yarışma » KURŞUN KALEM

yarışma

Tem 272020
 
Senaryo yarışması

Yarışma beş farklı kategoride gerçekleşecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kuruluşunun 10’uncu yılında yurt dışındaki genç iletişimcilerimizi teşvik etmek ve çalışmalarına katkı sunmak amacıyla “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışması düzenliyor.

Yarışma; Kısa Film, Senaryo, Dosya Haber, Yeni Medya ve Fotoğraf olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmayla birlikte yeni yetenekler keşfedilerek yurt dışında medya sektörüne ilgi duyan; bir fikri, bir hayali, bir meselesi olan diasporamızın özgün ve nitelikli eserleri toplumla paylaşılacak.

Yarışmaya yurtdışında yaşayan ve bulunduğu ülkede en az 7 yıl süre ile ikamet şartını yerine getirmiş; 18-45 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mavi kartlı kişiler başvurabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını şartnamede detayları belirtilen belgeler ve imzalı şartname ile en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar YTB Başvuru Sistemi “basvuru.ytb.gov.tr” adresinden tamamlamaları gerekiyor.

İLK 10 ADAYA MEDYA AKADEMİSİ

Yarışmada, her bir kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak ve yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10’a giren toplam 50 adaya, detayları daha sonra www.ytb.gov.tr web sitesi aracılığıyla bildirilecek olan Diaspora Medya Akademisi’ne ücretsiz katılım imkânı sağlanacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 25 BİN TL

Yarışmada birincilik ödülü; kısa film kategorisi için 25 bin TL, senaryo için 15 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorileri için ise 10 bin TL olarak belirlendi. İkincilik ödülü ise kısa film kategorisi için 20 bin TL, senaryo için 10 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorileri için ise 7 bin 500 TL olacak. Yarışmada üçüncü olan adaylar; kısa film kategorisinde 15 bin TL, senaryo, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorilerinde 5 bin TL almaya hak kazanacak.

Türk Diasporası Medya Ödülleri broşürü için tıklayınız.

 -Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.

Şartnameler

– Kısa Film Kategorisi Şartnamesi (tıklayınız.)

– Senaryo Kategorisi Şartnamesi (tıklayınız.)

– Dosya Haber Kategorisi Şartnamesi (tıklayınız.)

– Yeni Medya Kategorisi Şartnamesi (tıklayınız.)

– Fotoğraf Kategorisi Şartnamesi (tıklayınız.)

Tem 232020
 

Ayasofya

Her Açıdan Ayasofya Camii” Temalı Bilimsel Makale Yarışması

AMAÇ

İslam ve Türk kültürü açısından Ayasofya Camii’nin öneminin ve niteliğinin anlaşılmasına katkı sağlayan bilimsel makale çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İlim Yayma Vakfı tarafından “Her Açıdan Ayasofya Camii” başlıklı bilimsel makale yarışma çağrısı açılmıştır.

KONU

Makalenin konusu Ayasofya Camisi ve Külliyesini konu alan vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında “Ayasofya Camisi”yle doğrudan ilgili bilimsel makalelerle yarışmaya başvurulabilecektir.

ÖDÜL MİKTARI

 1. Makaleye, 5.000 TL
 2. Makaleye, 3.000 TL
 3. Makaleye, 2.000 TL

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma, tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurusuna açıktır.
 2. Bir müellif en fazla bir makale ile yarışmaya katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir; daha önce telif anlaşması yapılmamış olması şarttır.
 4. Makalenin Türkçe yazılmış olması gerekir.
 5. Makale Özeti, 200-250 kelime arasında Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 6. Makaleler 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 7. Bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi ödüle layık görmeyebilir ve/veya ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.
 8. Makalelerde bilimsel etiğe aykırılık tespit edilmesi halinde, makale yarışma dışı bırakılır. Ayrıca ödül kazanmış bir makalede sonradan etik ihlal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 9. Makalelerin web sitesinde ilan edilen bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu yazım kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Ayrıca yarışmaya katılan makalelerden bilim kurulu tarafından seçilenler kitap olarak basılacak. Ödül alamayan, ancak kitap içinde yer verilecek makale yazarlarına da telif ücreti ödenecektir.

DEĞERLENDİRME

Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, makale konusunun yarışma konusu ile ilgisi konunun özgünlüğü ve bilimsel yöntem ve tekniklere (kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğü vb.) uygunluğu kriterlerine bakılacaktır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular aşağıda belirtilen elektronik sistem üzerinden yapılacaktır. Makaleler 30 Ekim 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler 07.12.2020 tarihinde İlim Yayma Vakfı internet sayfasından ilan edilecektir.

YAZIM KURALLARI:

 1. Sayfa Düzeni
 • Sayfa düzeninde A4 boyutunda, kenar boşlukları üstten 3 cm, alttan 2,5 cm, soldan 3 cm ve sağdan 2,5 cm; paragraf ayarları 1.15 satır arası, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde olmalıdır.
 1. Yazı ve Metin
 • Times New Roman yazı tipi ile 12punto veya Arialile 11 punto olarak yazılmalıdır.
 • Başlıklar, (giriş ve sonuç hariç) ondalık sistem (1.1., 2.1. vb.) ile numaralandırılması gerekir.
 • Sayfa numaraları sayfanın alt kısmına ortalanmış olarak eklenmelidir.
 • Makalelerde aşağıdaki unsurların tamamı bulunmalıdır:
  • Makale başlığı
  • Yazar adı ve kurumsal iletişim bilgileri (mail)
  • Türkçe öz (en fazla 200 kelime ve 10 punto)
  • Türkçe anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6; 10 punto)
  • İngilizce başlık
  • İngilizce özet (10 punto)
  • İngilizce anahtar kelimeler (10 punto)
  • Makale gövdesi (başlıklar, metinler, alıntılar, dipnotlar)
  • Bibliyografya
  • Ekler (varsa)
 1. Dipnotlar

Dipnotta sadece metinle ilgili açıklamalara yer verilmeli ve bu açıklamayla ilgili kaynaklar referans gösterilebilir. Hiçbir şekilde metin referansları dipnot olarak gösterilmemesi gerekir. Metin referansları, metin içi yöntem ile (APA) gösterilmesi gerekir.

