Şub 112019
 

“İstiklal Yoluna Vefa Projesi”, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Destek Sisteminin (PROSEDES) 2018-1 Proje çağrısı kapsamında İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından hazırlanan bir projedir

EDEBİYAT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMACI VE KONUSU

Türk Milleti Milli Mücadeleyi cephe ve cephe gerisinde iki orduyla AİLECE yapmıştı. Cephede kazanılan destansı zafere cephe gerisindeki karınca ordusu da ortak olmuştu.  Karınca Ordusunun ağır adımlara yaptığı bu büyük yürüyüş, Türk Milletini istiklale ve istikbale taşıdı.

Zaferden sonra Milli mücadeleyi anma etkinliklerinde cephe gerisine hak ettiği önemde yer verilmediği ve hakkında yeterli dokumanlar olmadığı için unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur.

“İstiklal Yoluna Vefa projesi kapsamında, cephe gerisine dikkat çekmek farkındalık sağlamak ve (halen yaşanan )  yetersiz  dokümanları zenginleştirmek   amacıyla İstiklal Yolu Edebiyat Yarışması ve İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması faaliyetleri planlanmıştır.

Türk Milleti Milli mücadeleyi ailece yaptığına göre, her ailede mutlaka şehit, gazi veya bir kahraman vardır; dolayısıyla her ailede hatıra, hikâye,  belge v.b   olabilir.

Proje sayesinde cephe gerisinin isimsiz kahramanları, unutulmuş olayları, kaybolmuş binaları/ortamları kapsamlı bir alan çalışmasıyla ortaya çıkarılması, son kuşak torunlar tarafından çağdaş, özgün edebi eserlere dönüştürülmesi, ebedileştirilmesi ve üretilmesi sağlanacaktır.  Özellikle genç nesilde farkındalık, tarih bilinci oluşturmak ve minnet duygusu tesis etmek mümkün olacaktır.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya yurt içi ve dışından 14 yaş üzeri herkes katılabilir.
 3. Yarışma; “Yaşanmış Hatıralar, Kurgu Hikâyeler ve Şiir” kategorilerinde yapılacaktır. Her yarışmacı aynı veya farklı kategoriden en fazla üç eserle katılabilir.  Her bir esere ayrı rumuz verilmelidir.
 4. Yarışmaya katılan eserler; Tarih ve İstiklal Yolu proje danışmanlarının ön incelemesinden sonra değerlendirmeye alınacaktır.
 5. Yarışmaya katılan eserler daha önce ödül almamış, yayınlanmış veya yayınlanmamış ama kopyası olan eserlerin,  kopyası veya benzeri olmamalıdır.
 6. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabullere aykırı davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Yarışmaya gönderilen eserlerin tüm yasal sorumluğu katılımcıya aittir. Yayın hakkı Derneğimize aittir.
 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki yasalarına aykırı olan herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen her türlü fanatizmi öven ve reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmaz.
 8. Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler ve ekleri iade edilmez.
 9. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi ve her türlü değişiklik hakkı İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğine aittir.
 10. Jüri üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri ve İstiklal Yolu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

 

YAYIN VE TELİF HAKKI

 1. Yarışmada ödül ve/veya yayımlanabilir alan eserleri İstiklal Yolu EKTG Derneği arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda eser sahibinin ismi belirtilerek kendi yayın veya faaliyetlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı İstiklal Yolu EKTG Derneği’nin olacaktır.
 2. Yarışma başvurusunda verilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından üretilmiş olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 3. Yarışmada ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen eserler, kitap olarak basılacak olup, İstiklal Yolu EKTG Derneği’nin www.istiklalyolu.com web sayfasında yayımlanacaktır.

 

 1. http://www.istiklalyolu.com web adresi üzerinden bu yarışmaya eserlerini gönderen katılımcılar, bu şartnamede belirtilen hususları  tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 2. Yarışmada ödül almaya hak kazanan, eserleri yayımlanabilir bulunan ve arşive bağışlanan belgelerin sahipleri, belgelerin telif haklarını İstiklal Yolu EKTG Derneği’ne devrettiklerini kabul eder.
 3. Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler, belgeler ve ekleri iade edilmez.

 

EDEBİYAT YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

 

 1. Edebiyat yatışmasında verilecek para ve diğer ödüller:

 

Yarışma kategorileri ve ödüller
Yaşanmış  HatıralarBirincilik Ödülü: 4.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Kurgu HikâyelerBirincilik Ödülü: .3.000 TL

İkincilik Ödülü:1.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 750 TL

 

             ŞiirBirincilik Ödülü: .2.000 TL

İkincilik Ödülü : 1.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 500 TL

 

Ayrıca jüri tarafından uygun görülen eserlere özel ödül ve mansiyon verilecektir.
Para ödülünden başka yayımlanabilir bulunan bütün eser sahiplerine;*  Yarışmaya Katılım Belgesi

*  Proje Hatıra Flaması

*  Özel hediyeler verilecektir.

Ayrıca bu eserler

*  Yarışma dallarında kitaplaştırılacaktır.

*  E-kitap olarak Deneğimizin  www.istiklalyolu.com. web sayfasında yayımlanacaktır.

 

ONLİNE BAŞVURU FORMU

 1. Katılımcılar, yarışmaya “Başvuru formunu” doldurularak istiklalyolu.com web sayfasından çevrimiçi başvuru ile katılabilirler.
 2. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını belirtirler. Her yarışmacı aynı veya farklı kategoriden en fazla üç eserle katılabilir. Her bir esere ayrı rumuz verilmelidir.

 

 1. Başvuru Dosya isminin verilmesi

 

 • Rumuz_eser adı_No şeklinde ve en çok 31 karakter olmalıdır. (ÖRNEK: Anadolu_İstiklalyolu_
 • Dosya isminde Türkçe ç, ğ, ı,İ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. En az 6 en fazla on karakter. Başvuru sahibin ismi memleketi gibi özel bilgiler olmayacaktır.
 1. Yarışmaya başvuru istiklalyolu.com web sitesi üzerinden çevrimiçi  yükleme sistemi ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Mart 2019 saat 23,59’dur.
 2. Metin sayfası ölçüleri: A4 (210 x297 mm) ölçüsü,  kenar boşlukları;    sol: 25 mm – sağ; 20 mm;  üst: 25 mm alt:  20 mm;  Yazı tipi: Times New Roman yazı tipi, 12 font, 1,5 satır aralığı,
 3. Sayfa sınırlaması: Yaşanmış Hatıralar ve Şiir kategorilerinde sayfa sınırlaması yoktur. Kurgu Hikayeler kategorisinde ise en fazla 20 sayfadır (Ekler hariç).
 4. Yazılan metinler, PDF dosyasına  dönüştürüldükten sonra başvuru yapılacaktır.  Metinlerin  Word dosyası  ile  başvuru yapılamaz, yapılırsa kabul edilmez.
 5. Başvuru yapılan metinin fotoğraf ve yazılı belge eki varsa JPEG taraması yapılacaktır. Eğer eser ön değerlendirmeyi geçerse final değerlendirmesi için belgelerin aslı, İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi eski Lojman binası No:1 Taşmescit   ÇANKIRI  adresine posta/kargo ile gönderilecektir. Jüri değerlendirmesinden önce gelmeyen  gönderi gecikmelerinden gönderici sorumludur.
 6. Yarışma başvuruları istiklalolu.com  web sayfasından çevrimiçi Başvuru  Formu ile dijital yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta,  kâğıt üzerine çıktısıyla  posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 7. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası hatalar ve sorunlar için İstiklal Yolu EKTG Derneği sorumlu olmayacaktır.

 

      ÖZEL ŞARTLAR

 1. Yaşanmış Hatıralar Kategorisi: Cephe gerisinde 27.maddede belirtilen örneklerde yaşanmış ve belgelenmiş bir hatırayı (temel alan) çağdaş özgün metin haline getirmiş olan eserlerden oluşmaktadır.

Yaşanmış hatıra belgeleri:

 1. Kahramanın kendisi tarafından yazılan günlükler; kahramanın kendisi tarafından milli mücadeleden sonra yazılan hatıralar;
 2. Kahramanın kendisi tarafından başkasına yazdırılmış ve onaylanmış ( kimlik bilgileri belirtilmiş, parmak izli )  hatıralar;
 3. Kahramanın kendisinden hatırayı dinlemiş olan (çocukları, torunları, eşi, yakınları vb) tarafından yazılan ve onaylanan  ( kimlik bilgileri belirtilmiş, parmak izli )   hatıralar;
 4. Rivayet edilen hatıra, yukarıda belirtilen alternatiflerde  (a,b,c)  yazılı belgesi olmayan fakat ailede ve çevrede yaşandığı rivayet edilen hatıra hakkında somut destekleyici belgeler olması gerekir:  Rivayeti yapan kişiler tarafından hiç değiştirilmeden (ek –çıkarma yapılmadan) yazılı hale getirildikten sonra ıslak imzalı onaylanacaktır. Onaylı rivayetler, ayrı ayrı yazılı belgeli olarak bu rivayeti bilen aileden, akrabalardan, komşulardan onaylı olarak   en az üç tane olacaktır.
 5. Madde de belirtilen örnek ve tavsiyeleri inceleyiniz,
 6. Sayfa sınırlaması yoktur.
 7. Değerlendirme

Yaşanmış hatıraların değerlendirilmesinde,  yaşanmış hatıra belgeleri ve yaşanmış hatırayı destekleyen belgeler esas alınacaktır ( etkili olacaktır).

Yaşanmış hatırayı destekleyen belgeler;

 • Yaşanmış hatıranın sahibi kahraman hakkında düzenlenmiş “FORM 3.1”
 • Yaşanmış hatıra, kendisi değil başkası tarafından yazılmışsa; yazan hakkında düzenlenmiş “FORM 3.2”
 • Rivayet edilen hatıraya tanıklık eden kişi hakkında düzenlenmiş “FORM 3.3”
 • Özel açıklama form ve ekleri; Yaşanmış hatıraları destekleyen fotoğraf ve yazılı belgelerin FORM1 , FORM2,  FORM1- EK1     Özel açıklama eklerinin olması zorunludur. Aksi takdirde özel açıklamalarla gerekli bilgiler öğrenilemediğinden,  ön değerlendirmeleri yapılamaz ve final değerlendirmeye alınamazlar. Belirtilen formaların kâğıt üzerine çıktıları alınıp el yazısı ile doldurulup imzalandıktan sonra dijital kopyası belge ekiyle birlikte ilk başvurusu yapılır.  Dijital görüntülerle yapılan ön değerlendirmede uygun görülen belgelerin asılları ile birlikte,  ıslak imzalı bu formların  da asılları (İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Çankırı Karatekin Üniversitesi MYO Yerleşkesi eski lojman binası No:1 Taşmescid Caddesi ÇANKIRI ) adresine  posta veya elden teslim edilir
 • Ulusal ve mahalli basında çıkan yazılar, haber, röportaj vb kupürler,
 • Ve gerekli görülen diğer belgeler.

