Ödül

T.C Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, Cumhuriyet’in 100. Yılının kutlanacağı 2023 yılında, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında yazılmış eserlere verilecek. 

Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ne yapılacak olup yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek. 7 Ocak 2023 tarihinde başvuruları sona erecek olan Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Seçiciler Kurulu’nda Hikmet Altınkaynak, Işık Kansu, Arif Kızılyalın, Kemal Kocabaş, Tuncay Mollaveisoğlu, Ahmet Özer ve Öner Yağcı yer alıyor.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ne (Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:2 48000 Muğla, Telefon: 4444801 – 1952) başvuruda bulunabiliyor.

Akbal Edebiyat Ödülü (Yönetmelik 2022)

1. ÖDÜLÜN AMACI

Oktay Akbal, modern Türk edebiyatının kurucularından, cumhuriyeti, cumhuriyetin temel değerlerini savunan, sevilen bir yazardır. Gazeteci, yazar olarak ve ortaya koyduğu yapıtları öykü, roman, deneme, eleştiri olarak ülkemizi aydınlatan yazarlardandır.

Bu ödül, Oktay Akbal adını yaşatmak, Türk edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla verilir.

2. ADAY OLMA

Ödül için adaylar kendileri ya da başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday başvurusunda bulunabilirler. Seçiciler Kurulu üyeleri de aynı hakka sahiptir. Bu durumda ilgili kişiler ya da kurumlar ve kuruluşlar adaylık için gerekli koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

3. ADAYLIK KOŞULLARI       

3.1. Ödüle başvuracak kişinin, Cumhuriyetin 100 Yılı konulu bilgisayarda yazılmış deneme/köşe yazısı yazılarının her birinin 7 adedini, kişinin özgeçmiş yazısıyla birlikte, dosya halinde teslimi ya da gönderilmesi gerekir.

3.2. Adaylık başvurusu, yayımlanmış/yayımlanmamış en az 3, en çok 5 deneme yazısı, en çok 3.500 karakter vuruşla yazılmış olmalıdır. Başvuru, 7 Ocak 2023 tarihinde sona erer.

3.3. Adaylık başvurusu yapmış bir kişi yaşamını yitirirse, aday olma hakkını yitirmez. Kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ödenir.

4. SEÇİCİLER KURULU

Ödülü değerlendirecek olan Seçiciler Kurulu yedi üyeden oluşur. Seçiciler Kurulundan ayrılan üyenin yerine gerekli görülürse, yeni üye atanabilir.

5. ÖDÜLE BAŞVURU

Ödül Koordinatörlüğü başvuruları, yönetmelik koşullarına uygun olup olmadığını inceler ve koşullara uygun olmayanları geçersiz sayar. Her iki biçimde de yazılar başvuranlara geri verilmez.

Ödül Koordinatörlüğü, zaman zaman ödülün amacı, başvuru koşulları, seçiciler kurulu ve adaylıklar konusunu açıklayarak, adaylara medya yoluyla açık çağrıda bulunur.

Biçim ve içerik açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtları, Seçiciler Kuruluna sunar.

 Ödüle Başvuru Adresi:     

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “ Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Adres: Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:2 48000 Muğla

Telefon: 4444801 – 1952  (Belediye Santral) başvuruda bulunabilecek.

6. SEÇİCİLER KURULUNUN ÇALIŞMASI

Seçiciler Kurulu – Ödül Koordinatörü çalışma takvimi hazırlar. Buna bağlı olarak üç derece ödülü saptanır.

Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ödülün bölünüp bölünmemesi kararı için de aynı oy çokluğu aranır.

Seçiciler Kurulu karar için gerekli gördüğü sayıda/uygun bulduğu yöntemle toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.

Toplantıya katılamayan Seçiciler Kurulu Üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde ya da e-posta yoluyla Seçiciler Kuruluna verilmek üzere Ödül Koordinatörüne gönderir.

Seçiciler Kurulunun kararı kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

7. ÖDÜL

Ödülü kazananlara “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ile para ödülü verilir.

Para ödülü derece ödüllerine göre şöyledir:

Birincilik ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü : 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

8. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül, Muğla’da Oktay Akbal’ın doğum günü olan 20 Nisan’da düzenlenen bir törende verilir. (Olağandışı koşullar nedeniyle bu tarih ve yer değiştirilebilir.)

9. SEÇİCİLER KURULU

Oktay Akbal Roman Ödülü 2023 Yılı Seçiciler Kurulu (soyad sırasıyla) şu kişilerden oluşur:

Hikmet ALTINKAYNAK

Işık KANSU

Arif KIZILYALIN

Kemal KOCABAŞ

Tuncay MOLLAVEİSOĞLU

Ahmet ÖZER

Öner YAĞCI

10. ÖDÜL KOORDİNASYONU

Bu ödül, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Ödül Koordinatörü daire başkanıdır. Koordinatör çalışmaların aksamadan yürütülmesini, seçiciler Kurulu toplantılarının, ödül törenlerinin aksamadan yapılmasını, ödül duyurularının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlar. Ödülün daha etkin gerçekleştirilmesi için çaba gösterir.

11. ÖDÜLE KATILIM FORMU

Adı Soyadı:……………………………..

Tel./GSM:……………………….

E- Posta: ………………………………..

Adresi:……………………………………

İmzası :……………………………………

(Lütfen, Ödüle Katılım Formu’nu doldurup yazı dosyanızla birlikte gönderiniz.)

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLYAYIN

Bir Cevap Yazın