T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22 MART 2022 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
………………………. İLİNDEKİ ORTAOKULLARIN 7. ve 8. SINIFLARI YARIŞMAYA KATILACAKTIR.
KONU:
Yeraltısuyunu Görünür Yapmak
AMAÇ:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak
” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına
yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek
su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma
sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.
3. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla
Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki
ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman
öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten
indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye
alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
7. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile
gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 11.02.2022 tarihine kadar
ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından
değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir.
Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 18.02.2022 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü –Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.
DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ESERLERİNİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
-Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceye aktarabilme (25 puan)
-Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanımı (25 puan)
-Hitap, kullanılan dilin akıcılığı (25 puan)
-Türkçe dilbilgisi kurallarının ve noktala işaretlerinin kullanımı (25 Puan)
3. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından
değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir. Seçici Kurul aşağıdaki
isimlerden oluşmaktadır.
Başkan Erdinç DUMLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Üye Ali ÇAĞLAR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
Üye Filiz KOLCU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişimcisi
Üye Murat GÜN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
Üye Havva ÖZTÜRK Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2022 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerden ülkemiz nezninde covid-19
virüsünün etkilerinden korunmak amacı ile online olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.
TELİF HAKKI:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip
olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
KOMPOZİSYONLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 04.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden
kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler
arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.) …………………………………………………………………………………………………………..
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

Bir Cevap Yazın