Matematik_Anı_Öykü

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışması

Türkiye genelindeki tüm lise öğrencilerine yönelik olarak Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Matematik Anılarım temalı öykü yarışması düzenleniyor. Son katılın tarihi 14.02.2023 olan 7500 TL bütçeli Matematik Anılarım temalı yarışmada ödüller birincilik için Akıllı bileklik, ikincilik için Bluetooth kulaklık, üçüncülük için Stem seti olarak belirlenmiş.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Amacı
Öğrencilerimizin mantıksal, matematiksel, sözel zekâlarım geliştirmek, desteklemek, farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Türü
Matematik seferberliği kapsamında “Matematik Anılarım’’ temalı Ulusal öykü yarışması.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Yarışmanın Kapsamı
Resmi / Özel Okul ve Kurum Müdürlüklerinde öğrenim gören lise öğrencileri.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Yarışmanın Genel Şartları

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

 • Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (EK-2)
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma kapsamında katılımcılardan alman kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak; yarışma değerlendirme ve ödül dağıtım sürecinin sonunda tamamen silinecektir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

Engelli öğrencilere engellerini bildirmeleri koşuluyla katılım sürecinde tüm destek Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 • Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda MEB izni ve onayı dâhilinde şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasına Katılım Şartları
Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Eserlerin özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir,
 • Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte taranarak gönderilecektir. Taahhüt Formu ile birlikte gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her katılımcı sadece: bir öykü üe katılabilir. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir. Her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Gönderilen metin Öykü türünde olup, öykü; Word formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı, en az bir en fazla dört sayfa, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 14.02.2023’tür. Son başvuru tarihinden sonra gelen öyküler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 11.02.2023 tarihine kadar kargolanmış eserler yarışmaya dâhil edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
 • Eserler Word, ekteki belgeler PDF formatı şeklinde (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ile birlikte) ozelburo32@meb.göv.tr adresine veya Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine kargo veya posta ile gönderilecektir. Kargo veya posta ile gönderilen eserlerde gönderiminden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz ve komisyonumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca gönderilen eserlerin kargo ve posta ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır.
 • Her katılımcı kendisi için bir rumuz belirleyecektir.
 • Eserlerin üzerinde j katılımcının kimliğini belli edecek herhangi bir yazı, işaret vb. bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olup, gerekli görüldüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Ödülleri

Yarışmada Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

Birincilik Ödülü: Akıllı Bileklik (Özellikleri: Su geçirmez, kalp ritmi ölçme, adımsayar, sesli görüşme, uyku takibi)
İkincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık (Özellikleri: Aktif gürültü önleme, kulak içi, mikrofonlu, suya ve tere dayanıklı, çift telefon desteği)
Üçüncülük Ödülü: Stem Seti

Ödül töreni Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda olacaktır. Kazanan adayın yakınları katılabilecek ve konaklama Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
Yarışmanın bütçesi 7.500 TL’dir.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Telif Hakları

 • Yarışmaya gönderilen eserlerin daha Önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, Özgün olduğunu taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş olsa bile sonradan bu yönde tespiti yapılanların ödülleri geri alınır.
 • Eserlerin basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı materyaller, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserleri kullanabilecektir. (Eserlerin telif hakkı katılımcılarda saklı kalmak kaydıyla)

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Değerlendirme Süreci

 • Yarışmaya katılan eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan “Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu41 tarafından değerlendirilir.
 • Eser İnceleme Komisyonu tarafından Türkiye genelinde dereceye giren ilk 3 eser belirlenecektir
 • Yarışmaya başvuru için gönderilen postalara, postanın alındığına dair elektronik geri dönüt sağlanacaktır.:
 • Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.
 • Eser inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri; konuya ve türe göre uygunluk, Türkçe’yi kullanma gücü, kurgu gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, estetik, bakış, başlık, plan, imla kuralları ve noktalama işaretleri gibi özellikleri esas alarak değerlendirecektir.

Ulusal Matematik Anılarım Öykü Yarışmasının Değerlendirme Komisyon Üyeleri:

Matematik Öğretmenleri

Ayşe SOYDAN
Ahmet GÜNGÖR
Şerife YOLCU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

Esra BALUN
Zeynep BİÇER
Abdullah KARAMAN

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları isparta.meb.gov.tr ve Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

1) Yarışmanın Okullara Duyurulması: 21 Kasım 2022

2) Son Katılım Tarihi: 14 Şubat 2023

3) Jüri Değerlendirmesi: 1-6 Mart 2023

4) Sonuçların Açıklanması: 7 Mart 2023

5) Sonuçlara İtiraz: 8-9 Mart 2023

6) İtirazların Değerlendirilmesi ve Kesin Sonuçların Açılanması: 10 Mart 2023

7) Ödül Töreni Tarihi ve Saati: 14 Mart 2023-14.00

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Bir Cevap Yazın