FOTOGEN 16. Sami Güner Kupası Fotoğraf Gösterisi Yarışması

1-Yarışma Konusu: TÜRKİYEMİZ
Katılımcılardan; tek ağaç/çiçekten bir köy veya kente, sınırlı bir alandan geniş taramaya,
doğadan sosyal konulara ya da sorunlara, tek insandan kalabalık topluluklara “Türkiyemiz”e
ilişkin, Sami Güner’in yaklaşımı ile “sevgi, bilinç, gözlem ve yorum” nitelikleri taşıyan bir
fotoğraf gösterisi istenmektedir.
2-Teknik:
Gösterinin toplam süresi en fazla 6 (altı) dakika olacaktır. Fotoğraf sayısı, gösterinin
akış biçimi – hız, ses – konuşma – müzikli ya da sessiz oluşu gösteriyi hazırlayan veya
hazırlayanların kararına bağlıdır. Gösteri müzikleri seçilirken herhangi bir telif hakkı ihlali
yapmamaya özen gösterilmelidir. Bu tür bir ihlal durumunda tüm sorumluluk gösteri sahibinin
olacaktır. (Telifsiz müzikler Youtube üzerinden araştırılabilir.)
Gösteri; kısa kenarı en az 800 piksel çözünürlükte, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz
fotoğraflardan oluşacak, seçici kurul değerlendirmesinden sonra kamuoyuna sunulacak biçimde
hazırlanacak, gösterinin ve hazırlayan(lar)ın ismi gösterinin içinde yer alacaktır. Gösteriler avi,
mpg, mp4, mov formatlarında hazırlanabilir. Exe veya px formatında gönderilen gösteriler
yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Gösteri içeriklerinde ödül almış fotoğrafların tek tek kullanılmasında sakınca yoktur.
Ancak daha önce Sami Güner Kupası’na gönderilmiş gösteriler ve başka bir fotoğraf
gösterisi yarışmalarında başarılı bulunmuş gösteriler bu yarışmaya katılamaz. Aksi
durumda, verilmiş ödüller geri alınacak ve kurar ihlali işlemi uygulanacaktır.
Daha önce Sami Güner Kupası’nda başarılı bulunmayan gösteriler, bir kereye mahsus
olmak üzere, değiştirilip farklı bir gösteri haline getirilirlerse Kupa’ya kabul edilirler. Böyle bir
başvuru durumunda, önceki katılıma ilişkin bilgiler, ‘gösteriye ilişkin kısa açıklama’ yazısı
(madde 4) içinde belirtilmelidir.
3-Katılım:
Katılım, seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakınları hariç, ilgi duyan
herkese açıktır. Tek veya grup çalışması yapılabilir. Grup çalışması yapılması halinde,
oluşturulan her grup ayrı bir yarışmacı olarak kabul edileceğinden, grup bileşimi yarışma
boyunca aynı kişilerle devam edecek, kupa kazanılması durumunda da tek bir kupa ödülü
verilecektir.
4-Gösterilerin Gönderilmesi:
Gösteriler 7 – 16 Ocak 2022 tarihleri arasında, WeTransfer programı kullanılarak
ibrahim@goksungur.com e-posta adresine çevrimiçi olarak gönderilecektir. Daha önce veya
sonra yapılan gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderide açıklayıcı not olarak
mutlaka “Sami Güner Kupası” yazılacaktır. Çevrimiçi aksaklıklar nedeniyle oluşan
gecikmelerden ve/veya kayıtlı dosyaların açılamamasından/okunamamasından kaynaklanacak
olası sorunlardan FOTOGEN sorumlu olmayacaktır.
Gönderilen dosyaya; gösteriden başka gösteriye ait kısa kenarı en az 1200 piksel
çözünürlükte JPEG formatında bir fotoğraf, gösteriye ilişkin kısa bir açıklama ile, gösteri
sahibinin isim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini içeren bir Word sayfası ilave edilecektir.
Gönderinin teslim alındığına dair wetransfer onay maili gelmez ise, 0532 392 2042
numaralı telefondan İbrahim Göksungur’a ulaşılabilir.
5-Değerlendirme:
Sami Güner Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) yıl başarılı
olmak gerekmektedir ancak katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır.
Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun salt çoğunluğu yeterliyken, üçüncü
turda oybirliği gerekmektedir.
6-Seçici Kurul:
• İbrahim ZAMAN
• İbrahim GÖKSUNGUR
• Cengiz KARLIOVA
7-TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN
8-Sonuçların Açıklanması:
Başarılı bulunan gösterilerin listesi, 15 Şubat 2022 tarihinde http://www.fotogen.org.tr
ve https://tfsfonayliyarismalar.org/tr adreslerinde yayınlanacak, başarılı bulunan gösteriler
21 Şubat 2022 tarihinden itibaren, günün koşullarına göre ya yeri FOTOGEN tarafından daha
sonra ilan edilecek bir salonda gösterilecek, ya da çevrimiçi olarak internet ortamında
izleyicilere sunulacaktır. Bir salonda toplanılması mümkün olduğu takdirde, kupa ve ödül töreni
de 21 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
9-Haklar ve Sorumluluklar:
Gösterilerin telif hakkı hazırlayanlarındır. Ancak FOTOGEN, fotoğraf sanatının
desteklenmesi, eğitim ve “Türkiyemiz” konusunun işlenmesi amacıyla, hazırlayanların adlarını
belirterek gösterileri arşivinde koruyabilir; çevrimiçi ve çevrimdışı hertürlü platformda gösterime
sunabilir; Youtube veya benzeri mecralarda yayınlayabilir, belirli birikimler oluştuktan sonra,
seçilmiş fotoğraflarla albüm veya elektronik ortamda yayınlar hazırlayabilir. FOTOGEN
açısından, gösterileri hazırlayanların adları belirtilerek albüm ve benzeri (basılı ya da elektronik)
yayın hazırlanması durumunda gösteri sahiplerine karşı, yayından 3 (üç) adet verilmesi dışında
bir sorumluluk oluşmayacaktır. Gösteri sahiplerinin böylesi yayınlara katılmama hakları vardır.
Herhangi bir çalışma yapılacağında, gösteri sahiplerine önceden bilgi verilecektir.
Katılımcı(lar), yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine/kendilerine ait
olduğunu, gerekli çekim izinlerinin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder(ler).
Gösterilerde yer alan fotoğraflarda, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlama kararı
devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı/yarışmacılar tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmada ödül alan gösterilerden örnek fotoğraflar Fotogen ve TFSF’nin
(http://www.tfsf.org.tr, www.fotogen.org.tr ) web sayfalarında ve sosyal medya (Facebook,
twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını olan “Almanak 2022”de
FOTOGEN’e ait sayfalarda yer alacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen durumlarda Düzenleme Kurulu, TFSF U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK kararları geçerlidir. Katılımcılar Sami Güner
Kupası’na gösteri göndermekle, bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
10-Yarışma Takvimi:
Son Katılma Tarihi : 16 Ocak 2022 saat 23:00
Değerlendirme : 18 Ocak–14 Şubat 2022
Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Şubat 2022
Başarılı Gösterilerein Sunumu : 21-22-23 Şubat 2022
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2022-002)
numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma şartnamesini okumak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın