Mar 182015
 

 

Hematolojik Onkoloji Derneği Öykü Yarışması Düzenliyor

Hematolojik Onkoloji Derneği Öykü Yarışması Düzenliyor

 

YARIŞMA KURALLARI

 

 1. Yarışmamız ulusal ve uluslararası olarak herkesin katılımına açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
 2. Öykülerin konusu her türlü kanser hastalığı ve hastalığın yol açtığı olaylarla ilgili olmalıdır.
 3. Yazılacak öykü bir hikayenin temel unsurlarını (Olay, yer, zaman ve kişi) içermelidir.
 4. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 5. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya hayatatutunmaninoykusu@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 6. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
 7. Kimlik dosyası: Öykü Yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
 8. Son Başvuru tarihi 30 Haziran 2015 tarihidir.
 9. Sonuçların resmi duyurusu Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan Hematolojik Onkoloji Derneği Ulusal Kongresi’nde ilan edilecek ve ödüller verilecektir.
 10. Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
 11. Ödül olarak:

Birinciye: 3000 TL

İkinciye: 2.000 TL

Üçüncüye:  1.000 TL

değerinde çek verilecektir.

 1. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 2. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Hematolojik Onkoloji Derneği’nde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
 3. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla üç adet kitap hediye edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını Hematolojik Onkoloji Derneği’ne devredeceklerdir.
 4. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 5. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 6. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 7. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
 8. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 9. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 10. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.hod.org.tr adresinden ilan edilecektir.

 

Ara 042014
 

KalDer yarışma logo1- Konu: “MÜKEMMELLİĞE YOLCULUK
2- Son gönderim tarihi: 20 Ocak 2015 Salı
3- Yarışma ulusal çapta olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
4- Katılım: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatında, A4 boyutundabursa@kalder.org adresine ya da posta ile KalDer Bursa Şubesi Fethiye Mah. Sanayi cad. No:317/2 Nilüfer Bursa adresine gönderilebilir.
5- Gönderilen karikatürler yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Çalıntı ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler www.kalder.org web sitesinde 24.01.2015-08.02.2015 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
6- Yarışmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarında (afiş, kitap, albüm, kartpostal, broşür, davetiye, sergi vs) basılıp kullanılabilecek, internet ortamında yayınlanabilecektir. Eserlerden birisi 17-18 Nisan 2015 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan 13. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanılabilecektir. Bunun dışında tüm yayın hakları eser sahibine aittir. Yarışmaya eser gönderen sanatçı bu şartları kabul etmiş sayılır.
7- Ödüller:
– Birincilik Ödülü 3.000 TL ve Plaket
– İkincilik Ödülü 1.500 TL ve Plaket
– Üçüncülük Ödülü 500 TL ve Plaket
– Üç adet mansiyon plaketi
– Anadolu Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü (plaket).
Ödül kazanan sanatçılara para ödülü ve plaketleri 2015 Mart ayı içerisinde gönderilecektir.
8- Aşağıdaki jüri üyeleri 09 Şubat 2015 Pazartesi günü toplanacak ve sonuçları 10 Şubat 2015 Salı günü açıklayacaktır.
9- Yarışmanın ilk sergisi 17-18 Nisan 2015 tarihlerinde Bursa’da 13. Kalite ve Başarı Sempozyumu organizasyonunda açılacaktır. KalDer diğer şehirlerdeki şubelerinin etkinliklerinde sergi açabilecektir.
Jüri Üyeleri;
– Ahmet Aykanat Karikatürist
– Mehmet Kahraman Karikatürist
– Cüneyt Şenyavaş Karikatürist
– Kemal Akkoç Karikatürist
– Halit Kurtulmuş Karikatürist
– KalDer temsilcisi
– KalDer temsilcisi.
Organizasyon Sorumlusu
Arzu Özel
bursa@kalder.org
0224 241 60 10
KalDer Bursa Şubesi
Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317/2 Nilüfer Bursa.
Ek bilgi + Başvuru formu.

Kas 152014
 
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balanlığı tarafından 26/11/2014 – 26/12/2014 tarihleri arasında “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (MOBBİNG)”konulu Karikatür Yarışması yapılacaktır.

Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balanlığı tarafından 26/11/2014 – 26/12/2014 tarihleri arasında “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (MOBBİNG)”konulu Karikatür Yarışması yapılacaktır.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik
gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten
uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına,
sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar
bütünü olarak tanımlanan “işyerinde psikolojik taciz”dir.

TÜRÜ: Karikatür Yarışması

AMACI: İşyerlerinde psikolojik taciz (mobbing) konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve
kişilerin bu konuda bilgilendirilmelerini sağlamaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Yarışma ulusal ve uluslararası bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 (üç) eserle katılabilirler.
Katılımcılar başvuru formu ve dilekçeyi eksiksiz olarak doldurmalıdır.
Birden fazla eserle katılan yarışmacılar her bir eserleri için ayrı bir form doldurmalıdır.
Katılımcılar başvuru formuna ve dilekçeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi
internet sitesi www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
Karikatürlerin boyutları A3 veya A4 formatında olmalıdır.
Katılımcılar eserlerinin orijinalleri ile CD’ye kaydedilmiş birer kopyasını kapalı zarf ile
elden veya kargo ile yarışma sekretaryasına teslim etmelidir.
E-posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta
serbesttirler.
Yarışmaya gönderilen karikatürler hiçbir yerde yayımlanmamış ya da herhangi bir ödül
kazanmamış olmalıdır.

Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
İşyerlerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu
dışındaki konuları kapsayan eserler ile başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde ödül geri alınır,
yerine başka eser konmaz.

YARIŞMA TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 26/11/2014
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 26/12/2014
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 06-07/01/2015
Ödül Törenin Düzenlenmesi : 14/01/2015

DEĞERLENDİRME
Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan üç eser
ödüllendirilecek, beş esere ise mansiyon verilecektir.
Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık
görülmemesi durumunda Bakanlık yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Dr. Ali Kemal SAYIN
İşyerlerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu Başkanı
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Birsen ÇEKEN
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı
Yahya DÜZENLİ
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı

SONUÇ DUYURUSU
Yarışma sonuçları www.csgb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Para ödülü, katılım ve teşekkür belgeleri;
a- Birincilik Ödülü: 5.000 TL
b- İkincilik Ödülü: 3.000 TL
c- Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
d- Mansiyon Ödülü: Beş kişiye 1.000’er TL
e-Yarışmada ilk üç dereceye giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine
teşekkür belgesi verilecektir.
Seçici Kurul ödüle layık eser olmaması durumunda ödül vermeme hakkına sahiptir.

ESERLERİN YAYIMLANMASI ve TELİF HAKKI
Katılımcılar Başvuru Formu ve Dilekçeyi imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru
Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme
bağlanmasında Bakanlığımız yetkilidir.
Bakanlık gerekli gördüğü takdirde karikatürlerin tümünü bir katalogda toplayarak
yayımlayabilir.
Yarışmaya katılan eserler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen
tüm etkinliklerde eserin künyesi belirtilmek şartıyla kullanılabilir. Bunun için ayrıca bir
telif ücreti ödenmez.

Katılımcılar Bakanlık tarafından kullanılan karikatürler için herhangi bir maddi manevi
tazminat talebi ileri sürmeyeceklerini kabul ederler.
Yarışmaya katılan tüm eserler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın arşivinde
kalacaktır. Eser sahibi yazılı olarak talep ettiği takdirde eser kendisine iade edilebilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Eser sahibi ile hak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahıslar arasında telif hakları, maddi
veya manevi tazminat ya da hak talebinden doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu değildir.
Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER
Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu”
Katılımcı tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “Dilekçe”
Katılımcı tarafından gönderilen A3 ya da A4 formatında en fazla 3 (üç) eserin orijinali
Katılımcı tarafından gönderilen eserin CD Kopyası

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
Eserler en geç 26/12/2014 tarihinde saat 17:00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı yarışma sekretaryasına
kapalı zarf ile elden veya kargo teslim edilmelidir.
Geç teslim ve kargoda oluşabilecek hasarlardan yarışma idaresi sorumlu değildir.
Kargo ücreti gönderene aittir.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ
Ödül töreninin tarihi, yeri ve saati Bakanlığımız ana sayfasında yer alan duyurular bölümünde ilan
edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Dairesi
Başkanlığıdır.
İletişim için:
Tuba KARAMUSTAFAOĞLU ÖCAL
Çalışma Uzmanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı
B Blok, 7. Kat, 711 No’lu Oda
0 312 296 62 81
tkaramustafaoglu@csgb.gov.tr

Başvuru Dilekçesi
Başvuru Formu

Kas 112014
 
Gülen kediBütün çizerlerin katılabileceği yarışmanın konusu “KARGA” olup, son katılım 20 Aralık 2014.
Yarışmaya en fazla 2 karikatürle katılınabilir.
Karikatürler 2014 yılında çizilmiş olmalıdır.
Boyut A4  olup jpeg formatında 100 dpi çözünürlükte olmalıdır.
Karikatürler siyah-beyaz veya renkli olabilir, eserlerin arkasında isim, soyad, adres, telefon ve e-mail bilgileri yer almalıdır.
Yarışmaya katılanlar çalışmalarını “smiling.cat.contest@gmail.com”a göndermelidirler.
Ödüller:
Birinci Gülen Kedi Ödülü: Madalya
İkinci Gülen Kedi Ödülü: Madalya
Üçüncü Gülen Kedi Ödülü: Madalya.
5 adet Onur Mansiyonu (Sertifika).
Düzenleyen: Seyran Caferli
Adres: Az 1000, Post BOX N0 1, Baku-Azerbaijan.

30 Aralık 2014 tarihinde yarışmanın sonuçları http://www.cartooncenter.net sitesinde katılımcılara duyurulacaktır.

İnternet üzerinden seçilen eserler yayınlanacaktır.