ödül » KURŞUN KALEM

ödül

Eki 252020
 

 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU (TİHEK) 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim (lise) düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu karikatür, öykü ve şiir yarışması düzenlenmektedir. 27 Ekim 2020 tarihinde başlayacak yarışmaya ilişkin başvurular okul müdürlüklerine 9 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir. 3 farklı dalda birincilere Laptop, ikincilere IPAD Tablet ve üçüncülere Akıllı Saat ödülü bulunan yarışmayla ilgili tüm belgeler aşağıda yer almaktadır.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KARİKATÜR, ÖYKÜ VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ŞARTNAMENİN ADI: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Milli Eğitim
Bakanlığına (MEB) bağlı ortaöğretim (lise) düzeyinde özel ve devlet okulları öğrencileri arası
karikatür, öykü ve şiir yarışması.

ŞARTNAMENİN KONUSU: TİHEK tarafından 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü
münasebetiyle MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin eğitim öğretimleri aksatılmadan gönüllülük esasıyla ve uzaktan katılımıyla “İnsan
Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu karikatür, öykü ve
şiir yarışması.

ETKİNLİĞİN ADI: “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli
Hakları” konulu karikatür, öykü ve şiir yarışması.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Karikatür, öykü ve şiir kategorilerinde.

ETKİNLİĞİN AMACI: MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim
düzeyinde öğrenim gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, engelli hakları
konusunda duyarlılık geliştirmek ve engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve
eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek
ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak.

HEDEF KİTLE: MEB’e bağlı tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler.

UYGULAMA YAPILACAK OKUL TÜRLERİ: Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok
Programlı Anadolu Lisesi, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi, Resmi Fen Lisesi,
Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi İmam – Hatip Anadolu
Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel
Eğitim Meslek Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Güzel Sanatlar
Lisesi, Özel Temel Lise.

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 27 Ekim 2020-3 Aralık 2020

KATILIM KOŞULLARI: MEB’e bağlı devlet veya özel okullardan birinde ortaöğretim
düzeyinde öğrenim görüyor olmak.
Öğrencilerin yarışmaya katılımı tümüyle ücretsizdir. Düzenlenen bu etkinlik ile herhangi
bir ticari amaç güdülmemektedir.

2 YARIŞMA KOŞULLARI: Karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak
abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.
a) Öykü: Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan kısa edebi yazı. Öykü en fazla üç
sayfalık bir metinden oluşacak ve üç sayfayı geçen öyküler kabul edilmeyecektir.
b) Şiir: Bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan
uzaklaşmış bir biçimde ifade eden dizelerden oluşan yazı.
Eserler özgün nitelikte, Anayasa ve Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun, insan
hakları perspektifi ile evrensel ve yerel değerlerimizin ruhuna uygun ve özelde engelli hakları ile
ilişkili olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun
tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.
Eserlerin ön yüzündeki metne zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve
soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.
Katılımcılar yarışmaya velisi tarafından imzalanmış örneği şartname ilişiğinde verilen telif
beyanı metni eklenmiş bir biçimde etkinliğe başvuruda bulunabilir. Öğrenciler her bir kategoriden
en fazla 3 eser ile katılım sağlayabilir. 3 eserden fazla eser ile bir kategoriye başvuruda bulunan
öğrencinin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Eser değerlendirme kriterlerinde yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım
Kılavuzu esas alınacaktır.
Öykü İçin;
Türkçeyi kullanma gücü: Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri
kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi (25 Puan)
Özgünlük ve edebi nitelik: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)
Üslup ve Yaratıcılık: Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır
bir anlatım düzeni oluşturma, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin işlenişi, edebi dile hâkimlik
(25 Puan)
Amaca uygunluk: Öykü metninin genelde insan hakları özelde ise engelli hakları temasına
uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)
Şiir İçin;3

Türkçeyi kullanma gücü: Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri
kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi (25 Puan)
Özgünlük ve edebi nitelik: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)
Üslup ve Yaratıcılık: Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır
bir anlatım düzeni oluşturma, imge kullanımı, edebi dile hâkimlik (25 Puan)
Amaca uygunluk: Şiir metninin genelde insan hakları özelde ise engelli hakları temasına
uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)
Karikatür İçin;
Amaca uygunluk: Genelde insan hakları özelde ise engelli hakları ile ilgili değerleri
karikatür ile ifade edebilme yeteneği (25 Puan)
Yaratıcılık: (25 Puan)
Karikatürün görselliği ve çerçeve düzeni ile kâğıdın temizliği (25 Puan)
Özgünlük ve edebi nitelik: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)

YARIŞMA BAŞVURU ARALIĞI VE TESLİM YERİ: Karikatür, öykü ve şiirler
katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 27 Ekim 2020 tarihinden
itibaren başlayacak şekilde 9 Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilecektir. Öğrenciler için son
başvuru tarihi 9 Kasım 2020 mesai bitimine kadardır.

