Tem 112020
 

Öykü yarışması

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
4. UMUT ÇAĞATAYHAN KÖKSAL ÖYKÜ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1) KONU

4. UMUT ÇAĞATAYHAN KÖKSAL Öykü Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.

2) AMAÇ

Toplumda ‘’ADALET’’ konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin adalet konusuna/sorunsalına bakışı yansıtan hikayelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gençlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

4) KATILMA KOŞULLARI

4.1 Yarışma 30 yaş altı ve 30 yaş üstü olarak 2 farklı kategoride yapılacaktır.
4.2 Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4.3 Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4 Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
4.5 Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.
4.6 Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

5) YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR

5.1 Öykünün konusu ‘’ ADALET ’’ ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak 5.000 ile 15.000 karakter (600-2000 sözcük) arasında yazılmış olmalıdır.
5.2 Yarışmaya katılacak öyküler; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak 2 kopya halinde çıktı alınmalı, üzerinde isim yazmayan zarfa konularak teslim edilmelidir.
5.3 Yarışmacılar yarışma ile ilgili başvuru formunu doldurup imzalayacaktır.
5.4 Dosyanın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 6 (Altı) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir. (Örnek: A22Y1Z – DRM292 gibi)
5.5 Öz yaşam bilgisi kapalı bir zarfla dosyaya eklenmeli, öz yaşam times new roman, 12 punto 800 karakteri geçmemelidir.
5.6 Yarışmacılar doldurdukları başvuru formunu adres ve isimlerin olmadığı bir zarfın içine koymalıdır.
5.7 Yarışmaya gönderilen öyküler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın, yazarlarına iade edilmeyecektir. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği  bu öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını da saklı tutar.
5.8 Yarışmaya katılacak eserler 2 nüsha –ki tekrarla, üzerinde yazarına dair rumuzundan başka emare bulunmayan – ve başvuru formlu zarf, büyük bir zarf içinde aşağıdaki başvuru adresine kargo ile gönderilecektir.
5.9 İstenilen tüm evrakların içinde olduğu zarf;
GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
İZZETPAŞA MAHALLESİ, YENİYOL CADDESİ,
NO:3 KAT:2 NUROL TOWER ŞİŞLİ-İSTANBUL adresine kargo ile gönderilecektir.
5.10 Yarışmacılar kargo ile gönderdikleri eserleri ayrıca Derneğin web sitesine online olarak Yarışmalar/Öykü yarışması/Kaydet ve yolla kısmına ekleyeceklerdir. (Bilgisayarda yazılmış olan eserin sol üst köşesine rumuz ve altına eserin ismi yazılmış olarak yollanmalıdır.)
( www.gzlordu.org )

6) 2020 YILI YARIŞMA TAKVİMİ

6.1 Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Temmuz 2020
6.2 Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Ekim 2020
6.3 Sonuç Bildirimi : 19 Kasım 2020
6.4 Ödül Töreni Gecesi : Sonuç bildirimiyle birlikte açıklanacaktır.

7) ÖDÜLLER

7.1 DERECEYE GİRENLER

30 YAŞ ALTI
• Birinciye 1.500 TL + PLAKET
• İkinciye 1.000 TL + PLAKET
• Üçüncüye 500 TL + PLAKET
• Yayımlanmaya değer görülen öyküler 100 TL + Kitap Seti

30 YAŞ ÜSTÜ
• Birinciye 1.500 TL + Plaket
• İkinciye 1.000 TL + Plaket
• Üçüncüye 500 TL + Plaket
• Yayımlanmaya değer görülen öyküler 100 TL + Kitap Seti

7.2 Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak edip dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.

8) ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır.
8.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
8.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
8.4 Telif Hakları; Yarışmada dereceye giren ve basılmaya değer görülen öykülerin telif hakkı eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü meteryal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.

9) SEÇİCİ KURULU

• HALUK ORAL
• HİKMET PALA
• İBRAHİM DİZMAN
• MELTEM VURAL
• RECEP TATAR
• SANİYE YURDAKUL
• ZEYNEP ALTIOK AKATLI

10) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ ve DUYURULAR

Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

11) Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayıl

Tem 042020
 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, AĞRI BELEDİYESİ, İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI ve TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ’NİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ “AĞRI” KONULU GELENEKSEL HİKÂYE VE ŞİİR YARIŞMASI

Konu: “AĞRI”

“AĞRI” konulu yarışmaya katılacak gençlerin; Ağrı’nın sosyokültürel zenginliğini, kültür ve tabiat varlıklarını, insan hazinesini, Ağrı ile ilgili duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade ettiği hikâye veya şiirleriyle katılmaları gerekmektedir.

Yarışmanın Amacı:

Türkiye’de üniversite hayatını sürdüren (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) gençlerin dil, edebiyat ve
kültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek, yazdıkları eserleriyle kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmak.

Kimler Katılabilir?:

Ülkemizin üniversitelerinde öğrenim hayatını halen sürdüren önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri katılabilir.

Katılım Şartları:

● Hikâye ve Şiirler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
● Hikâye ve Şiirler Yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayınlanmamış olmalıdır.
● Yarışmaya katılan eserler, eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne ait olacaktır.
● Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
● Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
● Her yazar yalnızca bir şiir veya bir hikâye ile yarışmaya katılabilir.
● Dereceye giren hikâye ve şiirler kitapçık olarak yayınlanabilir.
● Yarışmaya katılanlar katılım formunu dolduracaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır
● Yarışmaya katılmak için her hangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır
● Yarışmaya Seçici ve Düzenleme Kurul üyelerinin birinci derece yakı nları katılamaz.
● Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
● Gerek görüldüğünde Hikâye ve Şiir yarışmasının iptali Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite Rektörünün yetkisindedir.

Biçim Kuralları:

● Hikâye ve şiir dili Türkçe olmalıdır.
● Hikâyeler en fazla 5000 kelime veya 7 sayfadan oluşmalıdır. Şiirlerde bir kısıtlama yoktur.(Serbest ve ölçülü olabilir)
● Eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne, Times New Roman yazım karakteri ve 12 punto 1,5 satır aralığında yazılacak, başvuru elektronik ortamda yapılacak.
●Öykü ve şiirler yarisma.agri.edu.tr adresinden, başvuru linki üzerinden gönderilmelidir.
● Hikâyeler ve şiirlerde dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır.
● Hikâye ve şiirlerin yer aldığı dosyalara hikâye ve şiirin adı verilmelidir.
● Eser dosyası içinde yazarın kimliğine ilişkin hiçbir bilgi olmamalıdır.
● Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir.
● Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.
● Yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
● Eserler 30 Eylül 2020 tarihine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yarisma.agri.edu.tr adresine diğer belgelerle beraber gönderilmelidir.

Kurumların Yükümlülükleri:

● Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Yükümlükleri:
● Yarışmanın duyurularınıyapmak, afiş davetiye basımı yapmak, ödül töreninin yapılacağı salonu tahsis etmek, değerlendirme komisyonuna iki üye vermek.
●Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin Yükümlülükleri: Eserleri değerlendirecek değerlendirme kurulunu teşekkül ettirmek, bu kurula derneği temsilen iki üye vermek, komisyonun çalışma ortamını sağlamak, yarışmada dereceye giren öğrencileri bir yıl bedelsiz “Dil ve Edebiyat” dergisine abone etmek.
● Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı’nın Yükümlülükleri: Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini karşılamak.
● Ağrı Belediyesi’nin Yükümlülükleri: Yarışmanın ve ödül töreninin Ağrı’da şehir billboardlarında duyurulmasını sağlamak, ödül törenine katılacak olanlara ulaşım bedellerini karşılamak.

