Öykü ödülü

ÖĞRETMENLER ARASI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI

HASAN ÂLİ YÜCEL EDEBİYAT ÖDÜLLERİ ÖĞRETMENLER ARASI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI

BÖLÜM-1 YARIŞMANIN AMACI

Türk edebiyatının önemli eserleri yıllar boyunca öğretmen yazarlar tarafından verilmiştir. Mehmet Âkif’ten Refik Halid’e, Necip Fazıl’dan Tanpınar’a, Yahya Kemal’den Çamlıbel’e, Halide Edip’ten Gülten Dayıoğlu’na edebiyata önemli eserler kazandıran isimler, aynı zamanda öğretmendir ve edebiyatın sesi okullardan yükselmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu geleneğin devamını sağlamak ve okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyurmak amacıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.

BÖLÜM-2 YARIŞMANIN KONUSU

2020 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın teması “Yuva” olarak belirlenmiş olup “Yuva” teması ekseninde yazılacak bütün öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

BÖLÜM-3 KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmada il birincisi olan öyküler, bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen öğretmenler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.

BÖLÜM-4 TAKVİM

Yarışmaya Katılım Tarihi ve Değerlendirme Süreci

 • Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (24 Ağustos – 17 Eylül 2020)
 • Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri ilçe millî eğitim müdürlerine göndereceği son tarih. (18 Eylül 2020)
 • İlçe millî eğitim müdürlüklerinin birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin il millî eğitim müdürlüklerine göndermesi. (21 Eylül – 2 Ekim 2020)
 • İl millî eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi. (5 – 16 Ekim 2020)
 • Bakanlık ön jüri ve son jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (19 Ekim – 6 Kasım 2020)
 • Ödül Töreni (24 Kasım 2020)
  Okul/Kurumlar;

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda öğretmenlere gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Başvuru yapan kişilerin başvuruya esas belgeleri incelenerek belirlenen takvim süresinde başvuru şartlarına uygun olarak hazırlanmış eserleri ve başvuru formunu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
  İlçe millî eğitim müdürlükleri;

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda okul/kurum müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Okul/kurumlardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Komisyon tarafından belirlenen birinci eser, il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
  İl Millî Eğitim Müdürlükleri;

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
 • İlçelerden gelen eserler il millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Komisyon tarafından ilde birinci belirlenen eserin word formatı ile eser sahibinin başvuruya esas belgeleri ile bir adet fotoğraf ve öz geçmişini dijital ortamda DYS sistemi üzerinden Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
  Bakanlıkta;

 • İl millî eğitim müdürlüklerine seçme ve değerlendirme takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Bakanlıkta ön değerlendirme komisyonu ve son değerlendirme komisyonu kurulacaktır.
 • İl millî eğitim müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce kurulacak ön değerlendirme kurulu komisyonu tarafından incelenerek ilk yirmi eser belirlenecektir.
 • Ön değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ilk yirmi eserin son jüri değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmesi sonucunda ülke genelinde dereceye giren ilk on eser belirlenecektir.

BÖLÜM-6 KOMİSYONLAR

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

 • l/İlçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bir Türkçe öğretmeninden olmak üzere konu ile ilgisi bulunan diğer branş öğretmenlerinden, yazarlar ve ilgili alan akademisyenlerinden oluşan en az 5 kişilik komisyon oluşturacaklardır.
 • Bakanlığımıza gönderilen eserleri incelemek ve değerlendirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarında görevlendirilmek üzere edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış yazarlarımız, öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz arasından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarının her biri için ayrı ayrı en az 5 kişilik bir komisyon (jüri) oluşturulacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
 • Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
 • Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

BÖLÜM-7 SONUÇLAR

Sonuçların Açıklanması

İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk 10 derecede yer alan eser sahipleri oygm.meb.gov.tr ve ogretmen.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

 

BÖLÜM-8 ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:

 • 1’inci olan eser – 10.000 TL,
 • 2’nci olan eser – 5.000 TL,
 • 3’üncü olan eser – 3.000 TL,
 • 4’üncü olan eser Jüri Özel Ödülü – 2.000 TL,
 • 5-10’uncu olan eserler Mansiyon Ödülü – 1.000 TL

ile ödüllendirilecektir.

Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Bakanlığımız tarafından bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Eser Değerlendirme Kriterleri

 • Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25 Puan)
 • Özgünlük ve edebi nitelik (25 Puan)
 • Üslup ( Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25 Puan)
 • Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)

Başvuru formu doldurulup ıslak imzalı olarak, ekleri ise dijital kayıt ortamında ( DVD, CD, USB bellek ) okul/kurum müdürlüklerine teslim edilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız

Yarışma Şartnamesi için tıklayınız

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretmene, Hizmet Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı

ADRES

Millî Müdafaa Cad. 6/3 Ek Bina 4. Kat
Kızılay/ANKARA
0312 413 41 67
0312 413 41 08

 

Bir Cevap Yazın