 

 1. Kurgu hikâyeler Kategorisi: Gerçekte yaşanmamış fakat cephe gerisinin gerçek olayları, askeri sivil noktaları ve hizmetleri konu alınarak kurgulanmış hikâyelerdir.
 2. a) 27. Madde de belirtilen örnek ve tavsiyeleri inceleyiniz.
 3. b) Hikâye kahramanları dönemin aile bireylerinden veya yerleşim yerinden olabilir.
 4. c) En fazla 20 sayfa olabilir (ekleri hariç).

 

 1. Şiir Kategorisi:

Cephe gerisinin gerçek olayları, askeri sivil noktaları, hizmetleri vs konu alan şiirlerdir.

 1. Şiir yazım tekniği bakımından sınırlama yoktur.
 2. Madde de belirtilen örnek ve tavsiyeleri inceleyiniz.
 3. c) Sayfa sınırlaması yoktu

 

 1. Örnek ve tavsiyeler
  1. cephane sevkiyatı, insan sevkiyatı, cephane üretimi, askeri noktalarda ( komutanlıklar, karakollar, depo) hizmetleri; STK ( müdafaai hukuk cemiyetleri, loncalar, mahfeller, vb;    insan sağlık  (hastane, sıhhiye istasyonu) hizmetleri, hayvan sağlık (hastane, depo, nalbant) hizmetleri; işgale tepki mitingleri, gece konaklama beslenme  hizmetleri; Tekalifi Milliye Kanunu uygulamaları (Tekalifi Milliye Komisyonları);  yol yapım çalışmaları; sosyal ( han, otel, lokanta, berber, taşımacılık, vb) ve kültürel ( gazete, tiyatro, sinema vb)  hizmetler;  İstiklal Yolundan geçen askeri, sivil edebi kişiliği olan ünlüler;  İstiklal yolundan geçen yabancılar ( diplomatlar, basın mensupları, casuslar);  İnebolulun bombalanması ; Ilgaz derbent şehitleri olayları; İstiklal Mahkemesi çalışmaları;   gibi,   kurumlarda görev almış, hizmetlerde bulunmuş, olayları yaşamış – görmüş kişiler (örnek; subay, erat,   doktor, hemşire, hastabakıcı, nalbant, zanaatkar, telgraf memuru, hancı, vs).
  2. istiklalyolu.com web sayfasının, genel olarak,   hatıralar, kahramanlar, hikâyeler, şiirler, bölümlerinin incelenmesi tavsiye edilir.
  3. Milli Mücadele cephe gerisi hakkında basılı ve basılı olmayan tüm yayınların  incelenmesi tavsiye edilir.

   İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ
   BAŞVURULARI 1 MART 2019 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

   LÜTFEN BAŞVURU İÇİN  http://prosds.istiklalyolu.com/ MENÜLERİNDEKİ
   AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

   Başvuru linki:

   PROJEYE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Oca 232019
 

 

Artvin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Ailesi Olmak ÖZÇAB Şiir Ve Hikaye Yarışması Son Başvuru Tarihi 29 Mart 2019. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Özel Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Velileri Katılabilir.

Yarışma Adı: Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Ailesi Olmak

Yarışma Ödülleri (Her 2 Kategoride Ayrı Ayrı)
Birincilik Ödülü Artvin’de 3 Kişiye (Özel Eğiteme Gereksinimi Olan Birey Dahil) 3 Gün Tatil.
İkincilik Ödülü Notebook
Üçüncülük Ödülü Tablet

Yarışma 2 Kategoride Yapılacaktır. Her İka Kategorinin Konu Başlıkları Aynıdır.
A. Öykü Yazma Yarışması
B. Şiir Yazma Yarışması

Öykü Yazma Yarışması
Hedef Kitle: 81 İldeki Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Aileleri
İçerik: Yarışmaya Katılacak Eserin “Özel Eğitme Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir” Konusunun İşlendiği, Öykü Türündeki Özgün Çalışmalar Olması Gereklidir.

Yarışma Konusu: Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir.

