Özden

Yarışma Seçici Kurulu

Erendiz Atasü

Sunay Akın

Enver Aysever

Eren Aysan

Eser Gönderim İletişim Adresi

E-Posta: zbgdeneme@ufuk.edu.tr – Tel: 0312-9092795 – 0535-5017959

İleti Konusu: Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması

Ufuk Üniversitesi Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Ödülleri

Birinci: 3.000 ₺

İkinci: 2.000 ₺

Üçüncü: 1.000 ₺

Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 7 AĞUSTOS 2020

Sonuçların Açıklanması: 9 EKİM 2020

Ufuk Üniversitesi Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme

Tem 092020
 

Vedat Günyol

İstanbul Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 5’incisini gerçekleştiriyor. Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın da destek verdiği “Vedat Günyol Deneme Ödülü”ne katılmak isteyen yazarlar için 6 Temmuz’da başlayan başvurular, 15 Kasım 2020’ye kadar devam edecek.

Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen “Vedat Günyol Deneme Ödülü” tüm yazarları bekliyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın da destek verdiği  “Vedat Günyol Deneme Ödülü”ne katılmak isteyen yazarlar için 6 Temmuz’da başlayan başvurular, 15 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Seçici kurulda; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı yarışmada ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak.

Yarışma başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren birçok konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” olarak tanınan Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Seçici kurulda; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı yarışmada ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak ve birinci olan yazar 7 bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü; 3 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 3 bin TL de sahiplerini bulacak.

Ödül töreni, 7 Mart 2021 Pazar günü düzenlenecek.

Başvuru Adresi: Ebru Şahin (Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü), Yukarı Mah. Belediye Cd. No: 6 Kartal / İstanbul, ebrusahin@kartal.bel.tr