Şub 112019
 

 

Bosna Hersek’in bilge ve fikirleri ölümsüz, ilk cumhur başkanı Aliya İzzetbegoviç anısına Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından “Mavera Ödülleri” kapsamında düzenlenen yarışmanın amacı “Küresel Barış ve Adalet” konusunu gündeme taşımaktır.

Yarışmayı düzenleyen kurumun yarışmayla ilgili duyurusu aşağıdadır.

Aliya İzzetbegoviç Anısına Küresel Barış ve Adalet Konulu Ödüllü Deneme Yarışması Koşulları

1. AMAÇ

Aliya İzzetbegoviç anısına düzenlenen yarışmada “Küresel Barış ve Adalet” konusunu gündeme taşımak. Gençlerin duygu ve düşüncelerini “deneme” türüne uygun olarak yazılı hale getirilmelerini teşvik etmek.

2. KONU

Yarışmanın konusu “Küresel Barış ve Adalet”tir.

3. KAPSAM VE KATILIMCILAR

Yarışma; yurtiçinde ve yurtdışında lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrencilerin, “Küresel Barış ve Adalet” konusunda duygu ve düşüncelerini deneme türünde ifade etmelerini ve Değerlendirme Kurulu tarafından puanlama sonucu başarılı bulunanların ödüllendirilmesini kapsamaktadır.

4. YARIŞMA KOŞULLARI

 • Eserlerde Küresel Barış ve Adalet konusu işlenecektir.
 • Eserler; A4 kağıdına, 1.5 satır aralığıyla ve 12 puntoyla, Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.
 • Eserler en az bir (1), en fazla dört (4) A4 sayfası uzunluğunda olacaktır.
 • Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış / kazanamamış, dereceye girmiş / girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakkı Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait olacaktır.
 • Yayınlanmaya değer bulunan eserler kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlk 13 (on üç) eserin Arapça / İngilizce çevirileri yapılarak; basılı, dijital, web ve sosyal medya ortamlarında paylaşılması sağlanacaktır.
 • Her öğrenci, yalnızca bir eserle, katılım sağlama hakkına sahiptir.
 • Eserler, katılımcılar tarafından www.maveraodulleri.com adresine, PDF formatında yüklenecektir.
 • Katılımcılar kişisel bilgilerini www.maveraodulleri.com adresinde yer alan elektronik forma eksiksiz ve doğru bir biçimde girilmelidir.
 • Ödül paylaştırılamaz, kazanan kişinin hakkıdır, başka birine kesinlikle devredilemez.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
 • Kazanan öğrencilerin ödül başvurularında kimlik ve öğrenci bilgilerini ibrazı zorunludur.
 • Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; ihtiyaç halinde ve gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme veya erteleme hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılım sağlayan herkes şartnamede yazan kuralları kabul etmiş sayılır.

SON KATILIM: 12 NİSAN

Barış ve Adalet
 • YARIŞMANIN AMACI NE?Küresel Barış ve Adalet konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz.
 • KİMLER KATILABİLİR?Lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrenciler katılabilir
 • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?Yarışmaya son katılım: 12 Nisan 2019

Detaylı bilgi için:  https://maveraodulleri.com

 

Oca 232019
 

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü 2019’da, “oyun” çevirisi dışındaki yazınsal türlerde bir “çeviri” kitaba verilecektir.

1) Ödüle aday yazınsal çevirinin 1 Ocak 2018-30 Haziran 2019 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2)  Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2019’dur.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek çeviri yapıtlardan altısının, çevirmenin başvuru yazısı ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul Prof. Dr. Necdet AdabağProf. Dr. Mukadder YaycıoğluDoç. Dr. Erkan Yurtaydınİskender Osman ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

7) Her çevirmen ödüle bir çeviri yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, bir çeviri yapıta verilecektir.

9) Ödül töreni, 26 Eylül 2019’daki 87. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim, denetim ve onur kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için:

Tel. 0312-425 83 60; belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

                                   www. dildernegi.org.tr

Oca 222019
 

Emin Özdemir Türkçe Ödülü Katılım Koşulları

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği, “Dil Derneği Emin Özdemir  Türkçe Ödülü”nü düzenlemiştir.

Ödüle Katılım Koşulları

1)  “Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü” 2019’da, bir gazeteci kitabına verilecektir.

2)  Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

3)  Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

4) Ödüle aday yapıtın 1 Ocak 2018-15 Haziran 2019 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir; ödüle başvuru 1 Ocak -15 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

5)  Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 1.500,00 TL olarak belirlenmiştir.

6)  Seçici kurul  Nahit Duru, Vecdi Seviğ, Faruk Bildirici, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan  oluşmaktadır

7)  Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8)  Ödül tek yapıta verilecektir, ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

9)  Ödül töreni, 1 Kasım 2019’da yapılacaktır.

10)   Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için :

Tel. 0312-425 83 60 /belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

www. dildernegi.org.tr