Oca 232019
 

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü 2019’da, “oyun” çevirisi dışındaki yazınsal türlerde bir “çeviri” kitaba verilecektir.

1) Ödüle aday yazınsal çevirinin 1 Ocak 2018-30 Haziran 2019 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2)  Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2019’dur.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek çeviri yapıtlardan altısının, çevirmenin başvuru yazısı ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul Prof. Dr. Necdet AdabağProf. Dr. Mukadder YaycıoğluDoç. Dr. Erkan Yurtaydınİskender Osman ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

7) Her çevirmen ödüle bir çeviri yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, bir çeviri yapıta verilecektir.

9) Ödül töreni, 26 Eylül 2019’daki 87. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim, denetim ve onur kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için:

Tel. 0312-425 83 60; belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

                                   www. dildernegi.org.tr

Oca 222019
 

Dil Derneği’nin Yarışma ile ilgili duyurusu:

Yitirdiğimiz değerli Yazar, Şair, Gazeteci Gürhan Uçkan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Dil Derneği ile İsveç Atatürkçü Düşünce Derneği üniversite gençliği arasında “Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Yarışması” düzenlemiştir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1) Adaylar ödüle en az üç, en çok beş şiirle katılabilir.

2) Adaylar üniversite öğrencisi olmalıdır.

3) Adaylar konu seçiminde özgürdür.

4) Ödül “tek” adaya ve şiire verilir, bölüştürülmez.

5) Yarışmaya gönderilecek şiir, daha önce başka bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

6) Şiirin bilgisayarla yazılması, her şiirin bir sayfa olması, tüm şiirlerin CD’yle gönderilmesi zorunludur.

7) Ödül, 1000,00 (bin) TL’dir.

8) Ödüle başvuru, 5 Aralık 2018’de başlayacak, 30 Nisan 2019’da sona erecektir.

9) Yarışmacı, şiirlerini 6 kopya çoğaltarak adını, soyadını, özgeçmişini, açık adresini, telefonunu, e-postasını yazdığı diğer sayfayla birlikte 30 Nisan 2019’a dek Dil Derneği’ne (Konur Sok. 34/4 Kızılay-Ankara) ulaştıracaktır. 30 Nisan 2019’dan sonra gelen ve postada geciken şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Ödül töreni Mayıs 2019’da Ankara’da yapılacak, ödüle değer görülen şiirin yazarına bir belge ve anmalık sunulacaktır.

11) Seçici kurul Çiğdem Sezer, Işık Kansu, Hilal Karahan, Günay Güner ve Ertuğrul Özüaydın’dan oluşmaktadır.

Dil Derneği- İsveç ADD

Nis 152018
 

5 Aralık 2006’da yitirdiğimiz değerli Yazar, Şair, Gazeteci Gürhan Uçkan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Dil Derneği ile İsveç Atatürkçü Düşünce Derneği, üniversite gençliği arasında DİL DERNEĞİ GÜRHAN UÇKAN ŞİİR YARIŞMASI düzenlemiştir.

Üniversite öğrencileri arasındaki yarışmaya başvurular 1 Kasım 2017 – 30 Nisan 2018 arasında yapılacak, ödül töreni ise Mayıs 2018‘de Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Yitirdiğimiz değerli Yazar, Şair, Gazeteci Gürhan Uçkan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Dil Derneği ile İsveç Atatürkçü Düşünce Derneği üniversite gençliği arasında “Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Yarışması” düzenlemiştir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1) Adaylar ödüle en az üç, en çok beş şiirle katılabilir.

2) Adaylar üniversite öğrencisi olmalıdır.

3) Adaylar konu seçiminde özgürdür.

4) Ödül “tek” adaya ve şiire verilir, bölüştürülmez.

5) Yarışmaya gönderilecek şiir, daha önce başka bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

6) Şiirin bilgisayarla yazılması, her şiirin bir sayfa olması, tüm şiirlerin CD’yle gönderilmesi zorunludur.

7) Ödül, 750,_ (yediyüzelli) TL’dir.

8) Ödüle başvuru, 1 Kasım 2017’de başlayacak, 30 Nisan 2018’de sona erecektir.

9) Yarışmacı, şiirlerini 6 kopya çoğaltarak adını, soyadını, özgeçmişini, açık adresini, telefonunu, e-postasını yazdığı diğer sayfayla birlikte 30 Nisan 2018’e dek Dil Derneği’ne (Konur Sok. 34/4 Kızılay-Ankara) ulaştıracaktır. 30 Nisan 2018’den sonra gelen ve postada geciken şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Ödül töreni Mayıs 2018’de Ankara’da yapılacak, ödüle değer görülen şiirin yazarına bir belge ve anmalık sunulacaktır.

Seçici kurul Çiğdem Sezer, Işık Kansu, Hilal Karahan, İnci Gürbüzatik, Günay Güner ve Ertuğrul Özüaydın’dan oluşmaktadır.

                                                                   Dil Derneği- İsveç ADD

Kas 182014
 
Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü

Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü”, 2015’te bir “roman”a yapıta verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Ödüle aday yapıtın, 1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2015 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2) Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2015’tir.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal-bilimsel duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 3.000 TL  olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul, Adnan Binyazar, Orhan Karaveli, Yüksel Pazarkaya, Şemsettin Ünlü ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

7) Her çevirmen, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

9) Ödül töreni, 26 Eylül 2015’teki 83. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle, Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.