hikaye yarışması

Birlikte Başardık Hikâye Yarışması

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluklar Başkanlığı YTB Yüksek Öğrenim Öğrencilerine yönelik Birlikte Başardık Hikaye Yarışması düzenliyor.

 Birlikte Başardık Hikâye Yarışması Şartnamesi

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yarışmanın Kategorisi: Hikâye

Yarışmanın Konusu: Konu, en az 1 Türk ve 1 uluslararası öğrencinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri başarı hikâyesi olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı: Yarışmanın amacı, ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrenciler ile Türk öğrencilerin sahip olduğu ortak paydaları vurgulamak ve bu öğrencilerin bir araya geldiklerinde elde ettikleri başarı hikâyelerini ödüllendirmektir.

Hedef Kitle: Ülkemizde yükseköğrenim gören Türk ve uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.

Yarışma Takvimi: Başvuru tarihleri: 10.10.2022 – 31.10.2022

Ödül sahiplerinin açıklanması ve ödül töreniyle ilgili bilgilendirme www.turkiyeburslari.gov.tr ve Türkiye Bursları sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

Yarışma Şartları

 1. Yarışmanın konusu ülkemizde yükseköğrenim gören 1 Türk ve 1 uluslararası öğrencinin elde ettikleri başarıyı bir hikâye formatında sunmaları olarak belirlenmiştir.
 2. Hikâyeler Türkçe yazılmış olmalıdır.
 3. Yarışmaya gönderilen metinler 2.000 kelimeyi geçmemelidir.
 4. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 5. Yarışmaya gönderilen metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 6. Yarışmaya 1 Türk ve 1 uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda en az 2 kişi katılım sağlayabilir.
 7. Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 8. Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 9. Başvurular, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
 10. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Hikâyenin mutlaka gerçek bir olaydan yola çıkarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu hikâyenin doğruluğu ve gerçekliğine dair katılımcılardan onay alınacaktır.
 12. Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 13. Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 14. Katılımcılar, yarışmaya başvurarak Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek baraj puanın üstünde olan eserler sırasıyla ödüllendirilecektir. Ödüllendirmede, her derece için belirlenen baraj puanı farklı olacaktır.

Baraj puanı üzerinde hiçbir çalışma bulunmadığı takdirde ödül verilmeyecektir.

Telif

 • Yarışma sonunda ödüle değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
 • Katılımcı, bu hususlara herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ödüller

Ödül, katılımcı sayısından bağımsız olarak belirlenmiş olup ekibe takdim edilecektir.

Birincilik Ödülü:10.000 TL

İkincilik Ödülü:7.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

 

Bir Cevap Yazın