Senaryo

Antalya Belediyesi Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması

‘Edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması’ Bu yıl 59’uncu kez düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından  düzenlenecek.

Amaç

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı, edebiyatımızın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmaktır. Sinema tarihimizde edebiyat uyarlamaları önemli bir yer tutmaktadır. Sinema ile edebiyatın buluşacağı bu yarışmanın her iki alan için verimli bir zemin yaratacağı aşikârdır.

Festival Ve Yarışma Yönetimi

Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmanın yapılması, Festival yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

Senaryo Yarışmasına Katılma Şartları

 1. EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Yarışmaya 31.12.2021 tarihinden önce Türkiye’de kitap olarak basılmış bir roman ya da hikâyeden uyarlanmış senaryolar katılabilir. Daha önce sinema, TV ya da tiyatroya uyarlanmış edebiyat eserleri yarışma dışı tutulacaktır.Uyarlanan eserin ve senaryo yazarının/yazarlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 3. Senarist kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak yarışmaya katılabilir. Eğer senarist, eserin sahibi değilse, eserin sahibinden ya da yasal temsilcilerinden noter tasdikli onay almalıdır. Eserin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak diğer yasal sahiplerinin eserin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.
 4. Festivalde ödül kazanan senaryoların filme çekilmesi durumunda yapımcılar yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, filmin jeneriğinde ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü, festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

Özel Koşullar

Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Festival yönetiminin başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoktur. Bu bilgilerin yanlışlığı ya da eksikliği nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

Senaryo Yarışmasının Jüri Oluşumu ve Çalışması

 1. Başvurular edebiyat/senaryo alanında uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir
 2.  Yarışmaya katılım sayısına bağlı olarak gerektiğinde bir ön jüri oluşturabilir.
 3.  Ödül alan senariste para ödülünün yanı sıra ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.
 4.  Jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.
 5. Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Jüri toplantılarına katılabilir.
 6. Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
 7. Ödül Kategorileri
  Ödüller: Yarışmada iki ödül bulunmaktadır.
  En İyi Senaryo Ödülü: 80.000 TL ve Jüri Özel Ödülü: 40.000 TL.
  Ödüller paylaştırılamaz.
  Senarist ve uyarlamaya konu eserin yazarının farklı kişiler olması durumunda parasal ödüller ikisi arasında eşit olarak paylaştırılır. Ödül alan senaryolar bir yıl sonra yapılacak Antalya Film Forum’a ön elemesiz kabul edilirler.

Parasal Ödüllerin Ödenme Esasları

 1. Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2022 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
 2. Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
 3.  Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

Senaryo Yarışmasının Genel Hükümleri

 1. Yarışmaya katılan tüm senaristler bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 2. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Festival Yönetimi gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.
 3.  Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 17.6.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Senaryo Yarışma Tarihi

Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na son başvuru tarihi 15.08.2022 Pazartesi, saat 18.00’dir. Yarışmanın sonuçları 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde açıklanacaktır.

Festival iletişim adresi:

ANSET Ltd. Şti.
Antalya Altın Portakal Film Festivali
Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı
Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7
Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya
edebiyatuyarlamalari@antalyaff.com

EK-1 Senaryo Yarışmasına Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler

1. Katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri (Adres, e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap numarası)
2. Katılımcının özgeçmişi (Bir sayfa)
3. Eserin yazarının ya da yasal temsilcisinin noter tasdikli onayı (Eğer katılımcı ve eserin yazarı aynı kişi değilse)
4. Sinopsis (Bir sayfa, A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
5. Tretman (En fazla on sayfa, A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
6. Senaryo (A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
7. Senaryonun uyarlandığı kitabın fiziki kopyası kargo ile bu belgelerle birlikte yollanmalıdır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayın.

Diğer Senaryo Yarışmalarını Görmek İçin Tıklayın

 

Her Yerde Sesli Kitap Youtube Kanalımızı Ziyaret Ettiniz mi?

Bir Cevap Yazın