İlyas Halil Öykü Ödülü Yarışması

Mersin Sanat Edebiyat Derneği İlyas Halil Öykü Ödülü Yarışması Düzenliyor. Yarışmanın son Başvuru tarihi 30 Kasım 2022.

Öykü Ödülü Amaç


Mersin Sanat edebiyat Derneği yayın organı olan Mersin Sanat Edebiyat Dergisinin Düzenlediği İlyas Halil Öykü Ödülü’nün amacı: Şair ve Yazar İlyas Halil’in kişiliğini tanıtmak, onun değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve edebiyatımıza yeni yapıtlar kazandırmaktır.

 

Öykü Ödülü İçin Katılım Koşulları


1.İlyas Halil Öykü Ödülüne 18 yaşını doldurmuş olan herkes, yetişkinlere yönelik öyküleriyle katılabilir.

2.Yarışmaya katılan öykülerin dili Türkçe olmalıdır.

3.Öykülerde konu serbesttir.

4.Yarışmaya her aday ancak bir öyküyle katılabilir. Birden fazla öykü değerlendirmeye alınmaz.

5.Öyküler Word ortamında, A4 kâğıdına, 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle, 1,5 satır aralığında yazılmalı ve beş (5) sayfayı geçmemelidir.

6.Öyküler, tek yönlü kâğıda beş (5) nüsha bilgisayar çıktısı ile başka bir zarf içinde de yazarın özgeçmişi ve kimlik bilgileri, üzerine rumuz yazılarak belirlenen adrese birlikte gönderilmelidir. Öykü sayfalarında yazarın ismi olmamalı, belirleyeceği bir rumuz ilk sayfanın sağ üst köşesine yazılmalıdır.

7.İlyas Halil Öykü Ödülüne katılan öyküler iade edilmeyecektir.

8.Dereceye giren öykülerin yayın hakkı iki yıl süreyle Mersin Sanat Edebiyat Dergisine aittir. Öykünün dijital kopyası erkanozaydin48@gmail.com adresine gönderilmelidir.

9.Gönderilecek öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, başka yarışmalarda ödül almamış olmalıdır.

10.Başvurular posta veya kargo ile belirtilen adrese gönderilmelidir.

11.Başvuru koşullarını sağlamayan öyküler geri bildirilmez.

12.Gönderilen öykülerin içeriğiyle ilgili hukuksal, bilimsel ve yazınsal sorumluluk öykünün yazarına aittir.

13.Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.

14.Fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılır.

15.İlyas Halil Öykü Ödülü’ne gönderilen öyküler özgün (yazara ait ) olmalıdır, başkasına ait yapıttan alıntı içermeyecektir. Ödül alan öykülerde değerlendirme sonrasında böyle bir olgu ortaya çıkarsa, yazar aldığı ödülü iade edecek, ortaya çıkacak zararı tazmin edecek, hukuksal gelişmenin tarafı olacaktır.

Değerlendirme


1-Seçici Kurul: Nursel Duruel, Ali F. Bilir, Orhan Özdemir, Remzi Karabulut ve Özlem Demiralev’den oluşmaktadır.

2.Yarışma Takvimi:

Son Başvuru: 30 Kasım 2022;
Son başvuru tarihinden sonra gelen öyküler değerlendirmeye alınmaz.

Sonucun Duyurulması 1 Ocak 2023 tarihidir.
Ödül töreni tarihi sonradan bildirilecektir.

3.Ödüller:
Dereceye girenlere plâket ve onur belgesi verilecek; ayrıca birinci öykü 2500 TL, ikinci öykü 1500 TL ve üçüncü öykü 1000 TL ile ödüllendirilecektir. Dördüncü ve beşinciye mansiyon (teşvik ödülü) kitap setleri verilecektir.

4.İlyas halil Öykü Ödülü’ne katılanlar yukarıda belirtilen koşulları tümüyle kabul etmiş sayılırlar.

Gönderi Adresi:
MERSİN SANAT EDEBİYAT DERGİSİ adına
Erkan Özaydın
Cumhuriyet Mah. GMK Bulvarı Palma 1 Sitesi No: 965E B5 Blok Daire: 4
Davultepe/ Mezitli/ MERSİN
Telefon: 0536 771 51 59
e-posta: erkanozaydin48@gmail.com

Bir Cevap Yazın