33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Öykü ve Şiir Yarışmaları

59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan kısa öykü ve şiir yarışmalarının şartnameleri yayınlandı.

“Dört Kapı Kırk Makam Yolumuz İlim İrfan ve İnsanlık Sevgisi Üzerine Kurulmuştur” temalı yarışmanın şartnameleri aşğıada verilmiş olup ayrıca bu linkten ulaşabilirsiniz

59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Ve Kültür Sanat Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Şiir Yarışmaları Şartnamesi 2022

16-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Hacı Bektaş Veli Anma
Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde ‘HECE VEZNİ ve SERBEST VEZİN’’
Dallarında şiir yarışmaları düzenlenmiştir.
Madde-1 Her iki yarışmanın konusu; “Dört Kapı Kırk Makam Yolumuz İlim İrfan ve
İnsanlık Sevgisi Üzerine Kurulmuştur”.
Madde-2 Yarışmaya Katılma Koşulları;
a) Yarışmaya katılan şiirlerin hiçbiri yayınlanmamış olması ve bir yarışmaya
katılmamış olması gerekir,
b) Yarışmalara en çok üç şiir ile katılına bilir. (ayrı, ayrı), Her şiir iki nüsha olacaktır.
c) Yarışmacılar şiirlerinde açık isim ve mahlaslarını kullanmayıp rumuz
kullanacaklardır,
d) Yarışmacılar şiirlerini daktilo, bilgisayar veya okunaklı olarak el yazısı ile
yazabilirler.
e) Şiirler ayrıca Cd ile gönderilecektir.
f) Yarışmaya hangi dalda katıldıklarını şiir zarfını üzerine yazılacak.
Madde-3 Teslim Şekli;
Yarışmacılar ad, soyadı, mahlası, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu
yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine ’’Rumuzu, şiirin adını yazacaklar,
üzerine yine sadece ‘’Rumuz’’ yazılı ikinci bir zarfa şiirini koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı
üçüncü bir zarfın içine koyarak 24 Haziran 2022 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesi’ne
teslim edecekler. Şiirlerini posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak
birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.
Madde-4 Değerlendirme;
Madde 3’e göre teslim edilmiş şiir zarfları ile rumuz zarfları ayrılarak şiir zarfları
01 Temmuz 2022 tarihine kadar Jüri Üyelerine bir tutanakla teslim edilecektir. Jüri
değerlendirmesini yaparak şiirlerle rumuzları yazılı tutanağı 05 Ağustos 2022 tarihine kadar
Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Yarışmanın sonucu www.hacibektas.bel.tr
internet adresinden duyurulacaktır.
Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu kendisinde bulunan rumuz zarflarını açarak dereceye
girenlere ödüllerin verilmesi konusunda tebligatta bulunacaktır.
Madde-5 Ödüller
1.ye 1.000 – ₺
2.ye 750 – ₺
3.ye 500 – ₺
Madde-6 Posta Adresi
Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)
Cemalettin Çelebi Cad. No:1
50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR

59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Ve Kültür Sanat Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Kısa Öykü Yarışmaları Şartnamesi 2022

16-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hacıbektaş’ta yapılacak olan Hacı Bektaş Veli
Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Kısa Öykü yarışması
düzenlenmiştir.
Madde1- Yarışma konusu; “Dört Kapı Kırk Makam Yolumuz İlim İrfan ve İnsanlık
Sevgisi Üzerine Kurulmuştur ’’.
Madde2- Yarışmaya katılma koşulları;
a) Yarışmaya katılacak öykülerin yayınlanmamış ve daha önce başka bir yarışmaya
katılmamış olması,
b) Öykülerin ‘’kısa öykü’’ kapsamında olması,
c) Öykülerin daktilo veya bilgisayarla yazılmış olması gerekmektedir,
d) Her yarışmacı ancak bir öykü ile katılabilir,
e) Yarışmacılar öykülerinde açık isimlerini değil rumuz kullanacaklardır,
f) Her öykü dört nüsha olarak düzenlenecektir.
g) Öyküler Ayrıca Cd de gönderilecektir.
Madde-3 Teslim Şekli;
Yarışmacılar ad, soyadı, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir
zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine rumuzunu ve öykünün adını yazacaklar, üzerine
yine sadece ‘’Rumuzu’’ yazılı ikinci bir zarfa öyküyü koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı
üçüncü bir zarfın içine koyarak 24 Haziran 2022 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine
teslim edeceklerdir. Posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç
gün önceden göndermeleri önerilir.
Madde-4 Değerlendirme;
3. Maddede belirtilen usule göre teslim edilmiş öykü zarfları ile rumuz zarfları
ayrılarak öykü zarfları 01 Temmuz 2022 tarihine kadar seçici kurul üyelerine ayrı ayrı teslim
edilecektir. Seçici kurul üyesi kendisine gönderilen öyküleri değerlendirerek sonuç raporunu
en geç 05 Ağustos 2022 tarihine kadar Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na göndereceklerdir.
Gelen bu değerlendirmeleri Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu açarak dereceye girenleri
belirleyecek, www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Madde 5- Ödüller;
1.ye 1.000 – ₺
2.ye 750 – ₺
3.ye 500 – ₺ olarak tespit edilmiştir.
Madde-6 Posta Adresi
Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)
Cemalettin Çelebi Cad. No:1
50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR
Not: Dünyadaki Savaşlara Duyarsız Kalmamak İçin konuda küçük bir ekleme yaptık.

 

Bir Cevap Yazın