Eki 012015
 

yedirenk

 

 

Yedirenk Sanat Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği Tematik Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın bu yılki konusu ‘Kadın’. Vakıf, bu yarışmada bireyleri kadın konusunda düşündürmeye, kadınların yaşadığı problemlere çözüm üretmeye çağırıyor ve ekliyor: “Sadece sorunlara vurgu yapıp geri çekilen değil, kadın konusunda söyleyecek sözü olan tüm kalemleri davet ediyoruz”

 

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

A. Yarışma tüm senaristlere açık ve uluslararasıdır. Türkiye dışından katılacak senaristlerin eserlerini Türkçe olarak teslim etmeleri zorunludur.
B. Değerlendirme kurulunda jüri olarak görev alan kişiler, vakıf çalışanları ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar yarışmaya katılamazlar. Katılsalar bile bu durum tespit edildiği takdirde ödül yönetmeliğinin dışında tutulacaklardır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
A. Eserler ana tema olarak “KADIN” konusunu işleyecektir. Senaristler, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir.
B. Yarışmaya gönderilecek eserler Amerikan veya Fransız serbest stil senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Senaryo ile birlikte sinopsis ve tretman ‘’ PDF ’’ formatında gönderilmelidir.
C. Senaryolar özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan aktarma ya da uyarlama tespit edildiğinde değerlendirme dışı tutulacaktır.
D. Senaryolar minimum 60 maximum 120 sayfa aralığında olmalıdır.
E. Senaryo A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında 11 punto ve Courier fontu ile yazılmış olmalıdır.
F. Senaryolar bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Belirtilen formatlara uymayan, sinopsis ve tretmanı olmayan, el yazısıyla yazılıp gönderilen, rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan senaryolar kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
G. Filme çekilmiş senaryolar yarışmaya katılamaz.
H. Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eser ile katılabilir.
İ. Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olmalıdır.
J. Yazar, eserin kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren kabul etmiş sayılır.
K. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.
L. Başvuru yapan eser sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TARİHLERİ
A. Eserlerin kabul başlangıç tarihi 1 Haziran 2015 Pazartesi günü başlayacaktır.
B. Eserlerin son teslim tarihi 4 Kasım 2015 mesai saati bitimidir.
C. Yarışma ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda www.yedirenk.org sitesinden duyurulacaktır. İnternet sitesinden duyurulmayan haberlerin geçerliliği olmayacaktır.

ESERLERİN TESLİM EDİLMESİ
A. Eserler elektronik posta ile (senaryoyarismasi@yedirenk.org) adresine gönderilmelidir.
B. Her sinopsis, tretman ve senaryonun ilk sayfasında eserin ismi ve eser sahibinin rumuzu yer almalıdır. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine yazarın kimliğini belirten ad, imza vb. işaret konulmamalıdır.
C. Yarışmacılar, eserle birlikte aynı mail içerisinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte senaryonun adını, kendi adını, soyadını, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon numaralarını, yarışma şartlarını aynen kabul ettiğini belirten belgeyi imzalı olarak göndermelidirler.ek1.docx Elektronik posta gönderen her yarışmacı bu şartnameyi imzalayarak göndermek zorundadır. Aksi takdirde yarışmaya kabul edilmeyecektir.
D. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan senaryolar katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır.
F. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili gönderilen eserler değerlendirme dışı bırakılır. Gönderimde meydana gelebilecek gecikmelerden ve olumsuzluklardan YSV sorumlu değildir.
G. Senaryo değerlendirmeleri iki aşamalı olarak yapılacaktır. Ön jürinin yapacağı değerlendirme sonucu tespit edilecek olan 15 senaryo yedirenk.org adresinde ilan edilip senaristlerine mail ya da diğer iletişim araçları ile ulaşılacaktır.
YARIŞMANIN TELİF HAKLARI
A. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları senaristlerine ait olmak ile birlikte ilk üç dereceyi paylaşan eserlerin film, dizi veya proje olarak değerlendirilmesinde 1 yıl süre ile vakıf hak sahibidir. Bunu yarışmaya katılan her eser sahibi kabul etmiş sayılır. Ancak eserlerde farklılık yapılacak ve de bu eser üzerinden belli bir kazanç elde edilecekse bu konuda senaristin onayı alınacaktır.
ESERLERİN İADE EDİLMESİ VE KORUNMASI
A.  Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserlerin telif konusunda korunması eser sahibine aittir. Herhangi bir şekilde eserin farklı mecralarda, farklı yayın organlarında kullanılması durumunda vakıf sorumlu tutulamaz. Vakıf ile yapılan gizlilik sözleşmesi yoktur.
YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Değerlendirme kurul üyelerinin tamamı tarafından yapılır.
B. Değerlendirme kurul üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması senaryonun başarı sırasını belirler.
C. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda değerlendirme kurulu başkanının vereceği karar belirleyici olacaktır.
D. Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.
E. Değerlendirme kurulunun verdiği kararlara yarışmacıların itiraz hakkı yoktur.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
A. Yarışmanın birincisine Yedirenk Sanat Vakfı tarafından 30 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne ise 5 bin TL para ödülü verilecektir.
B.Birinciliğe layık eser bulunmadığı takdirde ödül yönetmeliği;  ikinci esere 15 bin üçüncü esere 5 bin dördüncüye 2.50 tl olarak uygulanacaktır.
C. Ödül; şartnamede ismi ve imzası olan gerçek kişiye verilecektir. Ancak birden çok senarist tarafından yazılan eserlerde tarafların onayı alınarak ödül eşit olarak bölüşülecektir.

Senaryo yarışması ile ilgili soru, istek ve önerilerinizi senaryoyarismasi@yedirenk.org adresine mail atarak ulaştırabilirsiniz. İletişim sadece mail yolu ile sağlanacaktır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: