Hikaye Yarışması
Bir Umut Öyküsünde Telaş Hikaye Yarışması

Malatya Belediyesi tarafından düzenlenen hikaye yarışması “Bir Umut Öyküsünde Tatlı Telaş” başlığıyla 25. Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak. Yarışmaya katılacak eserlerde katılımcıların kayısıyla ilgili anılar ve hikayelerinin yer alması beklenmekte.

Hikaye Yarışmasının Amacı

Malatya’nın kültürünü, sanatını ve bütün değerlerini içeren bunların yanı sıra kayısıyı da öne çıkaran bir hikâye yarışması. Esas amacının şehrin birlik beraberliği, dirlik düzeni ve dayanışması için olduğunu, şehrin tarihini, kültürünü, medeniyetini, geçmişteki yaşanmışlıklarını, günümüzde yaşanılanlarını ve gelecekte yaşanılacakları bir birlik atmosferi içerisinde ve yol istikrarı içerisinde gitmesini sağlamaktır. Malatya’yı değerlendirirken tarihi itibariyle insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Medeniyetin inkişaf ettiği şehrimizde de medeniyetin nüvelerini festivallerde, kültür ve sosyal etkinliklerde ortaya çıkarıp temayüz ettirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle de coğrafi işaret alan kayısısının hak ettiği değere ulaşması için kayısıyı kayısı tadında hikâyeye dökmek amacıyla yarışmamızı düzenliyoruz.

Hikaye Yarışmasının Konusu

İlgili yarışmanın konusunu, ilimiz nezdinde katılımcıların kayısıyla ilgili anılarını-hikâyelerini oluşturmaktadır.

Hikaye Yarışmasına Katılım Şartları

  1. Yarışmaya 15 yaşından büyük herkes katılabilir.
  2. Başvuru yapılan hikâyenin-anının içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık bulunmamalıdır. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  3. Her başvuru sahibi en fazla bir hikâye-anı ile yarışmaya katılabilecektir. Birden fazla eserle katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  4. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
  5. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Malatya Büyükşehir Belediyesine ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
  6. Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  7. Yarışmaya gönderilecek anılarda aranacak şekilsel özellikler aşağıda sıralanmıştır. Gönderilen anılar,

• A-4 boyutunda
• Times New Roman yazı karakteriyle
• 12 punto büyüklüğünde
• 1.5 satır aralığında
• En az bir sayfa en fazla üç sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.

8. Gönderilecek olan eserler için katılımcının künyesinin yer alacağı EK-1 başvuru formu kullanılacaktır. Başvurular imzalı EK-1 Başvuru Formu ile birlikte şahsen teslim edilecektir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.  Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı hikâye-anı yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

10.  Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

11. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına aittir.

12. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Hikaye Yarışması Takvimi

Yarışmacılar, eserlerini en geç 18 Temmuz Pazartesi 2022 tarihinde saat 17.00’a kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına (İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi No:189 Büyükşehir Belediye Binası Karşısı Kat:2) teslim edecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılan tüm katılımcıların ek olarak sunulan EK-1 Katılım Formu ve kimlik fotokopisi ile başvurması gerekir. Aksi takdirde eser değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hikaye Yarışması Değerlendirme

Değerlendirme üyeleri MABEM’de görev yapan edebiyat ve yazın dalında uzman kişilerden oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esas alınacaktır. Üyelerinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Üyeleri belediye yönetiminin belirleyeceği bir tarihte toplanacak olup ödül almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.

Hikaye yarışmasının Sonuçların Açıklanması

İnceleme ve değerlendirme süreci bitince dereceye giren ilk 3 (üç) katılımcının bilgileri ve mansiyon alanların bilgileri www.malatya.bel.tr resmi web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi, No:189 Büyükşehir Belediye Binası Karşısı Kat:2
Telefon: 0422 377 86 98
E-Posta: yusranurtopdas@malatya.bel.tr

Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Youtube Kanalımızı Ziyaret Ettiniz mi?
Bir Cevap Yazın