Katılım Koşulları (Öykü Kategorisi)
Yarışmaya Katılacak Öyküler A4 Dosya Kağıdı Formatına Uygun Olarak (Times New Roman 12 Punto Ve 1,5 Satır Aralığı) En Azla 3 Sayfayı Geçmeyecek Şekilde Bilgisayarda Yazılacak Ve Cd’ye Kopyalanacaktır.
Yarışmacılar Eserin Sağ Üst Köşesine Rumuz Yazıp, Eser Üzerine Kesinlikle Gerçek Ad E Soyadlarını Belirtmeyecektir.
Eserde Mutlaka (Ortaya Hizalı) Bir Başlık (Öykünün Adı) Olup, Her Hangi Bir Kapak Ve Görsel Olmamalıdır.
Yarışmaya Katılan Eserlerin Daha Önce Her Hangi Bir Yarışmaya Katılmamış, Ödül Almamış Ve Her Hangi Bir Yerde Yayınlanmamış Olması Gereklidir.
Eser, Dijital Ortamda Sadece Verilen Rumuz İle Cd’ye Kayıt Edilmelidir. Cd Üzerine Ve Cd Zarfının Üzerine Sadece Verilen Rumuz Yazılmalıdır.
Her Yarışmacı Yarışmaya 1 Adet Eser İle Katılabilir.
Eserlerin Cd Çıktısı İle Birlikte Şeffaf Poşet Dosyaya Konularak Kapalı Zarf İle Gönderilecektir. Buruşuk Veya Yıpranmış Eserler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Eserlerin Yazılı Olduğu Kağıdın Ön Yüzüne Hiçbir İbare Yazılmayacaktır. Kimlik Bilgileri İle İletişim Telefonları Ek-1 (Yarışma Şartnamesinde) Sunulan “Etiket Formatına” Doğru Bilgilerle Yazılarak Eserlerin Arka Sayfasına Eklenecektir.
Gönderilen Zarfın Üzerine “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir” Öykü Yarışması İbaresi İle Yarışmaya Katılan Kişilerin Adı-Soyadı, Sınıfı, Okulu Ve İle / İlçesi Yazılacaktır.
Eserler Postayla Yada Elden Teslim Edilebilir.

Katılım Koşuları (Şiir Kategorisi)
Yarışma Konusu: Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyan Olunca
Türü: Şiir Yarışması
Hedef Kitle: 81 İldeki Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Aileleri
İçerik: Yarışmaya Katılacak Eserlerin “Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyunca” Konusunun İşlendiği, Şiir Türünde Özgün Çalışmalar Olması Gerekmektedir.
Yarışmaya Katılacak Öyküler A4 Dosya Kağıdı Formatına Uygun Olarak (Times New Roman 12 Punto Ve 1,5 Satır Aralığı) En Azla 2 Sayfayı Geçmeyecek Şekilde Bilgisayarda Yazılacak Ve Cd’ye Kopyalanacaktır.
Yarışmacılar Eserin Sağ Üst Köşesine Rumuz Yazıp, Eser Üzerine Kesinlikle Gerçek Ad E Soyadlarını Belirtmeyecektir.
Eserde Mutlaka (Ortaya Hizalı) Bir Başlık (Şiirin Adı) Olup, Her Hangi Bir Kapak Ve Görsel Olmamalıdır.
Eser, Dijital Ortamda Sadece Verilen Rumuz İle Cd’ye Kayıt Edilmelidir. Cd Üzerine Ve Cd Zarfının Üzerine Sadece Verilen Rumuz Yazılmalıdır.
Her Yarışmacı Yarışmaya 1 Adet Eser İle Katılabilir.
Eserlerin Cd Çıktısı İle Birlikte Şeffaf Poşet Dosyaya Konularak Kapalı Zarf İle Gönderilecektir. Buruşuk Veya Yıpranmış Eserler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Eserlerin Yazılı Olduğu Kağıdın Ön Yüzüne Hiçbir İbare Yazılmayacaktır. Kimlik Bilgileri İle İletişim Telefonları Ek-1 (Yarışma Şartnamesinde) Sunulan “Etiket Formatına” Doğru Bilgilerle Yazılarak Eserlerin Arka Sayfasına Eklenecektir.
Gönderinin (Zarfın) Üzerine “Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyunca” Şiir Yarışması İbaresi İle Yarışmaya Katılan Kişilerin Adı-Soyadı, İli/ İlçesi Yazılacaktır.

Yarışmacılar Öykü Ve Şiir Kategorilerinden Birine Yada İkisine Birden Katılabilir. Ancak Her Kategori İçin Ek-1 Etiket Formatı Ayrı Ayrı Doldurulmalıdır.

Posta Adresi: Artvin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Merkez Artvin Posta Kodu: 08000
Telefon Numarası: 0 466 212 70 85

Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın.

Oca 222019
 

Dil Derneği’nin Yarışma ile ilgili duyurusu:

Yitirdiğimiz değerli Yazar, Şair, Gazeteci Gürhan Uçkan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Dil Derneği ile İsveç Atatürkçü Düşünce Derneği üniversite gençliği arasında “Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Yarışması” düzenlemiştir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1) Adaylar ödüle en az üç, en çok beş şiirle katılabilir.

2) Adaylar üniversite öğrencisi olmalıdır.

3) Adaylar konu seçiminde özgürdür.

4) Ödül “tek” adaya ve şiire verilir, bölüştürülmez.

5) Yarışmaya gönderilecek şiir, daha önce başka bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

6) Şiirin bilgisayarla yazılması, her şiirin bir sayfa olması, tüm şiirlerin CD’yle gönderilmesi zorunludur.

7) Ödül, 1000,00 (bin) TL’dir.

8) Ödüle başvuru, 5 Aralık 2018’de başlayacak, 30 Nisan 2019’da sona erecektir.

9) Yarışmacı, şiirlerini 6 kopya çoğaltarak adını, soyadını, özgeçmişini, açık adresini, telefonunu, e-postasını yazdığı diğer sayfayla birlikte 30 Nisan 2019’a dek Dil Derneği’ne (Konur Sok. 34/4 Kızılay-Ankara) ulaştıracaktır. 30 Nisan 2019’dan sonra gelen ve postada geciken şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Ödül töreni Mayıs 2019’da Ankara’da yapılacak, ödüle değer görülen şiirin yazarına bir belge ve anmalık sunulacaktır.

11) Seçici kurul Çiğdem Sezer, Işık Kansu, Hilal Karahan, Günay Güner ve Ertuğrul Özüaydın’dan oluşmaktadır.

Dil Derneği- İsveç ADD

Oca 152019
 

Türkiye’nin 80.nci İl’i Osmaniye’de; 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen, Şiir yazılmasının emeğine ekmekle önem veren ve yeryüzündeki en farklı TEK Şiir yarışması’nın, 22.’ncisine katılım ve koşulları açıklandı.

Türkiye’nin 80.nci İl’i Osmaniye’de; 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen, Şiir yazılmasının emeğine ekmekle önem veren ve yeryüzündeki en farklı TEK Şiir yarışması’nın, 22.’ncisine katılım ve koşulları açıklandı.

Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Bardak; Şiir yarışması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleyip, tescilleyerek OSMANİYE İlimiz adına gururla 21 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiğimiz “Ekmek Ödüllü Uluslar arası Şiir Yarışması”nın 2019 yılında 22.’ncisini düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. “Ekmek ödüllü 22. Şiir Yarışması”na katılarak sizler de şiirlerinizi tanıtma olanağına kavuşabilir, böylesi bir etkinlikte farklı kentlerdeki şiir dostları ile tanışmanın ortamını yaşayabilirsiniz.”dedi.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Yarışmada ilk üç dereceye girenlere Plaketle birlikte çeşitli hediyeler sunulacak. Ayrıca; Yarışmada ilk üç derecesinden sonra gelen şiirlerin puan durumlarına göre; 1- Yazar Yaşar Kemal, 2- Şair A. Neşet Dinçer, 3- Eğitimci- Şair Salih Sefa Yazar, 4-  Gazeteci- Ali Rıza Karadağ, 5-Gazeteci- M. Cemal Şenadam, 6-Gazeteci -Ahmet Birgül, 7-Şair-Yazar -Ahmet Borazan, 8-  Şair-Yazar-eğitimci Süleyman Yurtsever, 9- Şair-Yazar- Yüksel Öktem, 10- Matbaacı-Kültür ve sanat dostu- Remzi Çakmak,11- Ressam-Şair-Müzisyen -Mustafa Dinletir,  12- Gazeteci- Gökhan Erkmen Anılarına;  ayrıca bu etkinliği 22 yıldır düzenlemenin onuruna Mustafa Bardak özel ödülü olarak Plaket ve özel hediyeler verilecek.

Yarışmanın  tüm katılımcılarına, 5 değişik ödül ayrıca verilecek, tören sırasında emeğinin karşılığını almayan şiir yazarı eli boş dönmeyecektir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI;

1.Yarışmaya katılacağınız Şiir’de  anlatacağınız ‘konu’yu serbest bırakıyoruz. Ancak; kendi yazmış olduğunuz şiir veya şiirlerinizle yarışmaya katılabilirsiniz. (Kendinize ait olmayan bir şiirle katılmanızın belirlenmesi durumunda) dereceye girseniz bile, olayın anlaşılması durumunda koşullara uyulmaması nedeniyle ödülünüz iptal edilir. Olayın ödülün tesliminden sonra öğrenilmesi durumunda ise; “basın yolu ile kınama” yapılır.

2- Yarışmamıza; en fazla üç şiirle katılabilirsiniz. Şiirlerinizin altına gerçek isminizi değil; kullanacağınız Rumuz ile  birlikte yaşınızı da belirtmelisiniz. Ayrı bir kağıtta ise; şiir veya şiirlerinizin  ismi/isimleri, RUMUZ’unuz, gerçek adınız  ve soyadınız, açık adresiniz, telefon numaranız, varsa elektronik posta adresinizi belirtmeniz gerekmektedir.

3- Her katılımcı birden fazla şiirle katılmışsa, katıldığı tüm şiirlerinde  aynı rumuzu kullanması zorunludur. Yarışmaya birden fazla şiirlerle katılanların  seçici kurul ön elemesinden sonra,   en yüksek puan alan  şiiri Final’e kalarak yarışır, o şiir katılımcı olarak derecelendirilir.

4- Yarışmamız; Şiir okuma değil, şiir yazabilme olarak anlaşılmalıdır.

5. Yarışmaya göndereceğiniz şiirlerde herhangi bir siyasi parti lideri veya siyasi içerikli bir düşünceyi destekleyici görüşler olmamalıdır. (Böylesi şiirler ön eleme sonunda yarışma dışı bırakılır. Ancak; yarışmaya katılım gösterdiği için 5 değişik ödülün verilmesinde bir sakınca yoktur.)

6- Şiirleriniz; e-posta yolu ile  kabul edilmez ve yarışmaya katılamazsınız. Yarışmaya katılacak olan şiirlerinizi elden getirebileceğiniz gibi, posta veya kargo ulaşımı ile  de gönderebilirsiniz. (Posta veya kargo ile göndermelerde gecikmeler veya elimize ulaşmamış olmasından organizasyonumuz sorumlu değildir. Ancak; posta-kargo  gönderileri sonunda rumuzunuzu belirterek telefonla arayıp, gönderinizin bize ulaşıp ulaşmadığını sorup öğrenebilirsiniz)

7. Yarışmamıza göndereceğiniz şiirlerin  11 Nisan 2019 Cumartesi   günü saat: 19.00’e kadar elimize ulaşmış olması gerekmektedir.  Bu tarihten sonra elimize ulaşan şiirler yarışmaya katılamayacaktır.

8. Yarışma sonuçlarımız; 25 Nisan 2019 Cuma günü saat: 17.3o’de Osmaniye İl Merkezindeki; Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı, Şiir Meydanı’nda düzenlenecek törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine  verilecektir. Ödül Töreni tarihi kesin olup, ertelenme olayı söz konusu değildir.

9- Yarışmamızın ödül törenine  katılmak istenmesi  durumunda; Organizasyonumuzla yapılacak olan görüşmeler sonunda kayıt altına alınır, yol-konaklama ve diğer giderlerinin masrafları  (Kabul edilmesi) halinde ödeme yapılır,  (kabul edilmemesi)  halinde  giderler katılımcıların kendileri tarafından yapılacaktır. Organizasyonumuzla yapılan görüşmeler sonunda; giderleri benimsenen yarışmacılarımızın; Osmaniye’ye geliş-dönüşleri, konaklama ve yemek ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

10- Yarışmaya il dışından katılıp ta ödül törenine gelemeyenlerden Plaketle ödüllendirilenlerin, ödülleri programın gerçekleştirilmesinin ardından, 30 gün içerisinde verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

11- Yarışmaya katılım koşullarına uymayanlar, eksik veya aksaklık bilgileri bulunanlar  sonradan hak sahibi olamayacakları gibi; Osmaniye İl Merkezi ve ilçelerinden katılanlar (30 gün) içinde ödüllerini gelip almadıkları durumunda hak iddia edemeyeceklerdir. İl dışından katılan yarışmacılar, önemli derece almamışsa eğer, katılım ödüllerini istediğinde ödemeli olarak adresine gönderilir.

12- Yarışmamıza katılabilmek için herhangi bir ‘katılım ücreti’ istenmez.

Yarışmaya Başvuru Adresi: “Ekmek Ödüllü 22. Şiir Yarışması”    Mustafa BARDAK Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) Alibeyli Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Şehit Bekir Evirgen Sokak, No.3 kat: 2.  80010- Merkez- Osmaniye/Türkiye

Bilgi tel: 0 545. 501 33 16 -0 535.711 36 07

e-posta:mustafabardak@maynet.com   veya: mustafabardak_555@hotmail.com

Oca 082019
 

Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri, edebiyatımıza yeni değerler kazandırma amacını taşıyor.

Katılma Koşulları:

 • Ödüle 30 yaş ve altındakiler şiir ve öykü dallarında katılabilir. Her iki dalda da ödüle aday olunabilir.
 • Kitap olarak yayımlanmaya uygun şiir ve öykü dosyaları A4 kâğıda Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, çift satır aralıklı dizilmiş olmalıdır.
 • Her dosyada fotoğraf, özgeçmiş ve iletişim bilgileri ilk sayfada, dosya adının altında bulunmalıdır.
 • Dosyalar 6 kopya halinde en geç 1 Nisan 2019 tarihinde elimize ulaşacak biçimde, “Varlık Dergisi, Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Perpa İş Merkezi, B Blok, Kat 5, No 484, Şişli 34384 İstanbul” adresine gönderilmelidir.
 • Dosyalar iade edilmez.
 • Yarışma sonuçları Temmuz sayımızda açıklanacaktır.
 • Ödüle değer görülen dosyalar Varlık Yayınları’nca kitap olarak yayımlanacaktır.

 Seçici Kurul:

 Şiir dalında: Zeynep Uzunbay, Salih Bolat, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Sina Akyol

 Öykü dalında: Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Feridun Andaç ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Oca 072019
 

Sabahattin Kudret Aksal anısını yaşatmak için ‘ödül’ düzenleniyor. Yazar, şair, senarist ve öğretmen Sabahattin Kudret Aksal adına düzenlenen ödül yarışması bu yıl şiir üzerine olacak. 

Ailesi tarafından düzenlenen ‘Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü’ için başvurular başladı.

Seçici kurulda şu isimler olacak: Eray Canberk, Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen, Selçuk Bütün.

 

Yarışmaya gönderilecek olan eserin bir yayın evi tarafından yayımlanmış olması gerekiyor. Yayımlanmış şiir kitapları değerlendirilecek.

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanmış şiir kitapları ödül için başvurabilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra ödül Sabahattin Kudret Aksal’ın yaş gününde yani 25 Nisan’da sahibine verilecek. 

Ödül tutarı 6 bin TL. 

Başvurular nasıl yapılacak

Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü için başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar şu adrese gönderilecek: Bağdat Caddesi. Ateş Apartmanı No: 102-12 Fenerbahçe 34726 İstanbul

Gönderilen şiir kitabıyla ilgili selcukbutun@gmail.com adresine e-posta bildirim yapılacak.

Ayrıca, seçici kurul, yalnızca bir yapıta, gerekçesini belirterek ‘Seçici Kurul Özel Ödülü’ verebilecek. Bu ödülün tutarı ise 1500 TL. Bu ödül için başvurmuş olma koşulu aranmayacak.

Yazarlar, ödüle kendisi başvurabileceği gibi, bilgisi ve izni olması kaydıyla, kitabını yayımlayan yayın evi tarafından da aday gösterilebilecek. Ancak, yayın vefat etmiş bir yazarı aday gösteremeyecek.

Sabahattin Kudret Aksal 25 Mart 1920 tarihinde İstanbul’da doğmuş, 19 Nisan 1993 tarihinde vefat etmişti. 

 

Oca 072019
 

Zeytindostu Derneği Türk edebiyatında ve sanat dünyasında zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek amacıyla Öykü ve Şiir Yarışması düzenliyor

Zeytindostu Derneğinin Yarışma ile ilgili duyurusu:

Değerli  Zeytindostları,
Günümüzde sağlıklı beslenmenin en önemli simgesi  “Zeytin ve Zeytinyağı”nın antik çağlardan beri içinde ölümsüzlük, asalet, adalet, bilgelik, bereket, güç, zafer, mistisizm, dinsellik, kutsallık, arınma, yeniden doğuş, temizlik, saflık, doğallık, güzellik, sağlıklı yaşam biçimi gibi insanlığın en değerli özelliklerini barındırdığı ve eski çağlardan günümüze aktarılmış çok değerli bir kültür hazinesi olduğu bilinmektedir. Böyle bir hazineyi sosyal etkinliklerle yeniden gündeme getiren Zeytindostu Derneği bu yıl  “Zeytin ve zeytinyağı size ne çağrıştırıyor” konulu 3. Kültürümüzde Edebiyat Yarışmasını düzenliyor. Türk edebiyatında ve sanat dünyasında yarışma zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek amacıyla  tüm edebiyat severlerin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Yarışma şartnamesi:

3. KÜLTÜRÜMÜZDE ZEYTİN EDEBİYATI YARIŞMASI
ZEYTİNDOSTU ZEYTİN KÜLTÜRÜNE DOKUNUYOR
1. Düzenleyen Kurum: Zeytindostu Derneği
2. Amaç: Türk edebiyatında ve sanat dünyasında zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek.
3. Konu: “Zeytin ve zeytinyağı size ne çağrıştırıyor”
4. Kategoriler:
Yarışma şiir ve öykü olarak 2 kategori olmakla birlikte her kategori 3 ayrı grupta değerlendirilecektir.
1. Grup orta öğretimler,
1. Kategori: Şiir
2. Kategori: Öykü
2. Grup yüksek öğretimler,
1. Kategori: Şiir
2. Kategori: Öykü
3. Grup serbest başvurular,
1. Kategori: Şiir
2. Kategori: Öykü
5. Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 20.01.2019
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 22-27.01.2019
Sonuç Bildirim Tarihi : 30.01.2019
6. Yarışma Koşulları:
a. Yarışma herkese açıktır.
b. Seçici Kurul ve 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
c. Her yarışmacı en fazla her kategoriden 1 eser ile yarışmaya katılabilir.
d. Yarışmaya katılanlar şiirin ve öykünün kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve bunların hiçbir yerde kullanılmadığını, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden seçici kurul ve Zeytindostu derneği sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
e. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
f. Yarışmaya katılan şiirler ve ödüller ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak Zeytindostu derneğine ait olacaktır.
g. Zeytindostu Derneği yarışma yolu ile elde ettiği şiirleri ve öyküleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
h. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan şiirler ve öyküler ödül töreni ile kamuoyuna sunulacak, web ortamında yayınlanacaktır.
i. Öykü; bilgisayar ortamında yazı tipi: Calibri Boyutu: 12 olmalı ve 2 sayfa A4 ü geçmemelidir.

j. Şiir; bilgisayar ortamında yazı tipi: Calibri Boyutu: 12 olmalı ve 1 sayfa A4 ü geçmemelidir.
k. Katılımcılar eserlerlerini word formatında başvuru formu doldurularak
zeytindostudernek@gmail.com adresine mail ile gönderilerek yarışmaya
başvurulacaktır.
l. Zeytindostu Derneği yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma, dondurma ve yarışma kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar.
m. Yapılan başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekreteryası tarafından yapılacaktır.
n. Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde 4 adet başarı ödülünün dışında da ödül ya da belge verebilir.
o. şiirler, kısa hikâyeler ve düzyazılar http://www.zeytindostu.org.tr Adresindeki form doldurularak gönderilecektir. Posta ile gönderilen çalışmalar kabul edilmeyecek, gerekli durumlarda çalışmaların orijinal nüshası katılımcıdan istenecektir.
p. Yarışma sonuçları http://www.zeytindostu.org.tr Adresinden duyurulacaktır.
7. Yarışma Ödülleri:
Şiir ve Öykü kategorilerinde her grup içinde ödüle layık bir eser seçilecektir. Seçici Kurul grup içinde her kategoride birden fazla esere ödül verebilir. Ödül alan her yarışmacıya hediye olarak 5 lt ve 500 ml özel üretim zeytinyağı verecektir.
8. Düzenleme Kurulu :
Murat ÇETİN Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fügen ÖZKAYA Zeytindostu Derneği Başkan Vekili
Dr. Dilşen OKTAY Zeytindostu Derneği Genel Sekreter
Atilla TOTOŞ Zeytindostu Derneği YK Üyesi
Nedim EKMEKÇİLER Zeytindostu Derneği YK Üyesi
9. Seçici Kurul
Feridun Kaykı Zeytindostu Derneği Tadım Panelisti
Prof. Dr. Mehmet Naci Önal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Siber Turhan Tuna Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun Dursun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Zeytindostu Derneği
Kültür Mahallesi 1375 Sokak No: 25
Cumhuriyet İş Hanı Kat:3 Daire : 304
35220 Alsancak / İZMİR
Tel : 0(232) 422 01 02
Faks : 0(232) 465 07 74
Gsm : 0(532) 540 05 86

 

Oca 052019
 

Karşıyaka Belediyesinin Yarışma ile ilgili duyurusu:

 Belediyemizce; “Karşıyaka Edebiyat Ödülleri” kapsamında bu yıl, şiir ödülü veriliyor.

Her yıl Karşıyaka’da yaşamış ve yaşayan edebiyat değerleri adına hazırlanan ödül, 2019 yılında “Şükran Kurdakul Şiir Ödülü” olarak düzenleniyor.

Ödül yarışmasında; 30 Nisan son başvuru tarihi, 19 Ağustos sonuçların açıklanması ve 6 Eylül’de ödül töreni olarak belirlendi.

Edebiyat ve şiir dostlarını, Şükran Kurdakul Şiir Ödülü’ne bekliyoruz.

Şartname:

KARŞIYAKA BELEDİYESİ EDEBİYAT ÖDÜLLERİ 2019
ŞÜKRAN KURDAKUL ŞİİR ÖDÜLÜ
Ödülle katılma koşulları şunlardır:
1- Katılımcılar, bir kitap oylumundaki şiir dosyasıyla veya kitabıyla yarışmaya
başvurabilirler. Katılımcılar, daha önce ödül aldıkları dosya veya kitapla yarışmaya
başvuramazlar.
2- Ödüle katılanlar, bir başvuru yazısı ekinde yaşamöykülerini, açık adreslerini ve
iletişim bilgilerini bir zarf içinde göndereceklerdir.
3- Ödül: 5.000 (beşbin) Türk Lirasıdır. Ödül paylaştırılmaz.
4- Ödül alan dosya veya kitap, belediye tarafından bin adet olarak basılacaktır.
Basılan kitap satılmayacağı için ayrıca telif ödenmeyecektir.
5- Şükran Kurdakul Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Eftal
Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş’tan oluşmaktadır.
6- Dosya veya kitaplar elden teslim edilebileceği gibi, kargo ya da posta yoluyla, en
az 7 (Yedi) örnek olarak gönderilecektir.
7- Başvuru adresi: Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Edebiyat Ödülleri Karşıyaka – İzmir.
8- Son başvuru tarihi, 30 Nisan 2019, saat 17.00’dir.
8- Seçici kurul, 19 Ağustos 2019, Pazartesi günü toplanarak seçimini yapacaktır.
Karar aynı gün basın ve iletişim kurumları yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.
9- Şükran Kurdakul Şiir Ödülü, 6 Eylül 2019 Cuma günü, Karşıyaka Belediyesi
Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle sahibine
verilecektir.
10- Karşıyaka Belediyesi çalışanları, belediye ile iş ilişkisi bulunanlar ve seçici kurul
üyelerinin birinci dereceden yakınları ile Karşıyaka Belediyesi Edebiyat
Ödüllerinden herhangi birisini daha öne kazanan şair ya da yazarlar ödüle
katılamazlar.
11- Ödüle katılan yapıtlar, bilgi ve belgeler geri verilmez.

 

 

Ara 122018
 

Kırşehir Şehit Aileleri ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından Şehit Öğretmenler Anısına ” BAYRAKTA AL OLANLAR ” Şiir yarışması düzenlenecek.

17 Aralık tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın sonuçları 25 Aralık Tarihinde açıklanacak.

Her kesimden katılımın kabul edileceği şiir yarışmasında dereceye girecek eserler 18-19 Mart 2019 tarihinde  Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenmesi planlanan “Bayrakta Birleşen Şehitlerimiz” programında eser sahipleri tarafından seslendirilecek.

Mayıs ayında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği tarafından çıkartılacak Dergide yayımlanmakla beraber bütün şiirlerin aynı tarihlerde kitap olarak yayınlanması planlanıyor.

Dereceye girecek şiirlerin ödüllendirileceği yarışma için Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaptığı açıklamada;

“Derneğimiz ve Ahi Evran üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile organize ettigimiz “BAYRAKTA AL OLANLAR” Şiir yarışmasına katılımlarınızı bekleriz.
Not: Dereceye giren şiirler Mayıs ayında çıkartmayı planlandığımız dergimiz de yayınlanacaktır.” Bilgilendirmesini yaptı.

Ara 032018
 

Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne, 2019 yılı için katılma koşulları şöyle:

Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.

1 Ocak 2018 – 1 Ocak 2019 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.

Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.

Seçici kurul; Alper Akçam, Cengiz Bektaş, Adnan Binyazar, Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer ve Ferruh Tunç’tan oluşmaktadır.

Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2019 tarihinde açıklanacaktır.

Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2019’dur.

Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.

2019 yılı için ödülün parasal tutarı 1000 Türk Lirası’dır.

Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Güvenevler Mahallesi, Güneş Cad. No:8/1 06690 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.

Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.