Ufuk Üniversitesi Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya Yurt İçi Ve Yurt Dışında Bulunan Üniversite Öğrencileri Katılabilir.

UFUKU Nİ VERSİ TESİ
ZEYNEPBAŞAKGU LSOYANİSİNA
DENEME YARİŞMASİ-V
Bu yıl Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması – V için konu “Hayata Dönmek” olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı 13 Mart 2016’da Güvenpark terör saldırısında kaybettiğimiz Ufuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerinin toplumsal
sorunlara ilişkin duyarlılıklarına katkıda bulunmak, yazınsal becerilerini geliştirmektir. En önemlisi, sevgili
öğrencimizin hatırası vesilesiyle terör kayıplarımızı sanatla anmak ve şiddetin sanatla tedavi edilebileceğini
hatırlatmaktır.
YARIŞMA ŞARTLARI VE TAKVİMİ
1. Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçi veya yurt dışı üniversitelerde ön lisans, lisans düzeyinde veya yüksek lisans
ya da doktora öğrencisi olmak gerekir. Öğrenciliğin yarışma başvuru süreleri içinde devam ettiği YÖK Öğrenci
Belgesiyle veya üniversiteden temin edilen imzalı ve mühürlü güncel öğrenci belgesiyle belgelenmesi zorunludur.
2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir eserle ve tek yazarlı katılabilir.
4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb.
kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.
5. Yarışma için gönderilecek eserlerin deneme türünde en çok 700 sözcük olması gereklidir. Yazı dili Türkçe olup
eserlerin yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Eserler “Times New
Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır.
6. Denemelerde kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır, denemenin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine
büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir.
7. Denemeler PDF formatında aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-posta iletisinde esere ait dosya,
katılımcıya ait kısa yaşamöyküsü, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini içeren dosya, katılımcıya
ait güncel öğrenci belgesinin taranmış hali yer almalıdır. Herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde
başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Denemeler, Erendiz Atasü, Enver Aysever ve Eren Aysan’dan oluşan Seçici Kurul tarafından
değerlendirilecektir.
9. Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL,
üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren katılımcılara ayrıca onurluk takdim edilecektir.
10. Katılım için eksiksiz başvuruyu içeren e-posta iletisinin en geç 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 17.00’de
zbgdeneme@ufuk.edu.tr adresine ulaşmış olması zorunludur. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum
sorumlu değildir. Yarışma sonuçları 2022 yılının Nisan ayı içinde Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde
açıklanacaktır. Ödüller, daha sonra belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek/Ankara)
gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir.
11. Yarışmaya katılan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk Üniversitesi’ne aittir.
12. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen yarışmacıların
başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren
tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Şebnem GÜLEN
Prof. Dr. Arzu PAMPAL
Doç. Dr. Özge YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE

İletişim: zbgdeneme@ufuk.edu.tr

Web: www.ufuk.edu.tr/zeynep-basak-gulsoy

Bir Cevap Yazın