Erciyes Anadolu Holding Düzenlediği fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi: 15 Eylül 2020

Ödüller

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL

Olarak belirlenmiştir.

Yarışma Şartnamesini PDF formatında indirmek için tıklayınız.

 

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG “Mimar Sinan’ın İzinde ” fotoğraf yarışması Şartnamesi

1) Konu: “Mimar Sinan’ın İzinde

2) KONU VE AMAÇ

1. Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Erciyes Anadolu Holding olarak
ölümünün 432.yılında Mimar Sinan’ın eserlerinin günümüzdeki yansımalarını ve insanla olan ilişkisi vurgulamak amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Gerek ülke
sınırları içindeki gerekse ülke dışındaki Sinan’ın eserlerindeki geometri, doku, ve mimari kurguların fotoğrafçıların gözünden yorumlanmasını beklemekteyiz. Amacımız;
üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşamı etkileyen bu eserlerin ve Mimar Sinan’ın
dehasının günümüz insanı tarafından anlaşılmasına katkı sunmaktır. Katılımcılar Mimar
Sinan’ın eserlerini ve eserlerindeki detayları tek başına fotoğraflayacağı gibi kent, yaşam ve insan öğelerini de dahil ederek yorumlayabilirler.
2. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Erciyes Anadolu
Holding tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

3) KATEGORİ VE BÖLÜMLER

1. “Mimar Sinan’ın İzinde ” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

4) KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar son 3 yıl içinde çekilmiş ve Mimar Sinan’ın eserlerini
kadrajında barındırıyor olmalıdır.
3. Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
6. Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
10. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/
TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi- YG_002-10-03_06_2017.pdf)’nin
13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri
vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz.
11. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erciyes
Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ internet sitesi ile TFSF’nin http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
12. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul
edilmez
13. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
14. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
15. Yarışma “Sayısal” ve “Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz, monokrom fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
16. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
17. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
18. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdir-
de TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir ve
katılımcıdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı,
kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış
olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
19. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye
giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Erciyes Anadolu Holding tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
20. Gerek görüldüğü durumlarda ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların orijinal büyüklükteki halleri baskı için istenecektir.
21. Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4
Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
22. Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım
Tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
23. Erciyes Anadolu Holding; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
24. Yarışma sonuçları Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com adresinden
ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
25. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Erciyes Anadolu Holding kararı geçerlidir.

 

 

 

 

 

5) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1. Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan fotoğraflarının Erciyes Anadolu Holding’e, yayınlarında isminin ve
eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erciyes Anadolu Holding’e
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı
veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Erciyes Anadolu Holding ve eser sahibinin
olacaktır. Erciyes Anadolu Holding bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web
sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Fotoğraflar kullanarak, eserlerin orijinalliği bozulmayacak şekilde çok küçük kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erciyes Anadolu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://
www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve sosyal
medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF
ayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda
yer alacaktır.
6. Ayrıca, Erciyes Anadolu Holding uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların
ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş
sayılırlar.
7. Erciyes Anadolu Holding; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını,
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
8. Erciyes Anadolu Holding ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını (RAW ve/veya JPEG) katılımcıdan isteyebilir.
9. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Erciyes Anadolu Holding tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Erciyes Anadolu Holding’in istediği
belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sa-
hibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
10. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6) ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1. Dosyalar, Erciyes Anadolu Holding’in http://www.furni-tur.com/ web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://
www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
2. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce
üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
5. Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
8. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir
isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim
vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
9. Fotoğraf yükleme sayfasında fotoğrafın çekildiği yer kısmına fotoğrafta yer alan
Mimar Sinan eserinin ismi yazılmalıdır. Örneğin “Selimiye Camii”
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
12. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erciyes Anadolu Holding sorumlu olmayacaktır.

7) YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi : 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 23.00 (TSI) :
Değerlendirme Toplantısı : 4 Nisan 2020 Cumartesi
Sonuç Bildirimi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi : 9 Nisan 2020 Perşembe

8) SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)

Burak ASİLİSKENDER : AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde Profesör ve Mimarlık Bölüm Bşk.
Özer KANBUROĞLU : Fotoğraf Sanatçısı
Çerkes KARADAĞ : Fotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBAR (EFIAP) : Fotoğraf Sanatçısı
Hüseyin TAŞKIN : Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

9) TFSF Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

10) ÖDÜL-SERGİLEME-SATIN ALMALAR

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000.- TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 7.500.- TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 5.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 eser) : 250.-TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.-TL
11) YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Serkan Can 0530 1571087 Erciyes Anadolu Holding E-mail: serkan.can@erciyes.com
13) Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2020 -34 numara ile onaylanmıştır.
14) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın