Diğer Edebiyat Yarışmaları » KURŞUN KALEM
Ara 292021
 

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı yurt genelinde lise ve dengi okullar okuyan öğrencilere yönelik  “Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki ayrım konusunda sizin fikirleriniz nelerdir?” konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.

14. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurum

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı

Konusu

” Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki ayrım konusunda sizin fikirleriniz nelerdir? “ 

Türü

Kompozisyon Yarışması

Amacı

Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Yarışma Takvimi

Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 14 Ekim 2021 tarihinde başlayarak 21 Şubat 2022 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

Katılım

 • Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
 • Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Muvafakatname’yi eksiksiz olarak en geç 21 Şubat 2022 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi

– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. İlgili belgeye vakfın ve yarışmanın internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Muvafakatname”nin eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi
 • E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.

Başvuru E-posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler

Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname”

 

Ön eleme ve Değerlendirme Süreci

 • Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma 2022.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.
 • Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2022 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
 • Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
 • Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
 • Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
 • Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil
 • Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası tilahan.org ve yarisma2022.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 15 Nisan 2022 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri kararı

 • Finale kalan 10 yarışmacı, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Doç.Dr. Kutsal Doğan / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik ve Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri ile çevrimiçi görüşmeye davet

Değerlendirme Kriterleri

 

 • Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi (25 puan)
 • Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği (25 puan)
 • Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği (25 puan)
 • Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek (25 puan)

Ödüller

 • Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL para ödülü

Bütçe

Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.

 

Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

İlgili Kişi: İsmail Sürücüoğlu

Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2 Taksim Beyoğlu- İstanbul

Telefon: 0212 243 95 25

E-mail (sadece bilgi için): bilgi@aibskv.org

Eser Başvuru E-mail Adresi: yarisma@aibskv.net

YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE KATILIM BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

 

Ara 152021
 

Manisa Barosu Makale Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmanın Konusu “Masumiyet Karinesi”.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.500 Türk Lirası

Yarışmanın Amacı Ve Konusu
Yarışmanın Amacı, Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Hukuk Fakültesi Mezunları, Hukukçu Akademisyenler, Stajyer Avukatlar, Avukatlar, Hakim, Savcıların Eğitim İle Edinmiş Oldukları Hukuk Nosyonunu Uygulamaya Yönelik Olarak Kullanabilme, Yorum Yapabilme, Konuyla İlgili Yargı İçtihatlarını Değerlendirebilme Ve Fikirlerini Hukuksal Yazım Tekniklerine Uygun Bir Biçimde Yazıya Dökebilme Becerilerinin Geliştirilmesini Sağlamaya Ve Bu Çalışma İle Hukuk Adına Gelişim Ve Bilgi Paylaşımı İle Hukuka Katkı Sağlamaya Çalışmaktır.

Bu Yarışma “ Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması “ Adı İle Geleneksel Hale Getirilmek Amacıyla İsimlendirilmiş Ve Her Yıl Yenisinin Devamı Kararlaştırılmıştır.

Her Yıl Ayrı Bir Konu Belirlenmesi Kararlaştırılmıştır.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın bu yılki konusu “Masumiyet Karinesi”dir. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele almak hususunda serbesttirler.

Katılım Şartları
1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri, hukukçu akademisyenler, stajyer avukatlar, avukatlar, hakim ve savcılar ile tüm hukuk fakültesi mezunlarının katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için hukuk fakültesi mezunu ya da öğrencisi olmak gerekmektedir.

2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Manisa Barosu Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Manisa Barosu Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi ya da Yarışma Jürisi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.

7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Makalelerin Şekil Şartları
1. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

2. Makaleler;
– Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.
– En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet”ler içermelidir.
– En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.
– Başka bir kaynağa atıf yapılmış ise, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça” içermelidir. Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır.
– “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.
– Kapak sayfası vb. içermemelidir.

3. Makale metinleri bilgisayarda şu şekilde hazırlanmalıdır:
– Makale ana başlığı: Tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortaya hizalanmış olmalıdır.
– Ana metin: “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
– Dipnotlar: Sayfa altında, “Calibri” yazı tipinde, 8 punto büyüklükte, 1 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

4. Makaleler A4 ebatlı sayfaya; alt: 1,5 cm, sağ: 2 cm, üst: 2,5 cm, sol: 3 cm kenar boşluğu bırakılarak oluşturulmalıdır. Makaleler sayfaların tek yüzüne yazılarak oluşturulmalıdır, arkalı-önlü olmamalıdır. Ayrıca sayfalar (en baştan en sona) numaralandırılmış olmalıdır.

5. Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler 20.000 (yirmi bin) sözcüğü (yaklaşık 50-55 sayfa) aşmamalıdır.

6.
a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl. Yazarın soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır. Örnek: Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.2, 4.bası, Ankara 1985.
b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Yazarın soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır. Örnek: Dönmezer Sulhi, Suç Siyaseti, İÜHFM, Cilt 52, Sayı 1-4, 1987, s.1 – 33.

7. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.
a) Kitaba yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası. Örnek: Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.2, 4.bası, Ankara 1985, S.45. Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: Erem, s. 45.
b) Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, atıf yapılan sayfa. Örnek: Dönmezer Sulhi, Suç Siyaseti, İÜHFM, Cilt 52, Sayı 1-4, 1987, s.21.
Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: Dönmezer, s. 20.
Yazarın birden çok eserinden yararlanılıyor ise sonraki atıflarda eseri diğerlerinden ayıran bir ibareye yer verilmelidir. Örneğin, Dönmezer, Suç Siyaseti, s.4.

8. Yarışmacıya ilişkin bilgiler (adı, soyadı, kurumu vb.) makale içeriğinde (ana başlık altında veya herhangi bir yerde) kesinlikle yer almamış olmalıdır.

Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler
1. Yarışmaya başvuru, Manisa Barosu Başkanlığı’na hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermelidir.

2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
– Dilekçe ve eki (2 nüsha)
– Makaleler (6 nüsha)
– CD (1 adet) kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Manisa Barosu Başkanlığı, 75. Yıl Mah. 5345 Sk. No: 52/A 45030 YUNUSEMRE / MANİSA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.

5. Kargolama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya Manisa Barosu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç: 15 Aralık 2021
Son Başvuru: 15 Mart 2022 Saat 17:00
Sonuçların Açıklanması: 1 Haziran 2022

Ödül Töreni
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 2022 HAZİRAN ayı içinde Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Manisa Barosu Başkanlığı’nda yapılacak bir törenle verilecektir. Yarışma Organizasyon Komitesinin beklenmeyen nedenlerle sonuç açıklama tarihi ve ödül töreni tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İletişim
Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:
Manisa Barosu Başkanlığı İletişim
Santral : 444-4525 (Dahili 112)
Yönetim Kurulu Üyesi Av.Fatih MERİÇ GSM No: 0(553) 224-4227
E-posta: info@manisabarosu.org.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.