Manisa Barosu Makale Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmanın Konusu “Masumiyet Karinesi”.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.500 Türk Lirası

Yarışmanın Amacı Ve Konusu
Yarışmanın Amacı, Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Hukuk Fakültesi Mezunları, Hukukçu Akademisyenler, Stajyer Avukatlar, Avukatlar, Hakim, Savcıların Eğitim İle Edinmiş Oldukları Hukuk Nosyonunu Uygulamaya Yönelik Olarak Kullanabilme, Yorum Yapabilme, Konuyla İlgili Yargı İçtihatlarını Değerlendirebilme Ve Fikirlerini Hukuksal Yazım Tekniklerine Uygun Bir Biçimde Yazıya Dökebilme Becerilerinin Geliştirilmesini Sağlamaya Ve Bu Çalışma İle Hukuk Adına Gelişim Ve Bilgi Paylaşımı İle Hukuka Katkı Sağlamaya Çalışmaktır.

Bu Yarışma “ Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması “ Adı İle Geleneksel Hale Getirilmek Amacıyla İsimlendirilmiş Ve Her Yıl Yenisinin Devamı Kararlaştırılmıştır.

Her Yıl Ayrı Bir Konu Belirlenmesi Kararlaştırılmıştır.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın bu yılki konusu “Masumiyet Karinesi”dir. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele almak hususunda serbesttirler.

Katılım Şartları
1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri, hukukçu akademisyenler, stajyer avukatlar, avukatlar, hakim ve savcılar ile tüm hukuk fakültesi mezunlarının katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için hukuk fakültesi mezunu ya da öğrencisi olmak gerekmektedir.

2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Manisa Barosu Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Manisa Barosu Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi ya da Yarışma Jürisi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.

7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Makalelerin Şekil Şartları
1. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

2. Makaleler;
– Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.
– En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet”ler içermelidir.
– En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.
– Başka bir kaynağa atıf yapılmış ise, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça” içermelidir. Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır.
– “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.
– Kapak sayfası vb. içermemelidir.

3. Makale metinleri bilgisayarda şu şekilde hazırlanmalıdır:
– Makale ana başlığı: Tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortaya hizalanmış olmalıdır.
– Ana metin: “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
– Dipnotlar: Sayfa altında, “Calibri” yazı tipinde, 8 punto büyüklükte, 1 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

4. Makaleler A4 ebatlı sayfaya; alt: 1,5 cm, sağ: 2 cm, üst: 2,5 cm, sol: 3 cm kenar boşluğu bırakılarak oluşturulmalıdır. Makaleler sayfaların tek yüzüne yazılarak oluşturulmalıdır, arkalı-önlü olmamalıdır. Ayrıca sayfalar (en baştan en sona) numaralandırılmış olmalıdır.

5. Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler 20.000 (yirmi bin) sözcüğü (yaklaşık 50-55 sayfa) aşmamalıdır.

6.
a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl. Yazarın soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır. Örnek: Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.2, 4.bası, Ankara 1985.
b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Yazarın soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır. Örnek: Dönmezer Sulhi, Suç Siyaseti, İÜHFM, Cilt 52, Sayı 1-4, 1987, s.1 – 33.

7. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.
a) Kitaba yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası. Örnek: Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.2, 4.bası, Ankara 1985, S.45. Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: Erem, s. 45.
b) Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, atıf yapılan sayfa. Örnek: Dönmezer Sulhi, Suç Siyaseti, İÜHFM, Cilt 52, Sayı 1-4, 1987, s.21.
Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: Dönmezer, s. 20.
Yazarın birden çok eserinden yararlanılıyor ise sonraki atıflarda eseri diğerlerinden ayıran bir ibareye yer verilmelidir. Örneğin, Dönmezer, Suç Siyaseti, s.4.

8. Yarışmacıya ilişkin bilgiler (adı, soyadı, kurumu vb.) makale içeriğinde (ana başlık altında veya herhangi bir yerde) kesinlikle yer almamış olmalıdır.

Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler
1. Yarışmaya başvuru, Manisa Barosu Başkanlığı’na hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermelidir.

2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
– Dilekçe ve eki (2 nüsha)
– Makaleler (6 nüsha)
– CD (1 adet) kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Manisa Barosu Başkanlığı, 75. Yıl Mah. 5345 Sk. No: 52/A 45030 YUNUSEMRE / MANİSA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.

5. Kargolama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya Manisa Barosu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç: 15 Aralık 2021
Son Başvuru: 15 Mart 2022 Saat 17:00
Sonuçların Açıklanması: 1 Haziran 2022

Ödül Töreni
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 2022 HAZİRAN ayı içinde Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Manisa Barosu Başkanlığı’nda yapılacak bir törenle verilecektir. Yarışma Organizasyon Komitesinin beklenmeyen nedenlerle sonuç açıklama tarihi ve ödül töreni tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İletişim
Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:
Manisa Barosu Başkanlığı İletişim
Santral : 444-4525 (Dahili 112)
Yönetim Kurulu Üyesi Av.Fatih MERİÇ GSM No: 0(553) 224-4227
E-posta: info@manisabarosu.org.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

 

Bir Cevap Yazın