SAMSUN TABİP ODASI DR.KAMİL FURTUN ÖYKÜ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1- AMAÇ
Ödül; Dr.Kamil Furtun’u anmak üzere, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının
değerlendirilmesini amaç edinir.
2- KAPSAM
Ödülün düzenlenmesinden ve başvuru sürecinden Samsun Tabip Odası sorumludur.
3- TÜRÜ
Öykü
4- KONU
Serbest
5- KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya rumuz ile katılım zorunludur.
• Yarışmaya katılım için hekim olmak ön koşul olmayıp öykü yazmaya gönül vermiş tüm
yurttaşların katılımına açıktır. Ancak Seçici Kurul ve Samsun Tabip Odası yönetim kurulu ile
diğer kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
• Yarışma yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
• Ödüle, dosya hâlinde en fazla iki öykü ile başvurulur; bu öyküler daha önce herhangi bir
yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
• Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını
bedelsiz olarak Samsun Tabip Odasına devrettiğini kabul eder. Yapıtlar hiçbir şekilde iade
edilmez. Seçici Kurul’un yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
• Ödüle gönderilen öykülerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin
öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı
zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
• Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi Samsun Tabip Odası
yönetim kuruluna aittir.
6- ÖDÜLE GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
• Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar
oylumunda 5 (beş) sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmak koşuluyla hazırlanarak 4 (dört)
kopyayla, ayrıca CD’ye kaydedilip bir zarfa konularak teslim edilmelidir.
• Ayrıca öz yaşam bilgisi de (bir sayfayı geçmemelidir) aynı CD’ye kaydedilmelidir.
• Katılımcılar, ödül ile ilgili Başvuru Formunu doldurup imzalayacaktır. Başvuru Formu,
Samsun Tabip Odası web sayfasında veya Samsun Tabip Odası ofisinden bilgisayar çıktısı
olarak temin edilebilir
• Dosyanın sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
• Öykü Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler ödül dışında tutulacaktır.
• Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.
• Başvurular kargoyla ya da elden teslim edilebilir.
• Başvurular aşağıda belirtilen kurum adreslerine yapılmalıdır.
7- TAKVİM
Başvuru son kabul tarihi 14.02.2022 mesai saati bitimine kadardır
Sonuçların ilan tarihi: 14 Mart Tıp bayramı haftası içinde Samsun Tabip Odası yönetim kurulu
tarafından belirlenecek bir tarih olup ilk olarak Tıp Bayramı sebebiyle yapılacak törende,
sonraki hafta ise Samsun Tabip Odası web sayfasında duyurulacaktır.
14.02.2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
8- ÖDÜLLER
Yukarıda belirtilen koşullarda “Dr.Kamil Furtun Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar
ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak Öykü
Seçkisi’nde yer alır.
Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.
Büyük Ödül geleneksel olarak Dr.Kamil Furtun ödülü olarak isimlendirilir. Ayrıca ödül tutarı
eşit olan üç adet mansiyon ödülü verilir. 2022 yılı için büyük ödül 2000 TL, her biri 1000 Tl
olmak üzere üç adet mansiyon ödülü planlanmıştır.
9- SEÇİCİ KURUL
Prof.Dr. Yakup Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümü (Kurul
Başkanı)
Prof.Dr.Mustafa Kurt, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr. DidemArdalı Büyükarman, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili
Bölümü
Şermin Yaşar, Yazar
10- BAŞVURU NOKTASI
– Samsun Tabip Odası internet sayfasından başvuru formu ve başvuru koşullarını
belirleyen ödül yönetmeliği temin edilebilir.
– Başvuru elden veya kargo aracılığıyla “Samsun Tabip Odası, Hürriyet Mahallesi
Süleymaniye Sokak, No:42/6, İlkadım/SAMSUN” adresine teslim edilecektir.

Bir Cevap Yazın