Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

1) ORGANİZASYON
“AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
tarafından düzenlenmektedir.
2) YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması; baskı ve sayısal (dijital)kategoride olmak üzere 5
(beş) bölümden oluşmuştur:
a) Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz)
b) Sayısal: Serbest (Renkli)
c) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)
d) Sayısal: Seyahat (Renkli veya Siyah-Beyaz)
e) Baskı : Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)
**Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
**Doğa fotoğrafları FIAP’ın Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.
3) TANIMLAR
a) FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen
siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle
yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine
girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden
yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin
katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli
kategorisine dahil edilir.
b) FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa fotoğrafı, konuya yakın bir kişinin konu objesini
kolaylıkla tanımlayabileceği ve doğrulayabileceği, antropoloji ve arkeoloji dışında kalan
doğa tarihinin bütün branşlarını kapsayan fotoğrafik süreci tanımlamak için kullanılır.
Yüksek teknik kalite gözetilerek elde edilmiş bir fotoğrafın hikâye anlatım değeri görsel
kalitesinden daha ağırlıkta olmalıdır. Baykuşlar veya leylekler gibi insan tarafından
düzenlenmiş bir ortama uyum sağlamış, insan eserlerinin doğal ortamın bütünleştirici bir
parçası olmuş doğal objeler, kasırgalar veya deniz dalgaları gibi doğal kuvvetleri tasvir
eden görüntülerin içinde bulunan insan unsuru öğeler dışında kalan insan unsuru hiçbir şey
fotoğrafta yer alamaz. Yaban hayvanlarına bilimsel amaçlarla takılan etiketler, tasma veya
radyo vericilerini içeren fotoğraflar kabul edilir. İnsan tarafından yaratılmış hibrit ve kültür
bitkiler, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar veya gem takılı türleri içeren ve bunların herhangi
bir şekilde oynanması (manipüle edilmesi) ile gerçekliği değiştirilen fotoğraflar kabul
edilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya
çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Doğal görüntüyü veya fotoğrafik içeriği veya orijinal
2 / 6
görünümün içeriğini değiştirmeyen HDR, üst üste odaklama (focus stacking) ve bölgesel
ışık düzeltmeleri (dodging/burning) gibi görüntünün sunumunu zenginleştirecek tekniklere
izin verilir. Toz parçacığı, dijital gürültü ve film çiziklikleri gibi fotoğraf makinesinden
kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir. Birleştirilmiş (stitched)
görüntülere izin verilmez. Bütün izin verilen düzeltmeler fotoğrafta doğal görünmelidir.
Renkli görüntüler monokroma dönüştürülebilir. Kızılötesi görüntülere ister doğrudan elde
edilmiş ister türetilmiş olsun, izin verilmez.
c) Vahşi Yaşam Fotoğrafı Tanımı: Yukarıdaki Doğa Fotoğrafı tanımına uyan Vahşi Yaşam
bölümlerine gönderilen fotoğrafların tanımı, doğal veya tatbiki bir ortamda serbest ve
kısıtlanmadan yaşayan bir veya daha fazla hayvan veya bitki organizmalarına
genişletilebilir. Manzaralar, jeolojik oluşumlar, hayvanat bahçesi veya çiftlik hayvanlarını
içeren fotoğraflar veya yaşayan hayvan ve bitki türlerinin kontrol edilmiş bir ortamda çekilen
fotoğrafları Vahşi Yaşam bölümleri için uygun değildir. Vahşi Yaşam sadece hayvanlar,
kuşlar ve böcekler ile sınırlandırılmamıştır. Yaşayan türlerin leşi gibi doğal ortamda çekilen
deniz ve bitki (mantarlar ve yosunlar dahil) türleri Vahşi Yaşam içeriğine uygundur. Vahşi
Yaşam görüntüleri fotoğraf yarışmalarının Doğa bölümlerine gönderilebilir.
4) KATILIM ŞARTLARI
a) “AFAD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel
fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
b) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP
Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
c) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP
Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
d) Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.
Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla
kategori/bölüme gönderilemez.
e) Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını
göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) sorumlu olmayacaktır.
f) Fotoğrafçı yarışmaya katılımı ile gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmiş
sayılır. Aksi bir durumun tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
kişi kural ihlali yapmış sayılır.
h) Kural ihlali yapan kişilere “TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(TR:http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf,
ENG:http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar
uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün
yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
i) Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF
ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile işbirliğine
girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından
yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
3 / 6
j) AFAD ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
k) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya
ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde,
katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
l) Yarışma sonucu AFAD’ınhttp://contest.afad.org.tr/?lang=turvehttp://www.afad.org.trsiteleri
ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.trve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde
duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
m) Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi halinde AFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.
5) YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar AFAD’ın arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile AFAD tarafından yarışmanın amacına uygun
şekilde haber, reklam ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek
kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel
çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
b) AFAD bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında(takvim,
ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer
platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir.Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. AFAD eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakat name
karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile
AFAD’ın olacaktır.
c) Yarışmada yer alan fotoğrafların yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya,
yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği ve TFSF
web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı
katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı, fotoğraflarının