Değerlendirme:

● Değerlendirme komisyonu; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği temsilcilerinden oluşur.
● Eserler değerlendirme komisyonu tarafından ön seçime tabi tutulacaktır.
● Komisyon ön seçimden geçen eserler arasından üç adet başarı ödülü ve bir adet mansiyon ödülü almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.
● Komisyonun kararı kesindir. İtiraz edilemez. Komisyonun Değerlendirme Kriterleri;
● Özgünlük
● Amaca uygunluk
● Temayı yansıtma
● Türkçeyi etkin kullanma
● Duyguyu ve ruhu yansıtma
● Hikâye ve Şiirlerde bütünlük
● Olay Örgüsü
● Üslup
● Genel Değerlendirme Her kategori 100 puan üzerinden değerlendirilip alınan puanların toplamı kazanan eserleri belirleyecektir. En çok puanı alan eserlere göre sıralama yapılacaktır.

Ödüller:

1.2.3. ve mansiyon ödülleri, şiir ve hikâye kategorileri için ayrı ayrı verilecektir.
Birinciye: 3.500,00 TL, Bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği
İkinciye: 2.500,00 TL, Bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği,
Üçüncüye:1.500,00 TL, Bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği,
Mansiyon: 1.000,00 TL, Bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği
Haz 292020
 

Yarışma, Türk Nöroloji Derneği tarafından bu yıl düzenlenecek 56. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin Ana Temasının “Nörogenetik” olarak belirlenmesi nedeniyle, bir öykü yarışması olarak düzenlenmiştir.  Büyük bir çoğunluğu genetik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan nadir hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak, toplumu bilinçlendirmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya, genetik nörolojik hastalıkları konu alan öyküler kabul edilecektir.

2.   Yarışma, meslek ve yaş ayrımı gözetmeksizin bütün katılımcılara açıktır.

3.   Öyküler hastalığı tıbbi yönleri ile aktarmalı, içeriği ile tıp eğitimine de katkı sunmalıdır.

4.   Yarışmaya gönderilecek öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

2.   Öykü metinleri, Microsoft Office Word programı kullanılarak, TDK yazım kurallarına uygun olarak, A4 kâğıdı boyutunda yazılacaktır. Yazılar, Times New Roman karakteri ile bir buçuk satır aralığı, 12 punto ve beş sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Gönderilecek olan MS Word dosyasının adı, öykü metninin başlığı olmalıdır.

3.   Yarışmaya son başvuru tarihi: 1 Kasım 2020 tarihidir.

4.   Jüri tarafından belirlenen ödüller, derece alan katılımcılara, 56. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde takdim edilecektir.

5.   Katılımcılar yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.

6.   Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.   Yarışmaya gönderilen öyküler arasında uygun görülen metinler, yarışma sonrasında kitaplaştırabilir. Yayımlanması uygun görülen öykü metinlerinin telif hakları “Türk Nöroloji Derneği‘ne ait olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.

8.   Yarışmaya başvuran katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

9.   Ödül olarak,

Birinciye: 3000 Türk Lirası

İkinciye: 2000 Türk Lirası

Üçüncüye:1000 Türk Lirası

verilecektir.

               10. Öykü ve yarışmacının kimlik bilgileri info@noroloji.org.tr adresine

gönderilmelidir. Öyküler sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.

               11. Konu ile ilgili sorularınız için info@noroloji.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

TND Nadir Hastalık Öyküleri Yarışması Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Demet Özbabalık, Prof. Dr. Nerses Bebek,

Prof. Dr. Kürşad Kutluk, Prof. Dr. Filiz Koç, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı

Haz 292020
 

Şiir Defteri Ödüllü Şiir Yarışması

Şiir Defteri Şiir Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya İsteyen Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
Üçüncülük Ödülü 1.000 Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki

Yarışmanın Amacı

Türk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak, genç şairleri yeni eserler üretmeye teşvik etmek ve genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Şiirdefteri.org Şiir Yarışması düzenleniyor.

