Edebiyatevi.com para ödüllü şiir yarışması düzenliyor. Şiir yarışmasının birincilik ödülü 5000 TL olup başvurular edebiyatevi.com üzerinden yapılacak.

ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

1.Anayasamızın 3. Maddesinde( Değiştirilemez) olduğu gibi şiir yarışmamızın dili Türkçedir. Türkiye Türkçesiyle yazılmış olması kaydıyla, Türkiye ve Türk Dünyasından gerçek kişiler yarışmaya katılabilir.

Devletimizin bütünlüğünü, Türk aile yapısını bozucu ve zedeleyici, şiirler yarışma dışı bırakılacaktır.

2.Yarışmada biçim ve ölçü sınırlaması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir.

3.Bir yarışmacı 2 adet eserle katılabilir.

4.Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Tespit edilen şiirler ödül alsa bile değerlendirme dışı bırakılır.

5.Yarışmaya gönderilen eser matbu ya da dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.

6.Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır.

Yarışmaya gönderilen eserin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır.

7.Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar duruma ve imkânlara göre kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da-  www.edebiyatevi.com un hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın www.edebiyatevi.com a tam ruhsatlı devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

  1. Yarışmaya www.edebiyatevi.comda üye olup 20 ve üzeri şiiri yayınlanmış olmalı. Çeşitli yazılarda 50 ve üzeri yorumu bulunmalı.

9.www.edebiyatevi.com ‘ un sahibi, birinci derece akrabaları, jüri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

10.Ödüller, www.edebiyatevi.com un düzenleyeceği bir etkinlikte (YERİ VE ZAMANI DAHA SONRA BİLDİRİLECEKTİR) eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları”nda belirtilen bütün yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

11.Şiirler https://yarisma.edebiyatevi.com/ adresinden, iletişim bilgileri tam ve eksiksiz olarak ayrı,  ayrı gönderilecektir. Şiirlerin içinde katılımcının adı bulunmayacaktır. 

12.Yarışmanın konusu serbest olarak belirlenmiştir.

SPONSOR:  MCU KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİMİ    

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son katılma Tarihi     :20 Temmuz 2022

Açıklama Tarihi        :01 Eylül 2022

Ödül Töreni              : 02 Ekim 2022

ÖDÜLLER:

1 incilik ödülü:             5.000,00 TL + Plaket

2 ncilik ödülü:              3.000,00TL + Plaket

3 üncülük ödülü           2.000,00TL + Plaket

Mansiyon                         500,00TL+ Plaket

Mansiyon                         500,00TL+Plaket

JÜRİ:

Site üyeleri içinden katılım olacağından jüri üyeleri gizli tutulmuştur.

Jüri Başkanı:  Âdem Efiloğlu

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bir Cevap Yazın