senaryo yarışmasıTekden Film Senaryo Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi – Tekden Film Senaryo Yarışması düzenliyor. Yarışmanın konusu “Gençlik ve Geleceğin Gençleri”. 15 yaş üzeri herkesin hedef kitle olarak belirlendiği senaryo yarışmasının son katılım tarihi 30 Ağustos 2022.

ÖDÜLLÜ SENARYO” YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. Yarışmanın Adı:
 2. Ödüllü Senaryo Yarışması
 3. Yarışmanın Konusu: GENÇLİK ve GELECEĞİNGENÇLERİ
 4. Yarışmanın Amacı: Toplumumuzun önemli bireyleri olan gençlerin kendilerini güzel, ahlaklı bir şekilde ifade etmelerini sağlamak, görmezden gelinen yetenekli ve çalışkan gençlerimizin bu özelliklerini ortaya çıkarmak, gençlerin ne istediğine kulak vermek.
 5. Hedef Kitle: 15 YAŞ ÜZERİ HERKES YARIŞMAYAKATILABİLİR
 6. Yarışmayı Düzenleyen: TEKDEN FİLM- FATİHSULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 7. Katılım Koşulları: Yarışmaya 15 yaş üzeri herkes yarışmaya katılımcı olabilirler.
 8. Başvurunun Yapılacağı Yer: TEKDEN FİLM Proje İletişim Koordinatörü: Cihan TURNAGÖL

Çengelköy, Defterdaroğlu 2. Sk. No: 37, 34680Üsküdar/İstanbul

Web: www.tekdenfilm.com.tr

Başvuru Koşulları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 15 yaş üzeri herkes yarışmaya katılabilir.
 2. Senaryolar, e-posta yoluyla ve posta/kargo ile gönderilecektir.
 3. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 1 (bir) senaryoyla katılabilir.
 4. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki 15yaş üzeri herkes yarışmaya katılabilirler. İşbu imzalı matbu izin kâğıdı yarışma katılım talebinin yer aldığı zarf içerisinde yarışma düzenleyicisi Tekden Film’e ulaştırılacaktır.
 5. Yarışmaya katılım bireyseldir.
 6. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Ağustos 2022 . Bu tarihinden sonraki gönderiler yarışmada değerlendirmeye alınmazlar.
 7. Yarışma ile ilgili her türlü gelişmewww.tekdenfilm.com adresinden takip edilir.
 8. Senaryolar RTÜK ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır. Yarışmaya geçmişte yazılmış veya ödül almış̧ senaryolar katılamaz. Söz konusu aykırılığın işbu taahhütnameye konu yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra tespit edilmesi ve de bu nitelikteki eserlerin ödül almış ve/veya sergilenmiş olması halinde Tekden Film , herhangi tazminat yaptırımı ile yükümlü olmaksızın ödülü geri alma ve işbu sebeple uğranılan zararın tazminini talep hakkına sahiptir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 9. Yarışma katılım formu eksiksiz doldurulmalı, senaryonun çıktısı ile bir zarfa konulmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine katılımcının adı, soyadı yazılmalıdır. Posta ile iadeli Taahhütlü veya kargo ile 7. Maddede belirtilen adrese gönderilecektir. 17. Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Tekden Film sorumlu değildir.
 10. Bu şartname dışında hareket edenlerle, başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan katılımcının o senaryosu ödül almış olsa bile ödül ya da ödülleri geri alınacak ve o ödül ya da ödüller bir kez daha başka katılımcıya verilmeyecektir. Başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan katılımcı nedeniyle, Tekden Film maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunmaları halinde her türlü yükümlülüğün Yarışmacı kendisine ait olduğunu, senaryonun kullanımı sebebiyle kendisine yapılan maddi, tazminat taleplerine ilişkin ise hiçbir koşul altında Tekden Filme rücu hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 19.Yarışmada ödül alan, yarışmaya katılan ve/veya filme çekilmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve gösterim hakları münhasıran Tekden Film ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital kayıtları Tekden Film arşivinde kalacaktır. 20.Yarışmacı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve filme çekilmeye/kullanılmaya hak kazanan eserinin/eserlerinin Çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tekden Film’e izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 11. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. Kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Tekden Filmin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder. 22. Ödül ve mansiyon alan eserler ile Yarışmaya katılaneserler Tekden Film tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda eser sahibi ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Tekden Film bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz, yazılı izin almaz.

23.Yarışmacı işbu yarışmaya katılmakla, ‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca özgür iradesi ile kişisel verilerinin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda ve yarışma nedeni ile işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ‘’

 1. Yarışmaya başvuran her bir katılımcı işbu şartnamede yer alan başvuru koşullarını kabul etmiş sayılır.
 2. Seçici Kurul Üyeleri:

Dr. Kemal Tekden

Prof. Dr Erol Kılıç

Prof. Dr. M. Fadıl Sözen

Senarist Ozan Bodur

Senarist- Yönetmen /Cihan Turnagöl

Senarist- Fırat Yumun

Şebnem Özinal

(Jüri en az 6 kişi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.) Yarışmacıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir. Ödüle layık bir isim öngörülmediği takdirde ödül verilmeyecektir.

 1. Yarışma Takvimi:

Başlama Tarihi : 02 Mayıs 2022

Senaryo Son Başvuru Tarihi: 30 Ağustos 2022

Kazananlar Açıklama Tarihi: 01 Ekim 2022

Proje Ödül Töreni: 14 Ekim 2022

Ödül Töreni Yeri:

 1. Ödüller:

Birincilik: 20.000tl +Plaket

İkincilik: 10.000tl+Plaket

Üçüncülük: 5000tl+Plaket

Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu için TıklayınBir Cevap Yazın