YARIŞMA İÇİN ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5/12 maddesi uyarınca
TİHEK; engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami
şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu bağlamda TİHEK;
yarışmanın ulusal kanallarda duyurulması için girişimlerde bulunma, yarışmanın özellikle engelli
çocuk ve engelli hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına iletilmesinin
sağlanması, yarışmanın engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarına özellikle
duyurulması için girişimlerde bulunulması, ilanın Braille alfabesi ve sesli betimleme ile
hazırlanması gibi tedbirleri almak üzere gerekli adımları atmaya çalışacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ: Bu özel şartname, 27 Ekim 2020 tarihine kadar tüm okullara
gönderilecek ve lise öğrencilerine duyurulması için gerekenler yapılacaktır. Okul müdürlükleri, 27
Ekim 2020 tarihinden itibaren pandemi sürecini ve duyarlılıklarını da azami derecede dikkate
alarak yarışmacıların eserlerinin kabulüne başlayacaktır. Okul müdürlükleri karikatür, öykü veya
şiir eserlerini taranmış bir biçimde e-posta yoluyla, elden veya posta yoluyla alabilecektir.
Koronavirüs salgını nedeniyle okul müdürlüklerinden sonraki tüm süreçlerde dağıtım yalnızca
taranmış bir biçimde e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Nihai değerlendirme aşamasında
TİHEK’e gönderilen eserler e-posta yolunun yanı sıra asılları ile birlikte Kurum hizmet binasına
da ulaştırılacaktır.
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 9 Kasım 2020
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Değerlendirilmesi: 10 – 11 Kasım 2020
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 12 Kasım 2020
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 13 – 16 Kasım 2020
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 17 Kasım 2020
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 18 – 23 Kasım 2020
Eserlerin TİHEK’e Gönderilmesi: 24 – 26 Kasım 2020
Eserlerin TİHEK Tarafından Değerlendirilmesi: 27 Kasım 2020 -2 Aralık 2020
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: 3 Aralık 2020

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ: İlk değerlendirme, ilgili okul Müdürlüklerince oluşturulan
Eser Seçici Kurulu tarafından yapılacak olup okul genelinde birinciliğe layık görülen eserler
(karikatür, öykü ve şiir için ayrı ayrı) belirlenecektir. Bu eserler taranmış bir biçimde e-posta
yoluyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
İkinci değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon
tarafından yapılacak olup ilçe genelinde birinciliğe layık görülen eserler (karikatür, öykü ve şiir
için ayrı ayrı) belirlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca ilçe birincilerini
belirleyecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elektronik ve posta yoluyla gecikmeksizin iletecektir.
Üçüncü değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon
tarafından yapılacak olup il genelinde birinciliğe layık görülen eserler (karikatür, öykü ve şiir için
ayrı ayrı) belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca birincileri belirleyecek ve nihai
değerlendirme için TİHEK’e elektronik ve posta yoluyla gecikmeksizin iletecektir.
İllerde dereceye giren eserler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından nihai değerlendirme
için 26 Kasım 2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 06420 Çankaya / ANKARA adresine posta
yoluyla ve liseyarisma2020@tihek.gov.tr adresine de ivedilikle e-posta yoluyla gönderilmiş
olacaktır.
Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Nihai değerlendirme TİHEK ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan
Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.
TİHEK yarışma ile ilgili olarak her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KURULU: Değerlendirme Kurulu, TİHEK Başkanlığı tarafından
her bir kategori ile ilgili belirlenecek ikişer üye ile MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından
her bir kategori ile ilgili konusunda uzman kişiler arasından belirlenecek birer üyeden
oluşturulacaktır. Bu şekilde her bir kategori alanında Kurul toplamda üç üyeden oluşacaktır.

ÖDÜLLER:
Karikatür, Öykü ve Şiir için ayrı ayrı Birincilik ödülü: Laptop (6.000-7.000 TL arasında)
Karikatür, Öykü ve Şiir için ayrı ayrı İkincilik ödülü: IPAD Tablet (4.000-6000 TL arasında)
Karikatür, Öykü ve Şiir için ayrı ayrı Üçüncülük ödülü: Akıllı Saat (3.000-4.000 TL arasında)
TELİF HAKKI: Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm
telif haklarıyla TİHEK’e Kurumuna ait olacaktır. TİHEK, ödüle değer bulunan ve bulunmayan
tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her
türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama
hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına
sahiptir.

ESERLERİN İADESİ: Ödüle değer bulunmayan eserler talep halinde bir kopyası
saklanarak ilgilisine iade edilebileceği gibi kullanılmaya gerek bulunmaması ve ilgilisi tarafından
iade istenmemesi durumunda altı ay sonra tamamen imha da edilebilir.
ÖDÜLLERİN DAĞITIMI: Dereceye girenlerin ödülleri yarışmacıların bağlı bulundukları
il milli eğitim müdürlüklerine TİHEK tarafından seri bir şekilde gönderilecek ve il milli eğitim
müdürlüklerince de yarışmanın amacına uygun bir düzenleme ve çağrı ile ödül takdimleri
gerçekleştirileceklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının
Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420
Çankaya / ANKARA
Tel : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 69 -78 32 – 78 79
Faks : 0 312 422 78 99
E-posta: liseyarisma2020@tihek.gov.tr

Eki 242020
 

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEVLANA LİSELERARASI ŞİİR YARIŞMASI 2020

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN

Bursa Osmangazi Belediyesi’nce, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bizlere farklı gönül pencereleri açan büyük alimlerimiz, düşünürlerimiz eserleri ve felsefeleri ile bize emanettir. Onlara sahip çıktığımız, yaşattığımız sürece maneviyatı korunmuş güçlü bir toplum olarak ayakta kalabiliriz. Bu kapsamda çocuklarımıza Mevlana sevgisini aşılamak ve gönüllerindeki Mevlana’yı bulmak adına bu yarışmayı düzenlemekteyiz. Yarışma 81 ilde liseler arasında düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN KATILIM KOŞULLARI

1-      Yarışmanın konusu Mevlana başlığı altında serbesttir.

2-      Her yarışmacı yalnız 1 eserle yarışmaya katılabilir.

3-      Daha önce ödül almış olanlar katılamaz.

4-      Eser 3 A4 sayfasını geçmemelidir. (12 punto çift aralık ve Times New Roman karakteri kullanılacaktır)

5-      Yarışmacılar sadece kendilerine ait eserlerle katılabilirler.

6-      Yarışmaya katılacak eser daha önce başka bir yarışmada derece almamış olmalıdır.

7-      Yarışmaya müracaatlar 5 Eylül 2020, tarihinden itibaren (word.,pdf. formatında) mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir. Alındı mesajı almayanlar bilgi İçin: 0224 270 70 42 numaralı telefona başvurabilirler.

8-      Başvuru için eser üzerinde Rumuz kullanılması gerekmektedir. Eserin üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır.

9-      Yarışmaya gönderilen şiirlerin telif hakları eser sahibine aittir, ancak Osmangazi Belediyesi eser sahibinin iznini almak kaydıyla yayınlanmaya değer görülen şiirleri yayınlayabilir.

10-  Kimlik ve iletişim bilgilerini içeren başvuru formu aynı e-mailile ikinci bir dosya olarak gönderilecektir. Başvuru formuna ve gerekli bilgilere “Facebok/Mevlana Liselerarası Şiir Yarışması” sayfasından ulaşılabilir.

11-  Yarışmanın son katılım tarihi 6 Kasım 2020, Cuma mesai bitimine kadardır.

12-  Ödüller: Birinciye 5.000 TL, İkinciye 4.000 TL, Üçüncüye 3.000 TL ve Mansiyon için de 1.000 TL (3 adet mansiyon) ödül verilecektir.

13-  Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması; Osmangazi Belediyesi’nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

14-  Yarışmanın jüri üyeleri; Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca,  Doç. Dr. Saadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar‘dan oluşmaktadır.

YARIŞMA BAŞVURU FORMU

Yarışmacının:

 • Adı ve Soyadı                                                 :
 • Okulu                                                             :
 • Sınıfı ve Numarası                                         :
 • Okulun Bulunduğu İl ve İlçe                          :
 • Okul Telefonu                                                :
 • Danışman Öğretmenin Adı/

Soyadı/ Cep Telefonu (Kişinin açık rızasıyla)            :

 • Veli Adı/Soyadı Tel: (Kişinin açık rızasıyla)   :
 • Şiirin Adı                                                        :
 •  Rumuz                                                           :

YARIŞMA DUYURUSUNU MEB SİTESİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Eyl 122020
 

Türkiye Cumhuriyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Eylül Bursa’nın kurtuluşu münasebetiyle düzenlediği ‘Bursa’ konulu şiir yarışmasında ilk başvurular, 11 Eylül 2020 tarihinde alınıyor. 18 yaşını dolduran herkesin 6 Nisan 2021 tarihine kadar katılabileceği yarışmada sonuçlar, 11 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Dereceye giren eser sahiplerine para ödülü verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın sayılı şehirlerden biri olarak gösterilen, geçmişi ve güncel haliyle Türkiye’nin gözbebeği kabul edilen Bursa’nın şiir yoluyla tanıtılmasını güçlendirmek için yarışma organize etti. Aynı zamanda Bursa’nın şiir dünyasında daha çok temsil edilmesini sağlamayı ve amatör şairlere fırsat sunarak sanatı desteklemeyi de hedefleyen yarışmada ilk başvurular, 11 Eylül tarihinde alınacak. 18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği yarışmada başvurular, 6 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada, 2 kişi de 500’er TL teşvik ödülü alacak. Yarışmada sonuçlar, 11 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyen şairler, eserleri ile PDF formatında imzalı taahhütnameyi bursasiir@bursa.bel.tr adresine gönderecek. Etkinlikte, posta ve elden başvuru ise kabul edilmeyecek. 11 Eylül Bursa’nın kurtuluşu nedeniyle organize edilen etkinliğin jürisi, şu isimlerden oluşuyor: Prof.Dr. Fatih Andı, İhsan Deniz, Celal Fedai, Hilmi Aşal ve Nevzat Çalıkuşu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yarışma Duyurusunu T.C Bursa Büyükşehir Belediyesinin Internet Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

 

Eyl 122020
 

T.C Tarsus Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Herkes İçin Sıfır Karbon
Salınımlı Hareketlilik” teması ile öykü yarışması düzenliyor. Yarışma 14-18 yaş aralığı ile 18 yaş üstü olarak iki kategoride düzeblenecek.

 

T.C TARSUS BELEDİYESİ ÖYKÜ YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

Madde 1: Öykü Yarışmasının Amacı

“16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Herkes İçin Sıfır Karbon
Salınımlı Hareketlilik” teması ile farkındalık yaratmaktır.

Madde 2: Öykü Yarışmasının Konusu

“Tarsus İçin Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” tir.

Madde 3: Öykü Yarışması Katılım Koşulları

3.1 Yarışma 14-18 yaş aralığı ile 18 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.
3.2 Yarışmaya katılan öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
3.3 Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen
başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3.4 Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü
kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi,
uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
3.5 Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3.6 Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
3.7 Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 4: Öykü Formatı İle İlgili Koşullar

4.1 Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
4.2 Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
4.3 Öykü adı ve öyküyü yazan kişinin rumuzu, öykünün başında belirtilmelidir.

Madde 5: Öykü Gönderim Koşulları

 

5.1 Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların
formu eksiksiz doldurması gerekmektedir.
5.2 Öykü ve Başvuru Formu PDF formatında kenttarihi@tarsus.bel.tr adresine eposta ile
gönderilecektir.
5.3 Başvuru formu ıslak imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır.
5.4 Yarışmaya katılacak öykünün her sayfası yazarı tarafından paraflanmalıdır ve PDF
formatında yollanmalıdır. Öykünün Word formatında bir kopyası da e-posta ile
gönderilmelidir.
5.5 E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit
epostası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Tarsus Belediyesi
sorumlu değildir.

Madde 6: Öykü Yarışması Şartnamesi

6.1 Öykünün konusu, “Tarsus İçin Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” ile alakalı olmalıdır.
Türkçe yazılmalıdır.
6.2 Başvuruların şartnameye uygunluğu, Tarsus Belediyesi ön inceleme kurulu tarafından
format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul
değerlendirilmesine alınmayacaktır.
6.3 Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden
geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer
görülen kişilere ödülleri, daha sonra duyurusu yapılacak bir törenle verilecektir.
6.4 Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının
süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Tarsus Belediyesi’ne geçmiş
olduğunu kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Tarsus Belediyesi, yarışmaya katılan öyküler
üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da
süresiz ve koşulsuz olarak Tarsus Belediyesi’ne ait olup; yarışmaya katılanlar tarafından geri
istenemeyecektir.
6.5 Yarışmaya katılan eserler, yayınlanmaya değer bulunması durumunda kitap olarak
yayınlanacaktır. Ödül alan eserler ile ödül alamayan ve dikkat çeken öyküler de hazırlanacak
öykü kitabında yer alabilir.
6.6 Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde
editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler
değerlendirme dışı bırakılabilir.
6.7 Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya
edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda
bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını
kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül geri alınır
6.8 Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi,
yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi
özellikler aranacaktır.
6.9 Tarsus Belediyesi’ne son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6.10 Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.
6.11 Tarsus Belediyesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6.12 Yarışmacılar yarışma başvuru formunu doldurup imzalayacaklardır.

Madde 7: Ödül

Birinci: Bisiklet

Madde 8: Yarışma Takvimi

İlk Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2020
Son Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2020
Sonuçların Açıklanması: 01 Ekim 2020
Madde 9:
Seçici Kurul
Nihat ÇAPAR (Yazar – Yönetmen)
Halil AKSOY (Emekli Öğretmen – Yazar)
Harun DOĞAN (Araştırmacı – Yazar)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Madde 10: Yarışma Sekretaryası

Başvuru sahipleri, yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmek için Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’ne ait
aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
Tel: 0324 616 34 98 (Dahili 1465)
Adres: Tozkoparan Zahit. Mah. Kasım Gülek Bulvarı Tarsus Belediyesi Tesisleri
E-mail: kenttarihi@tarsus.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayınız

Eyl 062020
 

T.C. TUZLA BELEDİYESİ 5.Ulusal Fotoğraf Yarışması (4 MEVSİM TUZLA)

Tuzla Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle devam
ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de onların
gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin mevsimlerdeki güzelliklerini paylaşmak gayesiyle “Tuzla
Belediyesi 5.Ulusal Fotoğraf Yarışmasını” düzenliyoruz. Bu yıl “4 MEVSİM TUZLA” teması
ile ilçemize duygularımızı katarak güzelleştirmek isterken, güzellikleri de paylaşarak artan
mutluluklara dönüştürmeyi istiyoruz.
Bu gaye ve duygular ile Tuzla’daki yaşamı vizörden görerek Tuzla’nın kentsel karakteristiğini
ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün
çalışmalar kazandırmak amacıyla tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini
dilediğimiz etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

1. YARIŞMANIN AMACI:

• Deniziyle, tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle, birey
ve toplum yaşamından kesitleriyle, yaşamıyla Tuzla’yı konu alan tüm çalışmalar yarışma
konusudur.
• Yarışmanın konusu Tuzla İlçesini’ nin sınırları, https://webgis.tuzla.bel.tr/keos/ adresinde
belirtilen mahalle ve semtlerdir.
• Fotoğraflar ile renkler, sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini
sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
• Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
• Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı
olmak.
• Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
• Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

2. KONU: “4 MEVSİM TUZLA”dır.

3. YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
2 / 6

4. KATILIM KOŞULLARI:

4.1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2- Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ile
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında,
ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır.
4.3- Yarışmacılar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya
katılabilirler.
4.4- Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul
edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul
edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla
fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği
kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
4.5- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması
koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
4.6- İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul
edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
4.7- Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz
önüne alınacaktır.
4.8- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Tuzla sınırları içerisinde
çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması
kural ihlali sayılır.
4.9- Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
4.10- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp
ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
4.12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Fotoğraf Yarışması Düzenleme Standartları
Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse
katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
4.13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul
3 / 6
etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf
makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik
TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile
TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
4.14- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF
temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir
bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az
1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x
2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi
tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan
sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan
fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri
üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
4.15- Yarışma sonuçları Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr adresinden ve Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.
4.16-Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

5. TELİF (KULLANIM) HAKKI:

5.1- Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının
Tuzla Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye
hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma
iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin kullanım hakkı Tuzla Belediyesi
ile fotoğrafçıya aittir.Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya
maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.Tuzla Belediyesi, ödül, sergileme ve satın alma yapılan eserlerin dışında kalan
eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın
alabilir. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla
Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları
aracılığıyla duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise,
eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı
tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili
her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı
yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek
kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından
alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu
4 / 6
beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.Tuzla Belediyesi ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan
fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum
tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına
uygun olarak yayınlanacak, ayrıca TFSF yayınlarında da yer alacaktır. Şartnamede
belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Tuzla Belediyesi’nin istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1
(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar
Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir. Şartnamede
belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir. Katılımcılar; TFSF’nin
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:

• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden yüklenecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
• Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle
kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı
isimi kullanınız.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih;
katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb işaretler bulunmamalıdır.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
5 / 6
adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılım olduğu anlamına gelmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

7. YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Son Teslim Tarihi : 21 Eylül 2020 Pazartesi saat: 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 29-30 Eylül 2020 Salı – Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi : 05 Ekim 2020 Pazartesi
Ödül Töreni : (Ayrıca ilan edilecektir.)

8. ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik 6000.- TL
İkincilik 4000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Mansiyon (3 adet) 750.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 250.- TL
Satın Alma (En fazla 30 adet) 150.- TL

9. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Ada göre alfabetik sırayla):

Cengizhan GÜNESEN KASK – Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz KARLIOVA Fotoğraf Sanatçısı
Emre İKİZLER Prof.Dr. M.S.Ü.GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı
Selami GÜLIRMAK Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Turgut ÖZCAN Dr. Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
(Jüri en az 3 kişiyle toplanır.)
Yedek Üyeler:
Fahrettin KILIÇARSLAN Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Şefi
Fatih DAL Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli
TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKÇI
Gözlemci: Taha DURMAZ – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli

10. DÜZENLEME KURULU

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6 / 6

11. İLETİŞİM – YARIŞMA SEKRETERYASI

Tuzla Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İstanbul
Yetkili Kişi : Taha DURMAZ
Telefon : 444 0 906 (Dahili 3207)
E-Posta : t.durmaz@tuzla.bel.tr – ksm@tuzla.bel.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-021” numara ile
onaylanmıştır.Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Katılım Linki:

Yarışma Şartnemesini indir

Yarışma Duyurusunu Tuzla Belediyesi’nin Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

 

Eyl 052020
 

Fotoğraf yarışması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağın Göz Hastanesi Göz Alabildiğine “Suyun Rengi” Fotoğraf Yarışması

1. Amaç – Konu

Hayatın kaçınılmaz akışında birkaç anı ya da rengi hatıralara kazımak için vardır sanat. Fotoğraf ise sanatın en etkili formlarından biridir…

Çağın Göz Hastanesi olarak 2012 yılından beri her yıl, hem fotoğraf sanatçılarımızın gözünden dünyaya sanatsal bir bakış ortamı sunmak, hem de göz sağlığının önemine atıfta bulunmak amacıyla “Göz Alabildiğine…” temalı fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz.

Bu yılki temamız “Göz Alabildiğine Suyun Rengi” ile hayatın kaçırdığımız anlarını, renklerin çevremizde oluşturduğu ahengi fark etmemizi sağlarken, dünyayı algılama denince birincil organ olarak sayabileceğimiz gözün ve göz sağlığının önemini ve bu konuda bilinçli bireyler olma serüvenimizi deklanşör yardımıyla fotoğraf severlere bir kez daha aktarmayı amaçlıyoruz.

2. Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olarak tek bölümlüdür > DC.

3. Genel Katılım Koşulları

  1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcisi ve düzenleyici kurum çalışanları dışında, profesyonel ve amatör 18 yaş ve üstü tüm fotoğrafçılara açıktır.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli bölümde olduğundan Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  1. Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
  2. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz. Ödül ve sergileme alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  3. Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  4. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  6. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
  7. Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
  8. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Çağın Göz Hastanesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Çağın Göz Hastanesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  9. Yarışma sonuçları Çağın Göz Hastanesi’nin http://www.cagin.com adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecekayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4-Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar

  1. Katılımcı, Çağın Göz Hastanesi’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çağın Göz Hastanesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Çağın Göz Hastanesi ve eser sahibinin olacaktır.
  3. Çağın Göz Hastanesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafik çalışmalarında isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Çağın Göz Hastanesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
  4. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını, fotoğrafçının yazılı muvafakatını alarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir.
  5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  6. Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfaları ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
  7. Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, sergileme ve satın alma bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  8. Çağın Göz Hastanesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  11. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  12. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Çağın Göz Hastanesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
  13. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Çağın Göz Hastanesi’nin http://www.cagin.com web adresi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
  14. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
  15.  Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  16. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

5- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,

http://tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

  1. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  2. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
  4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosyaları isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  6. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRonderDC1_ornek_foto” veya “TRoerdoDC2_ornek_foto” gibi…

  1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çağın Göz Hastanesi sorumlu olmayacaktır.

6- Ödül-Sergilemeler

Birincilik TFSF ALTIN MADALYA +5.000.- TL

İkincilik TFSF GÜMÜŞ MADALYA +3.000.- TL

Üçüncülük TFSF BRONZ MADALYA +2.000.- TL

Mansiyon (3 eser) 500.- TL

Sergileme (En Fazla 40 eser) 150.- TL

 

7- Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi: 06 Ocak 2020

Son Katılım Tarihi: 19 Eylül 2020 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 26-27 Eylül 2020

Sonuçların Açıklanması: 29 Eylül 2020

Ödül Töreni ve Sergi: 10 Ekim 2020

8- Seçici Kurul (soyadı sırasına göre)    

 • Haluk ÇOBANOĞLU / Fotoğraf Sanatçısı
 • Yusuf DARIYERLİ / Fotoğraf Sanatçısı
 • Prof. Emre İKİZLER / Marmara Üniversitesi G.S.F. Dekanı
 • Ümran ÖZDEMİR / KASK
 • Nadir SARIŞEKER / KASK

Not: Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Cengiz Han GÜNESEN

9- İletişim

Çağın Göz Hastanesi

Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 38 İzmit / Kocaeli

Telefon: 0262 321 50 71 / 0262 324 24 66 / 444 8 244

Faks: 0262 331 97 25

E-posta: feyza@cagin.com

Web: http://www.cagin.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-019” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma Duyurusunu Çağın Göz Hastanesi’nin Kendi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız

Eyl 042020
 

Kayseri Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir Yarışması 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir Yarışması 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek. “Serbest “ konulu Şiir Yarışması’nın başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her kesim tarafından merakla beklenen Şiir Yarışması’nın 3’üncüsü şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek.
Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000’er TL para ödülü verilecek.
Şiir yarışmasının başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.

 

Eyl 022020
 

Erciyes Anadolu Holding Düzenlediği fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi: 15 Eylül 2020

Ödüller

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL

Olarak belirlenmiştir.

Yarışma Şartnamesini PDF formatında indirmek için tıklayınız.

 

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG “Mimar Sinan’ın İzinde ” fotoğraf yarışması Şartnamesi

1) Konu: “Mimar Sinan’ın İzinde

2) KONU VE AMAÇ

1. Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Erciyes Anadolu Holding olarak
ölümünün 432.yılında Mimar Sinan’ın eserlerinin günümüzdeki yansımalarını ve insanla olan ilişkisi vurgulamak amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Gerek ülke
sınırları içindeki gerekse ülke dışındaki Sinan’ın eserlerindeki geometri, doku, ve mimari kurguların fotoğrafçıların gözünden yorumlanmasını beklemekteyiz. Amacımız;
üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşamı etkileyen bu eserlerin ve Mimar Sinan’ın
dehasının günümüz insanı tarafından anlaşılmasına katkı sunmaktır. Katılımcılar Mimar
Sinan’ın eserlerini ve eserlerindeki detayları tek başına fotoğraflayacağı gibi kent, yaşam ve insan öğelerini de dahil ederek yorumlayabilirler.
2. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Erciyes Anadolu
Holding tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

3) KATEGORİ VE BÖLÜMLER

1. “Mimar Sinan’ın İzinde ” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

4) KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar son 3 yıl içinde çekilmiş ve Mimar Sinan’ın eserlerini
kadrajında barındırıyor olmalıdır.
3. Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
6. Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
10. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/
TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi- YG_002-10-03_06_2017.pdf)’nin
13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri
vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz.
11. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erciyes
Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ internet sitesi ile TFSF’nin http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
12. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul
edilmez
13. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
14. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
15. Yarışma “Sayısal” ve “Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz, monokrom fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
16. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
17. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
18. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdir-
de TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir ve
katılımcıdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı,
kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış
olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
19. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye
giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Erciyes Anadolu Holding tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
20. Gerek görüldüğü durumlarda ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların orijinal büyüklükteki halleri baskı için istenecektir.
21. Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4
Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
22. Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım
Tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
23. Erciyes Anadolu Holding; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
24. Yarışma sonuçları Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com adresinden
ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
25. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Erciyes Anadolu Holding kararı geçerlidir.

 

 

 

 

 

5) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1. Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan fotoğraflarının Erciyes Anadolu Holding’e, yayınlarında isminin ve
eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erciyes Anadolu Holding’e
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı
veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Erciyes Anadolu Holding ve eser sahibinin
olacaktır. Erciyes Anadolu Holding bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web
sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Fotoğraflar kullanarak, eserlerin orijinalliği bozulmayacak şekilde çok küçük kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erciyes Anadolu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve sosyal
medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF
ayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda
yer alacaktır.
6. Ayrıca, Erciyes Anadolu Holding uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların
ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş
sayılırlar.
7. Erciyes Anadolu Holding; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını,
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
8. Erciyes Anadolu Holding ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını (RAW ve/veya JPEG) katılımcıdan isteyebilir.
9. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Erciyes Anadolu Holding tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Erciyes Anadolu Holding’in istediği
belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sa-
hibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
10. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6) ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1. Dosyalar, Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://
www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
2. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce
üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
5. Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
8. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir
isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim
vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
9. Fotoğraf yükleme sayfasında fotoğrafın çekildiği yer kısmına fotoğrafta yer alan
Mimar Sinan eserinin ismi yazılmalıdır. Örneğin “Selimiye Camii”
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
12. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erciyes Anadolu Holding sorumlu olmayacaktır.

7) YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi : 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 23.00 (TSI) :
Değerlendirme Toplantısı : 4 Nisan 2020 Cumartesi
Sonuç Bildirimi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi : 9 Nisan 2020 Perşembe

8) SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)

Burak ASİLİSKENDER : AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde Profesör ve Mimarlık Bölüm Bşk.
Özer KANBUROĞLU : Fotoğraf Sanatçısı
Çerkes KARADAĞ : Fotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBAR (EFIAP) : Fotoğraf Sanatçısı
Hüseyin TAŞKIN : Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

9) TFSF Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

10) ÖDÜL-SERGİLEME-SATIN ALMALAR

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL
11) YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Serkan Can 0530 1571087 Erciyes Anadolu Holding E-mail: serkan.can@erciyes.com
13) Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2020 -34 numara ile onaylanmıştır.
14) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır

 

 

 

 

Ağu 312020
 

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ VE KONAK BELEDİYESİ’NİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİKLERİ 4. EFLATUN NURİ ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KATILIM KOŞULLARI:

Yarışma Konusu:
COVID 19 – PANDEMİ
Yarışma amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açıktır. Seçici kurul üyeleri ve
birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
Gönderilecek karikatürler yayımlanmış olabilir, ancak bir başka yarışmadan ödül almamış
olması gerekmektedir.
Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü biri Ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu
ile bağlantılı karikatüre verilecektir.
Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Başvurular e-posta ile
yapılacaktır.
Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Her yarışmacı en
fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir. Yarışma karikatürleri ödül alsın veya almasın iade
edilmez. Katılımcılar ödül alsın ya da almasın karikatürlerin her türlü kullanım hakkı, eser
sahibinin yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesine de aittir.
Yarışmacılar, karikatürlerini yollarken ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini (kesin ve açık
mektup adresi, telefon numarası ve e-posta adresini) yazmalıdır.
Karikatürler en son 14 Aralık 2020 Pazartesi 17.30’a kadar Konak Belediyesi’nin şartnamede
belirtilen eflatunyarisma@gmail.com e-posta adresine ulaşmış olmalıdır.
Ödüller, belirlenen tarihte sahiplerine verilecektir.
Yarışmada ödül kazanan sanatçıların yurt içi otobüs ya da uçak (ekonomi sınıfı) geliş-gidiş
ulaşım ve 1 gecelik konaklama masrafları karşılanacaktır. Yarışmacıların beraberinde
getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır. Törene katılamayanların ödülleri
adreslerine gönderilecektir.
Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde
toplanacaktır.
Eserlerini yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

JÜRİ ÜYELERİ:

Misket DİKMEN İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Abdullah TUNALI Konak Belediyesi – Kültür Sosyal İşler Müdürü
Varol YAŞAROĞLU Karikatürist
Sadık PALA Karikatürist, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı
Zafer GÜVEN Karikatürist
Mustafa YILDIZ Karikatürist
Ömer ÇAM Karikatürist
Cemal İLKBAHAR Karikatürist
Aycan GÖNENÇ Karikatürist

ÖDÜLLER:

Birincilik 6.000 TL
İkincilik 5.000 TL
Üçüncülük 4.000 TL
Başarı Ödülü (3 Adet) 1.500 TL (her birine, net)
Konak Belediyesi Özel Ödülü 1.500 TL (net)
Jüri Özel Ödülü 1.000 TL (net)
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 1.500 TL (net)
Mustafa BORA Özel Ödülü 1.500 TL (net)
Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü

YARIŞMA TAKVİMİ:

Eser son gönderim tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi
Jüri değerlendirme toplantısı: 19 Aralık 2020 Cumartesi
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 21 Aralık 2020 Pazartesi
Ödül Töreni Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar
Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi
Alsancak Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cad. No:12, 35220 Konak/İZMİR
Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı İletişim Numarası: 0507 4722107
Web Adresi: www.konak.bel.trE-posta: eflatunyarisma@gmail.com

Ağu 292020
 

Yarışmalar

 

 

 

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışma ve Ödül Törenleri kapsamında yayınlanmış eser sahiplerine verilecek ödüllerin yanı sıra Lise öğrencileri ve yetişkinler kategorilerinde şiir, öykü, deneme yarışmaları ve Aşık Mazuni Şerif besteleri ses yarışması düzenlenecek.

Etkinlik 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek ancak yarışmalara katılım için

son başvuru tarihi 30 Ekim 2020

Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışma ve Ödül Törenleri

 1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

  1. Erdem Bayazıt Anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
  2. Nuri Pakdil Anısına Yılın Araştırma/İnceleme Kitabı Ödülü,
  3. Rasim Özdenören Adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
  4. Tahsin Yücel Anısına Yılın Romanı Ödülü,
  5. Cahit Zarifoğlu Anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü,
  6. Bahaettin Karakoç Anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü,
  7. Yedi Güzel Adam Anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü,
  8. Abdurrahim Karakoç Anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü
 1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Portre, Şiir, Deneme, Öykü ve Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışmaları:

  1. Ortaokul öğrencileri arasında Kahramanmaraşlı yazar veya şairlerden herhangi birinin resmini/portresini yapma yarışması,
  2. Lise öğrencileri arasında şiir yazma yarışması,
  3. Lise öğrencileri arasında deneme yazma yarışması,
  4. Lise öğrencileri arasında öykü yazma yarışması,
  5. Yetişkinler arasında şiir yazma yarışması,
  6. Yetişkinler arasında deneme yazma yarışması,
  7. Yetişkinler arasında öykü yazma yarışması
  8. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

 

TAKVİM

Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Son Başvuru

30 Ekim 2020 Cuma

Portre, Şiir, Deneme ve Öykü Yarışmaları Son Başvuru

30 Ekim 2020 Cuma

Program

16-20 Kasım 2020

Not: Başvuru formu hazırlıklarımız devam etmekte olup en kısa zamanda yayına açılacak.

Yarışma Şartnamesini indirmek için Tıklayınız

Yarışma duyurusunu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Resmi Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız