Oca 302019
 

Bilgi Yayınevi 2019 Muzaffer İzgü Çocuk Öyküleri Yarışması, “Çocuk okuru olmayan toplumun, yetişkin okuru da olmaz.” anafikriyle başlıyor.

Yayınevinin internet sitesinde ( www.bilgiyayinevi.com.tr ) yayınladığı duyuru ve yarışmaya katılım şartları aşağıdadır.

“Çocuk okuru olmayan toplumun, yetişkin okuru da olmaz.”

Bu sözüyle çocuk edebiyatına verdiği önemi özetleyen Muzaffer İzgü, yüzü aşkın çocuk kitabıyla üç kuşağın “yazar dede”si oldu. Okumaya ilk kez onun kitabıyla başlayan birinin çocuklarının ve torunlarının da yine bir Muzaffer İzgü kitabıyla okumaya başladığına, okumayı sevdiğine tanık olduk. 

Çocuk edebiyatına eserleriyle verdiği katkılar yanında, her fırsatta çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemini vurgulayan değerli yazarımız Muzaffer İzgü’nün adına düzenlediğimiz yarışmayı bu yıl Çocuk Öyküleri dalında düzenlemeye karar verdik.

Yarışmamıza herkes davetlidir.

Katılım şartları ve yarışmayla ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:

 

KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışma seçici kurul üyeleri dışında tüm yazarlara açıktır.
 • Yazarlar yarışmaya en az üç öyküden oluşan bir öykü dosyasıyla katılabilir.
 • Öykülerde konu kısıtlaması olmamakla birlikte çocuk öyküsü alanında yazılmış olmasına ve Muzaffer İzgü çizgisine uygunluğuna bakılacaktır.
 • Öyküler daha önce bir yarışmaya katılmamış, basılı veya dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 • Birinci olacak dosyanın yayın hakkı Bilgi Yayınevi’ne ait olacaktır.

 

BİÇİM

 • Öyküler Word dosyasında, 12 font büyüklüğünde ve Times New Roman  yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Öyküler dijital ortamda e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. Gönderilen öykü dosyasının adında ve içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
 • E-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Bu dosyaya yazarın adı verilmelidir.
 • Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir.

 

TESLİM VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Dosyaların gönderileceği e-posta adresi: yarisma@bilgiyayinevi.com.tr

Son gönderme tarihi: 30 Ağustos 2019

Sonuçların açıklanacağı tarih: 30 Kasım 2019

 

ÖDÜL

Birincilik ödülü: 3.000,00 TL (Üç BinTL) olacaktır.

***

Seçici Kurul

Gülten Dayıoğlu (Seçici Kurul Başkanı)

Sedat Sever

Mavisel Yener

Hidayet Karakuş

Biray Üstüner

 

Oca 232019
 

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından ulusal ve uluslararası her yaştan katılımcıya açık acil tıp ile ilgili Acilin Öyküsü Öykü Yarışması düzenleniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 10  Mart 2019.

Ödüller 

-Birinciye:   3.000 TL değerinde çek
-İkinciye:     2.000 TL değerinde çek
-Üçüncüye: 1.000 TL  değerinde çek

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2019

Sonuçların İlanı:       28 Nisan 2019

Acilin Öyküsü Yarışma Katılım Koşulları

1- Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.

2- Son başvuru tarihi 10 Mart 2019 tarihidir.

3- Sonuçların resmi duyurusu 28 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak XV. Ulusal AcilTıp Kongresi’nde ilan edilecektir.

4- Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.

5- Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

6- Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

7- Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Acil Tıp Uzmanları Derneği’nde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.

8- Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.

9- Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.

10- Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.

11- İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

12- Yarışmaya katılanlar şartları kabul etmiş sayılacaktır.

13- Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.atuder.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Eserde Aranan Özellikler

1- Öykülerin konusu acil tıp (eğitim, acil servisler, 112’lerde yaşananlar, vb.) ile ilgili olmalıdır.

2- Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.

3- Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

4- Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.

5-  Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.

6- Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.

Eserlerin Gönderimi

x Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya acilinoykusu@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.

x Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.

İletişim Bilgileri

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550  Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

 

Oca 072019
 

Zeytindostu Derneği Türk edebiyatında ve sanat dünyasında zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek amacıyla Öykü ve Şiir Yarışması düzenliyor

Zeytindostu Derneğinin Yarışma ile ilgili duyurusu:

Değerli  Zeytindostları,
Günümüzde sağlıklı beslenmenin en önemli simgesi  “Zeytin ve Zeytinyağı”nın antik çağlardan beri içinde ölümsüzlük, asalet, adalet, bilgelik, bereket, güç, zafer, mistisizm, dinsellik, kutsallık, arınma, yeniden doğuş, temizlik, saflık, doğallık, güzellik, sağlıklı yaşam biçimi gibi insanlığın en değerli özelliklerini barındırdığı ve eski çağlardan günümüze aktarılmış çok değerli bir kültür hazinesi olduğu bilinmektedir. Böyle bir hazineyi sosyal etkinliklerle yeniden gündeme getiren Zeytindostu Derneği bu yıl  “Zeytin ve zeytinyağı size ne çağrıştırıyor” konulu 3. Kültürümüzde Edebiyat Yarışmasını düzenliyor. Türk edebiyatında ve sanat dünyasında yarışma zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek amacıyla  tüm edebiyat severlerin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Yarışma şartnamesi:

3. KÜLTÜRÜMÜZDE ZEYTİN EDEBİYATI YARIŞMASI
ZEYTİNDOSTU ZEYTİN KÜLTÜRÜNE DOKUNUYOR
1. Düzenleyen Kurum: Zeytindostu Derneği
2. Amaç: Türk edebiyatında ve sanat dünyasında zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek.
3. Konu: “Zeytin ve zeytinyağı size ne çağrıştırıyor”
4. Kategoriler:
Yarışma şiir ve öykü olarak 2 kategori olmakla birlikte her kategori 3 ayrı grupta değerlendirilecektir.
1. Grup orta öğretimler,
1. Kategori: Şiir
2. Kategori: Öykü
2. Grup yüksek öğretimler,
1. Kategori: Şiir
2. Kategori: Öykü
3. Grup serbest başvurular,
1. Kategori: Şiir
2. Kategori: Öykü
5. Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 20.01.2019
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 22-27.01.2019
Sonuç Bildirim Tarihi : 30.01.2019
6. Yarışma Koşulları:
a. Yarışma herkese açıktır.
b. Seçici Kurul ve 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
c. Her yarışmacı en fazla her kategoriden 1 eser ile yarışmaya katılabilir.
d. Yarışmaya katılanlar şiirin ve öykünün kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve bunların hiçbir yerde kullanılmadığını, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden seçici kurul ve Zeytindostu derneği sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
e. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
f. Yarışmaya katılan şiirler ve ödüller ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak Zeytindostu derneğine ait olacaktır.
g. Zeytindostu Derneği yarışma yolu ile elde ettiği şiirleri ve öyküleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
h. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan şiirler ve öyküler ödül töreni ile kamuoyuna sunulacak, web ortamında yayınlanacaktır.
i. Öykü; bilgisayar ortamında yazı tipi: Calibri Boyutu: 12 olmalı ve 2 sayfa A4 ü geçmemelidir.

j. Şiir; bilgisayar ortamında yazı tipi: Calibri Boyutu: 12 olmalı ve 1 sayfa A4 ü geçmemelidir.
k. Katılımcılar eserlerlerini word formatında başvuru formu doldurularak
zeytindostudernek@gmail.com adresine mail ile gönderilerek yarışmaya
başvurulacaktır.
l. Zeytindostu Derneği yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma, dondurma ve yarışma kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar.
m. Yapılan başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekreteryası tarafından yapılacaktır.
n. Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde 4 adet başarı ödülünün dışında da ödül ya da belge verebilir.
o. şiirler, kısa hikâyeler ve düzyazılar http://www.zeytindostu.org.tr Adresindeki form doldurularak gönderilecektir. Posta ile gönderilen çalışmalar kabul edilmeyecek, gerekli durumlarda çalışmaların orijinal nüshası katılımcıdan istenecektir.
p. Yarışma sonuçları http://www.zeytindostu.org.tr Adresinden duyurulacaktır.
7. Yarışma Ödülleri:
Şiir ve Öykü kategorilerinde her grup içinde ödüle layık bir eser seçilecektir. Seçici Kurul grup içinde her kategoride birden fazla esere ödül verebilir. Ödül alan her yarışmacıya hediye olarak 5 lt ve 500 ml özel üretim zeytinyağı verecektir.
8. Düzenleme Kurulu :
Murat ÇETİN Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fügen ÖZKAYA Zeytindostu Derneği Başkan Vekili
Dr. Dilşen OKTAY Zeytindostu Derneği Genel Sekreter
Atilla TOTOŞ Zeytindostu Derneği YK Üyesi
Nedim EKMEKÇİLER Zeytindostu Derneği YK Üyesi
9. Seçici Kurul
Feridun Kaykı Zeytindostu Derneği Tadım Panelisti
Prof. Dr. Mehmet Naci Önal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Siber Turhan Tuna Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun Dursun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Zeytindostu Derneği
Kültür Mahallesi 1375 Sokak No: 25
Cumhuriyet İş Hanı Kat:3 Daire : 304
35220 Alsancak / İZMİR
Tel : 0(232) 422 01 02
Faks : 0(232) 465 07 74
Gsm : 0(532) 540 05 86

 

Oca 012019
 
Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından “ ALTINÖZÜ ST.PİERRE VE HABİB-İ NECCAR ULUSLARARASI ÖYKÜ YARIŞMASI” düzenlenecektir.
ALTINÖZÜ ST.PİERRE VE HABİB-İ NECCAR ULUSLARARASI ÖYKÜ YARIŞMASI
(Altınözü Kaymakamlığı-Altınözü Belediyesi)
            Türkiye’nin güneyinde, Hatay ilinin güney doğusunda Suriye Arap Cumhuriyeti’ne komşu olan, ekilebilir topraklarının yüzde ellisinden fazlası zeytin ağaçları ile kaplı, farklı ırk, din ve mezhepten insanların bir arada yaşadığı, Hatay’ın ve Türkiye’nin özeti olan ilçemiz Altınözü’nde, Altınözü Kaymakamlığı ile Altınözü Belediyesi, yaşadıkları dönemde kader birliği yapmış iki inanç insanı St.Pierre ve Habib-i Neccar adına öykü yarışması düzenlemektedir.
Amaç: Birbirini tanımayan iki gönül insanının, insanlığa ışık tutan yaşamlarının bugün de bizlere ışık tutması amacıyla bu öykü yarışması düzenlenmiştir.
Kapsam: Bu yarışmaya şartnamenin 1. maddesindekiler hariç herkes katılabilir.
Bu yarışma sürecini Altınözü Belediyesi’nin katkılarıyla, Altınözü Kaymakamlığı yürütür.
“ALTINÖZÜ ST.PİERRE VE HABİB-İ NECCAR ULUSLARARASI ÖYKÜ YARIŞMASI”  Teknik Şartnamesini indirmek için TIKLAYINIZ.
KATILIM ŞARTLARI
1.Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve 1. derece yakınları katılamazlar.
2.Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak veya internet ortamı ) yayımlanmamış olması gerekmektedir.
3.Öykü konusu “Habib-i Neccar ile St. Pierre’in Hatay’da tanışmaları ve yaşadıkları olaylar etrafında ” kurgulanacaktır.
4.Öykülerde; günümüze kadar anlatılan efsanelerden, daha önce yayımlanmış yazılardan, kitaplardan, dergilerden kısacası hiçbir kaynaktan alıntı yapılmayacaktır. ANCAK; efsanelerde, daha önce yayımlanmış yazılarda, kitaplarda, dergilerde ve Kutsal kitaplarda bahis edilen olaylar ışığında eser TAMAMEN “ÖZGÜN” olacaktır. İki kahraman da öyküde orantılı olarak kurgulanacaktır.
5.Tüm kutsal kitaplarda ZEYTİN’den söz edildiğinden ve yarışmamızın ana karakterleri dini motifler taşıdığından; ayrıca ALTINÖZÜ zeytin diyarı olduğundan eserlerde 5-10 satır zeytinden veya zeytinyağından ya da zeytin ağacından bahsedilmesi gerekmektedir.
6. Katılımcılar yarışmaya en çok 2 (iki) ayrı öykü ile katılabileceklerdir.
7.Öykülerin hacmi: Times New Roman yazı karakteri ile A4 ebadında üst-alt-sağ-sol 2.5 cm, Cilt payı 0, 12 punto, 1.5 satır aralığı olacaktır.
8.Öyküler en az 2 sayfa en fazla 4 sayfa olacaktır.
9.Başvuru yalnızca internet üzerinden altinozukaymakamligi2@gmail.com adresine yapılacaktır.
10. Eser sahipleri internet üzerinden gönderdikleri eserlerde adını, soyadını, telefon numarasını, mail adresini ve ev veya iş adresini yazacaktır.(Önemlidir:Eserler jüriye gönderilmeden önce kaymakamlığımızda bir görevli tarafından eserlere numaralar verilecektir Ad, soy ad ve her türlü bilgi silinecektir. Böylece öykülerin kime ait olduğu jüri tarafından bilinmeyecektir. Eserlerin sonuna puanlama ölçütleri eklenecek jüri puanlarını bu ölçütlere göre 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir.  Değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanda eşitlik olması halinde 1.lik ödülü paylaşılacaktır. Aynı durum diğer puan eşitliklerinde de geçerli olacaktır.)
11. Yarışmaya gönderilen eser/eserlerin her türlü (basılı, sesli, görüntülü v.b.) hakları 5 yıl süre ile Altınözü Kaymakamlığına aittir.
12. Yarışmada 1.ye 7500TL, 2.ye5000 TL,  3.ye 2500 TL ödül + onurluk+ katılım belgesi verilecektir. 4. yarışmacıdan 10. Yarışmacıya kadar onurluk+katılım belgesi verilecektir. 11. yarışmacıdan 20. yarışmacıya kadar katılım belgesi verilecektir.
13. Dereceye giren ilk 20 eser kitap haline getirilecektir.
14. Ödül törenine ilk 10’na giren yarışmacılar davet edilecektir.
15. Yarışmaya eser gönderen eser sahipleri şartname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
16. Yukarıdaki şartlara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İletişim bilgileri:
mahmutozkoca@gmail.com           +90 530 704 11 22      Mahmut ÖZKOCA
mehmetdurmussural@gmail.com  +90 506 653 41 05      Mehmet Durmuş SÜRAL
faris.iskifoglu@gmail.com             +90 544 221 03 56      Faris İSKİFOĞLU
YARIŞMA TAKVİMİ
SON BAŞVURU TARİHİ: 27Ocak 2019 Pazar 23.59  ( 24.00’dan sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Eserlerin incelenmesi, şartnameye uygun eserlerin belirlenmesi: 28 Ocak  – 02 Şubat Ocak 2019
Jüri Üyelerinin Değerlendirmesi:03 Şubat 2019 -03 Nisan 2019
Jüri Puanlarının Değerlendirilmesi:4 Nisan-  10Nisan 2019
Sonuçların İlan Edilmesi: 11 Nisan 2019
Öykülerin Kitaplaştırılması: 12 Nisan – 26 Nisan 2019
ÖDÜL TÖRENİ: 27Nisan 2019 Cumartesi Saat 20.00 ‘da Altınözü Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacaktır.
ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI:12 Nisan 2019 İlk 10 yarışmacıya ve jüri üyelerine mail yoluyla davetiyelerinin gönderilmesi.
(Yarışma takviminde bir değişiklik olması durumunda http://www.altinozu.gov.tr  adresinden duyurulacaktır.)
HABİB-İ NECCAR VE ST. PİERRE ÖYKÜ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
 1. Prof. Dr.Ali Fuat ARICI Yıldız Teknik Ünv. Eğitim Fak. Türkçe ve Sos Bilimler Bölümü Öğrt. Üyesi. / İSTANBUL
 2. Mahmut ÖZKOCA Yazar-Şair –Eğitimci  / HATAY  (Jüri Başkanı )
 3. Prof. Dr. Pervin ÇAPAN Sıtkı Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  / MUĞLA
 4. Prof. Dr.Muammer CENGİL Hitit Ünv. İlahiyat Fak. / ÇORUM
 5. Şükrü ÇAKIR BİLKİDER Başkanı – Yazar-Şair  / YOZGAT
 6. Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay TÜRKAL Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü / GÜMÜŞHANE
 7. Durak Turan DÜZ İLESAM Ankara Temsilcisi –Şair- Yazar /ANKARA
 8. Dr. Öğr. Üyesi Celal YEŞİLÇAYIR Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü / GÜMÜŞHANE
 9. Dr.Öğr. Üyesi Esra Nur TİRYAKİ Mustafa Kemal Ünv. Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü / HATAY
 10. Dr.Öğr. Üyesi Yavuz TOPKAYA Mustafa Kemal Ünv. Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü / HATAY
 11. Dr.Öğr. Üyesi Fatih SONA Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  / ÇANKIRI
 12. Ahmet SARGIN YOŞAYDER Başkanı – Yazar-Şair / YOZGAT
 13. Dr.Öğrt. Üyesi Elif Ayan NİZAM Hitit Ünv. Fen Edebiyat Fak. / ÇORUM
DANIŞMAN: Mehmet TEKİN Araştırmacı – Yazar / HATAY
Ara 302018
 

Bursa Tabip Odası tarafından 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Öykü Yarışması düzenlenmektedir.

BURSA TABİP ODASI 14 MART 2019 TIP BAYRAMI
ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında Sağlık Çalışanları arasında sanatı yaygınlaştırmak,
Sağlık kavramını sanat ile çoğaltmak.
2-KAPSAM
“14 Mart Tıp Bayramı Öykü yarışması” Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenir. Yarışmanın
organizasyonundan ve başvuru sürecinden Bursa Tabip Odası Kültür-Sanat ve Spor Komisyonu
sorumludur.
3-YARIŞMANIN TÜRÜ
Öykü
4-KONU
Serbest
5-KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma Türkiye çapındadır.
• Başvuru bir öykü ile olmalıdır. Bu öyküler daha önce yayımlanmamış ve ödül almamış
olmalıdır.
• Yarışma yalnızca Hekimlere, Tıp Fakültesi öğrencilerine ve Sağlık Alanında Tüm Çalışanlara
açıktır.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra gönderilen
öyküler değerlendirmeye alınmaz.
• Katılımcılar, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz
olarak Bursa Tabip Odası’na devrettiğini kabul eder.
• Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü
kişilerin öykünün telif hakkı konusunda sav ve dilekleri olması durumunda öykü yazarı,
uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
• Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküleri Bursa Tabip Odası kitap haline getirebilir.
6-YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
• Öykü konusu sınırsızdır, Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler yarışma dışı tutulacaktır. Öyküler
Türk dilinin özgünlüğü korunarak yazılmalı ve en fazla A4 boyutlarında 5 sayfa olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak öyküler; normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar
oylumunda hazırlanarak 5 kopya halinde çıktı alınmalı, bununla birlikte bir CD’ye kaydedilip
hepsi birlikte bir zarfın içine konulmalıdır. Zarfın üzerine asla isim yazılmamalı yalnızca sol üst
köşesinde katılımcının belirleyeceği yarışma kodu yazılmalıdır (Yarışma kodu üç harf ile üç
rakamdan ibarettir. Örneğin: ABC123, FDG456, HBG380 gibi).
• Özyaşam bilgisi ADRES ve İSİMLERİNİN OLMADIĞI, Yarışma kodunun olduğu kapalı bir zarfa
konulmalı ve times new roman, 12 punto 800 karakteri geçmemelidir.
• Yarışmacılar, yarışmayla ilgili BAŞVURU FORMU’nu doldurup imzalayacaktır. Başvuru formu;
Bursa Tabip Odası’nın https://www.bto.org.tr adresinden bilgisayar çıktısı olarak temin
edilebilir.
• Yarışmacılar doldurdukları Başvuru Formu’nu ADRES ve İSİMLERİNİN OLMADIĞI, Yarışma
kodunun olduğu bir zarfın içine koymalıdır.
• Yarışmaya katılacak 5 kopya üzerinde yazarına ait yarışma kodundan başka belirti
olmayacaktır. Bu 5 kopya öyküyle birlikte Başvuru Formunu ve Özyaşam bilgilerini içeren
zarfları(üç ayrı zarf), başka büyük bir zarf içine koyarak kargoyla göndereceklerdir.
7-TAKVİM
Başvuru kabul tarihleri: 8 ŞUBAT 2019’a kadar
Sonuçların ilan tarihi: 8 MART 2019
Ödüle layık bulunan öyküler, https://www.bto.org.tr adresinden duyurulacaktır.
8-ÖDÜLLER
Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler çıkarılabilecek öykü seçkisinde yer
alabilir. Yarışmada ilk 3 dereceye giren katılımcılara Bursa Tabip Odası’nın anmalığı (plaketi) armağan
edilecektir. Seçici kurul gerek görürse özel ödül de verebilir.
9-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Alper Akçam
Engin Demiriz
Gönül Malat
Ömer Levent Soydinç
Dilek A. Yeğin
10-BAŞVURU
Bursa Tabip Odası Akademik Odalar Yerleşkesi Odunluk Mh. Akademi Cad. No:8 A2 Blok K:2
Nilüfer/BURSA adresine elden ya da kargo gönderimi ile yapılacaktır. İletişim numaraları
Telefon: 0 224 453 52 10 E-posta: bto@bto.org.tr

BAŞVURU FORMU

 

Kas 292018
 

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinin yarışma hakkındaki duyurusu:

7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Kıbrıs Concorde Luxury Resort Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi kapsamında kanserler ve kan hastalıkları ile ilgili olarak “Hayata Tutunma Öyküleri” adı altında ödüllü öykü yarışması  düzenlenecektir.

Aşağıda kuralları bulunan yarışmamıza katılımlarınız kongremizi zengileştirecek olup, değerli katılımlarınızı bekleriz.

Yarışma Kuralları,

1- Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
2- Öykülerin konusu kanserler ve kan hastalıklarıyla ilgili olmalıdır.
3- Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.
4- Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
5- Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya hayatatutunmaoykuleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
6-Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
7- Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
8- Son başvuru tarihi 16 Aralık 2018 tarihidir.
9-Sonuçların resmi duyurusu 08 Şubat 2019 tarihinde II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kongresi’nde ilan edilecektir.
10- Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
11- Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000TL
Üçüncüye: 1.000TL
değerinde çek verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
12- Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
13- Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
14- Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.
15- Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
16- Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
17- Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
18- Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
19- İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
20- Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
21- Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.nadirhastaliklar.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Saygılarımızla

Kas 272018
 

Sarıyer Belediyesi, “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganı ile okuma yazmaya olan ilgiyi  artırmak amacıyla “Fakir Baykurt Öykü Yarışması” düzenliyor.

Seçici Kurul’da İbrahim Balcı, Cafer Hergünsel, Zeynep Oral, Ayşegül Tözeren ve Özcan Karabulut gibi yazarların bulunduğu yarışmaya adaylar ortaokul ve lise kategorilerinde bir öyküyle, yetişkinler kategorisinde ise yayımlanmış bir veya birkaç öykü kitabıyla katılabilecek.

Öykü konusunun serbest olduğu yarışmada üç kategoride ilk üçe giren öykülere ödül ve mansiyon, dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” verilecek.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2019 olan yarışmanın sonuçları 09 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak. Kazanan öykülerin sahipleri www.sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacak.

SARIYER BELEDİYESİ FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ: ”Herkesin bir öyküsü vardır” sloganı ve edebiyatın bütünleştirici etkisi ile halkımızın okumayazmaya
olan ilgisini artırmak amacıyla “Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması” düzenlenmiştir.
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:
1-1. Kategori: Ortaokul (10-14 yaş)
Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
2. Kategori: Lise (15-19 yaş)
Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
3. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 1 (Ortaokul – Lise öğrencisi olmayan, 18 yaş üzeri ve bugüne
kadar öykü kitabı yayımlanmamış olanlar)
Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.
4. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 2 (01.01.2018 – 19.04.2019) tarihleri arasında yayımlanmış olan
bir öykü kitabıyla katılabilirler)
2- Yarışmacı bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet fotoğrafını
küçük zarfa konularak teslim edecektir. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişe adayın yaşı, açık adresi,
telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın üzerine sadece yarışma kategorisi
yazılacaktır. Adresi ya da yaş gurubu belirlenemeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öykülerde, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır.
3- Yarışmaya katılacak öyküler ve özgeçmiş; 12 punto ile Times New Roman karakterinde, hem kâğıt,
hem de CD’ye kaydedilmiş biçimde hazırlanacaktır. Özgeçmiş, bir adet vesikalık fotoğraf ile küçük bir zarf
içine konulacak olup küçük zarfın üzerinde sadece yarışma kategorisi belirtilecektir. Öyküler (5 nüsha
olarak), küçük zarf ve CD büyük zarfın içine konularak tek zarf halinde teslim edilecektir.
4- Öykü konusu serbesttir.
5- Öykülerin uzunluğu 1,5 satır aralığıyla 5 (A 4) sayfasını geçmeyecek boyutta olacaktır.
6- 4. Kategoride (yarışmaya öykü kitabı ile) katılacak olan yarışmacılar 5 adet öykü kitabı ile yarışmaya
başvuracaktır. 5 adet öykü kitabı, 1 A4 kağıdını aşmayan özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisiyle birlikte
büyük zarfta gönderilecektir.
7- Önceki yıllarda düzenlenmiş öykü yarışmalarımızda eserleri dereceye girenler bu yıl yapılacak öykü
yarışmasına aynı kategoride katılamaz.
8- Yarışmaya gönderilen öyküler ve öykü kitapları iade edilmeyecektir.
9- Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmez.
10- Öyküler Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2
Maslak-SARIYER / İSTANBUL adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile gönderilebilir.
11- Sarıyer Belediyesi yarışmada ödül kazanan eserleri yayınlama hakkına sahiptir.
12- Yarışmada üç kategoride ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir. Ayrıca ilk üç kategoride mansiyon
ödülü verilecektir.
13- Dördüncü kategoride Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü “ verilecektir.
14- Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya ya da
başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup
hukuki sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.
15- Yarışmaya son başvuru tarihi 19 Nisan 2019
16- Yarışma sonuçları 09 Eylül 2019 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan öykülerin sahipleri
www.sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.
17- Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
18- Yarışmaya öykü gönderen yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:
İbrahim Balcı (Yazar)
Cafer Hergünsel (Yazar)
Tuncay Dağlı (Yazar)
Bilge Karaduman (Yazar)
Murat Gürbüz (Edebiyat Öğretmeni)
3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:
Zeynep Oral (Yazar)
Ayşegül Tözeren (Yazar)
Halil Genç (Yazar)
Özcan Karabulut (Yazar)
ÖDÜLLER:
Yarışmada dereceye girecek öykü sahiplerine şu ödüller verilecektir:
1.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 1500 TL
İKİNCİYE: 1000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 750 TL
MANSİYON: 500 TL
2.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 2000 TL
İKİNCİYE: 1000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 750 TL
MANSİYON: 500 TL
3.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 5000 TL
İKİNCİYE: 3000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 2000 TL
MANSİYON: 1000 TL
4. KATEGORİ
Fakir BAYKURT Öykü Kitabı Ödülü: 5000 TL
YARIŞMA TAKVİMİ
SON BAŞVURU: 19 Nisan 2019
SONUÇLARIN İLANI: 09 Eylül 2019
İLETİŞİM: Çağrı Merkezi: 444 1 722/ Özcan AYDIN Dahili:3313

E- Posta: kulturvesosyalisler@sariyer.bel.tr Web: www.sariyer.bel.tr

 

Kas 222018
 

Bilgi Evleri 5. Öykü Yarışmasıİnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumlar yazmaya yönelenlerin, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını destekleyen Zeytinburnu Bilgi Evleri Öykü Yarışması başlıyor.

Gençlerle Baş Başa Sohbetleri, Kitap Okuma Saatleri, Kitap Okuma Yarışması gibi faaliyetlerle Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kitap sevgisiyle birlikte okuma alışkanlığını da kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, gelenekselleşen Öykü Yarışması’nı bu yıl 5. defa düzenliyor. İnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumlar yazmaya yönelenlerin, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını desteklemeyi hedefleyerek düzenlenen Öykü Yarışması; dilimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanmayı, özellikle de öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.

