Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması

Konak Belediyesi tarafından İlk defa 2021 yılında düzenlenen Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir yarışması bu yıl yeniden düzenleniyor. Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir yarışmasının konusu “Tarih, Kadınlar ve Efsaneler” olarak belirlendi. Yarışmanın son katılım tarihi 1 Ekim 2022.

 

KONAK BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“TARİH KADINLAR ve EFSANELER” KONULU

KADIN ÖYKÜLERİ KISA ÖYKÜ VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışmasının Amacı

Konak Belediyesi “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü Yarışması; edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak, hem edebiyat meraklılarının üretimini arttırmak hem de kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla 2021 yılında ilki yapılan ve her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bir etkinliktir.

Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışmasına Katılım Şartları

1-Yarışmaya başvuru ücretsiz olup yurt dışı katılımına açık olacaktır.

2-Yarışma 18 yaş üstü ve SADECE KADIN katılımcılara açıktır.

3- Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanları, birinci derece yakınları, jüri üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

4-Yarışmaya katılım bireyseldir. Ortaklaşa yazılan eserler kabul edilmeyecektir.

5-Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir eserle katılabilir. Birden fazla eser gönderenler değerlendirme dışı tutulacaktır.

6-Yarışmaya katılımlar e-mail yoluyla kabul edilecektir.

7- Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışmasına Katılacak Eserlerin Özellikleri

8-Yarışma dili Türkçedir. Farklı bir dille yazılan eserlerin çevirisi yapılmayacak olup değerlendirme dışı tutulacaktır.

9-Yarışmanın konusu “Tarih Kadınlar ve Efsaneler” olarak belirlenmiştir.

10- Yarışmaya gönderilen eserler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

11- Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

12-Yarışmaya katılacak Kısa Öyküler, Word belgesi A4 boyutunda, en fazla 3 sayfa olacak şekilde, Times New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.

13-Yarışmaya katılacak şiirler Word belgesi A4 boyutunda, Times New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır. Sayfa –satır sınırı yoktur.

14-Dil bilgisi, yazım kuraları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

Ç) Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Eser Teslimi

15-Eserler yalnızca konakoykuyarisma@gmail.com mail adresinden kabul edilecektir.

16-E-mail’in konu kısmına “Kısa Öykü Yarışması Başvurusu”  yazılacaktır. İçerik kısmına da rumuz (En az 6 harfli, anlamlı veya anlamsız harf ve sayılardan oluşmalıdır. Rumuz eser sahibinin adını ve soyadını içeremez), eser sahibinin adı, soyadı, eserin ismi, eser sahibinin ikametgah adresi ve telefon numarası yazılmalıdır.

Ek dosya olarak; ismi verilmiş eser dosyası ve Ek-1 deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir.

17- Eser son gönderim tarihi 1 Ekim 2022’dir.

Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışmasında Eserin Değerlendirilmesi

18-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden geçer. Ön jüri değerlendirmesi teknik inceleme olup şartname kuralarına uygun olup olmadığına bakılacaktır.  (Ön jüri Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün personellerinden görevlendirilir)

19- Şartnamede belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir.

20-Jüri, incelemelerini 25 Ekim  2022  tarihine kadar tamamlar.

21-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Tüm katılımcıların puanlaması ve sıralaması yapılır. Eşit puan almış eserler teknik ve içerik olarak yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.

22- Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından kitap olarak basılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserleri, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

23- Sonuçlar 1 Kasım 2022 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından açıklanacak, ödül töreni 21-27 Kasım 2022 haftasında düzenlenecektir.

24- Ödül almaya hak kazananların ücretleri kişisel hesaplarına yatırılacaktır.

25- Ödül almayı hak edenler, Herhangi bir nedenle şartnameye uymadıkları anlaşılması ya da kendisine hiçbir şekilde ulaşılmaması durumunda tutanak tanzim edilerek söz konusu ödül, sıralamaya göre bir sonraki katılımcıya verilir.

26- Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Takvimi

Son gönderi Tarihi: 1 Ekim 2022

Jüri Değerlendirme:10 -28 Ekim 2022

Sonucun Açıklanması: 1 Kasım 2022

Ödül Töreni: 21-27 Kasım 2022 Haftası

27- Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışmasının Ödülleri

Öykü Birincilik Ödülü: 5.000 TL+Plaket

Öykü İkincilik Ödülü:4.000TL+Plaket

Öykü Üçüncülük Ödülü:3.000TL+Plaket

Öykü Jüri Özel Ödülü:2.500TL+Plaket

Şiir Birincilik Ödülü: 5.000 TL+Plaket

Şiir İkincilik Ödülü:4.000TL+Plaket

Şiir Üçüncülük Ödülü:3.000TL+Plaket

Şiir Jüri Özel Ödülü:2.500TL+Plaket

28- Jüri Üyeleri

Öykü

Ayşe Sarısayın- Yazar

Handan Gökçek- Yazar

Nilüfer Yıldız Şendur- Editör/Yazar

Zerrin Saral -Yazar

Şiir

Gülçin Sahilli – Şair/Yazar

Özlem Tezcan Dertsiz- Şair/Yazar

 

29- Eser Gönderme Adresi

Mail: konakoykuyarisma@gmail.com

Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı

İletişim Numarası: 0507 4722107

Web Adresi: www.konak.bel.tr

 

Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Diğer Hükümler

30-Bu şartname; ekleri ile birlikte birbirlerinin tamamlayıcısı olup, taraflar imza atmakla şartname ve eklerine, belirtilen hükümlere uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

31-İtilafların vuku bulması hallerinde çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

32- İş bu şartname 5 (beş) sayfa ve bu madde ile birlikte 32(otuziki) maddeden ibarettir.

YARIŞMA KATILIM FORMU VE ŞARTNAME İÇİN TIKLAYINIZ

KONAK BELEDİYESİ RESMİ DUYURUSU

Bir Cevap Yazın