Dipnotlarla ilgili genel kurallar şu şekildedir:

 • Dipnot numaraları 1, 2, 3… şeklinde gösterilerek ve makale boyunca dipnot numaraları müteselsil olmalıdır.
 • Rakamlar cümle bitimindeki noktadan önce konulmalıdır.
 • Dipnot büyük harfle başlar ve nokta ile biter.
 • Dipnot metinleri iki tarafa dayalı şekilde hizalanmalıdır. Dipnot rakamları asılı metin olarak ayarlanmalıdır.
 • Açıklama dipnotunda birden fazla kaynağa atıf yapılması durumda kaynaklar kronolojik olarak sıralanmalıdır.
 • Dipnotlar Times New Roman yazı tipi ile 10 punto olarak yazılmalıdır.
 1. Referans Gösterme Yöntemi

Metinlerde referans göstermede APA(American Psychological Association) yöntemi kullanılması gerekir. Çalışma alanının özelliği nedeniyle APA yöntemi kullanmada zorluk yaşanması durumunda dipnot yöntemi de kullanılabilir.

APA yöntemine göre referans şu şekilde gösterilebilir:

4.1. Tek Yazarlı

Yazarın soyadı, yayın yılı, yararlanılan sayfa.

Örnek: Altıntaş, 1998, s.18.

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Berna Moran (1994), “Gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

4.2. İki Yazarlı

İki yazarı olan bilimsel çalışmalarda gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (Taner ve Bezirci, 1983, s. 86).

4.3. İkiden Fazla Yazarlı

Yazar sayısı ikiden fazla olan bilimsel çalışmalarda ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için vd. şeklinde kısaltma yazılır.

Örnek: Altıntaş vd., 1999, s.23.

4.4. Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Çalışmaları

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Memet Fuat, 2000a); (Memet Fuat, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan İkinci Yeni adlı kitaba, ikincisi ise Orhan Veli kitabına gönderme yapar.

4.5. Yazarı Belli OlmayanÇalışmalar

Çalışmanın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken çalışma adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir çalışmaya gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Örnek:İlk Keşif, 1967, s. 57.

4.6. Aynı Soyadını Taşıyan Yazarlar

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara atıf yapılıyorsa, yazarın adı da yazılır.

Örnek: Mustafa Sarıca, 1975, s.34; Süleyman Sarıca, 2006, s.43.

4.7. İki Veya Daha Fazla Çalışmaya Atıf

İki ya da daha fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa, atıf bilgileri “;” ile ayrılır.

Örnek: Kuruca, 2008, s.32; Karaca, 2003, 67.

4.8. İkincil Kaynaklardan Yararlanma

Birincil çalışmadaki bilgi bir başka çalışmadan (ikincil kaynaktan) yararlanılarak kullanılmışsa, öncelikle birincil çalışmanın bilgileri verilir, bunun sonunda bu bilgileri aktaran kaynağın (ikincil kaynağın) bilgilerine yer verilir. Kaynakçada ikincil kaynak gösterilir.

Birincil kaynak bilgisi:Karasu, 2005, s.65.

İkincil kaynak bilgisi:Çiçek, 2018, s.12.

Referans Gösterme:Karasu, 2005, s.65’den aktaran Çiçek, 2018, s.12.

4.9. Çalışmanın Tamamına Atıf

Eğer esere bir bütün olarak atıf yapılıyorsa sayfa numarası gösterilmesine gerek yoktur.

 1. Kaynakçanın Hazırlanması

Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” bölümünde gösterilir.Metinde atıf yapılmayan çalışmalara “Kaynakça”da yer verilmez. Bizzat görülmeyen ve yararlanılmayan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmaz. Böyle bir uygulama “çalıntı” sayılır.

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa çalışmanın adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

Metin bölümünde yararlanılan çalışmalar aşağıdaki örneklere göre kaynakçada yazılır.

5.1. Makaleler

Baran, Mustafa (2002). “Enerjide Küresel Aktörler: Çin Üzerinden Bir İnceleme”. Enerji Politikaları, Cilt: 39, Sayı: 11, ss.69-77.

İki yazarlı makalelerde iki yazarın soyadı veadıbilgilerine yer verilirken, üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk yazarın soyadı, adı ve vd. şeklinde gösterilmesi gerekir.

Örnek: Kuruçay, Osman vd. (1987). “Lise Çağındaki Erkeklerin Karakter Analizi”, Psikoloji Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ss. 12-34.

5.2. Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, adı parantez içinde yayın yılı, kitabın adı, Basım sayısı, basım yeri, yayınevi.

Örnek:Dereli, Toker (1995). Örgütsel Davranış3. Basım. İstanbul: Menteş Kitabevi.

