Yarışma, Türk Nöroloji Derneği tarafından bu yıl düzenlenecek 56. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin Ana Temasının “Nörogenetik” olarak belirlenmesi nedeniyle, bir öykü yarışması olarak düzenlenmiştir.  Büyük bir çoğunluğu genetik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan nadir hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak, toplumu bilinçlendirmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya, genetik nörolojik hastalıkları konu alan öyküler kabul edilecektir.

2.   Yarışma, meslek ve yaş ayrımı gözetmeksizin bütün katılımcılara açıktır.

3.   Öyküler hastalığı tıbbi yönleri ile aktarmalı, içeriği ile tıp eğitimine de katkı sunmalıdır.

4.   Yarışmaya gönderilecek öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

2.   Öykü metinleri, Microsoft Office Word programı kullanılarak, TDK yazım kurallarına uygun olarak, A4 kâğıdı boyutunda yazılacaktır. Yazılar, Times New Roman karakteri ile bir buçuk satır aralığı, 12 punto ve beş sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Gönderilecek olan MS Word dosyasının adı, öykü metninin başlığı olmalıdır.

3.   Yarışmaya son başvuru tarihi: 1 Kasım 2020 tarihidir.

4.   Jüri tarafından belirlenen ödüller, derece alan katılımcılara, 56. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde takdim edilecektir.

5.   Katılımcılar yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.

6.   Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.   Yarışmaya gönderilen öyküler arasında uygun görülen metinler, yarışma sonrasında kitaplaştırabilir. Yayımlanması uygun görülen öykü metinlerinin telif hakları “Türk Nöroloji Derneği‘ne ait olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.

8.   Yarışmaya başvuran katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

9.   Ödül olarak,

Birinciye: 3000 Türk Lirası

İkinciye: 2000 Türk Lirası

Üçüncüye:1000 Türk Lirası

verilecektir.

               10. Öykü ve yarışmacının kimlik bilgileri info@noroloji.org.tr adresine

gönderilmelidir. Öyküler sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.

               11. Konu ile ilgili sorularınız için info@noroloji.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

TND Nadir Hastalık Öyküleri Yarışması Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Demet Özbabalık, Prof. Dr. Nerses Bebek,

Prof. Dr. Kürşad Kutluk, Prof. Dr. Filiz Koç, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı

Bir Cevap Yazın