Ulusal senaryo yarışması
Ulusal Senaryo Yarışması Hakkında:

Ulusal Senaryo Yarışması 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, 1. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali kapsamında düzenlenecek. Amacı Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin başlattığı tür sineması ürünlerinin daha çok yayılması ile yerli ve yabancı üreticilerini buluşturmak olan festival Bu yıl ilk kez düzenleniyor. Festival Kapsamında Ulusal Senaryo yarışmasının yanı sıra ulusal, uluslararası ve 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 arasında dünya prömiyerini tamamlamış uzun metraj sine filmleri dallarında da yarışmalar yapılacak.

1.Evrensel Bilimkurgu Ve Fantastik Filmler Festivali Ulusal Senaryo Yarışması Yönetmeliği 2022

1-AMAÇ

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin başlattığı tür sineması ürünlerinin daha çok yayılması ile yerli ve yabancı üreticilerini buluşturmayı hedefleyen bir festival.

2-YARIŞMA TARİHİ

 Ulusal Senaryo Yarışması 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. 

3-FESTİVAL YÖNETİMİ  

Karar Verme Yetkilisi

 • Bilimkurgu ve fantastik alanında yazılmış senaryolar bir ön jüri tarafından seçilir.
 • 5-10 arası senaryo yer alır.
 • Başvuru sistemi uygulanır

4-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

4.1 Yarışmaya Katılacak Senaryoların Özellikleri

 • 3 kişiden oluşacak Ön Jüri, Festival Yönetimi tarafından sinema alanında uzmanlığı bilinen isimlerin katılımıyla oluşturulur. 
 • Büyük Jüri’nin değerlendirmesi için 5-10 arası senaryo seçilir.

5-GÖSTERİM ŞARTLARI

5.1. Yarışan Senaryoların Gösterime Sunulması

 • Yarışmada finale kalan senaryolar, Büyük Jüri’ye e-posta üzerinden yollanır. Beyoğlu’nda belirlenen bir mekanda değerlendirme yapılır.

5.2. Senaryoların Son Başvuru Tarihi

 • Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryolar 12 Ağustos tarihine kadar başvurabilir. Belirlenen tarihte başvurmayan eser sahipleri değerlendirme dışı bırakılır. 

5.3. Finalist Senaryoların Son Gönderi Tarihi

 • Ön jüriden geçen senaryolar 19 Eylül tarihine kadar son hali verilip gönderilebilir. Aksi takdirde metnin ilk gönderilen hali ana jürinin karşısına çıkarılır.

6-ÖDÜLLER

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri:

 1. En İyi senaryo Ödülü : 20.000 TL

1-En İyi Senaryo Ödülü, senaristin sahibine verilir.

3-Büyük Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında ayrı bir kategoride 1(bir) adet mansiyon takdir edebilir. 

7-ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Heykelcikler İstanbul’daki açılış veya kapanış töreninde verilir.

Festival Etkinliklerine ve Ödül Törenine Katılım 

7.1. Akçeli ödüller, hak sahiplerine en geç 01.02.2023 tarihine kadar, ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm prosedürün yerine getirilmesinden sonra Beyoğlu Belediyesi tarafından ödenir.

7.2. Akçeli ödül miktarları nettir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Beyoğlu Belediyesi sorumluluğundadır.

8. SEÇİCİ KURULLAR

 • Festival Direktörü ve Artistik Direktörü seçici kurullarda, oy hakkı olmayan, yarışma yönetmeliğinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla bir gözlemci Jüri Sekreteri bulundurur.

Yarışma için bir ayrı seçici kurul görev yapar

1-Büyük Jüri       

8.1. Büyük Jüri

 • Son değerlendirme Büyük Jüri tarafından 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu’nda yapılır. 
 • Büyük Jüri, Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Filmler Festivali yönetimi tarafından, sinema ve sanat dünyasından isimlerden 3-7 kişinin katılımı ile oluşturulur. 
 • Büyük Jüri çalışmalarına, zorlayıcı bir neden ortaya çıkması durumunda, katılamayan üyeler olursa; Festivalin Artistik Direktörü, katılamayan üyenin yerine yeni bir üyenin ivedi olarak belirlenmesi ve çalışmalara katılması uygulamasını yapar. 

8.2. Büyük Jüri çalışma esasları

 • Büyük Jüri Başkanı Festival Artistik Direktörü, Direktörü veya İdari Direktörü’nün davetiyle belirlenir.
 • Büyük Jüri ilk toplantıdan sonra festival yönetiminin belirlediği değerlendirme sistemine uyar.
 • Büyük Jüri değerlendirmesini, oy birliği sağlayarak veya salt çoğunluk ile yapar. Bu yöntemlerle sonuç alamadığı takdirde, puanlama yöntemini uygular. Puanlama sisteminde eşitlik olması durumunda Jüri Başkanı’nın oyu 2 sayılır. 
 • En çok oy (puan) alma yöntemine göre sıralama belirlenir. Ödüller paylaştırılmaz.
 • Büyük Jüri değerlendirme sonuçlarını, bir tutanakla tespit edip imza altına alır.
 • Tüm tutanaklar Jüri Başkanı tarafından, Festival Yönetimi adına Artistik Direktör, Direktör veya Jüri Sekreteri’ne teslim edilir. 
 • Sonuçlar açılış veya kapanış töreninde açıklanır.
 • Yarışmada filmi bulunan kişiler (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) jüri üyeliği yapamaz.

9-FESTİVAL KONUKLARI

Uygulama aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

9.1.Yarışma Finalisti Filmlerin Konukları

 • Festival Yönetimi, yarışan senaristlerden bir kişiyi eğer İstanbul dışında ikamet ediyorsa ağırlar.
 • Bu konukların festivale daveti, festival yönetimi tarafından belirlenir.

10-YETKİ

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan senaryoları festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TıklayınBir Cevap Yazın