“TÜRK DÜNYASI” KONULU ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN: Bursa Büyükşehir Belediyesi

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’nin Bursa seçilmesi münasebitiyle “Türk Dünyası” konulu şiir yarışması düzenlenmektedir. Toplam 22.000 ₺ ödüllü ve son başvuru tarihi 30 Temmuz 2022 olan yarışmanın şartname ve taahhütnamesini aşağıdaki linklerden indirebilir detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

I – KONU: Türk Dünyası
II – AMAÇ: Yarışma ,tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın sayılı şehirlerden olan Bursa’mızın 2022
Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla düzenlenmiştir.
III- KAPSAMI: Yarışma Türkçe yazan bütün şairlere açıktır. Yarışmanın ana teması ” Türk Dünyası”
olmakla birlikte yarışmacılara serbest açılım ve yaklaşım imkanları da mevcuttur. Mesela Türk
milletinin tarihi, coğrafyası, dili, kültürü, kahramanları, destanları, menkıbeleri, barış tercihi,
bağışlayıcılığı, ebet müddet devlet sahibi olma ideali, insana ve tabiata bakışı gibi ögeler etrafında
eserler değerlendirmeye alınırlar.
Aruz, hece ölçüleri ve serbest şiir tarzı bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır.
IV- ÖDÜLLER: Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulduğu
takdirde,
•Birinci eser sahibine; 8000 TL
•İkinci eser sahibine; 6000 TL
•Üçüncü eser sahibine; 4000 TL verilecektir.
Teşvik ödülü olarak 2 kişiye de 2000TL verilecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1. Şiir yarışması Türkçe yazan bütün şairlere açıktır.
2. Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belirli bir düzeyde ve Türkçe yazılmış
olmalıdır. Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır.
3. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi
çalışanları katılamaz.
4. Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde
(basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka
bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül
kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
6. Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
7. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
8. Katılımcıların daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği herhangi bir yarışmada
ödül almamış olması esastır.
9. Eser sahipleri, “TÜRK DÜNYASI KONULU ŞİİR YARIŞMASI” Özel Şartnamesi ’ni aynen kabul
ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Bursa Büyükşehir
Belediyesine vermekle yükümlüdürler. PDF formatında imzalı belgeyi eserleriyle birlikte
bursasiir@bursa.bel.tr adresine göndereceklerdir.

10. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin
herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
11. Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bursa Büyükşehir
Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.
12. Eser sahipleri şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi
halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu
kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, sonradan; verdiği lisansı kesinlikle
geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu
lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi
talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. Gönderilen şiirlerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekmektedir.
14. Gönderilen şiirlerle birlikte, ayrı bir sayfada eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin
yer alması gerekmektedir.
15. Eserler ve PDF formatında imzalı taahhütname bursasiir@bursa.bel.tr adresine
gönderilecektir. Posta ile ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.
16. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Temmuz 2022 dir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların ilanı Eylül 2022’dir.
17. Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Bursa Şiir Yarışması Taahhütnamesini İndirmek İçin Tıklayın

Bursa Şiir Yarışması Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: