Öykü » KURŞUN KALEM

Öykü

Eyl 122020
 

T.C Tarsus Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Herkes İçin Sıfır Karbon
Salınımlı Hareketlilik” teması ile öykü yarışması düzenliyor. Yarışma 14-18 yaş aralığı ile 18 yaş üstü olarak iki kategoride düzeblenecek.

 

T.C TARSUS BELEDİYESİ ÖYKÜ YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

Madde 1: Öykü Yarışmasının Amacı

“16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Herkes İçin Sıfır Karbon
Salınımlı Hareketlilik” teması ile farkındalık yaratmaktır.

Madde 2: Öykü Yarışmasının Konusu

“Tarsus İçin Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” tir.

Madde 3: Öykü Yarışması Katılım Koşulları

3.1 Yarışma 14-18 yaş aralığı ile 18 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.
3.2 Yarışmaya katılan öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
3.3 Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen
başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3.4 Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü
kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi,
uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
3.5 Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3.6 Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
3.7 Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 4: Öykü Formatı İle İlgili Koşullar

4.1 Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
4.2 Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
4.3 Öykü adı ve öyküyü yazan kişinin rumuzu, öykünün başında belirtilmelidir.

Madde 5: Öykü Gönderim Koşulları

 

5.1 Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların
formu eksiksiz doldurması gerekmektedir.
5.2 Öykü ve Başvuru Formu PDF formatında kenttarihi@tarsus.bel.tr adresine eposta ile
gönderilecektir.
5.3 Başvuru formu ıslak imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır.
5.4 Yarışmaya katılacak öykünün her sayfası yazarı tarafından paraflanmalıdır ve PDF
formatında yollanmalıdır. Öykünün Word formatında bir kopyası da e-posta ile
gönderilmelidir.
5.5 E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit
epostası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Tarsus Belediyesi
sorumlu değildir.

Madde 6: Öykü Yarışması Şartnamesi

6.1 Öykünün konusu, “Tarsus İçin Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” ile alakalı olmalıdır.
Türkçe yazılmalıdır.
6.2 Başvuruların şartnameye uygunluğu, Tarsus Belediyesi ön inceleme kurulu tarafından
format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul
değerlendirilmesine alınmayacaktır.
6.3 Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden
geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer
görülen kişilere ödülleri, daha sonra duyurusu yapılacak bir törenle verilecektir.
6.4 Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının
süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Tarsus Belediyesi’ne geçmiş
olduğunu kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Tarsus Belediyesi, yarışmaya katılan öyküler
üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da
süresiz ve koşulsuz olarak Tarsus Belediyesi’ne ait olup; yarışmaya katılanlar tarafından geri
istenemeyecektir.
6.5 Yarışmaya katılan eserler, yayınlanmaya değer bulunması durumunda kitap olarak
yayınlanacaktır. Ödül alan eserler ile ödül alamayan ve dikkat çeken öyküler de hazırlanacak
öykü kitabında yer alabilir.
6.6 Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde
editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler
değerlendirme dışı bırakılabilir.
6.7 Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya
edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda
bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını
kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül geri alınır
6.8 Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi,
yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi
özellikler aranacaktır.
6.9 Tarsus Belediyesi’ne son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6.10 Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.
6.11 Tarsus Belediyesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6.12 Yarışmacılar yarışma başvuru formunu doldurup imzalayacaklardır.

Madde 7: Ödül

Birinci: Bisiklet

Madde 8: Yarışma Takvimi

İlk Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2020
Son Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2020
Sonuçların Açıklanması: 01 Ekim 2020
Madde 9:
Seçici Kurul
Nihat ÇAPAR (Yazar – Yönetmen)
Halil AKSOY (Emekli Öğretmen – Yazar)
Harun DOĞAN (Araştırmacı – Yazar)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Madde 10: Yarışma Sekretaryası

Başvuru sahipleri, yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmek için Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’ne ait
aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
Tel: 0324 616 34 98 (Dahili 1465)
Adres: Tozkoparan Zahit. Mah. Kasım Gülek Bulvarı Tarsus Belediyesi Tesisleri
E-mail: kenttarihi@tarsus.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayınız

Ağu 192020
 

1. Ulusal Şiir ve Öykü Yarışması

Amaç:

Türk edebiyatına yeni edebiyatçılar kazandırmak, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak, sanat üretmeye teşvik etmek, dil duyarlılığını arttırmak ve yazınsal becerileri geliştirmek amacıyla Fikiroloji Dergi’si şiir ve öykü dallarında bir yarışma düzenlemektedir.

Yazmayı kendine uğraş edinenlerin şiir ve öykülerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, bu konudaki çalışmaları desteklemek, geleceğin şair ve yazarlarının keşfedilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2020

Dereceye Girenlerin Açıklanma Tarihi: 15 Eylül 2020

Yarışmanın Konusu: Serbest.

Yarışmaya Katılım Şekli: E-posta.

Yarışmadaki Kısıtlar: İsteyen Herkes Katılabilir.

Başvuru ve Eser Teslimi:

Eserlerinizi info@fikirolojidergi.com e-postasına gönderebilirsiniz. Ön elemeden sonra eseriniz yarışma şartlarındaki gereklilikleri taşıyor ise sitemizde ve bir sonraki (4.) sayımızda yayınlanacaktır. Yalnızca jüri tarafından onaylanan eserler ödüllendirilecektir.

Şiir Yarışma Şartları:

1. Yarışmaya isteyen herkes katılabilir.
2. Katılımcılar en az 1, en fazla 2 şiir ile yarışmaya katılabileceklerdir.
3. Konu serbesttir. Ancak, kendi yazdığınız şiir ya da şiirlerle yarışmaya katılabilirsiniz. Kendinize ait olmayan şiir/şiirlerle yarışmaya katılmanızın tespit edilmesi durumunda dereceye girmiş olsanız bile, koşullara uymamanız ve emek hırsızlığı yapmanız nedeniyle yarışma dışı bırakılırsınız.
4. Yarışmaya gönderilecek şiir/şiirlerin daha önce başka bir mecrada yayınlanmamış ve basılmamış olması gerekmektedir.
5. Şiirler; gramer ve üslup bakımından bozukluk içermemelidir. Türkçe’nin doğru kullanımına azami ölçüde dikkat edilmelidir.
6. İçeriğinde ırkçı, aşağılayıcı, küfür ve herhangi bir uygunsuz ifade bulunan şiirlerin her türlü sorumluluğu eser sahibine ait olup değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Şiir/şiirlerde kesinlikle herhangi bir siyasi parti lideri, siyasi içerik ve siyasi söylem içerikli kelime veya düşünce olmamalıdır.
8. Yarışmacılar bu yarışmaya katılmakla ödül alan şiirlerinin süresiz olarak ve şartnamede belirtilen ödül miktarının dışında herhangi bir karşılık (telif hakkı vb.) talep etmeden, fikirolojidergi.com ve Fikiroloji Dergisi tarafından kullanılmasına izin verilmiş sayılacaktır.
9. Yarışmaya katılacak eserler yalnızca e-posta yoluyla kabul edilebilir.
10. Yarışmaya katılmak için herhangi bir katılım ücreti ödenmesi istenmemektedir.
11. Dereceye girenler “dergifikiroloji” İnstagram hesabından ve “www.fikirolojidergi.com” sitesinden açıklanacaktır.
12. Yarışmaya katılacak şiir/şiirler; A4 boyutunda, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 aralık bilgisayar (Word) formatında hazırlanarak tek dosya halinde info@fikirolojidergi.com adresine gönderilmelidir. Dosyanın en alt kısmında yarışmacının adı soyadı ve mail adresi bulunmalıdır. Herhangi bir satır ve sayfa uzunluğu şartı yoktur.

Şiir Yarışması Ödülleri:

• Birincilik Ödülü: 75 TL + Nazım Hikmet Ran – İlk Şiirler kitabı
• İkincilik Ödülü: 40 TL + Ümit Yaşar Oğuzcan – Tüm Şiirler kitabı
• Üçüncülük Ödülü: Faruk Nafız Çamlıbel – Han Duvarları kitabı

Öykü Yarışma Şartları:

1. Yarışmaya isteyen herkes katılabilir.
2. Katılımcılar en az 1, en fazla 2 öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir.
3. Konu serbesttir. Ancak, kendi yazdığınız öykü ya da öykülerle yarışmaya katılabilirsiniz. Kendinize ait olmayan öykü/öykülerle yarışmaya katılmanızın tespit edilmesi durumunda dereceye girmiş olsanız bile, koşullara uymamanız ve emek hırsızlığı yapmanız nedeniyle yarışma dışı bırakılırsınız.
4. Yarışmaya gönderilecek öykü/öykülerin daha önce başka bir mecrada yayınlanmamış ve basılmamış olması gerekmektedir.
5. Öyküler; gramer ve üslup bakımından bozukluk içermemelidir. Türkçe’nin doğru kullanımına azami ölçüde dikkat edilmelidir.
6. İçeriğinde ırkçı, aşağılayıcı, küfür ve herhangi bir uygunsuz ifade bulunan öykülerin her türlü sorumluluğu eser sahibine ait olup değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Öykü/öykülerde kesinlikle herhangi bir siyasi parti lideri, siyasi içerik ve siyasi söylem içerikli kelime veya düşünce olmamalıdır.
8. Yarışmacılar bu yarışmaya katılmakla ödül alan öykülerinin süresiz olarak ve şartnamede belirtilen ödül miktarının dışında herhangi bir karşılık (telif hakkı vb.) talep etmeden, fikirolojidergi.com ve Fikiroloji Dergisi tarafından kullanılmasına izin verilmiş sayılacaktır.
9. Yarışmaya katılacak eserler yalnızca e-posta yoluyla kabul edilebilir.
10. Yarışmaya katılmak için herhangi bir katılım ücreti ödenmesi istenmemektedir.
11. Dereceye girenler “dergifikiroloji” İnstagram hesabından ve “www.fikirolojidergi.com” sitesinden açıklanacaktır.
12. Yarışmaya katılacak öykü/öyküler; A4 boyutunda, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 aralık bilgisayar (Word) formatında hazırlanarak tek dosya halinde info@fikirolojidergi.com adresine gönderilmelidir. Dosyanın en alt kısmında yarışmacının adı soyadı ve mail adresi bulunmalıdır. Herhangi bir satır ve sayfa uzunluğu şartı yoktur.

Öykü Yarışması Ödülleri:

• Birincilik Ödülü: 75 TL + Sabahattin Ali – Sırça Köşk kitabı
• İkincilik Ödülü: 40 TL + Cengiz Aytmatov – Dişi Kurdun Rüyaları kitabı
• Üçüncülük Ödülü: Montaigne – Denemeler kitabı

 

Tem 232020
 

Ayasofya

AYASOFYA CAMİİ

Kurmaca Hikaye Yarışması

Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Eylül 2020

Yarışmanın toplam para ödülü:

1.lik ödülü: 5.000 TL

2.lik ödülü: 3.000 TL

3.lük ödülü: 1.000 TL

Yarışmanın konusu: Bir bölümü Ayasofya Camii’nde geçen kurmaca hikaye.

Yarışmanın katılım şekli: E-Posta, Posta

 

Amaç:
Toplumda ‘’Ayasofya Camii hakkında bilgi ve  farkındalık düzeyini yükseltmek, konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin bakışı yansıtan hikâyelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gençlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

 

Öykü Yarışması Katılma Koşulları

 1. Yarışma kalemine güvenen herkes katılabilir.
 2. Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 3. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 5. Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.
 6. Hikaye en az 10 en fazla 40 sayfa olmalıdır.
 7. Yarışmaya 35 yaşının üstündekiler katılamaz.
 8. Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

Öykü Yarışmasına Gönderilecek Eserde Arananlar

 1. Öykünün konusu ‘’AYASOFYA CAMİİ” ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak en az 10 en fazla 40 sayfa olmalıdır.
 2. Yarışmaya katılacak öyküler; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak mail olarak başvuru yapılmalıdır.
 3. Yarışmacılar yarışma ile ilgili internet sitemizdeki başvuru formunu doldurup yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışmaya gönderilen öyküler Ayasofya Camii öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını da saklı tutar.
 5. Başvuru için (www.gencmusiad.org.tr)

Öykü Yarışması Takvimi

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 24 TEMMUZ 2020
 • Başvuru Bitiş Tarihi: 1 EYLÜL 2020
 • Sonuç Bildirimi: 03 EKİM 2020
 • Ödül Töreni Gecesi: Sonuç bildirimiyle birlikte açıklanacaktır.

Öykü Yarışması Ödüller

 • 1.lik ödülü: 5.000 TL
 • 2.lik ödülü: 3.000 TL
 • 3.lük ödülü: 1.000 TL‘dir.

Özel Koşullar:

1.    Yarışma başvuru belgesindeki sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır.

2.    Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk hikaye sahibine aittir.

3.    Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

4.    Telif Hakları; Yarışmada dereceye giren ve basılmaya değer görülen öykülerin telif hakkı eser sahibi ile birlikte süresiz olarak MÜSİAD’a ait olacaktır. MÜSİAD, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.

 

Başvuru için tıklayınız

Tem 202020
 

Öykü yarışması2017 yılında vefat eden Köy Enstitüsü mezunu öğretmen, öykü ve roman yazarı Neşet Tınaztepe adını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlemiştir.
Yarışmanın konusu: Serbesttir.
Yarışmaya bir öykü ile katılanacaktır.
Yarışmaya katılanın öykü üzerinde kimliği olmayacak, rumuz ile katılınacaktır. Öykünün ilk sayfasının sağ üst köşesine rumuz yazılacak, Ayrı bir sayfada da Rumuz, Adı, Soyadı, e-posta adresi, telefonu bilgileri yer alacaktır.
Öyküler bilgisayar ile 12 punto ile yazılmış, üç sayfayı geçmeyecektir.
Öyküler. esk.sanatdernegi@gmail.com adresine mail üzerinden gönderilecektir.
Son katılma tarihi: 30 Eylül 2020
Ödüller: Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve 2 Adet Mansiyon’a plaket. Seçici kurulun Başarılı bulduğu yayınlanabilir 10 öyküye Başarı Belgesi verilecektir.
Ödüller 14 Kasım 2020 günü Eskişehirde verilecektir.
Ödül alan öyküler “Eskişehir Sanat” dergisinde yayınlanacaktır..
Bilgi için: esk.sanatdernegi@gmail.com

Yarışma Duyurusunu Eskişehir Sanat Derneği Sitesinde Görmek İçin Tıklayınız