5.2.1. Editörlü kitap

Gürbilek, Mustafa (2004). “Doğal Kaynakların Yenilenme Süreci”,Editör: Kuruçay, Doğal Kaynaklar, içinde. İstanbul: Diyar Yayınları.

5.2.2. İki veyaDaha Fazla Yazarlı Kitap

Tahir, Rıza ve Kuru, Ahmet. (1999). Karakter Analizi. İstanbul: Diyar Yayınları.

5.2.3.Başvuru Kitaplarındaki Bölüm veya Yazı

Akün, Ömer Faruk (1992). “Divan edebiyatı”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, ss. 398-422.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

 

Tem 232020
 

Ayasofya

AYASOFYA CAMİİ

Kurmaca Hikaye Yarışması

Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Eylül 2020

Yarışmanın toplam para ödülü:

1.lik ödülü: 5.000 TL

2.lik ödülü: 3.000 TL

3.lük ödülü: 1.000 TL

Yarışmanın konusu: Bir bölümü Ayasofya Camii’nde geçen kurmaca hikaye.

Yarışmanın katılım şekli: E-Posta, Posta

 

Amaç:
Toplumda ‘’Ayasofya Camii hakkında bilgi ve  farkındalık düzeyini yükseltmek, konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin bakışı yansıtan hikâyelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gençlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

 

Öykü Yarışması Katılma Koşulları

 1. Yarışma kalemine güvenen herkes katılabilir.
 2. Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 3. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 5. Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.
 6. Hikaye en az 10 en fazla 40 sayfa olmalıdır.
 7. Yarışmaya 35 yaşının üstündekiler katılamaz.
 8. Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

Öykü Yarışmasına Gönderilecek Eserde Arananlar

 1. Öykünün konusu ‘’AYASOFYA CAMİİ” ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak en az 10 en fazla 40 sayfa olmalıdır.
 2. Yarışmaya katılacak öyküler; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak mail olarak başvuru yapılmalıdır.
 3. Yarışmacılar yarışma ile ilgili internet sitemizdeki başvuru formunu doldurup yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışmaya gönderilen öyküler Ayasofya Camii öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını da saklı tutar.
 5. Başvuru için (www.gencmusiad.org.tr)

Öykü Yarışması Takvimi

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 24 TEMMUZ 2020
 • Başvuru Bitiş Tarihi: 1 EYLÜL 2020
 • Sonuç Bildirimi: 03 EKİM 2020
 • Ödül Töreni Gecesi: Sonuç bildirimiyle birlikte açıklanacaktır.

Öykü Yarışması Ödüller

 • 1.lik ödülü: 5.000 TL
 • 2.lik ödülü: 3.000 TL
 • 3.lük ödülü: 1.000 TL‘dir.

Özel Koşullar:

1.    Yarışma başvuru belgesindeki sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır.

2.    Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk hikaye sahibine aittir.

3.    Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

4.    Telif Hakları; Yarışmada dereceye giren ve basılmaya değer görülen öykülerin telif hakkı eser sahibi ile birlikte süresiz olarak MÜSİAD’a ait olacaktır. MÜSİAD, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.

 

Başvuru için tıklayınız

Tem 212020
 

Çeviri ve oyun yazma yarışması

Oyun yazarlarına ve genç yazar adaylarına cesaret vermek, tiyatro sanatına nitelikli eserler kazandırmak, tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişleterek, yazarları desteklemek amacıyla, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği OYÇED ve Dramatik Yayınları “ÖZDEMİR NUTKU OYUN YAZMA YARIŞMASI” düzenliyor. “ÇEVİRİ”, “ÇOCUK” VE “YETİŞKİN” olmak üzere üç ayrı başlıkta düzenlenmektedir.

Özdemir Nutku Çeviri Oyun Yarışması

Umudu bugünden örmek için…
İnsanlığın zor zamanlardan geçtiği, istinasız olarak dünyanın her köşesinde bireylerin büyük ve zorlu bir sınav verdiği, insani TÜM DEĞERLERİMİZİN BİR KEZ DAHA GÖZDEN GEÇİRİLDİĞİ bu dönemleri öncelikle cesaret ve umudumuzu, gelecek güzel günlere olan inancımızı yitirmeden en az zararla aşma azmimizin yanı sıra, yeryüzündeki dayanışmacı ve eşitlikçi çabalara katkı sunmayı seçerek; en başta çocuklar ve gençler olmak üzere topluma sanatın tüm olanaklarını devreye sokarak umut ve cesaret aşılamayı bir görev biliyoruz.

Baş döndürücü bir hız ve anlamsız koşuşturmaların, bir yandan sansür, ekonomik ve siyasal kısıtlama ve baskıların, öte yandan yoğun bir bilgi kirliliği eşliğinde sürekli olarak uygulamaya konan siyasal manipulasyonların her geçen gün artarak dayatıldığı çağımızda yaşanan ve ne kadar süreceği belirsiz bu zor dönemi, bilinçli olarak bilimselliği, sanatsallığı ve yavaşlığı seçerek, durup düşünmek, kendimizle, çevremizle ve doğayla sağlıklı iletişimler kurabilmek için bir şans olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Her şeyden önce nereye ve hangi aşamalara varacağı belirsiz olan endişeli ve zorlu dönemin sanatın yardımıyla olabildiğince üretken ve yaratıcı çabalarla güzelleştirilebileceğine, tüm insanlığa yaşama sevinci ve coşku kazandıracağına inanıyoruz.

Bir oyun çevirin değerlendirelim, dereceye girenlerin çevirilerini Dramatik Yayınlarından yayınlayalım. Bu dönemin üstesinden umudu büyüterek, yaratıcılığı ve üretkenliği geliştirerek, SANATA EVET diyerek gelelim.

Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği ve Dramatik Yayınları olarak, tüm yazarlara açık çağrımızdır; inadına yazalım; yazarak çoğalalım…

OYUN YARIŞMASININ DÜZENLEME KURULU OYÇED YÖNETİM KURULUDUR.

Özdemir Nutku Çeviri Oyun Yarışması Katılım Koşulları Ve Şartnamesi

Katılım koşulları:
1.Yarışmanın konu ve tür sınırlaması yoktur.
2.Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
3.Yarışmaya son katılım tarihi 11/08/2020 mesai bitimine kadardır. oycedceviri@gmail.com adresine e:posta yoluyla gönderilmelidir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4.Oyun Çevirmenleri yarışmaya bir eserle katılabilir. Sayfa sayısı konusunda sınır yoktur.
5.Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, 1.5 aralıkla ve oyun yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. Oyunlar wörd olarak olarak gönderilmelidir.
6.Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil, rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimliği anımsatacak ya da açıklayacak bir bilgi olmamalıdır. Yazarların çeviri oyun metinlerinin ilk sayfasına oyunun adını ve bir kelimeden oluşacak rumuzu yazmaları, ayrıca 10 Eyül 2020 tarihinde oycedceviri@gmail.com adresine özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini yazmaları, belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
7.Dereceye Giren Eserler Dramatik Yayınları Tarafından Kitaplaştırılacaktır.
8.Ödül töreni 10/10/2020 Tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

9.Seçici Kurul Üyeleri:
Yalçın Baykul
Oyçed Genel Sekreteri
Yazar- Çevirmen-Tiyatro Pedagogu
Prof. Dr. Beliz Güçbilmez
Doç.Dr. Süreyya Karacabey
Zeynep Nutku
Çevirmen. Yönetmen.Oyuncu
Tamer Levent
Yazar, Yönetmen, Oyuncu

10.Düzenleme Kurulu:
Nazif Uslu
Oyçed Genel Başkanı.
Dr.Öğretim üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler
Oyçed 2. Başkanı
Yalçın Baykul
Oyçed Genel Sekreteri
Yazar- Çevirmen-Tiyatro Pedagogu
Cem Düzova
Oyçed Yönetim Kurul Üyesi- Sayman / Yazar
Avni Rakop
Oyçed Yöntim Kurulu Üyesi / Yazar
M.Ümit Görgülü.
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi
Pedagog / Yazar
Serkan Fırtına
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi / Yazar

Özdemir Nutku Çocuk Oyunu Yazma Yarışması

Yarınlar sizin;
Dünyanın yaşamakta olduğu şu karanlık günlerde, çocuk tiyatromuzun da aydınlık sahne metinlerine ihtiyacı var. Yarının büyükleri için yarının umudunu taşıyan metinler bulmak amacıyla, bir oyun yazma yarışması düzenlendi.

Çocuk tiyatrosu;
Türkiye’de çocuk tiyatrosunun gelişimi ve eğitimdeki yeri ile ilgili Nihal Kuyumcu (2007), şu şekilde görüş bildirmiştir: “Dünyada 70’li yıllardan sonra ortaya çıkan özellikle Almanya’da Grips Tiyatrosu’nun başlattığı çocuğun yanında olan, çocuktan yana tavır alan ve çocuk gerçeğinin yer aldığı oyunlar, önemli bir değişimi de beraberinde getirirken henüz ülkemizde bu konuda köklü bir değişimden ve köklü bir düşünce yapısından söz edemiyoruz.”

Metin And’a (1974) göre ise büyüklerin, çocuklar adına kendi açılarından doğru bildiklerini onların önüne koydukları, çocuk evrenini zorladıkları bu tiyatronun yararları kadar sakıncaları da vardır. Tutulan yöntem çocuk için ne denli edilgin olmaktan çıkarılıp etkin olmaya yöneltse de, çocuk evrenine büyüklerin bir karışması olarak karşımıza çıkar.

Çocuk tiyatrosunun amacı üzerine Prof. Dr. Ö. Nutku (2006) şöyle der: “Çocuk tiyatrosunun amacı mutlu ve dengeli bireyler yetiştirmektir. Bireyin toplumdaki yeri, kendine güven ile gelişen sorumluluk duygusu, olgunlaşarak kişilik edinmesi, birlikte çalışmanın ve üretmenin tadı, gerçekliğin fantezisi ve fantezinin gerçekliği ile belli bir düzeyde yaratıya yönelme gibi birbirinin içinde ve birbirini geliştiren hedefleri vardır çocuk tiyatrosunun; bunun için de oldukça karmaşık ve zor bir iştir.” Ö. Nutku’nun bu cümlelerinden anlaşılacağı üzere çocuk tiyatrosu hafife alınacak bir alan değildir.

OYÇED ÇOCUK OYUNU YAZMA yarışmasının çocuk tiyatrosu edebiyatına nitelikli katkılar sunacağını ve bu yüzden değerli olduğunu düşünmekteyiz.

Yeniçağın sanatı ve tiyatrosu, ‘ insanı insanla seven insanı’ yaratmak için bir fırsattır. Haydi, şimdi kâğıt kalem başına… Kaleminiz eğilmesin, tuşlarınıza taş değmesin.

OYUN YARIŞMASININ DÜZENLEME KURULU OYÇED YÖNETİM KURULUDUR.

Özdemir Nutku Çocuk Oyunu Yazma Yarışması Katılım Koşulları Ve Şartnamesi
1.Ülke tiyatromuza yeni ve özgün oyunlar kazandırmak amacıyla Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği ve Dramatik Yayınları işbirliğinde Çocuk Oyun Yazma Yarışması düzenlemektedir.
2.Yarışmanın konu ve tür sınırlaması yoktur. Tek perde olmalı 60 dakikayı geçmemelidir. Oyunlar özgün eserler olmalıdır. Uyarlama eserler yarışma dışı tutulacaktır.
3.Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce yayımlanmamış, amatör ya da ödenekli topluluklarca yurt içinde ve dışında sergilenmemiş olması gerekmektedir.
4.Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
5.Yarışmaya son katılım tarihi 11/ 08 / 2020 mesai bitimine kadardır. gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6.Oyun Yazarları yarışmaya bir eserle katılabilir. Sayfa sayısı konusunda sınır yoktur.
7.Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, 1.5 aralıkla ve oyun yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. Oyunlar A4 kâğıdına Word olarak yazılmış olmalı. oycedcocuk@gmail.com e:posta adresine gönderilmelidir.
8.Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil, rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimliği anımsatacak ya da açıklayacak bir bilgi olmamalıdır. Yazarların oyun metinlerinin ilk sayfasına oyunun adını ve bir kelimeden oluşacak rumuzu yazmaları gerekmektedir. Ayrıca 10/09/2020 tarihinde oycedcocuk@gmail.com e:posta adresine özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini yazmaları gerekmektedir. Bunu da belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
9.Dereceye Giren Eserler Dramatik Yayınları Tarafından Kitaplaştırılacaktır.
10.Ödül töreni 10/10/2020 Tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

11.Seçici Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Nihal Kuyumcu
Turgut Denizer
Fikret Terzi
Tijen Savaşkan
M.Ümit Görgülü
Cevdet Bayram
Fatih Erdoğan

12.Düzenleme Kurulu:
Nazif Uslu
Oyçed Genel Başkanı.
Dr.Öğretim üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler
Oyçed 2. Başkanı
Yalçın Baykul
Oyçed Genel Sekreteri
Yazar- Çevirmen-Tiyatro Pedagogu
Cem Düzova
Oyçed Yönetim Kurul Üyesi- Sayman. Yazar.
Avni Rakop
Oyçed Yöntim Kurulu Üyesi. Yazar.
M.Ümit Görgülü.
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi.
Pedagog. Yazar.
Serkan Fırtına
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi. Yazar

Özdemir Nutku Ulusal Oyun Yazma Yarışması
Tarih boyunca siyasal, kültürel, ekonomik, biyolojik, coğrafi birçok değişim ve dönüşüm yaşamış olan insanoğlu şimdilerde uygarlığın geldiği aşama ile birlikte ortaya çıkan yeni sorunsallarla boğuşuyor.

Bir yanda, doğal afetlerin, savaşların, çevre kirliliğinin, salgınların kasıp kavurduğu bir dünya, diğer yanda teknolojik atılımların gerçekleştiği uzaya yolculukların yapıldığı modern(!) dünya…

Yaşadıklarımızın ve bu zıtlığın en önemli tanımlaması modern ortaçağı yaşıyor olduğumuz gerçeği… Yeniden akla ve insana güvenerek bu ortaçağ zihniyetinden hep birlikte kurtulmamız gerekiyor.

İnsan, yazarak varoluşunu anlamlandırmış; yazarak karşı durmuş; yazarak gerçekleri açığa çıkarmış; yazarak yeni ve özgür dünyaları muştulamıştır…

Oyun yazarı Yıldırım Keskin’in dediği gibi, “Oyun yazarı zamanın yaşayan bilincidir; yapıtları heyecanla temsillere koşan seyircinin çeşitli eğilimlerini, en zıt ve en derin endişeleri ile sıkıntılarını yansıtmaktadır. Bu seyirci ile, sonuna dek ilişkiyi kesmeyecektir.”

Pirandello, “Altı Kişi Yazarını Arıyor” adlı oyununda, oyuncuların ağzından şöyle der: “Biz şimdi bir yazar istiyoruz. Dram ortadadır; dram biziz. Müthiş bir yaşama iradesi vardır, bir oynamak iradesi”

Evet, dünyayı saran kocaman bir dram var; karşısında da büyük bir yaşama isteği… Bunu sözcüklere, sahne diline taşımak için harekete geçen oyun yazarları var…

Andrey Tarkovsky’nin “Kötülük ne kadar artarsa güzeli yaratma nedeni de bir o kadar artacak. Şüphesiz daha güç olacak, ama daha da gerekli.” dediği gibi, bu gerekliliği ve güzeli yaratma isteğimizi her zaman diri tutacağız.

Dünya şairi Nazım Hikmet’in çağları aşan dizeleri de bizlere yol gösteriyor: “Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak.”

Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği olarak, tüm yazarlara açık çağrımızdır; inadına yazalım; yazarak çoğalalım…

Ulusal bir oyun yazma yarışması düzenliyoruz. Oyun yazarlarını umutsuzluğa karşı, kendi alanımızdan bir varoluş ortaya koymaya davet ediyoruz.

OYUN YARIŞIMASININ DÜZENLEME KURULU OYÇED YÖNETİM KURULUDUR.

Özdemir Nutku Ulusal Oyun Yazma Yarışması Katılım Koşulları Ve Şartnamesi
1.Ülke tiyatromuza yeni ve özgün oyunlar kazandırmak amacıyla Oyun Yazarları Derneği ve Dramatik Yayınları işbirliğinde bir Oyun Yazma Yarışması düzenlemektedir.
2.Yarışmanın konu ve tür sınırlaması yoktur. Oyunlar özgün eserler olmalıdır. Uyarlama eserler yarışma dışı tutulacaktır.
3.Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce yayımlanmamış, amatör ya da ödenekli topluluklarca yurt içinde ve dışında sergilenmemiş olması gerekmektedir.
4.Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
5.Yarışmaya son katılım tarihi 11/ 08 / 2020 mesai bitimine kadardır. gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6.Oyun Yazarları yarışmaya bir eserle katılabilir. Sayfa sayısı konusunda sınır yoktur.
7.Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, 1.5 aralıkla ve oyun yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. Oyunlar A4 kâğıdına Word olarak yazılmış olmalı. oycedyetiskin@gmail.com e:posta adresine gönderilmelidir.
8.Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil, rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimliği anımsatacak ya da açıklayacak bir bilgi olmamalıdır. Yazarların oyun metinlerinin ilk sayfasına oyunun adını ve bir kelimeden oluşacak rumuzu yazmaları gerekmektedir. Ayrıca 10/09/2020 tarihinde oycedyetiskin@gmail.com e:posta adresine özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini yazmaları gerekmektedir. Bunu da belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
9.Dereceye Giren Eserler Dramatik Yayınları Tarafından Kitaplaştırılacaktır.
10.Ödül töreni 10/10/2020 Tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

11.Seçici Kurul Üyeleri:
Nazif Uslu
Yazar Yönetmen Oyuncu
Oyçed Genel Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler
Oyçed 2. Başkanı
Serkan Fırtına
Yazar, Eleştirmen
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ceren Olpak
Oyun Yazarı
Cem Düzova
Oyun Yazarı
OYÇED Yönetim Kurulu üyesi: Sayman:
Hatice Yurtduru
Dramaturg
Yaşam Kaya
Yazar, eleştirmen
Halit Karaata
Yazar Yönetmen Oyuncu

12.Düzenleme Kurulu:
Nazif Uslu
Oyçed Genel Başkanı
Dr.Öğretim üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler
Oyçed 2. Başkanı
Yalçın Baykul
Oyçed Genel Sekreteri
Yazar- Çevirmen-Tiyatro Pedagogu
Cem Düzova
Oyçed Yönetim Kurul Üyesi- Sayman / Yazar.
Avni Rakop
Oyçed Yöntim Kurulu Üyesi / Yazar
M.Ümit Görgülü
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi
Pedagog / Yazar
Serkan Fırtına
Oyçed Yönetim Kurulu Üyesi / Yazar

Tem 042020
 

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri tarafından şiir meraklılarını yazmaya özendirmek amacıyla  5.si düzenlenen “Başlangıç” konulu 2020 Şiir Yarışması başlıyor.

KONU: Başlangıç *

*Yarışmada “bir işe yeni bir başlangıç yapma” veya “baharın, aşkın vb. başlangıcı” gibi konular ele alınacaktır. Şiirlerin başlıklarında “başlangıç” kelimesinin geçmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte her şiirin içerisinde “başlangıç kelimesinin geçtiği” bir üst başlık kullanmanız tavsiye edilmektedir. Örnek:

-Baharın Başlangıcı-
YIKILAN GÖVDENİN DAYANILMAZ ACISI

BİÇİM: Herhangi bir biçimsel kısıtlama bulunmamaktadır.

Yarışmanın son başvuru tarihi, saati: 15 Aralık 2020, 21:35

Sonuçların açıklanması: 1 Ocak 2021, saat 20.00 (Sonuçlar “Betik Kültür ve Edebiyat Yayını“nın Ocak 2021 sayısında ve Instagram sayfamızda açıklanacaktır.)

Yarışmaya başvurmak için gerekli bağlantı: Tıklayınız.

Ödüller

Birinciye: 400 lira + e-başarı belgesi (.pdf formatında)
İkinciye: 250 lira + e-başarı belgesi (.pdf formatında)
Topluluk özel ödülü* (1 adet): 100 lira + e-başarı belgesi (.pdf formatında)
*(Topluluk özel ödülü yarışma sonucu açıklandıktan sonra 3, 4, 5 ve 6. olan eserlerin Instagram hesabında paylaşılması ve 1 Ocak 2021-8 Ocak 2021 saat (21.00) arasında bu eserlerin aldığı beğeni sayısına göre (en çok beğeni alan) belirlenecektir.)

Simit ve Çay Edebiyat’ı Instagram’da takip etmek için: @simitcayedebiyat

Yarışmaya başvurmak için gerekli bağlantı: Tıklayınız.

Bu üç kişi dışında kalan 3 kişiye ise e-başarı belgesi (.pdf formatında) verilecektir. Ayrıca bu altı eser “Betik“in Ocak 2021 sayısında yayımlanacaktır.

Ödül Töreni

 • Fiziki ortamda herhangi bir ödül töreni yapılmayacaktır. Ödüller aşağıdaki belirtilen biçimlerde sahiplerine ulaştırılacaktır.
 • Belgeler posta ile gönderilmeyecek olup sadece belirtilen e-posta adreslerine 6 Mart 2021 tarihine kadar aktarılacaktır.
 • Kazanılan para ödülleri Türkiye’de hizmet veren bir banka şubesindeki -bizzat kazanan kişiye ait- IBAN numarasına 16 Mart 2021 tarihine kadar yatırılacaktır. Ödül kazanılması durumunda yonetici@simitcay.com’a gönderilen IBAN beyanları dikkate alınacaktır. Beyan hususunda yaşanan herhangi bir aksaklıktan yarışma kurulu sorumlu değildir.

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ ve AMACIMIZ:

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri olarak düzenlediğimiz bu yarışmamızla şiir ile ilgilenen kişilere kendilerini gösterecekleri bir ortam yaratma gayesi taşımaktayız.

KAPSAM:
Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Ancak yurt dışında belirtilen adres ve banka hesaplarına ödül gönderimi yapılmaz. Seçici kurul ve seçici kurula dâhil olan kişilerin yakınları yarışmaya katılamazlar.

YERİ: Simitcay.com Genel Ağ Sayfası

YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamışherhangi bir süreli yayında veya şiir sitesinde* yayımlanmamış olması gerekir. Bunun yanında, kısmen veya tamamen alıntılanmış şiirler de değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya en fazla iki (2) şiirle katılabilir. Şiirlerin dili, Türkiye Türkçesi ile anlaşılabilmesi kaydıyla herhangi bir Türk lehçesi olabilir. Yarışmada konu “başlangıç, başlama, başlayış” olup tarz sınırlaması yoktur. Ayrıca katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

3. Yarışma genel ağ (internet) üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden dosya teslimi yapılmayacaktır. Formdaki (*) ile işaretlenen ad, soyad, adres gibi tüm bilgilerin doğru biçimde doldurulması zorunludur. Yarışmada tüm katılımcılar kendi bilgilerini doğru bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde kazanılan ödül iptal edilecektir.

4. Yarışmaya katılan şiirler yapıt sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, yapıt sahibinin ismi zikredilmek koşuluyla yarışmayı düzenleyicileri tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete, e-yayın, sosyal medya veya genel ağ sayfasında yayımlanabilir.

5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde Seçici Kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir. (Ki ve de bağlacının yanlış yazılması, “herkes”in “herkez” biçiminde bilinçli olmayarak yazılması vb. durumlarda yazım düzeltmesi yapılabilir; estetik kaygılarla yapılan özgün imlaya karışılmaz.)

6. Covid-19 salgını nedeniyle ödül töreni yapılmayacaktır. Bu hususta şu ilkeler esas alınmıştır:

 • Fiziki ortamda herhangi bir ödül töreni yapılmayacaktır.
 • Kazanılan para ödülleri Türkiye’de hizmet veren bir banka şubesindeki -bizzat kazanan kişiye ait- IBAN numarasına 16 Mart 2021 tarihine kadar yatırılacaktır. Ödül kazanılması durumunda yonetici@simitcay.com’a gönderilen IBAN beyanları dikkate alınacaktır. Beyan hususunda yaşanan herhangi bir aksaklıktan yarışma kurulu sorumlu değildir.
 • Başarı belgeleri posta ile gönderilmeyecek olup sadece belirtilen e-posta adreslerine 6 Mart 2021 tarihine kadar aktarılacaktır.

7. Etkinlik düzenleyicileri gereken hâllerde yarışma koşullarında değişiklik yapabilir, yarışmayı iptal edebilir, belirli bir sırayı paylaştırabilir [iki birinci seçme gibi (bu durumda bir sonraki sıra belirlenmez)] ya da iptal edebilir. Düzenleyiciler yarışma takviminde her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

8. Şiirlerin değerlendirilmesindeki tüm yetki seçici kurula aittir.

9. Şiirlerin içeriği ile ilgili bütün sorumluluk eser sahibine aittir. Yarışmaya katılan toplumun genel hassasiyetlerine ve yasalara aykırı eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Yarışma sonucu açıklandıktan itibaren 10 gün içerisinde katılım esnasında beyan edilen e-postaya yonetici@simitcay.com e-posta adresinden gönderilen bildirime yanıt vermeyen -ulaşılamayan- kişilerin ödülleri iptal edilecektir. Bu ödüller bir başkasına devredilmeyecektir.

11. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

* Şiir sitelerinde yayımlanan şiirler, sonuçların açıklanmasının ardından 12 saat içerisinde mevcut siteden kaldırılmalıdır. Şiirin yayımlandığı yer ile oluşabilecek her türlü uzlaşmazlıktan şiirin sahibi sorumludur.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Ensar KILIÇ
Seda Nur KURT
Hayati SARIEKİZ
İrem HATIL
Tolga ALVER

Tem 122019
 

 

Buzağı

Resim kaynağı: pexels.com

Bütün bilgiler elimizin altındaydı. Bilgisayarlarımızda, cep telefonlarımızdaydı. Her dilde milyonlarca video, milyonlarca kitap, milyonlarca internet sitesi, dünyanın her yerinden hatta evrenin ulaşabildiğimiz en uzak köşesinden milyonlarca resim, ucu bucağı sonu olmayan her gün katlanarak artan bilgi, hepsi ve fazlası elimizin altındaydı. Eskiden devletlerin yıllarca uğraşıp yetiştirdikleri ajanlarla casuslarla,  ulaşmaya çalıştıkları bilgi artık on iki yaşındaki bir çocuğun elindeki telefondan bir dakika içinde ulaşabileceği mesafedeydi. Öğrenmek isteyeceğimiz her şey vardı ama yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir sorusunun cevabı yoktu.  Sıpa mıydı? Kuzu mu? Yok oğlak da olabilir… Öğrenmek için her şey varken en basit bilgi yoktu.

Eski TRT arşivlerinden yayınlanan halktan insanlarla röportaj görüntülerine rastlıyorum bazen. Gencinden yaşlısına, köylüsünden kentlisine verdikleri cevapların ciddiyetine, tane tane sözcüklerle kurdukları cümlelere hayran kalıyorum. Hani her tarafı kapalı bir kutuyu içini görmediğiniz halde elinize aldığınızda boş mu dolu mu anlarsanız ya işte o insanların konuşmalarında o ağırlığı hissediyorum. Sonra sosyal medyada dönen sokak röportajlarını görüyorum boş konuşmalar karşısında içim acıyor.

Televizyonun siyah beyaz ve tek kanallı olduğu hatta o kanalın da sadece akşamları yayın yaptığı o yıllarda galiba daha çok öğreniyorduk. Sınırlı saatler içerisine sıkıştırılan yayınlarda neler yoktu ki? Süre kısıtlıydı ama programlıydı. Haber bülteni, belgesel, sinema, açık oturum, dizi film, spor, müzik, sanat, eğlence saati daha aklınıza gelecek ne varsa hepsinin günleri ve saatleri belliydi. Her program özenle hazırlanır, her film, her belgesel özenle seçilirdi. Bugün sığırın yavrusunu bilmeyen kuşak Kaptan Kusto’yu bilmez mesela. James Dean ya da Elizabeth Taylor’u sorsan instagram da arar. Türk Sanat Müziği diye bir müzik türünden haberleri var mıdır acaba? Türk Halk Müziği, Türk Hafif müziği ya da Hafif Batı Müziği diye sorsam örnek gösteren kaç genç çıkar? Oysa biz her Pazar Günü izleyecek başka bir şey bulamadığımız için TRT’nin klasik müzik opera kuşağında Ravel’in Bolerosun’u dinlemiş, Sevil Berberi’nin köşedeki kadın kuaförü olmadığını öğrenmiştik. Belki sevmiştik belki sevmemiş, ne fark eder ki haberdar olmuştuk. Jhon Lennon’u da bilirdik Özay Gönlümü de. Dede Efendiyi da duymuştuk johan Sebastian Bach’ı da.

Dahası, televizyon olmayan yerde yine TRT radyosu vardı. Arkası yarın, “Efektler; Korkmaz Çakar”, Okul Bahçesi, Gecenin içinden…  Dükkanda, atölyede hatta gece başucumuzda. Çok daha meraklı olanlar düğmesini büküp cızırtılı sesler arasında Zagreb radyosunu, Sofya radyosunu, Moskova radyosunu, Arap radyolarını bulur, bilmedikleri dillerin, bilmedikleri şarkılarını dinlerlerdi.

On beş puanlık uzman sorularının sorulduğu yarışma programlarımız vardı mesela. Öyle çoktan seçmeli tahmin yarışmaları değildi onlar. Soruyu doğrudan öyle dümdük dayarlardı. Yarışmacılar, “1914 yılında doğan şair Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu ile birlikte Garip adı verilen yeni bir şiir akımının…” diye başlayan sorunun cevabını önlerindeki kartona yazıp Orhan Veli Kanık diyerek cevaplarlarsa ne alâ aksi takdirde mahcup bir ifadeyle “Yanıt yok” demeleri gerekirdi. Öyle yarı yarıya joker hakkımı kullanayım, arkadaşımı arayayım Google’ dan baksın, bana en yakın gelen “C şıkkı” falan yoktu. Bildin, bildin. Bilemedin o soru gitti.

Mahalle bakkalların çoğunun olmazsa olmazı gazete ve ekmekti. Sabahları gazete, ekmek, süt alma alışkanlığımız vardı mesela. Evine gazete girmeyen kişi berberde kahvehanede okurdu. Daha olmadı trende, otobüste kaçamak bakışlarla önündekinin, yanındakinin gazetesini okurdu. Yazı dizileri, seri hikayeler, çizgi romanlar için de alınırdı gazeteler ama asıl her gazetede ne diyecek acaba bu konuda diye merak edilen, yerinde ağır, sözü sağlam, bilgisiyle belgesiyle yazan, düşündüren baba köşe yazarları, başyazarlar vardı. Bugün hangimiz kaç köşe yazarını gösterebiliriz ki bu tanıma uyan? Bakalım bu konuda ne diyecek diye ertesi günkü yazısını beklediğimiz kaç yazar sayabiliriz?

Evet o yıllarda daha çok öğreniyorduk çünkü başka seçeneğimiz yoktu. Sonra biz büyüdük, internet denilen o harika icat çıktı. Bütün dünya elimizin altındaydı. Bütün bilgiler birkaç dakika hatta saniye uzağımızdaydı. Seçenekler sınırsızdı. Artık daha özgürdük, daha çok öğrenebilirdik oysa özgürleştikçe cahilleşiyorduk. Halbuki Avrupa Rönesans’la Avrupa olmuştu ve Rönesans’ın temelinde özgür düşünce vardı.

Sorunumuza dönersek; yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?

Sığırcık olmasın?

Admitad 08.07.2020