Şub 112019
 

“İstiklal Yoluna Vefa Projesi”, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Destek Sisteminin (PROSEDES) 2018-1 Proje çağrısı kapsamında İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından hazırlanan bir projedir

EDEBİYAT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMACI VE KONUSU

Türk Milleti Milli Mücadeleyi cephe ve cephe gerisinde iki orduyla AİLECE yapmıştı. Cephede kazanılan destansı zafere cephe gerisindeki karınca ordusu da ortak olmuştu.  Karınca Ordusunun ağır adımlara yaptığı bu büyük yürüyüş, Türk Milletini istiklale ve istikbale taşıdı.

Zaferden sonra Milli mücadeleyi anma etkinliklerinde cephe gerisine hak ettiği önemde yer verilmediği ve hakkında yeterli dokumanlar olmadığı için unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur.

“İstiklal Yoluna Vefa projesi kapsamında, cephe gerisine dikkat çekmek farkındalık sağlamak ve (halen yaşanan )  yetersiz  dokümanları zenginleştirmek   amacıyla İstiklal Yolu Edebiyat Yarışması ve İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması faaliyetleri planlanmıştır.

Türk Milleti Milli mücadeleyi ailece yaptığına göre, her ailede mutlaka şehit, gazi veya bir kahraman vardır; dolayısıyla her ailede hatıra, hikâye,  belge v.b   olabilir.

Proje sayesinde cephe gerisinin isimsiz kahramanları, unutulmuş olayları, kaybolmuş binaları/ortamları kapsamlı bir alan çalışmasıyla ortaya çıkarılması, son kuşak torunlar tarafından çağdaş, özgün edebi eserlere dönüştürülmesi, ebedileştirilmesi ve üretilmesi sağlanacaktır.  Özellikle genç nesilde farkındalık, tarih bilinci oluşturmak ve minnet duygusu tesis etmek mümkün olacaktır.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya yurt içi ve dışından 14 yaş üzeri herkes katılabilir.
 3. Yarışma; “Yaşanmış Hatıralar, Kurgu Hikâyeler ve Şiir” kategorilerinde yapılacaktır. Her yarışmacı aynı veya farklı kategoriden en fazla üç eserle katılabilir.  Her bir esere ayrı rumuz verilmelidir.
 4. Yarışmaya katılan eserler; Tarih ve İstiklal Yolu proje danışmanlarının ön incelemesinden sonra değerlendirmeye alınacaktır.
 5. Yarışmaya katılan eserler daha önce ödül almamış, yayınlanmış veya yayınlanmamış ama kopyası olan eserlerin,  kopyası veya benzeri olmamalıdır.
 6. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabullere aykırı davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Yarışmaya gönderilen eserlerin tüm yasal sorumluğu katılımcıya aittir. Yayın hakkı Derneğimize aittir.
 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki yasalarına aykırı olan herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen her türlü fanatizmi öven ve reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmaz.
 8. Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler ve ekleri iade edilmez.
 9. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi ve her türlü değişiklik hakkı İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğine aittir.
 10. Jüri üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri ve İstiklal Yolu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

 

YAYIN VE TELİF HAKKI

 1. Yarışmada ödül ve/veya yayımlanabilir alan eserleri İstiklal Yolu EKTG Derneği arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda eser sahibinin ismi belirtilerek kendi yayın veya faaliyetlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı İstiklal Yolu EKTG Derneği’nin olacaktır.
 2. Yarışma başvurusunda verilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından üretilmiş olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 3. Yarışmada ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen eserler, kitap olarak basılacak olup, İstiklal Yolu EKTG Derneği’nin www.istiklalyolu.com web sayfasında yayımlanacaktır.

 

 1. http://www.istiklalyolu.com web adresi üzerinden bu yarışmaya eserlerini gönderen katılımcılar, bu şartnamede belirtilen hususları  tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 2. Yarışmada ödül almaya hak kazanan, eserleri yayımlanabilir bulunan ve arşive bağışlanan belgelerin sahipleri, belgelerin telif haklarını İstiklal Yolu EKTG Derneği’ne devrettiklerini kabul eder.
 3. Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler, belgeler ve ekleri iade edilmez.

 

EDEBİYAT YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

 

 1. Edebiyat yatışmasında verilecek para ve diğer ödüller:

 

Yarışma kategorileri ve ödüller
Yaşanmış  HatıralarBirincilik Ödülü: 4.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Kurgu HikâyelerBirincilik Ödülü: .3.000 TL

İkincilik Ödülü:1.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 750 TL

 

             ŞiirBirincilik Ödülü: .2.000 TL

İkincilik Ödülü : 1.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 500 TL

 

Ayrıca jüri tarafından uygun görülen eserlere özel ödül ve mansiyon verilecektir.
Para ödülünden başka yayımlanabilir bulunan bütün eser sahiplerine;*  Yarışmaya Katılım Belgesi

*  Proje Hatıra Flaması

*  Özel hediyeler verilecektir.

Ayrıca bu eserler

*  Yarışma dallarında kitaplaştırılacaktır.

*  E-kitap olarak Deneğimizin  www.istiklalyolu.com. web sayfasında yayımlanacaktır.

 

ONLİNE BAŞVURU FORMU

 1. Katılımcılar, yarışmaya “Başvuru formunu” doldurularak istiklalyolu.com web sayfasından çevrimiçi başvuru ile katılabilirler.
 2. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını belirtirler. Her yarışmacı aynı veya farklı kategoriden en fazla üç eserle katılabilir. Her bir esere ayrı rumuz verilmelidir.

 

 1. Başvuru Dosya isminin verilmesi

 

 • Rumuz_eser adı_No şeklinde ve en çok 31 karakter olmalıdır. (ÖRNEK: Anadolu_İstiklalyolu_
 • Dosya isminde Türkçe ç, ğ, ı,İ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. En az 6 en fazla on karakter. Başvuru sahibin ismi memleketi gibi özel bilgiler olmayacaktır.
 1. Yarışmaya başvuru istiklalyolu.com web sitesi üzerinden çevrimiçi  yükleme sistemi ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Mart 2019 saat 23,59’dur.
 2. Metin sayfası ölçüleri: A4 (210 x297 mm) ölçüsü,  kenar boşlukları;    sol: 25 mm – sağ; 20 mm;  üst: 25 mm alt:  20 mm;  Yazı tipi: Times New Roman yazı tipi, 12 font, 1,5 satır aralığı,
 3. Sayfa sınırlaması: Yaşanmış Hatıralar ve Şiir kategorilerinde sayfa sınırlaması yoktur. Kurgu Hikayeler kategorisinde ise en fazla 20 sayfadır (Ekler hariç).
 4. Yazılan metinler, PDF dosyasına  dönüştürüldükten sonra başvuru yapılacaktır.  Metinlerin  Word dosyası  ile  başvuru yapılamaz, yapılırsa kabul edilmez.
 5. Başvuru yapılan metinin fotoğraf ve yazılı belge eki varsa JPEG taraması yapılacaktır. Eğer eser ön değerlendirmeyi geçerse final değerlendirmesi için belgelerin aslı, İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi eski Lojman binası No:1 Taşmescit   ÇANKIRI  adresine posta/kargo ile gönderilecektir. Jüri değerlendirmesinden önce gelmeyen  gönderi gecikmelerinden gönderici sorumludur.
 6. Yarışma başvuruları istiklalolu.com  web sayfasından çevrimiçi Başvuru  Formu ile dijital yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta,  kâğıt üzerine çıktısıyla  posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 7. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası hatalar ve sorunlar için İstiklal Yolu EKTG Derneği sorumlu olmayacaktır.

 

      ÖZEL ŞARTLAR

 1. Yaşanmış Hatıralar Kategorisi: Cephe gerisinde 27.maddede belirtilen örneklerde yaşanmış ve belgelenmiş bir hatırayı (temel alan) çağdaş özgün metin haline getirmiş olan eserlerden oluşmaktadır.

Yaşanmış hatıra belgeleri:

 1. Kahramanın kendisi tarafından yazılan günlükler; kahramanın kendisi tarafından milli mücadeleden sonra yazılan hatıralar;
 2. Kahramanın kendisi tarafından başkasına yazdırılmış ve onaylanmış ( kimlik bilgileri belirtilmiş, parmak izli )  hatıralar;
 3. Kahramanın kendisinden hatırayı dinlemiş olan (çocukları, torunları, eşi, yakınları vb) tarafından yazılan ve onaylanan  ( kimlik bilgileri belirtilmiş, parmak izli )   hatıralar;
 4. Rivayet edilen hatıra, yukarıda belirtilen alternatiflerde  (a,b,c)  yazılı belgesi olmayan fakat ailede ve çevrede yaşandığı rivayet edilen hatıra hakkında somut destekleyici belgeler olması gerekir:  Rivayeti yapan kişiler tarafından hiç değiştirilmeden (ek –çıkarma yapılmadan) yazılı hale getirildikten sonra ıslak imzalı onaylanacaktır. Onaylı rivayetler, ayrı ayrı yazılı belgeli olarak bu rivayeti bilen aileden, akrabalardan, komşulardan onaylı olarak   en az üç tane olacaktır.
 5. Madde de belirtilen örnek ve tavsiyeleri inceleyiniz,
 6. Sayfa sınırlaması yoktur.
 7. Değerlendirme

Yaşanmış hatıraların değerlendirilmesinde,  yaşanmış hatıra belgeleri ve yaşanmış hatırayı destekleyen belgeler esas alınacaktır ( etkili olacaktır).

Yaşanmış hatırayı destekleyen belgeler;

 • Yaşanmış hatıranın sahibi kahraman hakkında düzenlenmiş “FORM 3.1”
 • Yaşanmış hatıra, kendisi değil başkası tarafından yazılmışsa; yazan hakkında düzenlenmiş “FORM 3.2”
 • Rivayet edilen hatıraya tanıklık eden kişi hakkında düzenlenmiş “FORM 3.3”
 • Özel açıklama form ve ekleri; Yaşanmış hatıraları destekleyen fotoğraf ve yazılı belgelerin FORM1 , FORM2,  FORM1- EK1     Özel açıklama eklerinin olması zorunludur. Aksi takdirde özel açıklamalarla gerekli bilgiler öğrenilemediğinden,  ön değerlendirmeleri yapılamaz ve final değerlendirmeye alınamazlar. Belirtilen formaların kâğıt üzerine çıktıları alınıp el yazısı ile doldurulup imzalandıktan sonra dijital kopyası belge ekiyle birlikte ilk başvurusu yapılır.  Dijital görüntülerle yapılan ön değerlendirmede uygun görülen belgelerin asılları ile birlikte,  ıslak imzalı bu formların  da asılları (İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Çankırı Karatekin Üniversitesi MYO Yerleşkesi eski lojman binası No:1 Taşmescid Caddesi ÇANKIRI ) adresine  posta veya elden teslim edilir
 • Ulusal ve mahalli basında çıkan yazılar, haber, röportaj vb kupürler,
 • Ve gerekli görülen diğer belgeler.

 

 1. Kurgu hikâyeler Kategorisi: Gerçekte yaşanmamış fakat cephe gerisinin gerçek olayları, askeri sivil noktaları ve hizmetleri konu alınarak kurgulanmış hikâyelerdir.
 2. a) 27. Madde de belirtilen örnek ve tavsiyeleri inceleyiniz.
 3. b) Hikâye kahramanları dönemin aile bireylerinden veya yerleşim yerinden olabilir.
 4. c) En fazla 20 sayfa olabilir (ekleri hariç).

 

 1. Şiir Kategorisi:

Cephe gerisinin gerçek olayları, askeri sivil noktaları, hizmetleri vs konu alan şiirlerdir.

 1. Şiir yazım tekniği bakımından sınırlama yoktur.
 2. Madde de belirtilen örnek ve tavsiyeleri inceleyiniz.
 3. c) Sayfa sınırlaması yoktu

 

 1. Örnek ve tavsiyeler
  1. cephane sevkiyatı, insan sevkiyatı, cephane üretimi, askeri noktalarda ( komutanlıklar, karakollar, depo) hizmetleri; STK ( müdafaai hukuk cemiyetleri, loncalar, mahfeller, vb;    insan sağlık  (hastane, sıhhiye istasyonu) hizmetleri, hayvan sağlık (hastane, depo, nalbant) hizmetleri; işgale tepki mitingleri, gece konaklama beslenme  hizmetleri; Tekalifi Milliye Kanunu uygulamaları (Tekalifi Milliye Komisyonları);  yol yapım çalışmaları; sosyal ( han, otel, lokanta, berber, taşımacılık, vb) ve kültürel ( gazete, tiyatro, sinema vb)  hizmetler;  İstiklal Yolundan geçen askeri, sivil edebi kişiliği olan ünlüler;  İstiklal yolundan geçen yabancılar ( diplomatlar, basın mensupları, casuslar);  İnebolulun bombalanması ; Ilgaz derbent şehitleri olayları; İstiklal Mahkemesi çalışmaları;   gibi,   kurumlarda görev almış, hizmetlerde bulunmuş, olayları yaşamış – görmüş kişiler (örnek; subay, erat,   doktor, hemşire, hastabakıcı, nalbant, zanaatkar, telgraf memuru, hancı, vs).
  2. istiklalyolu.com web sayfasının, genel olarak,   hatıralar, kahramanlar, hikâyeler, şiirler, bölümlerinin incelenmesi tavsiye edilir.
  3. Milli Mücadele cephe gerisi hakkında basılı ve basılı olmayan tüm yayınların  incelenmesi tavsiye edilir.

   İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ
   BAŞVURULARI 1 MART 2019 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

   LÜTFEN BAŞVURU İÇİN  http://prosds.istiklalyolu.com/ MENÜLERİNDEKİ
   AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

   Başvuru linki:

   PROJEYE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Oca 282019
 

Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Yunus Emre ve Tasavvuf Hikaye Yarışması için ülke genelinde örgün eğitim gören bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları bekleniyor. Son başvuru tarihi 29 Mart 2019.

Yunus Emre’nin barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik söylemini günümüze taşımak ve Türk dilini açık, anlaşılır ve doğru kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye yarışması gerçekleştiriliyor. Katılımcı üniversite öğrencileri ”Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu hikayeleriyle yarışmaya başvurabilecekler.

Ödüller

Birincilik: 7.000 TL
İkincilik : 5.000 TL
Üçüncülük  : 3.000 TL
Teşvik Ödülü (5 Kişiye): 1.000 TL

Yarışma Takvimi 

Başvuruların Başlama Tarihi: 11 Mart 2019
Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2019
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması: 30 Nisan 2019
Ödül Töreni: Duyurulacak

Yunus Emre ve Tasavvuf Hikaye Yarışması Katılım Koşulları

Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu hikâye yarışmasına Türkiye’deki tüm örgün öğretim üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri başvurabilecektir.

Her öğrenci, yarışmaya tek bir hikâye metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman Belediyesi tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulu’nu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.

Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Eserde Aranan Özellikler

1- Metinler; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak
ayarlanacaktır.

2- İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.

3- Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.

4- Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.

5- Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya
katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır.

6- Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Konular:

• İlahî aşk ve tasavvuf
• İnsan sevgisi ve tasavvuf
• Barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemi ve Yunus Emre
• Anadolu Türkçesi ve Yunus Emre
• Karaman ve Yunus Emre

 

Eserlerin Gönderimi

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri bizimyunus@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir.

İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan taahhütnameyi elle doldurup kapalı bir zarfa koyarak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirmeyi de ihmal etmeyeceklerdir. Yukarıda anlatılan iki aşamayı başarıyla tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İletişim Bilgileri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN
Telefon : 0338 226 20 80

Oca 272019
 

 

İSTANBUL ERKEK LİSESİ  2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSELER ARASI  “TARIK BUĞRA’NIN İZİNDE” HİKÂYE YARIŞMASI

KONU: ŞEHİR YALNIZLIĞI

YARIŞMANIN AMACI:

  OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİNDEN TARIK BUĞRA’NIN ÖLÜMSÜZ BİR DEĞER OLARAK TANINMASINI, OKUNMASINI SAĞLAMAK.

GENÇLERİ YAZMAYA ÖZENDİRMEK VE GELECEĞİN YAZARLARININ YETİŞMESİNE KATKI SUNMAK

TÜRÜ: HİKÂYE YARIŞMASI

HEDEF KİTLE: TÜRKİYE GENELİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • YAZILARIN SON TESLİM TARİHİ:  8 MART 2019 CUMA
 • YAZILARIN ÖN ELEME TARİHİ:  15 MART-5 NİSAN 2019
 • YAZILARIN SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME TARİHİ: 8 NİSAN-26 NİSAN 2019
 • ÖDÜL TÖRENİ-SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:  8 MAYIS 2019

KATILIM ŞARTLARI:

 • TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.
 • ÖYKÜLER, WORD BELGESİNDE 2,5 x 2,5 KENAR BOŞLUKLARI BIRAKILARAK BİR BUÇUK SATIR ARALIĞI VE 12 PUNTOYLA TÎMES NEW ROMAN YAZI KARAKTERİNDE YAZILMALIDIR. ÖYKÜLER, BEŞ SAYFADAN FAZLA OLMAMALIDIR.
 • HER YARIŞMACI YARIŞMAYA TEK BİR ÖYKÜYLE KATILABİLİR.
 • HER OKUL YARIŞMAYA EN ÇOK ÜÇ ÖYKÜYLE KATILABİLİR.
 • ÖYKÜLER HERHANGİ BİR YERDE YAYIMLANMAMIŞ VEYA HERHANGİ BİR ÖDÜL ALMAMIŞ OLMALIDIR.
 • SEÇİLEN ÖYKÜLER YARIŞMACININ DANIŞMAN ÖĞRETMENİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA WEB SİTESİNE YÜKLEME YAPILMALIDIR.
 • 8 MART 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’deBAŞVURU SİSTEMİ KAPATILACAKTIR.

YARIŞMA ŞARTLARI:

 • BAŞVURULAR İSTANBUL ERKEK LİSESİNİNieloyku@gmail.com ADRESİNE MAİL YOLUYLA YAPILIR.
 • YARIŞMAYA KİŞİSEL E-POSTA ADRESİNDEN DEĞİL DANIŞMAN ÖĞRETMEN YA DA VELİ E-POSTA ADRESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILIR.
 • ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLÜP DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMAYAN ÖĞRENCİNİN/ ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLERİ KARGO İLE ADRESLERİNE GÖNDERİLECEKTİR.
 • ÖDÜL ALMAYA DEĞER GÖRÜLEN ÖĞRENCİLER, BİR ÖĞRETMENİ/ VELİSİ EŞLİĞİNDE 8 MAYIS 2019 CUMA GÜNÜ, SAAT 11.00’DE İSTANBUL ERKEK LİSESİ CELAL FERDİ SALONU’NDA YAPILACAK ÖDÜL TÖRENİNE KATILACAKLARDIR.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

             WEB: http://istanbulerkeklisesi.meb.k12.tr  (ieloyku@gmail.com)

             TELEFON NUMARASI:   0212 5141571

             GSM: 05053776129

            NOT:BAŞVURU FORMU OKULUN RESMİ WEB SİTESİNDEN DOLDURULACAKTIR.

             ESERLER ieloyku@gmail.com ADRESİNE GÖNDERİLECEKTİR.

SEÇİCİ KURUL:

                              PROF. DR. HANDAN  İNCİ : – AKADEMİSYEN/YAZAR

                              NURSEL DURUEL: YAZAR

                              NECDET TOSUN:   -AKADEMİSYEN/YAZAR

                             İSTANBUL ERKEK LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

ÖDÜLLER:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:   3000 TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:   2500 TL

              ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:  1500 TL

              MANSİYON ÖDÜLÜ: 500 TL(İKİ KİŞİYE VERİCEKTİR)

Açıklama: Eserlerin her türlü kullanım hakkı eser sahibine aittir. Eser sahibinin izniyle basın, yayın; sergileme vb. İstanbul Erkek  Lisesi tarafından yapılabilir.

Eserlerin başkasına ait alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartlan kabul etmiş sayılır.

 YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…

Oca 272019
 

 

HİKAYE YARIŞMASI
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan  ”Hikaye Yarışması” başvuruları başlıyor. Hikaye yarışmasına başvurular 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Yarışmada birinciye 7 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada mansiyon ödülü ise 1000 TL olarak belirlendi. 
Oca 232019
 

 

Artvin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Ailesi Olmak ÖZÇAB Şiir Ve Hikaye Yarışması Son Başvuru Tarihi 29 Mart 2019. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Özel Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Velileri Katılabilir.

Yarışma Adı: Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Ailesi Olmak

Yarışma Ödülleri (Her 2 Kategoride Ayrı Ayrı)
Birincilik Ödülü Artvin’de 3 Kişiye (Özel Eğiteme Gereksinimi Olan Birey Dahil) 3 Gün Tatil.
İkincilik Ödülü Notebook
Üçüncülük Ödülü Tablet

Yarışma 2 Kategoride Yapılacaktır. Her İka Kategorinin Konu Başlıkları Aynıdır.
A. Öykü Yazma Yarışması
B. Şiir Yazma Yarışması

Öykü Yazma Yarışması
Hedef Kitle: 81 İldeki Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Aileleri
İçerik: Yarışmaya Katılacak Eserin “Özel Eğitme Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir” Konusunun İşlendiği, Öykü Türündeki Özgün Çalışmalar Olması Gereklidir.

Yarışma Konusu: Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir.

Katılım Koşulları (Öykü Kategorisi)
Yarışmaya Katılacak Öyküler A4 Dosya Kağıdı Formatına Uygun Olarak (Times New Roman 12 Punto Ve 1,5 Satır Aralığı) En Azla 3 Sayfayı Geçmeyecek Şekilde Bilgisayarda Yazılacak Ve Cd’ye Kopyalanacaktır.
Yarışmacılar Eserin Sağ Üst Köşesine Rumuz Yazıp, Eser Üzerine Kesinlikle Gerçek Ad E Soyadlarını Belirtmeyecektir.
Eserde Mutlaka (Ortaya Hizalı) Bir Başlık (Öykünün Adı) Olup, Her Hangi Bir Kapak Ve Görsel Olmamalıdır.
Yarışmaya Katılan Eserlerin Daha Önce Her Hangi Bir Yarışmaya Katılmamış, Ödül Almamış Ve Her Hangi Bir Yerde Yayınlanmamış Olması Gereklidir.
Eser, Dijital Ortamda Sadece Verilen Rumuz İle Cd’ye Kayıt Edilmelidir. Cd Üzerine Ve Cd Zarfının Üzerine Sadece Verilen Rumuz Yazılmalıdır.
Her Yarışmacı Yarışmaya 1 Adet Eser İle Katılabilir.
Eserlerin Cd Çıktısı İle Birlikte Şeffaf Poşet Dosyaya Konularak Kapalı Zarf İle Gönderilecektir. Buruşuk Veya Yıpranmış Eserler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Eserlerin Yazılı Olduğu Kağıdın Ön Yüzüne Hiçbir İbare Yazılmayacaktır. Kimlik Bilgileri İle İletişim Telefonları Ek-1 (Yarışma Şartnamesinde) Sunulan “Etiket Formatına” Doğru Bilgilerle Yazılarak Eserlerin Arka Sayfasına Eklenecektir.
Gönderilen Zarfın Üzerine “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir” Öykü Yarışması İbaresi İle Yarışmaya Katılan Kişilerin Adı-Soyadı, Sınıfı, Okulu Ve İle / İlçesi Yazılacaktır.
Eserler Postayla Yada Elden Teslim Edilebilir.

Katılım Koşuları (Şiir Kategorisi)
Yarışma Konusu: Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyan Olunca
Türü: Şiir Yarışması
Hedef Kitle: 81 İldeki Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Aileleri
İçerik: Yarışmaya Katılacak Eserlerin “Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyunca” Konusunun İşlendiği, Şiir Türünde Özgün Çalışmalar Olması Gerekmektedir.
Yarışmaya Katılacak Öyküler A4 Dosya Kağıdı Formatına Uygun Olarak (Times New Roman 12 Punto Ve 1,5 Satır Aralığı) En Azla 2 Sayfayı Geçmeyecek Şekilde Bilgisayarda Yazılacak Ve Cd’ye Kopyalanacaktır.
Yarışmacılar Eserin Sağ Üst Köşesine Rumuz Yazıp, Eser Üzerine Kesinlikle Gerçek Ad E Soyadlarını Belirtmeyecektir.
Eserde Mutlaka (Ortaya Hizalı) Bir Başlık (Şiirin Adı) Olup, Her Hangi Bir Kapak Ve Görsel Olmamalıdır.
Eser, Dijital Ortamda Sadece Verilen Rumuz İle Cd’ye Kayıt Edilmelidir. Cd Üzerine Ve Cd Zarfının Üzerine Sadece Verilen Rumuz Yazılmalıdır.
Her Yarışmacı Yarışmaya 1 Adet Eser İle Katılabilir.
Eserlerin Cd Çıktısı İle Birlikte Şeffaf Poşet Dosyaya Konularak Kapalı Zarf İle Gönderilecektir. Buruşuk Veya Yıpranmış Eserler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Eserlerin Yazılı Olduğu Kağıdın Ön Yüzüne Hiçbir İbare Yazılmayacaktır. Kimlik Bilgileri İle İletişim Telefonları Ek-1 (Yarışma Şartnamesinde) Sunulan “Etiket Formatına” Doğru Bilgilerle Yazılarak Eserlerin Arka Sayfasına Eklenecektir.
Gönderinin (Zarfın) Üzerine “Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyunca” Şiir Yarışması İbaresi İle Yarışmaya Katılan Kişilerin Adı-Soyadı, İli/ İlçesi Yazılacaktır.

Yarışmacılar Öykü Ve Şiir Kategorilerinden Birine Yada İkisine Birden Katılabilir. Ancak Her Kategori İçin Ek-1 Etiket Formatı Ayrı Ayrı Doldurulmalıdır.

Posta Adresi: Artvin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Merkez Artvin Posta Kodu: 08000
Telefon Numarası: 0 466 212 70 85

Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın.

Oca 142019
 

Haydarpaşa Lisesi Fethi Gemuhluoğlu Hikaye Yarışması Son Başvuru Tarihi 19 Nisan 2019. Yarışmanın Teması Dostluk. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Lise Ve Dengi Okul Öğrencileri Katılabilir.

Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Temalı Hikaye Yarışması Ödül Töreni 15 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak.

Yarışma Koşulları
Yarışmanın Türü Hikaye Yazma Yarışmasıdır
Başvurular Veli Yada Danışman Öğretmen E-Postası İle Yapılacaktır.
Katılımcılar Yarışmaya Sadece Bir Eserle Katılabilir.
Eserlerin Metin Uzunluğu En Fazla 5 Sayfa İle Sınırlandırılmış Olup, 12 Punto Times New Roman Karakteri İle A4 Boyutunda Ayarlanmış Bir Word Belgesine Yazılacaktır.
Eserlerin Sahibi Öğrenciye Ve Danışman Öğretmene Ait Aşağıdaki Bilgiler Word Belgesinde Eserden Sonraki Sayfada Belirtilmelidir.
Öğrencinin Adı Soyadı, Okulu, Okulun Bulunduğu İl Ve İlçe,
Öğrenci Velisinin Adı Soyadı, Telefon Numarası (Kişinin Açık Rızası İle)
Danışman Öğretmenin Adı Soyadı, Branşı, Telefon Numarası (Kişinin Açık Rızası İle)

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 750 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 500 Türk Lirası
Yarışmaya Katılanlardan Ödül Törenine İştirak Eden Her Öğrenciye Katılım Belgesi Verilecek. Burs Duyuruları.

Eserlerin Teslimi
Eserler En Geç 19 Nisan 2019 Saat 23:59’a Kadar Gerekli Belgelerle haydarpasayarisma@gmail.com Adresine Word Formatında Gönderilmelidir.
Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın.

Kas 272018
 

30.ÖMER SEYFETTİN HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu:  Konu serbest olup yarışmacılar, Anayasa ve yasalar çerçevesinde istedikleri her konuda hikâye yazabilirler.

Amaç: Ömer Seyfettin’i anmak ve hatırasını yaşatmaya devam ettirmektir. Bunun yanında Türk edebiyatına yeni hikâye ve hikâyeciler kazandırmak, akademik yayınlara teşvik etmektir.

 1. Ömer Seyfettin yarışması; “Hikâye”, “Bilimsel Yayın” (Tez, Akademik Makale) olmak üzere üç bölüm halinde düzenlenmiştir.

 Yarışma Kuralları:

 1. Hikâye dalında yarışmaya resmi/özel tüm ortaokul ve lise kurumlarındaki öğrencileri katılabilecektir.
 2. Akademik yayın dalında kamu ya da vakıf üniversitelerinde tez, makale, bitirme ödevi yapan araştırmacılar (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dahildir.) katılabilirler. Akademik yayınlar, Ömer Seyfettin ile ilgili ve 2015 yılından sonra ve tamamlanmış olmalıdır.
 3. Ortaokul ve lise öğrencileri için yarışmaya gönderilecek hikâyelerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 4. Ortaokul ve lise öğrencileri hikâye yarışmasına en fazla bir (1) hikâye ile katılabilirler.
 5. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin kapak sayfasında sadece rumuz bulunacaktır.
 6. Başvuru yalnızca internet sitesi olan http://www.omerseyfettin.gen.tr üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.
 7. Yarışmacılar, katılacakları bölümü (öğrenci veya akademik) online kayıt sırasında belirtecektir.
 8. Yarışmanın yazım formatı: Yarışmaya katılacak ortaokul ve lise öğrencileri öykülerini; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 satır aralığı, Times New Roman yazı stili ile yazılacaktır. Metinler en fazla on (10) sayfa olacaktır. “Bilimsel Yayın” bölümünden katılacak olanlar için ise akademik yayın formatı APA esas alınacaktır.
 9. Yarışmada ödül kazanan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Gönen Belediyesi eser sahibinden izin almak şartıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 10. Yarışma sonuçları, 04/03/2019 tarihinde açıklanacak ve ödüller 09/03/2019 tarihinde Gönen’de verilecektir.
 11. Öğrenciler bölümünde 18 yaş altı dereceye giren yarışmacıların bir ebeveyni ile beraber, yetişkinler bölümünde ise dereceye giren yarışmacının konaklama, geliş ve gidiş bilet ücretleri ödenecektir.
 12. Yarışmaya katılan eserler, komisyon tarafından, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

*Hikâyenin kurgusunun etkililiği ve yaratıcılığı (30 puan)

*Hikâyenin inandırıcılığı ve tutarlılığı (20 puan)

*Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve anlatımın etkileyiciliği (20 puan)

*Hikâyenin adı ile hikâyenin içeriğinin uyumu (10 puan)

*Yazım ve noktalamanın doğru kullanımı (20 puan)

Akademik değerlendirmeler ise, akademik kurul tarafından tez, makale, bitirme ödevi olarak belirlenecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 1 Aralık – 31 Aralık 2018

Başvuru yalnızca internet sitesi olan http://www.omerseyfettin.gen.tr  üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. (Web sitesi 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren aktif hale gelecektir.)

TEL: 0266 762 37 03

www.balikesirgonen.bel.tr

Kas 102018
 

Kitap ve İnsan konulu Öykü Yarışması

İlim ve Fazilet VakfıSefer Ekşi 8. Kültür ve Sanat Ödülleri kapsamında, Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Kitap ve İnsan konulu “Öykü Yarışması” düzenlenmektedir.

İLİM VE FAZİLET VAKFI EĞİTİM KURUMLARI
SEFER EKŞİ 8. KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Amacı :
Bu yarışma, köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini sağlamak, Türk dilini tüm anlatım olanaklarıyla kullanmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Yarışmanın Konusu : “KİTAP VE İNSAN”

Katılım Şartları :

a. Yarışmaya; her meslekten (öğretmen, lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler dahil) Türkiye içinden ve dışından dileyen amatör ve profesyonel yazarlar katılabilir. Ancak, İlim ve Fazilet Vakfı Yönetici ve üyeleri ile Sefer Ekşi aile bireyleri ve onların 1. dereceden yakınları; Seçici Kurul üyeleri, onların 1. dereceden yakınları ile İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlarında görev yapan personel ve Sefer EKŞİ öykü yarışmasına daha önce katılıp ödül alanlar katılamazlar.

b. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

c. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa A4 uzunluğunda (arial, 10 punto, 1 satır aralık) ile yazılacak, sayfalar normal kenar boşluklarına sahip olacak (her yön 2,5 cm.), paragraf araları 1 satır ve herhangi bir kapak yapılmadan Yarışma Sekreterliğine yollanacaktır.

e. Yarışmacılar eserlerini CD’ye kopyalayıp, kopyayı taşıyan CD ile birlikte 5 (beş) kopya halinde A4 çıktısını alıp, A4 boyutundaki zarfa koyacaklar, sıkıca yapıştırıp zarfın SAĞ ÜST köşesine beş (5) harften oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. Zarfın üzerinde kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir.

f. Yarışmacılar ayrı bir sayfaya kendi ad ve soyadları ile özgeçmişlerini,(Eğitim durumu, öğrenciler için okul adresi ve okul telefonu; diğer katılımcılar için adres ve telefonlarını, e-mail adreslerini) yazıp “SEFER EKŞİ 8.KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ ÖYKÜ YARIŞMASININ TÜM ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM” ibaresini yazarak imzalayacaklardır.

g. Son olarak yarışmacılar, eserlerini koydukları A4 zarf ile özgeçmişlerinin yer aldığı belgeyi A3 boyutundaki zarfa koyarak “İLİM VE FAZİLET VAKFI EĞİTİM KURUMLARI- Selamiali Mahallesi Katip — Çelebi Sokak Fazilet Çıkmazı No:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresine KARGO ile göndereceklerdir.

h. Posta ya da kargo da meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

i. İnternet yoluyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

j. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılırsa elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

k. İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlan ; yarışmaya katılan bütün eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde, eser sahibinin izni alınarak her türlü kullanım hakkına, çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunu gibi umuma arz ile ilgili bilumum telif haklarına sahip olur.

l. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlan, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

m. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

n. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Şubat 2019’dir. Yarışma sonuçları 11 Mart 2019 tarihinde www.ilimfaiziletvakfi.orq.tr adresinden ilan edilecek, ödül töreni 19 Mart 2019 Salı günü Üsküdar kampüsümüzde yapılacak ve ödüller sahiplerine törende verilecektir.

o. Akademisyenlerden ve profesyonel yazarlardan oluşan Seçici Kurul üyelerinin adları spekülasyona meydan vermemek için gizli tutulmuştur.

4. Ödüller
Birinciye 3.500,00 TL
İkinciye 2.500,00 TL
Üçüncüye 1.500,00 TL
Mansiyonlar 750,00 TL (4 adet)

Bilgi İçin
Hasan ÜNALDI -İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumlan : 0216 553 17 64 (Aramalar 09.00-17.00 arası)
faziletodul@gmail.com

Nis 152018
 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hikâye yarışması düzenliyor. İlki geçen yıl düzenlenen yarışmanın konusu serbest. Toplam 21 bin TL’lik ödül verilecek yarışmaya 22 Nisan 2018’e kadar eser gönderilebilir.

Katılım Koşulları:

1. Yarışmaya seçici kurul üyeleri katılamaz. 2. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde basılı yayınlanmamış olması gerekmektedir.
3. Hikâye konusu serbesttir.
4. Her katılımcı için 1 (Bir) hikâye ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada hikâyeler 7 bin kelimeyi geçmemelidir.
5. Başvuru yalnızca internet sitesi üzerinden www.kayseri.bel.tr adresinden yapılacaktır.
6. Yarışmaya katılan hikâyelerden dereceye girenler veya yayınlanması uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, bir kitapta toplanacaktır.
7.Yarışmada ödül kazanan ve kitapta yayınlanmaya hak kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na aittir.
8. Yarışmaya katılacak olan hikâyeler önce ön jüri tarafından değerlendirilecek ana jüriye gönderilecek 40 hikâye aldıkları puan sıralamasına göre belirlenecektir.
9. Yarışma 25 Ocak 2018 de başlayıp 22 Nisan 2018 günü saat:17.00 sona erecektir.
10. Bilgi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
11. Yarışma sonuçları 04 Haziran 2018 tarihinde açıklanacaktır.
12. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Yarışmaya katılmak için tıklayınız.

Kas 212017
 

Her Hastalık Bir Hikayedirİnönü Üniversitesi, “Her Hastalık Bir Hikâyedir 2018” adıyla bir öykü yarışması düzenliyor. Her yaştan Ulusal ve uluslararası katılımcıya açık olan yarışmaya son katılım tarihi 31 Aralık 2017.

İşte Şartlar:

 1.  Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
 2. Öykülerin konusu tıbbi hastalıklarla ilgili olmalıdır.
 3. Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (Olay, yer, zaman ve kişi) içermelidir.
 4. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 5. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya herhastalikbirhikayedir2018@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 6. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
 7. Kimlik dosyası: Öykü Yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
 8. Son Başvuru tarihi 31 Aralık 2017 tarihidir.
 9. Sonuçların resmi duyurusu 14 Mart 2018 tarihinde İnönü Üniversitesinde yapılacak Tıp Bayramı töreninde ilan edilecek ve ödüller verilecektir.
 10. Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
 11. Ödül olarak:

Birinciye: 3000 TL

İkinciye: 2.000 TL

Üçüncüye: 1.000 TL

değerinde çek verilecektir.

Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

 1. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 2. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
 3. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla iki adet kitap hediye edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.
 4. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 5. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 6. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 7. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda, yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
 8. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 9. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 10. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.inonu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.