Ufuk Üniversitesi tarafından, Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’u anmak ve şiddete karşı toplumsal duyarlılığa artırmak amacıyla Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması düzenleniyor. Tüm üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği yarışma başvuruları devam ediyor.

Yarışma Konusu

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı 13 Mart 2016’da Güvenpark terör saldırısında kaybettiğimiz Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerinin toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklarına katkıda bulunmak, yazınsal becerilerini geliştirmektir. En önemlisi, sevgili öğrencimizin hatırası vesilesiyle terör kayıplarımızı sanatla anmak ve şiddetin sanatla tedavi edilebileceğini hatırlatmaktır.

Yarışmanın Konusu

Bu yıl Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması IV için konu Zeynep Başak Gülsoy’un yaşayamadığı gençliği, alamadığı yaşları düşünülerek “Eksik Yaşım” olarak belirlenmiştir.

Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Şartları

 • Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçi veya yurt dışı üniversitelerde ön lisans, lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenci olmak gerekir.
 • Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 • Yarışmaya her yarışmacı sadece bir eserle ve tek yazarlı katılabilir.
 • Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yarışma için gönderilecek eserlerin deneme türünde en çok 700 sözcük olması gereklidir. Yazı dili Türkçe olup eserlerin yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Eserler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır.
 • Denemelerde kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır, denemenin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir.
 • Denemeler PDF formatında aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-posta iletisinde esere ait dosya, katılımcıya ait kısa yaşamöyküsü, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini içeren dosya, katılımcıya ait güncel öğrenci belgesinin taranmış hali yer almalıdır. Herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Hususlar

 • Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.
 • Son katılım tarihi 7 Ağustos 2020’dir. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum sorumlu değildir.
 • Yarışma sonuçları 9 Ekim 2020’de Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde (https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme) açıklanacaktır. Ödüller, daha sonra belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek/Ankara) gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk Üniversitesi’ne aittir.
 • Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Şebnem GÜLEN

Prof. Dr. Arzu PAMPAL

Doç. Dr. Özge YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE

Yarışma Değerlendirmesi

Onursal Başkan

Yekta Güngör Özden

Yarışma Seçici Kurulu

Erendiz Atasü

Sunay Akın

Enver Aysever

Eren Aysan

Eser Gönderim İletişim Adresi

E-Posta: zbgdeneme@ufuk.edu.tr – Tel: 0312-9092795 – 0535-5017959

İleti Konusu: Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması

Ufuk Üniversitesi Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Ödülleri

Birinci: 3.000 ₺

İkinci: 2.000 ₺

Üçüncü: 1.000 ₺

Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 7 AĞUSTOS 2020

Sonuçların Açıklanması: 9 EKİM 2020

Ufuk Üniversitesi Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme

Bir Cevap Yazın