sergi ile ilgili medyada ve/veya ekranlarda yer alacak tanıtımlarda ücretsiz olarak
kullanılmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir.
Sponsorlar fotoğrafları web siteleri üzerinde, yarışma ile ilgili ilanlarında düşük çözünürlükte
kullanabilirler.
d) AFAD, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
e) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, AFAD’ın
http://contest.afad.org.tr/?lang=turvehttp://www.afad.org.trinternet sitesinde yayınlanacak
ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada
ödül ve mansiyon alan fotoğraflarwww.tfsf.org.trsitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2019’de yer alacaktır.
4 / 6
h) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu
ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli
olacaktır.
i) Katılımcılar;http://contest.afad.org.tr/?lang=turadresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname
hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
6) KATILIM ÜCRETİ
a) Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 5 bölüm için 20 € ödenmesi gerekmektedir.
Türkiye’den katılım için 5 bölüm ücreti 75 TL’dir.
b) Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.
PAYPAL: afadyarisma@gmail.com
c) Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı;
AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri D./214802166
İş Bankası Cemalpaşa Şubesi
Hesap Numarası: 6006-0568922
IBAN No: TR63 0006 4000 0016 0060568922
d) Yarışmaya grup olarak katılabilinir.10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara%10 indirim
yapılacaktır.
e) Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyeleri katılım ücreti ödemeyecektir.
f) Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) ESERLERİN KABULÜ
a) Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://contest.afad.org.tr/?lang=tursitesine girerek
veya http://www.afad.org.tr sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.
b) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken
aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for
FIAP Patronage » and FIAP document 017/2017 « Sanctions for breaching FIAP
regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for
International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017,
dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for
breaching FIAP regulations and the red list.”
c) İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde afadyarisma@gmail.com, ibrahimyodek.afad@gmail.com
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu
adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım
kesinlikle kabul edilmez.
d) Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı
maksimum 2400 piksel boyutunda fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak
biçimde hazırlanmalıdır. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
e) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://contest.afad.org.tr/?lang=tur web adresleri
kullanılarak yüklenecektir.
f) Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
5 / 6
g) İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _
)kullanılabilir.
h) Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya
çıkabilecekolası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.
i) CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
j) Baskı kategorisine gönderilecek fotoğraflar öncelikle online sisteme yüklenecek
(http://contest.afad.org.tr/?lang=tur) olup daha sonra posta yoluyla istenilen adrese
gönderilecektir. Sisteme yüklenmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
k) Fotoğraflar(dijital veya baskı), kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir.
Fotoğraf (dijital veya baskı)üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb bilgiler yer
almamalıdır.
l) Baskı kategorisi için posta yoluyla gönderilecek fotoğrafların uzun kenarı minimum 30cm,
maksimum 40cm olacaktır.
m) Baskı kategorisi için gönderilecek fotoğrafların arka tarafında; yarışmacının adı ve soyadı
ile eserin adı yazılacaktır.
n) Baskı kategorisine gönderilen fotoğraflar geri gönderilmeyecek olup yarışma sonunda imha
edilecektir.
o) Baskı kategorisi için yarışma kapanış tarihinden önce belirtilen adrese gönderilemeyen
fotoğraflar değerlendirmeye alınamayacaktır. Bu sebeple postada oluşabilecek gecikmeler
göz önünde bulundurulmalıdır.
BASKI KATEGORİSİ GÖNDERİM ADRESİ :
AFAD-ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ Fotoğraf Sanat Galerisi
Ziyapaşa Mah. 67087 Sokak Saadet Apt.No:45/A 01140 Seyhan – Adana / Türkiye
8) YARIŞMA TAKVİMİ
Kapanış Tarihi : 11.09.2020/ 23.59 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 12-13.09.2020
Sonuç Bildirim Tarihi : 15.09.2020
Ödül Töreni ve Sunum Tarihi : Ekim-Kasım 2020 AFAD Fotoğraf Sanat Galerisi
Ödül Gönderim Tarihi : Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.
9) JÜRİ ÜYELERİ(alfabetik sırayla)
Baskı Kategorisi ve Dijital S/B;
Cemil GÜVEN,EFIAP/g AFAD-TR
Hasan YELKEN GAFSAD-TR
Selami TÜRK MFD-TR
Dijital Renkli / Seyehat / Doğa
Aleksandar STOJCEVSKİ PC KUMONOVA – MK
Alperen AKHARMAN,EFIAP AFAD-TR
Ayhan ŞENBAYRAK,EFIAP AFAD-TR
Dayk DANZIG IFSAK-TR
Seda ŞENGÖK İFOD-TR
(Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.)
6 / 6
10) TFSF Yarışma Temsilcisi:Yusuf Öcel
11) ÖDÜLLER-SERGİLEME
5 x FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30 mansiyon;
5 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30mansiyon;
5x AFAD Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 30mansiyon;
1x Mehmet BALTACI Özel Ödülü (Baskı bölümünde)
1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla
kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
Sergileme (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında sergileme seçimi
yapılacaktır).
12) SONUÇ BİLDİRİMİ VE KATALOG
a) Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.
b) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir
sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2020’den itibaren ve
http://contest.afad.org.tr/?lang=tur internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca,
yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sayısal
bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine,
TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan
Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
13) İLETİŞİM
Salon Başkanı: İbrahim Şan YÖDEK
E-mail:afadyarisma@gmail.com,ibrahimyodek.afad@gmail.com
GSM: 00 90 533 775 23 11 / 00 90 545 729 32 72 / 00 90 322 458 42 24
14) Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /Photographic Arts Federation of
Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
15) Bu yarışma; TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan
başvurularında kullanılabilir.
16) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yarışma duyurusunu AFAD sitesinde gömek için tıklayınız

 

 

Bir Cevap Yazın