Öykü yarışması

 

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
14. AYDIN ÜSTÜNTAŞ GELENEKSEL ANADOLU TİYATROSU
OYUN YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) AMAÇ

1.1 Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’nu günümüze uygun olarak yaşatmak ve sürdürmek,
1.2 Batı Tiyatrosu’nun çoğu zaman Doğu ve Anadolu Tiyatrosu’nun kalıplarını, dramatikolanaklarını, biçem özelliklerini kullandığını kamuoyuna anlatmak ve göstermek, tiyatro yazarlarını bu konuda teşvik etmek,
1.3 “Ulusal olmadan evrensel olunamayacağı” gerçeğinden hareketle Anadolu’nunTiyatrosu’nu yaşatmak ve tanıtmak, gelecek kuşaklara doğru bir tiyatro mirası bırakmak amacıyla, yeni oyunlar yazılmasını sağlamaktır.

2) KONU

Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’ndan beslenen, kalıplarını, biçem özelliklerini taşıyan ve gelenekseli günümüze getiren yeni yazılmış oyunlar.

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU

14. Aydın Üstüntaş Geleneksel Anadolu Tiyatrosu Oyun Yazma Yarışması Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilmekte ve Proje danışmanı Gülçin Üstüntaş tarafından yürütülmektedir.

4) YARIŞMANIN TÜRÜ

Tiyatro Oyunu

5) KATILMA KOŞULLARI

5.1 Yarışmaya, herkes katılabilir.
5.2 Katılım dili Türkçedir.
5.3 Herhangi bir konu sınırlaması yoktur.
5.4 Oyunlar, yetişkin ve gençliğe yönelik olabilir. Kısa ve uzun oyun olabilir.
5.5 Metinler, Times New Roman, 12 punto, 1.5 aralıklı, A4 sayfaya yazılmalıdır. Belirtilen biçimde yazılmayan metinler değerlendirme dışı tutulacaktır.
5.6 Oyunlar, son başvuru tarihine kadar sözlü ve/veya yazılı/veya sanal ortamda yayınlanmamış, amatör ve/veya profesyonel herhangi bir topluluk tarafından oynanmamış olmalıdır.
5.7 Yarışmada derecelendirme yoktur. Seçici kurul oy çokluğu ile karar verecektir.
5.8 Metinler, 19.Ekim.2020 tarihine kadar 7 adet (yedi) kopya ve 1 adet CD ile,
GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No:3 Kat:2 Nurol Tower Şişli-
İstanbul
adresine teslim edilmeli ya da kargo ile gönderilmelidir.
5.9 7 (yedi) kopyanın her birinin üzerinde 5 basamaklı (harf veya sayı) bir rumuz yazılmalıdır.
5.10 Metin yazarının adı, soyadı, özgeçmişi, açık posta adresi, elektronik posta adresi, sabit ve mobil telefon numaraları kapalı bir zarfın içinde metinlerin yer aldığı paketin içine konmalıdır.
5.11 Kimliği ve rumuzu olmayan metinler değerlendirme dışında tutulacaktır.
5.12 Katılımcılar, yarışmaya birden fazla metinle -aynı rumuzu yazmak kaydıyla-katılabilirler.
5.13 Seçici kurul gerek gördüğünde özel ve övgüye değer oyun ödülleri verebilir. Ancak yukarıda da anlatıldığı gibi Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’ndan (Orta oyunu, Meddah, Dramatik Köylü Oyunları vb.) beslenen, kalıplarını, biçem özelliklerini ve gelenekseli moderne taşıyan oyunlar olmalıdır.
5.14 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonunda ödül alan eserleri, yazarın adı belirtilmesi koşuluyla ticari amaç gözetmeksizin etkinliklerinde, derneğin web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve tarafımızdan bastırılacak kitaplarda yayınlanması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

6) ÖDÜL

Seçici kurul tarafından seçilen eser 3.000 TL para ödülü ve plaket ile ödüllendirilecektir.

7) YARIŞMA TAKVİMİ

7.1 Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Temmuz 2020
7.2 Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Ekim 2020 Saat 24.00
7.3 Sonuç Bildirimi : 19 Kasım 2020
7.4 Ödül Töreni Gecesi : Sonuç bildirimiyle birlikte açıklanacaktır.

8) SEÇİCİ KURULU

• Gülşen KARAKADIOĞLU / Yazar- Eleştirmen- Öğretim Görevlisi
• Prof. Dr. Filiz ELMAS / Öğretim Üyesi – Eleştirmen / Gazi Üniversitesi
• Prof. Dr. Türel EZİCİ / Hacettepe Üniversitesi ADK öğretim üyesi -Yazar-Eleştirmen
• Canan KIRIMSOY / DT Baş dramaturk V.
• Akif YEŞİLKAYA / DT -Yönetmen- Oyuncu
• Dr.V.Yasin AKYÜZ / Ordu Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi-Yazar
• Eren AYSAN /Yazar- Dramaturg

9) İLETİŞİM

WEB : www.gzlordu.org
Gülçin Üstüntaş – GSM- 0535 740 38 06
E-posta : gulsinustuntas@hotmail.com

10) ESERLERİN YOLLANACAĞI ADRES

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No:3 Kat:2
Nurol Tower Şişli-İstanbul

Dernek Tel: 0552 684 82 52

İletişim /Proje Danışmanı
Gülçin Üstüntaş – GSM- 0535 740 38 06
e-posta : gulsinustuntas@hotmail.com

11) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ ve DUYURULAR

Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

12) Bu şartname 12 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

Bir Cevap Yazın