Luma Kısa Film Festivali Kısa Film ve Senaryo Yarışmaları

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım ortaklığında ikinci kez gerçekleştirilen Luma Kısa Film Festivali kapsamında kısa film, kısa film senaryo yarışması ve uzun metraj senaryo yarışmaları düzenlenecek.

Kısa Film Festivalinin Amacı

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım ortaklığında ikinci kez gerçekleştirilen Luma Kısa Film Festivali’nin amacı, yeni senaristler ve yönetmenlerin keşfedilmesini sağlamak, nitelikli kısa film yapımlarını izleyiciye ulaştırmak, Türkiye’de sanat değeri yüksek kısa filmlerin yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemektir.

Kısa Film Festivalinin Tarihleri

Luma Kısa Film Festivali’nin ilki 24-25-26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Kısa Film Festivali Yönetimi

Festivalin yönetimi ve organizasyonu, Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından gerçekleştirilecektir. Festivale Ay Yapım ve Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı katkıda bulunacaktır.

Kısa Film Festivalinin Bölümleri

Festival kapsamında öğrencilerin ürettikleri en iyi 10 kısa filmin gösterimleri, Yeditepe Üniversitesi öğrenci filmleri seçkisi, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecektir.

Senaryo yarışmaları kapsamında sadece öğrencilere açık olarak kısa film ve uzun metraj senaryo yarışmaları düzenlenecektir.

Kısa Film Yarışması

Yeditepe Kısa Film Festivali kapsamında sadece öğrencilere açık olmak üzere kısa film yarışması gerçekleştirilecektir. Başvuru ve değerlendirme tarihleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar

Seçkiye Giren 10 Kısa Filmin Açıklanması: 17 Ekim  2022 Pazartesi

Seçkiye Giren 10 Kısa Filmin Gösterimleri: 24-25-26-27 Ekim 2022

Ödüllerin Açıklanması ve Kapanış Töreni: 27 Ekim 2022 Perşembe

Kısa Film Yarışması için Başvurular

Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, her birinin onayı gereklidir. Kısa film yarışması sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin katılımına açıktır. Başvuru esnasında öğrenci belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya, ilk gösterimini gerçekleştirmemiş veya 1 Ocak 2022 tarihinden sonra üretilmiş filmler katılabilir.

Başvurular ücretsiz olup herhangi bir tür ve konu kısıtlaması yoktur. Kurmaca, belgesel ve deneysel kısa filmler katılabilir.

Yarışmaya, jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

Yarışmaya birden fazla filmle başvurulabilir. Her bir kısa film için ayrı başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruların değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacak ve ön jüriden yalnızca aynı yönetmene ait bir kısa film seçilebilecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin festival sitesindeki online başvuru formunu,  festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki ile birlikte, en geç 18 Eylül 2022 gün sonuna kadar doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Daha önce Luma Kısa Film Festivali’ne başvuran filmler tekrar başvuru yapamaz.

Kısa film seçkisine başvuru esnasında istenen belgeler EK1’de bulunabilir.

Kısa Film Festivali Değerlendirme

Ön Eleme Jürisi

Başvuran kısa filmler öncelikli olarak Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri Luma Kısa Film Festivali’nin danışma kurulu üyelerinden ve öğrencilerinden oluşan ön jürinin değerlendirmesine tabii olacaktır. Ön eleme jürisi 3 kişiden oluşmaktadır. Başvuran filmlerden yönetmelikteki katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, ön seçici kurul tarafından değerlendirilmeyecektir.

Ön değerlendirme kapsamında ön eleme jürisi değerlendirmesini 9 Ekim 2022 tarihine kadar bitirecek ve ana jüriye nihai değerlendirme için ön elemeden geçen filmler iletilecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesiyle ilgili sonuçlar tüm başvuranlara haber verilecektir.

Ön seçici kurul, aday gösterdikleri filmleri bir tutanakla belgeleyip festival yönetimine vereceklerdir.

Ana Jüri

Ana jüri, ön jürinin ilettiği 20 kısa filmi seyretmekle, Luma Kısa Film Seçkisi’ne girecek en iyi 10 kısa filmi belirlemekle ve içlerinden bir kısa filme “En İyi Film” ödülü vermekle yükümlüdür. Jüri eğer isterse bir kısa filme daha “Mansiyon Ödülü” verebilir.

Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

Ana jüri bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları festival yönetimine teslim etmekle yükümlüdür.

Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.

Kısa film seçkisi 17 Ekim 2022 günü açıklanacaktır.

Ödüller

Ana jürinin 10 filmlik seçki içerisinden belirlediği bir filme “En İyi Kısa Film Ödülü” olan 15.000 TL verilecektir.

Festival gösterimleri kapsamında seyirci oylaması yapılacaktır. En yüksek puan alan kısa filme 10.000 TL “Seyirci Ödülü” verilecektir.

Ana jüri tarafından “En İyi Kısa Film Ödülü”nü alan kısa film aynı zamanda “Seyirci Ödülü”nü de kazanırsa “Seyirci Ödülü” en fazla ikinci oy alan filme verilecektir.

Ana jüri gerekli gördüğü takdirde 10.000 TL değerinde bir mansiyon ödülü de verebilir.

Seçkiye giren kısa filmlerin yasal sahiplerine gösterim ücreti olarak film başına 1.500 TL ücret ödenecektir.

Ödül sahibine festivalin kapanış töreninde takdim edilir.

Ödül ve gösterim ücretleri festivalin bitim tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde gerçekleştirilir.

Diğer Maddeler

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma yetkisine sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü’ne aittir. Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

Kısa film seçkisine giren 10 kısa film, festival kapsamında Yeditepe Üniversitesi’nde gösterilecektir.

Filmin kısa film seçkisine girmesi halinde filmin yapımcısından h264 formatında bir adet dijital gösterim kopyası da istenecektir.

Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.

Festival, seçkiye giren filmlerden 1 dk’yı aşmayacak bölümleri tanıtım amacıyla kullanma hakkına sahiptir.

 

Kısa Film Senaryo Yarışması

Luma Kısa Film Festivali kapsamında sadece öğrencilere açık olmak üzere kısa film senaryo yarışması düzenlenecektir. Tarihleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar

Ön Elemeyi Geçen Kısa Film Senaryolarının Açıklanması ve Ana Jüriye Gönderilmesi: 9 Ekim 2022

Ödüllerin Açıklanması: 27 Ekim 2022 (kapanış töreni)

Başvurular

Yarışmanın herhangi bir tür ve konu kısıtlaması yoktur. TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek senaryolar yarışmaya kabul edilmez.

Yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin katılımına açıktır. Başvuru esnasında öğrenci belgesinin gönderilmesi zorunludur.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin festival sitesindeki online başvuru formunu, en geç 18 Eylül 2022 Pazar gün sonuna kadar doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Kısa film senaryo yarışmasına başvuru esnasında istenen belgeler EK2’de mevcuttur..

Başvurular kısa film projesinin yönetmeni ve senaristi tarafından yapılmalıdır. Senarist yazdığı senaryonun yönetmenliğini yapmayacaksa başvuru esnasında mutlaka filmin yönetmenliğini kimin yapacağını belirtmelidir.

Yarışmaya başvuru ücretsizdir. Yarışmaya birden fazla kısa film senaryosu ile başvurulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılacaktır ve ön jüriden aynı kişiye ait yalnızca bir senaryo geçecektir.

Daha önce Luma Kısa Film Festivali’ne başvuran senaryolar tekrar başvuru yapamaz.

Kısa film senaryolarının profesyonel senaryo yazım formatına uygun olması gerekmektedir. Senaryonun dili Türkçe olacaktır. Senaryolar en fazla 20 sayfa olmalıdır ve genel kabul gören senaryo tekniklerine uygun şekilde yazılmalıdır.

Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayımlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Başka bir yarışmaya katılmış olmak engel değildir. Kısa film olarak çekilmiş senaryolar kabul edilmeyecektir. Telif veya herhangi bir hak talebi ile ilgili tüm sorumluluklar başvuru sahibine aittir. Bu konuda Yeditepe Üniversitesi ve Ay Yapım’ın hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo; biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa, bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler festival yönetimi tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.

Yönetmelikte düzenlenen şartlara uymayan eser ve/veya katılımcılar değerlendirme dışı tutulacak olup, bunu belirleme yetkisi münhasıran festival yönetimine ait olacaktır.

Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte bu yönetmelikteki tüm yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.

 

Kısa Film Senaryolarının Değerlendirilmesi

Ön Eleme Jürisi

Başvuran senaryolar ve proje dosyaları öncelikli olarak  Luma Kısa Film Festivali’nin danışma kurulu üyelerinden oluşan ön jürinin değerlendirmesine tabii olacaktır. Ön eleme jürisi 3 kişiden oluşmaktadır. Başvurulardan yönetmelikteki katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, ön seçici kurul tarafından değerlendirilmeyecektir.

Ön değerlendirme kapsamında ön eleme jürisi değerlendirmesini 9 Ekim 2022 tarihine kadar bitirecek ve ana jüriye nihai değerlendirme için ön elemeden geçen kısa film senaryoları ve proje dosyaları iletilecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesiyle ilgili sonuçlar tüm başvuranlara haber verilecektir.

Ön seçici kurul, aday gösterdikleri senaryoları bir tutanakla belgeleyip festival yönetimine vereceklerdir.

Ön elemeyi geçen kısa film senaryosunun yönetmeni ve senaristi, 27 Ekim 2022 günü ana jüriye sunumlarını (pitching) yapacaktır. İstanbul dışından katılan senaristlerin İstanbul’daki konaklaması ve ulaşımı Yeditepe Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

Sağlık sebepleri veya festival yönetimi tarafından kabul edilecek başka geçerli bir sebepten dolayı İstanbul’a gelemeyecek proje sahipleri ana jüriye sunumlarını online olarak yapabilir.

Ana Jüri

Ana jüri 3 kişiden oluşur.

Ana jüri, ön jürinin ilettiği 10 projeni senaryolarını ve proje dosyalarını değerlendirmekle yükümlüdür. Kararlarını ise gerekçeli olarak yazacaktır.

Yapım Desteği almaya hak kazanan senaryoların artistik unsurları dışında uygulanabilir içeriğe sahip olması, vb unsurlar da değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Jüri kararları, jüri toplantısı sonunda tüm üyelerin imzasının bulunduğu tutanağın festival yönetimine teslim edilmesi ile resmileşir.

Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.

Jürinin gerekçeli kararları 27 Ekim 2022 Perşembe günkü ödül töreninden sonra festivale ait mecralardan herkesin ulaşabileceği bir şekilde ilan edilecektir.

Ödüller

Üç projeye “En İyi Senaryo Ödülü” verilecektir.

Bu üç projenin yönetmenine ödül kazanan kısa film senaryosunun en geç iki yıl içinde çekilmesi şartıyla proje başına 20.000 TL yapım desteği ödülü verilecektir.

Ana jüri gerekli gördüğü takdirde mansiyon ödülü de verebilir. Mansiyon ödülünün maddi karşılığı yoktur.

Ödül ödemeleri festivalin bitim tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde gerçekleştirilir.

Diğer Maddeler

Ödül kazanan projelerle ilgili başvuru sahibi ve Yeditepe Üniversitesi arasında bir protokol yapılacaktır. Protokolün imzasının ardından en geç 2 hafta içerisinde proje sahibine yapım desteği ödülü verilecektir.

Dereceye giren senaryolar çekildiğinde Yeditepe Kısa Film Festivali’nin bir sonraki festivalinde gösterimine ilişkin izin, başvuru ile gerçekleşmiş sayılır.

Senaryosu ödül alan katılımcıların beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.

Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması

Yeditepe Kısa Film Festivali kapsamında sadece öğrencilere açık olmak üzere uzun metraj film senaryo yarışması düzenlenecektir. Tarihleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar

Ödüllerin Açıklanması: 27 Ekim 2022

Başvurular

Yarışmanın herhangi bir tür ve konu kısıtlaması yoktur. TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek senaryolar yarışmaya kabul edilmez.

Yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin katılımına açıktır. Başvuru esnasında öğrenci belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin festival sitesindeki başvuru formunu, en geç 18 Eylül 2022 gün sonuna kadar doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Uzun metraj senaryo yarışmasına başvuru esnasında istenen belgeler EK3’de bulunabilir.

Başvurular senarist tarafından yapılmalıdır.

Yarışmaya başvuru ücretsizdir. Her başvuru sahibi tek senaryo ile katılabilir.

Daha önce Luma Kısa Film Festivali’ne başvuran senaryolar tekrar başvuru yapamaz.

Uzun metraj film senaryolarının Fade In, Final Draft, Celtx vb. profesyonel bir senaryo yazma programında yazılması gerekmektedir. Senaryonun dili Türkçe olacaktır. Senaryolar genel kabul gören senaryo tekniklerine uygun şekilde yazılmalıdır.

Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayımlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Başka bir yarışmaya katılmış olmak engel değildir. Filme çekilmiş senaryolar kabul edilmeyecektir. Telif veya herhangi bir hak talebi ile ilgili tüm sorumluluklar başvuru sahibine aittir. Bu konuda Yeditepe Üniversitesi ve Ay Yapım’ın hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo; biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa, bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler festival yönetimi tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.

Yönetmelikte düzenlenen şartlara uymayan eser ve/veya katılımcılar değerlendirme dışı tutulacak olup, bunu belirleme yetkisi münhasıran festival yönetimine ait olacaktır.

Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte bu yönetmelikteki tüm yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme

Yarışmaya gönderilen senaryolar üç kişilik bir seçici kurul değerlendirecektir.

Eğer başvuru sayısı beş senaryoyu geçerse festival yönetimi ön jüri oluşturabilir.

Seçici kurul kararlarını gerekçeli olarak yazacaktır.

Jüri kararları, jüri toplantısı sonunda tüm üyelerin imzasının bulunduğu tutanağın festival yönetimine teslim edilmesi ile resmileşir.

Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.

Jürinin gerekçeli kararları 27 Ekim 2022 günkü ödül töreninden sonra festivale ait mecralardan herkesin ulaşabileceği bir şekilde yayınlanacaktır.

Ödüller

Seçici kurulun seçtiği bir senaryoya “En İyi Senaryo Ödülü” olarak 20.000 TL verilecektir.

Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde mansiyon ödülü de verebilir. Ancak mansiyon ödülünün maddi karşılığı yoktur.

Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

Diğer Maddeler

Ödül kazanan başvuru sahibi ve Yeditepe Üniversitesi arasında bir protokol yapılacaktır. Protokolün imzasının ardından en geç 2 hafta içerisinde proje sahibine senaryo ödülü verilecektir.

Ay Yapım, seçilen projenin haklarıyla ilgili senariste ilk teklif verme hakkına sahip olacaktır. Eğer Ay Yapım isterse ödül tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde teklifini ödül kazanan projenin senaristine iletecektir. Kabul edip etmeme kararı senariste aittir.

Diğer Hususlar

Luma Kısa Film Festivali’ne başvuran filmlerin ve projelerin hak sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer konular hakkındaki kararlar, festival yönetimine aittir.

Bu yönetmelikte belirtilen tüm para ödülleri Ay Yapım tarafından festival başlamadan önce Yeditepe Üniversitesi’ne verilecektir.

Tüm ödül ödemeleri Yeditepe Üniversitesi tarafından festival bitiminden en geç 2 hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.

EK-1: KISA FİLM SEÇKİSİ BAŞVURUSU İSTENEN BELGELER

Filme ait bilgiler (künyesi, sinopsis, vb.)

Şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki

Yönetmenin öğrenci belgesi (başvurudan en geç 1 ay önce alınmış olmalıdır)

Filmden en az iki adet karenin fotoğrafı (300 dpi)

Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı (300 dpi)

EK-2: KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI BAŞVURUSU İSTENEN BELGELER

Proje ait bilgiler (künyesi, yönetmeni, senaristi)

Senarist ve yönetmenin öğrenci belgesi (başvurudan en geç 1 ay önce alınmış olmalıdır)

Kısa film senaryosu (max 20 sf, pdf formatında). Kapak sayfasında senaryonun adı, senaristin adı ve iletişim bilgileri olmalıdır. Fade In, Final Draft, Celtx vb. profesyonel bir senaryo programında yazılmalıdır.

Yönetmen görüşü (max 2 sf, pdf formatında). Yönetmen görüşü, yönetmenin bu projeyi neden çekmek istediği ve nasıl çekeceğini anlatan bir dökümandır. Projeyi çekerken nasıl bir teknik ve stil kullanmayı düşündüğünü, projeyi farklılaştıran unsurları, varsa referans olabilecek diğer filmlerden bahsetmesi ve bakış açısını özetlemesi beklenir.

Senarist görüşü (max 2 sf, pdf formatında). Senarist görüşünde, senaristin projeyi nasıl kurduğunu, yola çıkış cümlesini ve esin kaynaklarını ve senaryoya bakış açısını özetlemesi beklenir.

Sinopsis (max 1 paragraf)

Senarist ve yönetmenin biyografisi ve varsa filmografisi

(Varsa) Proje dosyası

EK-3: UZUN METRAJ FİLM SENARYO YARIŞMASI BAŞVURUSU İSTENEN BELGELER

Proje ait bilgiler (senaristi, sinopsis, vb.)

Senaristin öğrenci belgesi (başvurudan en geç 1 ay önce alınmış olmalıdır)

Film senaryosu (pdf formatında). Kapak sayfasında senaryonun adı, senaristin adı ve iletişim bilgileri olmalıdır.

Senarist görüşü (max 3 sf, pdf formatında). Senarist görüşü, senaristin bu projeyi neden yazdığını, ne anlatmak ve neden çekilmesini istediğini anlatan bir dökümandır.

Sinopsis (max 1 sf)

Senarist biyografisi ve varsa filmografisi

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Bir Cevap Yazın