Yarışmanın Amacı

Ergen Edebiyatı ülkemizdeki edebiyat dizgesinde geniş bir yelpazeyle temsil edilen bir alan değildir. Ergen ve onun hayatı, sorunları, kaygıları, umutları, düşleri edebiyat metinlerine yansımamış var olanların önemli bir kısmı onu, biçimlendirilecek bir nesne gibi ele alıp, bu amaçla yaklaşmıştır. Oysa o bir öznedir ve onu bir kimlik olarak ele almak ve ona göre yaklaşmak ve edebiyatta da bu özelliğiyle var etmek önemlidir.

Ergenin dönemsel olarak -ki bu uzun yıllardır devam etmektedir- kendini ifade edememe sorunu vardır ve bu durumda ergen hem ailede hem de hayatın içinde (dış dünyada ve okulda) ifade eksikliği yaşamaktadır. Bu da onun iletişim konusunda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Oysa ergen hayata hem meydan okuyan hem de çözemediği korkularla ve kaygılarla boğuşan bir varlıktır.

Bu düşüncelerden yola çıkarak:

1- Ergeni anlayan ve onunla birlikte yolculuk yapabilen,

2- Onun sorunlarını kaygı ve umutlarını dilselleştirebilen,

3- Onu hayatın içinde tutacak temel yaşam bilinci ve umudunu verebilen,

4- Kendiyle ve sosyal çevresiyle iletişim kurmasını,

5- Kendini ve sosyal çevresini anlamasını,

6- İç çatışmalarını aşmasını ya da yüzleşmesini sağlayabilen,

7- Bunu buyurgan bir didaktizmden uzak olarak gerçekleştirebilen,

8- Yazınsal estetik ölçütlerden vazgeçmeden metinleri oluşturabilen

Yazarlarımızı alana kazandırmak, bu konuda yazma düşleri olanları teşvik etmek, bu alanı yeni metinlerle güçlendirmek ve saygınlaştırmak, hedefimiz olarak belirlenmiştir.

Yarışma ergen edebiyatına iki alanda katkı yapacaktır.

a- Macera

b- Dedektiflik

Macera alanında farklı alt türlerde eser vermek mümkündür ve bunları aynı alanda değerlendirebiliriz.

Bu alt türler:

a- Fantastik macera

b- Gerçekçi macera

Bu iki alan ergenin günlük yaşamına tanıklık yaptığı gibi onun okul sorunlarına, akran zorbalığı gibi travma yaratan tanıklıklara daha yakından bakmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca ergenin dünyasını daha geniş bir alana taşımada ona yeni pencereler açacak anlatılar oluşturulabilir.

Dedektif romanları ergenlerin özellikle ilgi duyduğu bir alandır. Bu alanda oluşturulan metinler dedektif serüveninin içine yerleşen ve ergenin farklı kimliklerle karşılaşmasını ve onları çözmesini sağlayabilecek özellikler içerir. Bu nedenle türünün bu özelliklerini göz önünde tutmak önemlidir.

12 yaş üstü ergene uymayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma 18 yaşını bitirmiş tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir.
 • Yarışmaya Bilgiyolu Kültür Yayınları çalışanları, seçici kurul üyeleri katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Nitelikleri

 • Metin dili Türkçedir.
 • Yarışma iki türde de 12+ yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler, hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı ve başka bir kurum ve yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşme yapılmamış olmalıdır.
 • Yazar özgün bir metinle yarışmaya katılacaktır. Alıntılar ve öykünme içermeyecektir.
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %50 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Bilgiyolu Kültür’ün uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

a) Bilgisayarda word belgesine, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı olarak; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b) Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa numarası verilecek ve 40-80 sayfa aralığında oluşturulacaktır.

c) Yapıt, 2 (iki) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir USB’ye de kaydedilecektir.

d) Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına adını ve soyadını yazacaktır.

Yapıtların Teslimi

 • Yarışma adayları dosyalarını herhangi bir rumuz veya müstear ad olmaksızın, kendi ger-çek adları ile iletilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Ta-ahhütname, USB (yapıt, özgeçmiş ve imzalı taahhütnamenin taranmış halinin yer aldığı) ve kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarf açık isim ve adresle birlikte yayınevine gönderilir.
 • Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 2 (iki) kopya, bir adet USB kaydı birlikte teslim edilir.
 • Yapıt, 15 Mart 2022 saat 17.00’ye kadar gönderilmek zorundadır. Sonraki tarihlerde gelen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
 • İnternet yoluyla başvuru yapılamaz, ancak www.bilgiyolu.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi ve iletişim kanallarına ulaşılabilir.

Yapıtların Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafın-dan kontrol edilir. Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir. Seçici kurul, incelemelerini 01 Mayıs 2022 tarihine kadar tamamlar.
 • Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Nisan 2022’nin son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür ve karar verilir.
 • Seçici kurul, derecelere bağlı ödüle değer yapıt bulamazsa bu ödüller verilmez.
 • Değerlendirme işlemleri 1 Mayıs 2022 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
 • Yarışma koordinatörü seçici kurulların doğal üyesidir.

Yarışma Jürisi

Macera Romanı Jürisi

 • Prof. Dr. Hikmet Asutay (Trakya Üniversitesi)
 • Dr. Oktay Atik (Tekirdağ Üniversitesi)
 • Dr. Sinem Bozkurt (Hacettepe Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayşen Zeynep Oral (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Necdet Neydim (İstanbul Üniversitesi)

Dedektiflik Romanı Jürisi

 • Prof. Dr. Asalet Erten (Hacettepe Üniversitesi)
 • Dr. Büşra Yaman (Kırklareli Üniverisitesi)
 • Doç Dr. Erkan Çer (Amasya Üniversitesi)
 • Sevin Okyay (Çevirmen, Yazar)
 • Gülsevin Kıral (Yazar)

Yapıtların Yayımlanması

 • Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Bilgiyolu Kültür A.Ş.’ye ait olacaktır. Bu süre içinde yapıtını başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen yapıt sahiplerine Bilgiyolu Kültür Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
 • Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Bilgiyolu Kültür A.Ş.’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının sorumlulukları ile yazarın haklarını düzenleyen bir telif hakkı devir sözleşmesi imzalanacaktır.

İlk Gençlik Romanı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 8.000₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (4 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 MAYIS 2022

İlk Gençlik Romanı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bilgiyolu.com.tr/yarisma/ilk-genclik-romani-yarismasi/

 

Bir Cevap Yazın