İDYMA KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

Muğla’da faaliyet gösteren Muğla Sinema Ve Fotoğraf Sanatı Derneği (MUSFOD) ve İdyma Çağdaş Sanat Derneği (İÇSD) “Kadına Fiziksel ve Psikolojik Şiddet” konulu İdyma Kısa Film Senaryo Yarışması düzenlemektedirler. Organizasyon Komitesi, MUSFOD ve İÇSD Yönetim Kurulları’ndan oluşmaktadır.

 

İlk Başvuru : 15 Ağustos 2020 

Yarışmanın son başvuru tarih : 15 Eylül 2020 

Sonuçların Açıklanması : 15 Ekim 2020

Ödül Töreni ve Gösterim : 07 Kasım 2020

Yarışmanın konusu : Kadına Fiziksel ve Psikolojik Şiddet 

Yarışmanın katılım şekli : Online 

Yarışmadaki kısıtlar : Yarışma, yurtiçinden 18 üzeri, amatör ve profesyonel herkese açıktır. (Jüri üyeleri, MUSFOD ve İÇSD Dernek Yöneticileri ile birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.)

 

1.AMAÇ ve KONU 

Sanatın toplumsal gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından olduğuna inanan, MUSFOD & İÇSD bir araya gelerek; farklı yaklaşım ve bakış açıları ile ülkemizde son yıllarda hızla artan “Kadına Fiziksel ve Psikolojik Şiddet” konularında farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla kısa film senaryo yarışması düzenleme kararı almışlardır. Yarışma ile ayrıca sinema sektörünün gelişimini desteklemek ve senaryo yazım üretimini teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

Eser sahiplerinin eserlerini kurgularken dikkat etmeleri gereken en önemli husus ve yarışmanın en önemli kriteri; eserlerin içeriğinde kesinlikle; kan ve silah görüntülerinin yer almamasıdır. Eserlerin değerlendirme aşamasında kan, vahşet, cinayet gibi olumsuz öğeler yerine, daha çok düşünmeye, sorgulamaya, şiddetten çok sorunun çözümüne odaklanmış, zekice kurgulanmış eserlere öncelik verilecektir. Yarışmaya senaryo bilgisi olmayanlar düz yazılarıyla da katılabilirler. Düz yazı şeklinde katılan eserin kazanması halinde, eser derneklerimiz bünyesinde senaryolaştırılacaktır. 

 

2.GENEL ŞARTLAR 

 

  1. Gönderilecek eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazara ait olmalıdır. Yazar eserin kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır.
  2. Senaryo yarışmasında, belirlenmiş temaların dışında gelecek eserler kabul edilmeyecektir.
  3. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır. 
  4. Eserler gizlilik şartları gereği, başlıksız ve eserin herhangi bir yerinde bir işaretleme vb. olmayacak şekilde teslim edilmelidir. 
  5. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı,  uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
  6. Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışmaya katılacak olan yapımların Türkçe’den farklı diller içermesi halinde  Türkçe’ye çevrilmiş kopyasının teslim edilmesi gerekmektedir.
  7. MUSFOD ve İÇSD, yarışmaya katılan eserlerin tümü veya bir bölümünü kurum içi eğitimlerde ve hazırlanacak tanıtım filminde, eser sahibinin isminin yer alması şartıyla kullanabilir.
  8. Yarışmaya katılım için gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımı amacıyla tüm medyalarda eser sahibinin isminin yer alması şartıyla ücretsiz olarak kullanılabilir. 
  9. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, MUSFOD ve İÇSD’ye aittir.
  10. Başvuru sahibi yarışmaya katılmak ile, yukarıdaki maddelerin tümünü kabul etmiş sayılır.

 

3.BAŞVURU ŞARTLARI 

  1. Başvuru belgesi yarışmanın https://www.facebook.com/idyma.kisa.film.senaryo.yarismasi facebook sayfasından indirilebilir. Bir katılımcı yarışmaya en çok 1 (bir) eser gönderebilir. Eserler ve başvuru formu idyma.senaryo@gmail.com mail adresine gönderilecektir. 
  2. Eserler, ilk aşamada mail adresi üzerinden bilgi işlem görevlileri tarafından teslim alınacak olup, her bir esere numara verilerek, jüri üyelerine verilen bu numaralar ile teslim edilecektir.   Başka bir yöntem ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
  3. Başvurular 15 Ağustos 2020 –  15 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacaktır.  
  4. Eserin kazanması durumunda başvuru formunun ıslak imzalı orjinal hali MUSFOD ve İÇSD’ye teslim edilmek zorundadır.
  5. Eserler, Word formatında, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 
  6. Senaryo yarışmasına eserler; senaryo veya düz yazı şekilde kabul edilecektir. Senaryo halinde iletilen eserler 9 sayfayı aşmayacak şekilde, düz yazı şeklinde olan eserler ise 2 sayfayı aşmayacak şekilde kurgulanmış, yazılmış eserler olmalıdırlar.
  7. Yarışmaya katılan başvuru sahipleri, başvuru formunda istenen dokümanları ve materyalleri ilgili bölüme eksiksiz olarak temin etmekle yükümlüdürler.
  8. Yarışmanın facebook sayfasında yer alan başvuru formunun bütün alanların doldurulması ve gerekli belge ve dokümanların yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
  9. Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri kabul edilmez.
  10. Yarışmaya başvuran eser sahipleri, eserlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
  11. Organizasyon Komitesi bu şartname ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.
  12. Organizasyon Komitesi, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde eserleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.
 1. HAKLAR 
  1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk eser sahiplerine aittir.
  2. Katılımcıların gönderecekleri eserlerin telif hakları hem yazarda ve hem de MUSFOD ve iÇSD’de olmak kaydıyla, MUSFOD ve İÇSD ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakkına sahiptir. Bunlardan kaynaklı eser sahibi MUSFOD ve İÇSD’den herhangi bir hak talep etmeyecektir. 
  3. Başvuru formunu imzalayan ve ödül alan katılımcılar, yarışmanın tanıtımı amacıyla eserlerinin kullanımı konusunda MUSFOD ve İÇSD’ye yetki vermiş sayılır.
  4. Başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ödül kazandığı duyurulsa bile MUSFOD ve İÇSD kısa filmi çekmeme yetkisine sahiptir. 
 1. SONUÇLAR 

5.1 Değerlendirme sonuçları 15 Ekim 2020 Perşembe günü yarışmanın https://www.facebook.com/idyma.kisa.film.senaryo.yarismasi facebook sayfasından online olarak ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Yarışmaya seçilemeyen eserlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.

 1. ÖDÜLLER
  6.1 Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün esere sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan bir (1)  senaryo seçecektir. Seçilen senaryo kısa film olarak çekilecektir.
  1. Kazanan esere ait kısa film, “Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması 2020” ye gönderilecektir.
  2. Prodüksiyon (Çekimler) ve Post Prodüksiyon (Kurgu) RGB FİLM YAPIM Prodüksiyon sponsorluğunda gerçekleştirilecektir. 
  3. Yalnızca ödül kazanan eserin film yapım hakkı MUSFOD ve İÇSD’ye ait olacaktır.
  4. Sonuçların açıklanmasının ardından, belirlenecek bir zamanda senaryoya kısa filmin çekilmesi ve kurgulanarak tamamlanması gerçekleştirilecektir. 
  5. Senaryo yarışmasını kazanan eser sahibi, eser sahipliğinden doğan tüm haklarını Muğla Sinema Ve Fotoğraf Sanatı Derneği  (MUSFOD) ve İdyma Çağdaş Sanat Derneği (İÇSD) devretmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Dereceye giren senaryonun  filme çekilmesi ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. 
  6. Sonuçların açıklanması ve kazanan senaryonun kısa film olarak çekilmesinin ardından, 07 Kasım 2020 tarihinde Ula/Akyaka’da ödül töreni düzenlenecektir. 
  7. Kazanan eser sahibi, 1 (bir) gece organizasyon komitesi tarafından Ula/Akyaka’da ağırlanacaktır. 

 

 1. YETKİ

7.1 Organizasyon komitesi, gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan senaryoları yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir. Finale kalan eserlerin yazarı, senaryoya çekilecek filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek organizasyon komitesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder. Başvuruda bulunan eser sahipleri hikayelerin çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla organizasyon komitesine kullandıracağını kabul ve taahhüt eder. Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

 

 1. JÜRNİN SEÇİLMESİ ve ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
  1. Yarışmaya katılan eserler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Jürinin değerlendirme ölçütü; konuya uygunluk, süreye uygunluk, yaratıcılık ve özgünlüktür.
  2. Jürinin kararı kesindir ve herhangi bir şekilde itiraz edilemez.
  3. Kazanacak çalışmayı seçme kararı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Toplantı tutanakları gizlidir.
  4. Oylamalar açık yapılır ve çekimser oy kullanılamaz.
  5. Jüri üyeleri, MUSFOD ve İÇSD Dernek Yöneticileri ile birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.
    

Jüri Üye Listesi

 

İSİM – SOYİSİM ÜNVAN
Derya Alabora Sinema ve Tiyatro Oyuncusu
Deniz Çakır Sinema ve Tiyatro Oyuncusu
Kazım Akşar İÇSD Dernek Bşk. Tiyatro Oyuncusu ve Rejisör
Dr. Tülay Akkoyun MSKÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Ali Murat Günay MUSFOD Dernek Bşk. Yönetmen

 

Her türlü bilgi ve sorularınız için 

idyma.senaryo@gmail.com

 

One thought on “İDYMA Kısa Film Senaryo Yarışması”
 1. Ödül somut olarak belirtilmemiş.Ödül kazanan eser sahibinin hakları, bu derece kısıtlanan bir yarışma şartlarına bağlı olmamalı.Yoksa yarışmaya çok eser katılacağını tahmin ettiğinizden mi böyle bağlayıcı koşullar konulmasını düşünüyorsunuz?Selamlarımla. .Genç kuşakları teşvik edici,kolaylaştırıcı olmalı.Kaliteyi eser seçerken koruyabilirsiniz.Müzik eserlerinde; metin yazarlarının adları,beş on saniye yazıp icracıyı öne çıkarma alışkanlıklara benzer. Selam ve saygılarımla.

Bir Cevap Yazın