Başvuru Ve Eserlerin Teslimi

Eserlerinizi üye olduktan sonra panelden yükleyebilirsiniz. Ön elemeden sonra eseriniz yarışma şartına uygun ise şiirleriniz sitemizde yayınlanacak. Site üzerinde en çok puan alan eserler ödüllendirilecekler.

Daha çok puan alabilmek için, arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı sitemizden şiirinize oy vermeye davet edebilirsiniz.

Ödüller, ödül sahibinin vereceği E-posta adresine yollanacak. Yarışma sonuçları 30 Haziran 2020 ’de www.siirdefteri.org web sitemizden duyurulacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1 – Yarışmaya katılacağınız Şiir’de anlatacağınız ‘konu’yu serbest bırakıyoruz. Ancak; kendi yazmış olduğunuz şiir veya şiirlerinizle yarışmaya katılabilirsiniz. (Kendinize ait olmayan bir şiirle katılmanızın belirlenmesi durumunda) dereceye girseniz bile, olayın anlaşılması durumunda koşullara uyulmaması nedeniyle ödülünüz iptal edilir.

2 – Şiirler gramer, üslup ve anlatım bozukluğu içermemelidir. Türkçe’nin doğru kullanımına azami riayet edilmelidir.

3 – İçeriğinde müstehcen, ırkçı, aşağılayıcı ya da herhangi bir uygunsuz ifade bulunan şiirlerin her türlü sorumluluğu eser sahibine ait olup, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – Yarışmamıza; birden çok şiirle katılabilirsiniz.

5 – Yarışmamız; Şiir okuma değil, şiir yazabilme olarak anlaşılmalıdır.

6 – Yarışmaya göndereceğiniz şiirlerde herhangi bir siyasi parti lideri veya siyasi içerikli bir düşünceyi destekleyici görüşler olmamalıdır.

7 – Yarışmacılar bu yarışmaya katılmakla, ödül alan şiirlerinin süresiz olarak ve şartnamede belirtilen ödül miktarının dışında herhangi bir karşılık(telif hakkı vb.) talep etmeden, Siirfeteri.org tarafından kullanılmasına izin vermiş sayılacaktır.

8- Şiirleriniz; E-posta yolu ile kabul edilmez ve yarışmaya katılamazsınız. Yarışmaya katılacak olan şiirlerinizi üye olup sitemizden yüklemeniz gerekir.

9- Yarışmamıza katılabilmek için herhangi bir ‘katılım ücreti’ istenmez.

Detaylar İçin Tıklayın.

Haz 292020
 
SMYRNA EDEBİYAT YARIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması,  öykü ve şiir olmak üzere iki dalda düzenleniyor.

Yarışmaya  lise ve serbest olmak üzere iki kategoride katılınabiliyor.
Her iki dalda da yarışmaya katılacak adaylardan lise kategorisinde “Salgın günlerinde umut”, serbest kategoride ise “İzmir’de bir gün” konularında üretim yapmaları bekleniyor.

Adaylar yarışmaya şiir dalında en fazla 3, öykü dalında ise 1 eser ile katılabilecek.

Başvuruların kabulü 3 Haziran’da başlayacak, 14 Temmuz 17.00’de sona erecek.

Başvurular edebiyat@izelman.com.tr veya kutuphane@izmir.bel.tr adresine e posta yoluyla kabul edilecek.

Jüri 15-21 Temmuz 2020 tarihleri arasında değerlendirme yapacak.

Kazanan eserler 23 Temmuz 2020’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN’ın sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Yarışmanın jürisi şair, yazar, gazeteci ve oyuncu Sunay Akın, yazar ve mühendis Prof. Dr. Adnan Akyarlı, yazar ve şair Gülce Başer, tiyatrocu ve yazar Orçun Masatçı, şair Sina Akyol, öykü yazarı ve eleştirmen Ümit Aykut Aktaş, yazar ve şair Yıldız İlhan, öykü yazarı ve eleştirmen Demet Aksu, yazar ve şair Oğuz Tümbaş, öykü yazarı Polat Özlüoğlu ve yazar, eleştirmen ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşuyor.

