İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Prof. Dr. Hülya Nutku’nun anısını yaşatmak adına Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HÜLYA NUTKU TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
İzmir’in kültür sanat hayatına katkı sağlayan; Prof. Dr. Özdemir Nutku ile birlikte Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nün kurucusu, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi, Sanat İletişim Direktörü, yazar Prof. Dr.
Hülya Nutku’nun adını ve anısını yaşatmak, Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik
etmek ve yeni eserlerle ulusal tiyatromuzda farklı bakış açılarına yer vermektir.
2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
İZELMAN AŞ
3. YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi: 1 Mart 2022
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 20 Mart 2022
Ödül Töreni: 27 Mart 2022
4. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) Yarışmaya Türkiye veya yurtdışında yaşayan ve Türkçe eser veren herkes katılabilir.
b) Yarışmaya kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı bir rumuz ile
başvuracaktır.
c) Yarışmaya seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar
ile onların yakınları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamazlar.
5. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
a) Yazarlar yarışmaya katılacakları eserlerin konu seçiminde serbesttir.
b) Çocuk ve gençlik oyunları kategorisinde başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olacaktır.
d) Her katılımcı 1 (Bir) eserle yarışmaya katılabilir.
e) Yarışmaya daha önce sahnelenmemiş, yayımlanmamış, ödül almamış özgün tiyatro oyunları
kabul edilir. Uyarlama yapıldığı tespit edilen eserler yarışma dışı tutulur. Ödül verilmesi
durumunda, daha sonra özgün olmadığı tespit edilen yapıta verilen ödül iptal edilir, ödülü alınır.
2
f) Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
g) Tiyatro oyunu A4 kâğıdın tek yüzüne, 1,5 satır aralığında ve en az 12 punto ile Times New
Roman yazı karakteri ile yazılmış olmalıdır. Yan ve alt üst sayfa boşlukları 2.5 cm olmalıdır.
h)Eserler PDF formatında gönderilmelidir.
6. ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
a)Katılımcılar yazdıkları eserleri tam dokuman ve tek mail olarak 7. maddede yer alan her iki
mail adresine de göndermelidir.
b) Eser üzerinde yarışmacının kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bir not bulunmamalıdır.
c) Yarışmacılar rumuzu yazılı olan eserinin yanında ayrıca hazırlayacakları bir belgeye; Tiyatro
oyununun adını, imzalı kısa özgeçmişini, telefon numaralarını yazmakla yükümlüdür.
d) Yarışmaya gönderilen eserler sahiplerine iade edilmez. İzBBŞT ve İZELMAN tarafından
yazılı yahut basılı herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecektir. Bu
kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZELMAN AŞ herhangi bir telif ödemesi yapmaz.
e) Eserin hukuki sorumluluğu başvuru sahibine aittir. İntihal tespiti durumunda ilgili başvuru
elenir, sonradan tespiti durumunda aldığı ödül iptal edilir ve iadesine yönelik hukuki işlem
başlatılır.
f) Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
d) Yarışmaya katılacak eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup
üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Aksi takdirde eserin gönderen kişiye ait olduğu kabul edilir.
Doğabilecek hukuki sorunlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
e) Son başvuru tarihinden sonra teknik gerekçelerle dahi olsa ilgili adrese ulaşmayan eserler
değerlendirme dışı bırakılır.
7. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER
Eserler, yarisma@izelman.com.tr ve info@izmirsehirtiyatrolari.com adreslerine
gönderilecektir.
8. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yarışma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen tiyatro oyunları 9. maddede
yer alan Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.
b) Her değerlendirme kurulu üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınarak oyunların
başarı sırası belirlenir.
c) Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.
3
d) Değerlendirme sonucunda 1. 2. ve 3. Seçilen oyunlara ödül verilir.
e) Değerlendirme Kurulu ödüle değer çalışma bulunmadığı takdirde ödül vermeme hakkına
sahiptir.
9. DEĞERLENDİRME KURULU
Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur
1. Yücel Erten
2. Orhan Alkaya
3. Prof. Dr. Adnan Akyarlı
4. Eren Aysan
5. Hakan Meriçliler
6. Zeynep Nutku
7. Kadir Efe Oruç
10. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
a) Yarışma sonuçları 20 Mart 2022 Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzelman AŞ
kurumsal internet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
b) Ödül töreni Dünya Tiyatro haftasında yapılacaktır.
c) Değerlendirme sonucu birinci seçilen eser İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
genel repertuvar havuzuna dâhil edilerek, repertuvarın uygunluğu, Yönetim kurulunun kararları
göz önüne alınarak sahnelenebilecektir.
Ödüller
1. Birincilik Ödülü 10.000 TL ve Samsung Galaxy Tab S7 FE
2. İkincilik Ödülü 7500 TL ve Samsung Galaxy Tab S7 +
3. Üçüncülük Ödülü 5000 TL ve Samsung Galaxy Tab S7 +

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

Bir Cevap Yazın