SON TARİH 9 OCAK 2019

Konusu serbest olan öykü yarışmasında, yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayınevine gönderilmemiş olması gerekiyor. Öykü yarışması 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri (1. Grup), lise öğrencileri (2.Grup), üniversite öğrencileri ve yetişkinler (3. Grup) olmak üzere üç farklı grupta gerçekleştirilecek. Yarışmaya gönderilecek olan eserlerin 9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Bilgi Evlerine teslim edilmesi gerekiyor. Yarışmacıların en fazla iki eserle katılabilecekleri öykü yarışmasının jüri başkanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı yapacak. Jüride Cemal Şakar, Sedat Demir, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Handan Acar Yıldız ve Burcu Bayer ve edebiyat dünyamızın kıymetli yazarlarından oluşan bir kurul yer alıyor.

ESERLER KİTAPLAŞTIRILACAK

Jüri değerlendirmesi sonucunda 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile her grupta 1. olan eser sahiplerine 5.000 TL, 2. olan eser sahiplerine 3.000 TL, 3. olan eser sahiplerine 2.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler haricinde her grupta beşer eser sahibi de 500 TL’lik teşvik ödülünün sahibi olacak. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri dereceye giren öyküleri bir kitap haline getirerek yayımlayacak. Böylelikle katılımcılar, öykülerinin ölümsüzleştirildiği paha biçilemez bir ödülün de sahibi olacaklar.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:

413 11 11

Dâhilîler:
Sümer Bilgi Evi: 3211
Beştelsiz Bilgi Evi: 3212
Yeşiltepe Bilgi Evi: 3213
Veliefendi Bilgi Evi: 3214
Seyitnizam Bilgi Evi: 3215
Merkezefendi Bilgi Evi: 3216
Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi: 3217

Tem 062018
 

55.ULUSAL 29. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN

ŞİİR YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

2018

12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde ‘HECE VEZNİ ve SERBEST VEZİN’’ Dallarında şiir yarışmaları düzenlenmiştir.

Madde-1 Her iki yarışmanın konusu; Hacı Bektaş Veli sözü “Bütün yaratılmışlar tek bir insan gibidir”.

Madde-2 Yarışmaya Katılma Koşulları;

Yarışmaya katılan şiirlerin hiçbiri yayınlanmamış olması ve bir yarışmaya katılmamış olması gerekir,
Yarışmalara en çok üç şiir ile katılına bilir. (ayrı, ayrı), Her şiir iki nüsha olacaktır.
Yarışmacılar şiirlerinde açık isim ve mahlaslarını kullanmayıp rumuz kullanacaklardır,
Yarışmacılar şiirlerini daktilo, bilgisayar veya okunaklı olarak el yazısı ile yazabilirler.
Şiirler ayrıca Cd ile gönderilecektir.
Yarışmaya hangi dalda katıldıklarını şiir zarfını üzerine yazılacak.
Madde-3 Teslim Şekli;

Yarışmacılar ad, soyadı, mahlası, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine’’Rumuzu, şiirin adını yazacaklar, üzerine yine sadece ‘’Rumuz’’ yazılı ikinci bir zarfa şiirini koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı üçüncü bir zarfın içine koyarak 01 Ağustos 2018 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesi’ne teslim edecekler. Şiirlerini posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.

Madde-4 Değerlendirme;

Madde 3’e göre teslim edilmiş şiir zarfları ile rumuz zarfları ayrılarak şiir zarfları 10 Ağustos 2018 tarihine kadar Jüri Üyelerine bir tutanakla teslim edilecektir. Jüri değerlendirmesini yaparak şiirlerle rumuzları yazılı tutanağı 01 Ekim 2018 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Yarışmanın sonucu www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu kendisinde bulunan rumuz zarflarını açarak dereceye girenlere ödüllerin verilmesi konusunda tebligatta bulunacaktır.

Madde-5 Ödüller

1.ye 600 ¨

2.ye 500 ¨

3.ye 400 ¨

2 Tane Mansiyon olarak tespit edilmiştir.

Madde-6 Posta Adresi

Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)

Cemalettin Çelebi Cad. No:1

50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR

55.ULUSAL 29. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN; KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2018

12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Hacıbektaş’ta yapılacak olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Kısa Öykü yarışması düzenlenmiştir.

Madde1- Yarışma konusu; Hacı Bektaş Veli sözü “Bütün yaratılmışlar tek bir insan gibidir”.

Madde2- Yarışmaya katılma koşulları;

Yarışmaya katılacak öykülerin yayınlanmamış ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması,
Öykülerin ‘’kısa öykü’’ kapsamında olması,
Öykülerin daktilo veya bilgisayarla yazılmış olması gerekmektedir,
Her yarışmacı ancak bir öykü ile katılabilir,
Yarışmacılar öykülerinde açık isimlerini değil rumuz kullanacaklardır,
Her öykü dört nüsha olarak düzenlenecektir.
Öyküler Ayrıca Cd de gönderilecektir.
Madde-3 Teslim Şekli;

Yarışmacılar ad, soyadı, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine rumuzunu ve öykünün adını yazacaklar, üzerine yine sadece ‘’Rumuzu’’ yazılı ikinci bir zarfa öyküyü koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı üçüncü bir zarfın içine koyarak 01 Ağustos 2018 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.

Madde-4 Değerlendirme;

Maddede belirtilen usule göre teslim edilmiş öykü zarfları ile rumuz zarfları ayrılarak öykü zarfları 10 Ağustos 2018 tarihine kadar seçici kurul üyelerine ayrı ayrı teslim edilecektir. Seçici kurul üyesi kendisine gönderilen öyküleri değerlendirerek sonuç raporunu en geç 01 Ekim 2018 tarihine kadar Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na göndereceklerdir. Gelen bu değerlendirmeleri Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu açarak dereceye girenleri belirleyecek, www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Madde 5- Ödüller;

1.ye 700.¨

2.ye 600.¨

3.ye 500.¨ olarak tespit edilmiştir.

Madde-6 Posta Adresi

Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)

Cemalettin Çelebi Cad. No:1

50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR

Tem 062018
 

 

“Şehr-i Cananımız Giresun’a Özlem”

Giresun Kültür & Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD)

 1. ULUSLARARASI ÖYKÜ YARIŞMASI

Yarışmanın Adı: “28.08.2018 Dünya Giresun’lular Günü / Uluslararası Giresun Temalı Öykü Yarışması.”

Yarışmanın Konusu: “Şehr-i Cananımız Giresun’a Özlem”

Yarışmanın Amacı: Tüm Dünyada Yaşayan Tüm Giresun’luları Her Yılın 28 Ağustos Tarihinde Bir Araya Getirmek. Bu Günde, Dünyanın ve Türkiye’nin Belirli Merkezlerinde Yürüyüşler, Paneller ve Edebi Yarışmalarla Birliktelik Ruhu Oluşturmak. Çeşitli Sanat, Edebiyat ve Kültür Ortamları Meydana Getirmek. Giresun’un Zengin Kültürel, Sanatsal, Turistik Öğelerini Tüm Dünyaya Tanıtmak, Bilinirliğine Katkı Sunmak. Giresun’lu Yeni Edebiyatçılara Bu Mecrada Yol Açmak, Yeni Yeteneklerin Gün Yüzüne Çıkarılmasına İmkan Sağlamak.

Yarışmanın Hedef Kitlesi: Tüm Dünyada Yaşayan Giresun’lular.

YARIŞMANIN ŞARTLARI :

1- Yarışmaya Giresun İli İçinden ve Dünyanın Her Yerinden Giresun’lular Katılabilir.

2- Her Yarışmacı Yarışmaya Bir Eserle İştirak Edebilir.

3- Eserler; 01 Ağustos 2018 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar aretiaspuga@hotmail.com İnternet Adresine Hotmail Yolu İle Gönderilecektir.

4- Eserler, öykü formunda ve “Şehr-i Cananımız Giresun’a Özlem” konusunda olacak, sayfa ve biçim sınırlamasına tabi olmayacaktır. Eser Sahipleri; Ad-Soyad, İletişim Numaralarını ve Açık Adreslerini Eserle Birlikte Göndermek Zorundadır.

DEĞERLENDİRME KURULU :

1- Yarışmaya gönderilen Eserler, Son Katılım Tarihi Olan 01 Ağustos 2018 Günü Akşamı “Giresun Kültür&Sanat ve Turizm Derneği” Yönetim Kurulunun; Yazar, Şair, Akademisyen ve Sanatçılarından Oluşan Jürisi Marifetiyle Değerlendirmeye Alınacaktır.

2- Katılım Şartlarına Uymayan Eserler Yarışma Dışı Bırakılacaktır.

3- Yapılan Değerlendirmeler Neticesinde Sonuçlar; 10 Ağustos 2018 Tarihinde Kazananlara Bildirilecektir. Yarışmaya Katılan Eserler; Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, 1 Adet Mansiyon ve 1 Adet “Özendirme,” 1 Adette “Jüri Özel Ödülü” Olmak Üzere 6 Ayrı Ödül Verilecektir.

4- Yarışma Ödülleri, “28.08.2018 Dünya Giresun’lular Günü”nde, Yeri Daha Sonra Açıklanacak Olan Özel Bir Gecede Giresun’da Sahiplerine Verilecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

Giresun Kültür & Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu