Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı yurt genelinde lise ve dengi okullar okuyan öğrencilere yönelik  “Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki ayrım konusunda sizin fikirleriniz nelerdir?” konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.

14. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurum

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı

Konusu

” Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki ayrım konusunda sizin fikirleriniz nelerdir? “ 

Türü

Kompozisyon Yarışması

Amacı

Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Yarışma Takvimi

Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 14 Ekim 2021 tarihinde başlayarak 21 Şubat 2022 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

Katılım

 • Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
 • Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Muvafakatname’yi eksiksiz olarak en geç 21 Şubat 2022 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi

– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. İlgili belgeye vakfın ve yarışmanın internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Muvafakatname”nin eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi
 • E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.

Başvuru E-posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler

Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname”

 

Ön eleme ve Değerlendirme Süreci

 • Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma 2022.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.
 • Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2022 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
 • Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
 • Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
 • Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
 • Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil
 • Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası tilahan.org ve yarisma2022.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 15 Nisan 2022 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri kararı

 • Finale kalan 10 yarışmacı, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Doç.Dr. Kutsal Doğan / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik ve Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri ile çevrimiçi görüşmeye davet

Değerlendirme Kriterleri

 

 • Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi (25 puan)
 • Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği (25 puan)
 • Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği (25 puan)
 • Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek (25 puan)

Ödüller

 • Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL para ödülü

Bütçe

Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.

 

Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

İlgili Kişi: İsmail Sürücüoğlu

Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2 Taksim Beyoğlu- İstanbul

Telefon: 0212 243 95 25

E-mail (sadece bilgi için): bilgi@aibskv.org

Eser Başvuru E-mail Adresi: yarisma@aibskv.net

YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE KATILIM BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

 

Bir Cevap Yazın