Tem 062018
 

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri’ne başvurular başladı. Tudem Edebiyat Ödülleri 16. yılında hem yetişkin hem çocuk edebiyatı alanlarında verilecek. 

İlk kez 2017 yılında yetişkin edebiyatı alanında verilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 16. yılında yine bir ilke imza atarak hem yetişkin hem çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında eserlere verilecek.

Eş zamanlı olarak düzenlenecek yarışmalarda birincilere 10.000 TL, ikincilere 7.500 TL, üçüncülere 5.000 TL para ödülünün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri verilecek.

Son katılım tarihi 2 Kasım 2018 olan yarışmada ödül alan eserlerin Tudem Yayın Grubu’nun Delidolu ve Tudem Edebiyat markaları tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

Tudem Yayın Grubu’nun 34 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Son Başvuru Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi

Seçici Kurul: Yetişkin Edebiyatı Seçici Kurul
Ali Bulunmaz, Fatih Altuğ, Mehmet Atilla, Seval Şahin, Sezgin Kaymaz

Çocuk Edebiyatı Seçici Kurul
Karin Karakaşlı, Miyase Sertbarut, Nilay Özer, Safter Korkmaz, Toprak Işık

Kas 222017
 

tudem-edebiyat-odulu-roman-2017

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 15. yılında ilk kez yetişkin edebiyatı alanında ve roman dalında verilecek.

Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunuyor. Yarışmada ödül alan eserlerin Tudem yayın grubunun yetişkin markası Delidolu tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

Eserler 15 Aralık 2017’ya kadar Tudem Yayın Hizmetleri adresine kargo ya da posta yoluyla gönderilmiş olacak.

Seçici Kurul:

Feyza Hepçilingirler, Özcan Karabulut, Faruk Duman, Kemal Varol, Hakan Bıçakcı

Şartname için tıklayınız.

Kas 132016
 

ROMAN, HİKAYE, RESİM VE SENARYO YARIŞMASI

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Milli Düşünce Merkezi (MDM) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Türk Edebiyatı Vakfı ve Panama Yayıncılık Türk milli kültürüne hizmet etmek amacıyla Hikâye, Senaryo, Roman ve Resim Yarışması açmışlardır.

YARIŞMANIN AMACI: 
Sekretarya çalışmaları Milli Düşünce Merkezi tarafından yürütülecektir.

YARIŞMA GENEL ŞARTLARI:

1. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mayıs 2017’dir. Bu tarihten sonra gelecek eserler kabul edilmeyecektir
2. Eserler iade edilmeyecektir.
3. Yarışma konuları özel şartlar bölümlerinde belirtilmiştir.
4. Gönderilecek eserler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
5. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
6. Katılım bir (1) eserle sınırlandırılmıştır, metne dayalı olanlar için sayfa sınırlaması yoktur. (Resim yarışması için Resim Yarışması Özel Şartları bölümünde ayrıca belirtilmiştir.)
7. Eserler Türkiye Türkçesi ile yazılacaktır.
8. Her yarışmacı, eserini bir nüsha yazılı olarak aşağıdaki adrese elden veya postayla gönderecektir.
Adres: Millî Düşünce Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Özveren Sokağı, Nu: 2/2, Demirtepe – Kızılay / ANKARA
9. Eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının gerçek ismi ve kimlik bilgileri bulunmayacaktır. Eserlerin kapak sayfasında yazar ismi olarak eser sahibinin seçeceği bir rumuz kullanılacaktır.
10. Yarışmacı ad, soyad, telefon (cep, ev, iş), adres ve e-posta bilgilerini, kullandığı rumuzu ve eserine verdiği ismi kapalı bir zarf içinde, ayrıca gönderecektir.
11. 7. Maddede belirtilen eser dosyaları ve 9. Maddede belirtilen bilgiler elektronik posta ile yarisma2017@gmail.com adresine ayrıca gönderilecektir. Romanlar Word veya benzer formatta olacak, bilgiler ise e-posta metnine yazılacaktır.
12. Sonuçlar 26 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak, ödüller daha sonra bildirilecek tarih ve yerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
13. Yarışmaya, Seçici Kurul üyeleri, Millî Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı ve İLESAM Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
14. Yarışmaya katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Yarışma Sekretaryasına göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
15. Bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılır.
16. Yarışma Seçici Kurulu, yarışma dallarında kısmen ya da tamamen; ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

ROMAN YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI:

1. Romanın teması Türk Milletinin ölümsüz evladı büyük devlet adamı Rauf DENKTAŞ olacaktır. Eserde Rauf Denktaş’ın hayatı, fikirleri ve mücadelesinin tamamı veya bir parçası biyografik roman kurgusu içinde verilecektir.

2. Ödüller: 
Birinciye 5000 TL
İkinciye 3500 TL
Üçüncüye 3000 TL

3. Ödül kazanan eserler, PANAMA Yayıncılık tarafından basılacaktır.

4. Yarışmaya gönderilecek eserler:
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN,
Prof. Dr. Leyla KARAHAN
İsa KOCAKAPLAN
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Mehmet Nuri PARMAKSIZ’dan
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.


HİKÂYE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI

1. Hikayeler serbest temalı olacaktır.
2. Dereceye giren eserler Türk Edebiyatı Dergisinde yayınlanacaktır. 
3. Ödüller: 
Birinciye 500 TL
İkinciye 300 TL
Üçüncüye 200 TL
Mansiyon (2 adet) 150 TL

4. Yarışmaya gönderilecek eserler:

Orhan YENİARAS
Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN
Pehlivan UZUN 
Doç. Dr. Ayfer YILMAZ
Durak Turan DÜZ’den 
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

RESİM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI
1. Yarışmanın konusu Türk Milletinin büyük destanı Ergenekon’dur.
2. T.C. vatandaşı tüm sanatçılara açıktır.
3. Yarışmaya; tuval üzerine yağlı boya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan eserler kabul edilecektir.
4. Gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenarları 90 cm’den küçük, büyük kenarları 200 cm’den büyük olmayacaktır.
5. Yarışmaya; her sanatçı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya yayınlanmamış en fazla 2 (iki) eser ile katılabilir.
6. Her yarışmacı, yarışmaya katılacağı eserleri ve önceki dönem çalışmalarından oluşan en az 5 (beş) farklı eserinin yüksek çözünürlüklü görselini (fotoğrafını), Genel Şartların 7. Maddesinde belirtilen adrese 03 Mayıs 2017 tarihine kadar, kargo veya elektronik posta ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. 
7. Seçici Kurul tarafından ön değerlendirme; bu görseller (fotoğraflar) üzerinden yapılacaktır. Öndeğerlendirme sonuçları sanatçılara bildirildikten sonra belirlenen resimler; sergilenmeye hazır bir şekilde çerçeveli veya kenarları çıtalanmış olarak arka yüzünde; eserin adı, boyutları, çalışılan tekniği, sanatçının adı, soyadı, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini içeren (A4) boyutunda bir etiket yapıştırılmış olarak 05 Haziran 2017 tarihine kadar elden teslim edilecek veya posta/kargo ile gönderilecektir. 
8. Posta veya kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu katılımcılara aittir. Teslimat ve nakliye esnasında doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan ötürü yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu olmayacaktır.
9. Seçici Kurul, son değerlendirmesini; gerçek resimler üzerinden yaparak, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü dereceye giren yarışmacıları belirleyecektir. Ayrıca, jüri teşvik ödülü için bir eser seçilecektir. Eser seçimindeki oylamada eşitlik halinde Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN’ın tercihi belirleyici olacaktır.
10. Yarışma sonunda dereceye giren resimler; bütün telif hakları ile birlikte yarışmayı düzenleyen kuruluşlara devredilmiş olacaktır Kuruluşlar bu eserleri (resimleri) tüm etkinliklerinde afiş, katalog, broşür, çoğaltma (Reprodüksiyon) v.b. her türlü tanıtım işlerinde kullanma, gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere, 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaklardır.
11. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye layık görülen resimler; yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından belirlenecek tarihler arasında ve uygun görülen bir yerde sergilenecektir. 
12. Eserler, yarışmanın sonuçlanması ve sergilenmelerini müteakip bir ay içerisinde Yarışma sekretarya adresinden teslim alınabileceği gibi, posta ve kargo ile gelenler; kargo masrafları ve her türlü sorumluluk sanatçıya ait olmak üzere kendilerine gönderilecektir.

13. ÖDÜLLER:
Birinciye 5000 TL
İkinciye 3500 TL
Üçüncüye 3000 TL
Jüri Teşvik Ödülü 1500 TL

14. Yarışmaya gönderilecek eserler:

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Akademisyen-Sanatçı (Eski Dekan)
Engin KORKMAZ, Akademisyen-Sanatçı
Mehmet SUBAŞI, Galerici
Ahmet YAVUZ, Koleksiyoner 
Hatice GÜLENSOY, Grafiker – Sanatçı
Sertap YEĞİN, Sanatçı
Orhan UMUT Sanatçı
Fatih KARAKAŞ, Sanatçı
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

SENARYO YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI:
1. Eser, dramatik belgesel tekniğine uygun yazılacaktır..
2. Tema; Balkan, Kafkas, Ahıska, Irak ve Suriye Türkleri ile Kırım Türklerinin yaşadığı GÖÇ, SÜRGÜN, KIRGIN olacaktır 
3. Ödüller:
Birinciye 3000 TL
İkinciye 2000 TL
Üçüncüye 1500 TL

4. Yarışmaya gönderilecek eserler:
Yağmur TUNALI
Mehmet ATAY
Turgay BOSTAN
Özcan ÜNLÜ
Raşit DEMİRTAŞ’dan
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

May 222016
 

 

yılınpolisiyeromanıtek-300x122221B Dergi, yayımlanmış polisiye romanlar için yazarların ve yayınevlerin başvurabileceği “221B Yılın Polisiye Romanı Ödülü” ve henüz yayımlanmamış polisiye roman dosyaları için “221B Polisiye İlk Roman Ödülü” olmak üzere iki kategoride yarışma düzenliyor.

221B Yılın Polisiye Romanı Ödülü

Koşullar ve Açıklamalar:

 • 2016 yılı içinde yayımlanmış polisiye romanların yazarları ya da yayıncıları başvuru yapabilir.
 • Başvurunun yapılabilmesi için, başvuru yapılan her bir romanın 7’şer adet kopyasının başvuru formuyla birlikte Mylos Yayın Grubu – Moda Cad. Zuhal Sok. Banu Apt. No:1 D:1, Kadıköy/İstanbul adresine kargo ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yayıncılar için 2016 yılında yayımlanmış olmak üzere adet sınırlaması yoktur.
 • Son başvuru tarihi 15 Kasım 2016 olarak belirlenmiştir.
 • Kazanan eser, “gerekçeli” sebebiyle birlikte 2017 Mart ayında gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacaktır.
 • Yarışma jürisinde yer alan isimler: Ömer Türkeş, Sevin Okyay, Ceyhan Usanmaz, Hüseyin Çukur, Yankı Enki; Onursal Jüri ise Erol Üyepazarcı.

221B Polisiye İlk Roman Ödülü

Koşullar ve Açıklamalar:

 • 221B Polisiye İlk Roman Ödülü’ne başvuracak dosyaların daha önce yayımlanmamış olması
 • Yayımlanmamış dosyası/dosyaları olan yazarlar, en fazla 2 eserle birlikte dosyalarını ve bu formu eksiksiz bir şekilde doldurarak bilgi@221bdergi.com adresine “İlk Roman Ödülü Katılım” konulu bir e-postayla göndererek başvuru yapabilirler.
 • Tarafımıza ulaşan dosyalar, bir ön okuma sürecinden geçecek ve seçilen eserler jüriyle paylaşılacaktır.
 • Adaylar, başvurularını şahsen yapacak, dosyalarını e-posta yoluyla göndereceklerdir.
 • Aşağıdaki formun en altında belirtilen yere mutlaka imza atılmalı, imzalı nüsha kargo, posta veya taratarak e-posta yoluyla tarafımıza iletilmelidir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Ekim 2016 olarak belirlenmiştir.
 • 28 Şubat’ta toplanacak jüri, kazanan eseri belirleyecektir. Kazanan eser, “gerekçeli” sebebiyle birlikte 2017 Mart ayında gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak ve aynı yıl içinde Labirent Yayınları veya Mylos Kitap etiketiyle yayımlanacaktır.
 • Yarışma jürisinde yer alan isimler: Algan Sezgintüredi, Derviş Şentekin, Gülce Başer, Özlem Özdemir, Ece Özbaş, Esmahan Aykol ve Onursal Jüri Erol Üyepazarcı.

Başvurmak için>>>

http://www.edebiyathaber.net/221b-dergiden-polisiye-roman-odulleri/

 

Haz 022015
 
Mostar Dergisi, "Geleceğin yazarlarından geçmişin romanlarını bekliyoruz" sloganıyla tarihi roman yarışması başlattı.

Mostar Dergisi, “Geleceğin yazarlarından geçmişin romanlarını bekliyoruz” sloganıyla tarihi roman yarışması başlattı.

Mostar Dergisi, tarihi roman geleneğine katkıda bulunmak üzere ödüllü bir yarışma başlattı

Mostar Dergisi, “Geleceğin yazarlarından geçmişin romanlarını bekliyoruz” sloganıyla tarihi roman yarışması başlattı.

Dergiden yapılan açıklamada dileyenler tarihî gerçekliğe uygun, her türlü polemikten ve ideolojik yaklaşımlardan uzak, yapıcı ve birleştirici özelliklere sahip tarih romanlarla yarışmaya katılabilecek. Yarışma için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2016. Eserlerin kadar mostardergisi@gmail.com adresine teslim edilmesi gerekiyor.

Yarışmada birinci seçilecek eserin sahibine 9 bin; ikinci eserin sahibine 7 bin, üçüncü eserin sahibine ise 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıca mansiyon olarak bazı eser sahiplerine 3 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Okay Tiryakioğlu, Mehmet Raşid Küçükkürtül, Mümin Munis, Mükerrem Mete, Davut Bayraklı, Sabahattin Aydın, Ahmet Kasım Fidan ve Ali Sözer var.

Yarışmanın ödül töreni 29 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak.

 

May 102015
 
2006 dan bu yana düzenlenen yarışma edebiyat dünyasına yeni romancılar kazandırmayı amaçlıyor

2006 dan bu yana düzenlenen yarışma edebiyat dünyasına yeni romancılar kazandırmayı amaçlıyor

Everest Yayınları’nın “gizli romancılara” şans tanımak ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak amacıyla 2006 yılından bu yana düzenlediği “İlk Roman Yarışması”na başvurular başladı.

Cemil Kavukçu, Semih Gümüş, Müge İplikçi, Erendiz Atasü ve İnci Aral’dan oluşan seçici kurulun kararı Eylül 2015’te basın yoluyla açıklanacak.

Yarışmaya katılım koşulları şöyle:
– Daha önce hiçbir edebi türde kitabı yayımlanmamış yazarların ilk romanlarıyla katılabilecekleri yarışmada yaş sınırı yoktur.

– Yarışmaya katılacak kitaplar, daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

– Yarışmaya gönderilecek roman dosyaları, bilgisayarda, A4 boyutunda dosya kâğıdına 12 puntoyla ve bir buçuk satır aralığıyla yazılıp, altı nüsha çoğaltılmış olmalıdır. Bu standart dışında kalan dosyalar değerlendirilmeyecektir. Ayrıca her nüshaya, romanın CD veya disket kopyası ile katılımcının özgeçmişi eklenmelidir.

– Yarışmacılar, yarışmaya tek bir eserle katılabilir.

– Yarışmaya katılmak isteyenlerin dosyalarıyla beraber ayrı bir zarfla kısa yaşamöykülerini, posta ve e-posta adreslerini, telefon numaralarını içeren bilgileri Everest Yayınları, Ticarethane Sok. No: 15 Cağaloğlu-İstanbul adresine APS, kargo veya kuryeyle göndermeleri gerekmektedir.

– Yarışmaya son katılım tarihi 15 Haziran 2015’tir.

– Yarışma sonucu Eylül 2015’de basın yoluyla açıklanacaktır.

– Ödülü alan roman dosyası ekim ayı içinde Everest Yayınları’nca kitaplaştırılacaktır.

– Ödül tutarı 3 bin TL’dir.

– Yarışmada birinci olan romanın beş yıllık telif hakkı yayınevine ait olacaktır.

–– Yarışmaya gönderilen dosyalar iade edilmeyecektir.

May 102015
 

Ebubekir-Hazım-Tepeyran-Roman-Yarışması-e1431115680858-300x149Beşiktaş Belediyesi, Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Yarışması geleneğini sürdürüyor.

Beşiktaş Belediyesi, Niğde Kültür ve Sanat Platformu işbirliğiyle Romancı ve Devlet Adamı Ebubekir Hazım Tepeyran’ın adını yaşatmak ve romancılarımızı desteklemek amacıyla Ebubekir Hazım Tepeyran Roman yarışması düzenliyor.

ROMANCI ve DEVLET ADAMI EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN ANISINA

Ebubekir Hazım Tepeyran, 20. yüzyılın ilk Türk köy romanı Küçük Paşa’yı yazan, Milli Mücadele içinde yer aldığı için idama mahkûm olan, cezası küreğe çevrilen, Cumhuriyet’in ilanıyla serbest kalan, Osmanlı döneminde valilik, bakanlık, Cumhuriyet döneminde milletvekilliği yapmış çok değerli bir yazardır. Öykü ve roman ustası Oktay Akbal’ın büyükbabasıdır. 2011 yılından beri romancı ve devlet adamı Tepeyran’ın anısına düzenlenen yarışma, 2014 yılı itibarıyla Beşiktaş Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Kazananın 5.000 TL’lik para ödülü ile ödüllendirileceği yarışmanın seçici kurulunda ise Doğan Hızlan, Güray Öz, Hikmet Altıntarak, Osman Şahin, Yüksel Pazarkaya ve Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar yer alacak.

Son Katılım Tarihi: 1 Temmuz 2015 Çarşamba, Saat: 17.00
Ayrıntılı bilgi için: (0212) 319 42 42 / 4116

TEPEYRAN ROMAN ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR
2011/Adnan BİNYAZAR, 2012/İnci ARAL, 2013/Sibel K. Türker, 2014/Necati TOSUNER
2015 yılı ödülü, sahibini bekliyor.

KATILIM KOŞULLARI
1- Ödüle Temmuz 2014 – Haziran 2015 tarihleri arasında yayımlanmış bir romanla yazarı başvurabilir.
2- Ödüle yayınevleri de yayımladıkları roman(lar)la başvurabilir.
3- Ödüle tüzel kişiler ve Seçiciler Kurulu üyeleri de aday gösterebilir.
4- Ödüle başvurular açıklanmaz.
5- Ödül sahibine Ödül Plaketi ve 5.000 TL’lik para ödülü TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda düzenlenecek törende sunulur.
6- Aday yapıtlar; 7 kopya olarak, 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ, Tepeyran Roman Ödülü Ödül Koordinatörlüğü – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Nispetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok. No:1 Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilmeli ya da kargo ile ulaştırılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi ve katılım formu için tıklayınız.

http://besiktas.bel.tr/

Mar 072015
 

roman_yarismasi_facepost(1)

 

TUDEM Edebiyat Ödülleri bu yıl roman dalında veriliyor.

Birincilik ödülü olarak 5000 TL, ikincilik ödülü 4000 TL, üçüncülük ödülü 3000 TL ve 1000 TL’lik bir de mansiyon ödülü verilecek.

Seçici kurulda yer alan isimler şöyle:

Habib Bektaş
Sennur Sezer
Betül Avunç
Şeref Bilsel
Zarife Biliz

Yarışma şartnamesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Oca 292015
 

ahmet-hamdi-tanpınar-roman-yarismasi-620x250

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Yarışması bu yıl 14. kez düzenleniyor.

 

 

Edebiyatımızın büyük üstadı Ahmet Hamdi Tanpınar roman yarışması ile anılıyor. Her yıl düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda bu yıl Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Mehmet Tekin, Alim Kahraman, Cem Kalender, Metin Ünal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz yer alıyor. Yarışmanın son katılım tarihi 3 Nisan 2015, sonuçlar ise 22 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacak.

1. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Nisan 2015’dir. Postadan kaynaklı gecikmeden belediyemiz sorumlu değildir. Eserler iade edilmeyecektir.
2. Yarışmaya katılacak eserler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
3. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
4. Tanpınar Edebiyat Yarışması’ndan daha önce ödül alanlar katılamaz.
5. Katılım bir(1) eserle sınırlandırılmıştır, sayfa sınırlaması yoktur.
6. Yarışmada genel veya özel herhangi bir konu belirlenmemiştir. Yazar her türlü konu ve türde yazmakta serbesttir. Eserler Türkçe olarak yazılacak.
7. Her yarışmacı eserini 7 nüsha olarak çoğaltılmış halde ve bununla birlikte metni içeren cd’yi aşağıdaki adrese elden veya postayla gönderecektir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü:
Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 BURSA

8. Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde(veya herhangi bir sayfasında) gerçek kimlik bilgileri yer almayacak, bunun yerine rumuz kullanılacaktır. Yarışmacının ad, soyad, telefon(cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgilerini içeren bilgiler, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.
9. Eserler; Prof. Dr. Abdullah UÇMAN başkanlığındaki; Prof. Dr. Handan İNCİ, Prof. Dr. Mehmet TEKİN, Alim KAHRAMAN, Cem KALENDER, Metin Önal MENGÜŞOĞLU ve İhsan DENİZ’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.
10. Yarışmada dereceye girenlerden; birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 7.500 TL, mansiyon kazanan yarışmacılara ise 3.000’er TL ödül verilecektir.(Toplam 2 mansiyon)
11. Sonuçlar 22 Mayıs 2015 tarihlerinde açıklanacak, ödüller ise düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
12. Jüri’nin yayımlanmaya uygun bulduğu eser veya eserler kitaplaştırılacak. Yayımlanacak eser veya eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecek. Ancak, yayın ve dağıtım hakkı bir yıl süreyle 1. basım için geçerlidir. 1 yıl sonra, eserin basım, yayım ve dağıtım hakkı yazara geçer.
13. Yarışmaya, Bursa Osmangazi Belediyesi mensupları ile Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
Ayrıntılı Bilgi İçin

Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (0224 270 70 42)

E-mail Adresi: kultur@osmangazi.bel.tr

 

 

 

Kas 172014
 

İLESAMTürkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) alanında (KİTAP DOSYASI)  2014 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.

 

YARIŞMANIN AMACI:

– Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler   çıkmasına vesile olmak,

-İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek,

-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,

-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,

-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.

ORGANLAR:

A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2014 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Roman-Hikâye) yarışması Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Doç. Dr. Ayfer Yılmaz, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Arif Bük ve Ziya Demirel’den oluşmaktadır.

C-) SEKRETARYA:“İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir.

Adres:

İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65

Faks: 0 312 419 49 39

www.ilesam.org.tr

 

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmanınson başvuru tarihi, 31 Aralık 2014’tür. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir roman ve bir Çocuk Edebiyatı eseri (Roman ve Hikâye) dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

3.Çocuk Edebiyatı alanı sadece çocuklar için  yazılmış Roman ve Hikâye konusundaki dosyalar için geçerlidir.

 1. Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır.

4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve  A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.

 1. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.
 2. Yarışmanın sonuçları2015 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır.
 3. Yarışmaya katılan dosyalardan amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) türlerinde sadece 1. olan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine1.500 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.
 4. Yarışmanın ödülleri;Mart-Haziran ayı içinde  (2015) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
 5. Yarışmaya katılacak eser dosyaları hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 6. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi  İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
 7. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda,  söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
 8. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

 

ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:

 

İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARAadresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

 

2) 31  Aralık 2014 Başvuruların bitiş tarihi

 

3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2015 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2015 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

 

 

ÖDÜLLER:

 

ROMAN DOSYASI:

 1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

 

ÇOCUK EDEBİYATI (HİKÂYE ve ROMAN) DOSYASI:

 1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

 

(EK-1)

 

 Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.

 

ROMAN, ÇOCUK EDEBİYATI (Hikâye-Roman) 2014 KİTAP DOSYASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ

 

İLESAM Genel Merkezi’ne,

İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasına gönderdiğim eser dosyası………………….…kategorisinde değerlendirilmek üzere……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.

 

İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

… /… / 2014

 

ESER SAHİBİ ADI – SOYADI

 

İMZA

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI       :

ESER SAHİBİNİN ADRESİ                                   :

 

T.C. KİMLİK NOSU                                               :

E-posta                                                                      :

TELEFON

Sabit                                                                          :

Cep                                                                            :

Faks                                                                           :
Daha fazla bilgi için:

www.ilesam.org.tr  ve www.akcag.com.tr  adresine bakabilirsiniz.