Eyl 272015
 
Her yıl ünlü bir şair adına düzenleyeceğimiz şiir etkinliğimizin ilk konuğu hece şiirin yaşayan efsanesi YAVUZ BÜLENT BAKİLER olacaktır

Her yıl ünlü bir şair adına düzenleyeceğimiz şiir etkinliğimizin ilk konuğu hece
şiirin yaşayan efsanesi YAVUZ BÜLENT BAKİLER olacaktır

 

Türk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak, genç şairleri yeni eserler üretmeye teşvik etmek ve ülkenin isim yapmış şairlerini bir araya toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması adıyla düzenlenmiştir.

Bu düzenleme Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması Özel Şartnamesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Her yıl ünlü bir şair adına düzenleyeceğimiz şiir etkinliğimizin ilk konuğu hece şiirin yaşayan efsanesi YAVUZ BÜLENT BAKİLER olacaktır…

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şiir Yarışması Şartnamesi

1 ) Yarışmaya: Yarışma seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve bunların birinci ve ikinci derecede yakınları dışındaki 18 yaş üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilir

2 ) Şiirler, anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması ve ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.

3 ) Şiirler Türkiye Türkçesi’yle imlâ kurallarına uyularak yazılacaktır ve şiirlerin ölçüsü hece veya aruz olmak zorundadır. Bu vezinlerde yazılmayan şiirler yarışma dışı kalacaktır.

4 ) Şiirler Times New Roman karakteri ve 14 punto ile yazılacak ve en fazla A4 kağıdı büyüklüğünde olacaktır. Bilgisayar çıktısı alınacaktır.

5 ) Şiirler hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacaktır.

6 ) Yarışmaya her şair sadece 1 ( bir) eserle katılabilecektir.

7 ) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacaktır. Yarışmaya katılan eser sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması için gönderdiği eseri yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.

8 ) Para ödülleri direkt olarak hak sahibine elden teslim veya şahsına ait hesap numarasına havale edilir. Dereceye giren yarışmacıların Final gecesine katılımları zorunludur.

9 ) Yarışmaya gönderilen şiirler telif ücreti ödenmeden ileri bir tarihte Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılabilir. Yerel ve ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

10 ) Denizli Büyükşehir Belediyesi yarışmaya gönderilen ve kazanamayan hiçbir dosyayı geri göndermek veya iade etmekle yükümlü değildir.

11 ) Şairler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şairler Şöleni ve Yâren Şiir Yarışması Şartnamesi’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgesini başvuru zarfıyla birlikte göndermekle yükümlüdürler. İçerisinde ( EK-1) belgesi olmayan başvurular yarışma dışı kalacaktır…

ESER TESLİMİ

1 ) Eser üzerinde şairin adı olmayacak yalnızca rumuz yazılacaktır.

2 ) Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en az dört, en çok yedi harften oluşan rumuz bulunacaktır.

3 ) Eser sahibinin bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki (EK-1) belgesi eksiksiz doldurulacak ve imzalı olarak bulunacaktır.

4 ) Eser sahipleri( EK-1 ) formundaki bilgileri eksizsiz doldurarak, üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları küçük kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarfın üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)

5 ) Eser sahipleri şiirin çıktısını koydukları üzerinde rumuz yazılı büyük zarfın içine, kimlik bilgilerini içeren üzerinde yine rumuz yazılı(EK-1)belgesinin olduğu küçük zarfı koyarak şartnamede belirtilen adrese taahhütlü veya kargo ile göndereceklerdir.

6 ) Herhangi bir şekilde, şiirler üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki belirtilen maddelere aykırılık söz konusu ise bu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

7) Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı her hangi bir sebepten dolayı yarışmayı tek taraflı iptal edebilir, bu nedenle yarışmacılara karşı yükümlülüğü yoktur. Tüm katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

8 ) Eserler en geç 30 Ekim 2015 Cuma mesai saati bitimine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması bürosuna ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmelerden eser sahibi sorumludur.

ÖDÜLLER

Birinci……………… : 3.000 ( üç bin) TL

İkinci ………………. : 2.000 ( iki bin) TL

Üçüncü ……………… : 1.000 ( bin ) TL

Birinci Mansiyon : 500 ( Beş yüz ) TL

İkinci Mansiyon : 500( Beş yüz ) TL

Üçüncü Mansiyon : 500( Beş yüz ) TL

FİNAL

Ödül töreni – jüri ve halk huzurunda Gala Gecesi- Denizli’de belirlenen yer ve saatte, jüri üyeleriyle, çeşitli ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla yapılır. Ödülmansiyon alan eserlerin seslendirileceği bir sunumla etkinlik sona erer.

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN Tarih: 28 KASIM 2015

Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Saat: 19.00

ESERLERİN ULAŞIM BİLGİLERİ

Huriye YÜCELİŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Adres: Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Merkezefendi /DENİZLİ Tel: (0258) 280 20 20 (Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı)

JÜRİ ÜYELERİ

Arzu Subakan KABUKÇU

İlter YEŞİLAY

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Nedim SAATCİOĞLU

Nurullah GENÇ

Semih SERGEN

Şerif KUTLUDAĞ

Yavuz Bülent BAKİLER ( Onur Konuğu )

NOT: Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin şiir kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu yetkilidir

Başvuru formunu (EK-1) indirmek için tıklayınız

  3 Responses to “DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÂREN ŞİİR YARIŞMASI”

  1. Merhabalar. Şiir yarışmanıza hazırlanmaktayım. Bir husus hakkın da sualim olacaktı. Şartname içerisin de “Türkiye Türkçesi” ibaresini kullanmışsınız. Örneğin kökeni farklı olan veya Osmanlıca kelimeler vb. Kullanımı olmayacak anlamına mı geliyor? Cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler..

  2. Serbest şiir yazamaz mıyız yani? İlla hece ya da aruz mu olmak zorunda ya da ben mi yanlış anladım?

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: