SLOGAN:KADİM ŞEHRİMİZ DİYARBAKIR’A SİZİN OBJEKTİFİNİZDEN BAKALIM” Diyarbakır ili Ulusal Fotoğraf Yarışması

DÜZENLEYEN KURUM: Kayapınar Belediyesi

KONU:

İlimiz ve bağlı 17 ilçemizde, köylerimizde bulunan tarihi yapıları (medreseler, Şifahaneler, müzeler, konaklar, köprüler, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, kiliseler, kaleler ile merkez ve ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, Şelaleler, kaplıcalar, mesire alanları, yaz-kış sporları vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, giyim,  tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Diyarbakır’aözgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

AMAÇ: 

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Diyarbakır ili sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizi belgeleyerek ilimizin tanına bilirliğini arttırmak, Şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmak ve Kayapınar Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye dönük güzel bir miras bırakmaktır.

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

TEMA:

Sayısal (Dijital) kategoride ve Doğa-Sosyal Yaşam temalı renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI:

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Her katılımcı, Diyarbakır il sınırlar (https://webdosya.csb.gov.tr/db/diyarbakir/webmenu/webmenu3229.jpg )içinde çekilmiş, en fazla 5 adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.

4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarıma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

5- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda foto grafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak Şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

6- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

7- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

8- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

9- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Diyarbakır il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

10- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

14- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

15- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline yada ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

16- Yarışma sonuçları Kayapınar Belediyesi’ninwww.kayapinar.bel.trweb sitesi ile TFSF- Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsf.org.tr/ve https://tfsfonayliyarismalar.org/web sitelerinden ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

 

TELiF (KULLANIM) HAKLARI:

 

 1. Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Kayapınar Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kayapınar Belediye izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 4. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kayapınar Belediyesi’nin www.kayapinar.bel.tradresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsf.org.tr/ve https://tfsfonayliyarismalar.org/web sitelerinde ve TFSF ile Kayapınar Belediyesi’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagramvb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2020 ile Kayapınar Belediyesi’nin yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 5. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBANnumaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 yılsonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 6. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde TFSF Yarışma biriminegönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 7. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 9. Katılımcılar; TFSF’ninhttp://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabuledilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarakgönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. TFSF’ninhttp://tfsfonayliyarismalar.org/sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerinikullanacaklardır.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumdayüklenmelidir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgilerbulunmamalıdır.
 6. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.
 7. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesindekaydedilmelivedosyalarınboyutları1Mb’denazolmamalı,3Mb’yidegeçmemelidir.
 8. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

 

İSİMLENDİRME:

a) Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.

b) Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

c) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

d) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KayapınarBelediyesi ve kurumlarıyla birlikte TFSF sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi: 05.09.2020

Jüri toplanma tarihi: 07.09.2020

 

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay ve hizmet bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri Kayapınar Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Kayapınar il sınırlarındaki duyurular (bilboard, raket, üst geçit ve pankart ve totem) ile fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım masrafları Kayapınar Belediyesi’ne aittir.

 

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ

 1. Dilan BOZYEL   (Fotoğraf Sanatçısı)
 2. Mustafa SEVEN (Fotomuhabir)
 3. Ercan ARSLAN  (Mimar Sinan Ünv. Öğ. Görevlisi-Fotomuhabir)
 4. Tolga ADANALI (Foto Muhabiri ve Depo Photos Yayın Koordinatörü)
 5. Cihad KAYHAN (Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı)

 

TFSF Temsilcisi:  Yakup YENER 

 

ÖDÜLLER-SERGİLEME:

Birincilik 5.000- TL

İkincilik 3.000- TL

Üçüncülük 2.000 – TL

Mansiyon 1.000- TL

Özel Jüri Ödülü 1.000 – TL

Sergileme 50 adet 250 – TL

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:

Ad-soyad: Halim KAPLAN

İletişim: 05372617988

Mail: halim235@hotmail.com.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2020-050 onay koduyla onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

 

Bir Cevap Yazın