Ödüller

Dereceye giren eserler İzelman A.Ş. tarafından basılacak.
Yarışmanın birincisine MacBook Air ve 250 TL’lik kitap hediye çeki, ikincisine Asus dizüstü bilgisiyar ve 150 TL’lik kitap hediye çeki, üçüncüsüne ise Kindle Touch ve 100 TL’lik kitap hediye çeki  verilecek.

Haz 262020
 

Fakir baykurt Öykü Yarışması

Fakir Baykurt Öykü Ödülü

Nilüfer Belediyesi 2020 yılın yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri kapsamında, öykü yarışması düzenliyor. Yarışma için başvurular 22 Haziran’da başlayacak olup, 4 Eylül’e kadar devam edecek

Amaç
Ödül, Fakir Baykurt’ un edebiyatımıza getirdiği birikimin etkilerinde, insana dair yeni bir bakış ve yorumla yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının değerlendirilmesini amaç edinir.

Öykü Ödülü Yarışması

Katılım Şartları

 • Ödüle rumuz ile katılınır.
 • Ödül herkese açıktır ancak Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Ödüle, dosya hâlinde iki öykü ile başvurulur (iki öykü dışındaki başvurular kabul edilmez); bu öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Nilüfer Belediyesi’ne devrettiğini kabul eder. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez.
 • Ödüle gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Seçici Kurul’un yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
 • Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne aittir.

Aranacak Şartlar

 • Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak 5 kopyayla, ayrıca CD’ye kaydedilip bir zarfa konularak teslim edilmelidir.
 • Ayrıca özyaşam bilgisi de (bir sayfayı geçmemelidir) aynı CD’ye kaydedilmelidir.
 • Katılımcılar, ödül ile ilgili Başvuru Formu’nu doldurup imzalayacaktır. Başvuru Formu, Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden, nilufer.bel.tr veya Nilüfer Kütüphane sosyal medya adreslerinden bilgisayar çıktısı olarak temin edilebilir.
 • Dosyanın sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
 • Öykü konusu serbesttir, Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler ödül dışında tutulacaktır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak, 5.000 ile 15.000 karakter (600-2.000 sözcük) arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınır.
 • Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.
 • Başvurular kargoyla ya da elden teslim edilebilir.
 • Başvurular aşağıda belirtilen kurum adreslerine yapılmalıdır.

Takvim

Başvuru kabul tarihleri: 22.06.2020–04.09.2020
Sonuçların ilân tarihi: 30.10.2020
Ödüle değer bulunan öyküler http://kutuphane.nilufer.bel.tr adresinden duyurulur.
04 Eylül 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Ödüller

Yukarıda belirtilen koşullarda “Fakir Baykurt Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak Öykü Seçkisi’nde yer alır. Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir. Büyük Ödül : 3000 TL.
Mansiyon : 1000 TL. (5 Adet)

Seçici Kurul

 • Ayşe Sarısayın
 • Feyza Hepçilingirler
 • Kemal Varol
 • Nahit Kayabaşı
 • Şafak Baba Pala

Başvuru Noktaları

Demirci Kütüphanesi: Demirci Mahallesi, Dere Sokak, No:2, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 494 19 54.
Şiir Kütüphanesi: Nâzım Hikmet Kültürevi, Yüzüncü Yıl Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı, No:7, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 413 27 37.
Akkılıç Kütüphanesi: Ataevler Mahallesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi, Basın Kültür Sarayı, Kat:2, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 441 01 42.
Üçevler Kütüphanesi: Üçevler Mahallesi, Ülman Sokak, No:6, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 441 81 89.
Çocuk Kütüphanesi: Gümüştepe Mahallesi, Pınar Caddesi, No:1, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 486 62 46.

Başvuru Formu

Haz 262020
 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2020

Bilimkurgu Öykü Yarışması

SİZLERİ BİLİMKURGUNUN SÖZÜ OLMAYA DAVET EDİYORUZ…

Dünyaca çok zorlu bir sınavdan geçiyoruz.

Sadece hayatta kalmakla, hayatta tutmakla, akıl sağlığımızı ve iyimserliğimizi korumakla ilgili de bir sınav değil bu. Corona virüsü ile koşut biçimde yayılan bilgi kirliliğinin, hurafelerin ve kör inanışların düşünce dünyamızı işgal etmesi sonucu aklın yolunda birleşememenin toplumsal sonuçlarını da yaşıyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi güvende tutmanın yollarını ararken bilimin, doğrulanmış verinin ve mantığın ışığıyla cehaletin kör karanlığı arasındaki mücadeleyi izliyoruz. Dolayısıyla bir bakıma bu zorlu süreci aklıselimle, sağlıklı iletişimle ve doğru bir dayanışmayla aşabilmenin de sınavını veriyoruz.

Her ne kadar rehber edinsek de bilim, çoğumuzun gündelik hayatının içinde değil. Dahası, olması gerektiği mecralarda dahi sesi her geçen gün biraz daha kısılıyor ve topluma kendini yeterince duyuramıyor. Bilimkurgu, tam da bu noktada bilimin etkili bir iletişim aracı olarak hayatımızda var oluyor. Bilimkurgu, edebiyatı bilime aracı kılıyor ve geleceğin boş inanışlarla değil müspet bilim ve teknolojiyle kurulacağını bizlere tekrar hatırlatıyor.

TBD olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizleri, bu yıl yirmi ikinci defa, bilimkurgu yazmaya davet ediyoruz…

YARIŞMA KOŞULLARI

 1. SONUÇ VE ÖDÜLLER

TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nın sonuçları 2020 yılı Kasım ayı içinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL tutarında hediye çeki verilecektir.

 1. KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
 • Öykü Türkçe yazılmalıdır.
 • Konu kısıtlaması olmamakla birlikte öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacaktır.
 • Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Her yazar yalnızca bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Önceki yıllarda birincilik ödülü alan yazarlar yarışmaya katılamaz.
 • Dereceye girecek öyküler içinde seçici kurul tarafından yayımlanmaya değer bulunanlar kitap olarak yayımlanacaktır.
 • Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için https://www.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve sistemden ya da taranarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 1. BİÇİM
 • Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” font büyüklüğünde, “Arial” karakter” seçilerek yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. Düzenlenebilir bir formatta gönderilmeyen (örnek: .pdf) öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öykünün yer aldığı dosyaya öykünün adı verilmelidir.
 • Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
 • e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası, ayrıca varsa kişisel web sitesi/blog adresi bulunmalıdır.
 • Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir. Yarışmada rumuz kullanılmamaktadır.
 • Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.
 • Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.
 • Bu biçimsel özellikleri taşımayan öyküler yarışma dışı bırakılacaktır.
 1. SEÇİCİ KURUL

Asiye Bendon, Cem Kılıçarslan, Ekin Açıkgöz, Kadir Yiğit Us, Murat Uyurkulak, Özgür Tacer, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Tevfik Uyar

 1. ÖYKÜNÜN TESLİMİ

Yapıt, 31 Ağustos 2020 tarihine dek bilimkurgu@tbd.org.tr adresine gönderilmelidir. Yarışma dokümanları e-posta ekinde gönderilmelidir.  Dosya transferi ile gönderilen öykülerin süresiz biçimde alıcının erişimine açık olması gerekmektedir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 web:  www.tbd.org.tr, eposta: tbd-merkez@tbd.org.tr